Identifikator ?lanka: 972034 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Ovaj ?lanak vam poma?e da uspostavite podrazumevane vrednosti datoteke hostova.

Da bismo mi umesto vas uspostavili podrazumevane vrednosti datoteke hostova, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?.

Napomena Re?enje ?Fix it? ne mo?ete da koristite u operativnom sistemu Windows 8.

Da biste samostalno uspostavili po?etne vrednosti datoteke hostova, ili da biste to uradili u operativnom sistemu Windows 8, pre?ite na odeljak Popravi?u sam.

Popravi umesto mene

Da biste automatski uspostavili podrazumevane vrednosti datoteke hostova, kliknite na dugme ili vezu Popravi ili u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugmePokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50267
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Re?enje ?Fix it? ne mo?ete da koristite u operativnom sistemu Windows 8.


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Da biste uspostavili po?etne vrednosti datoteke hostova, pratite ove korake u skladu sa verzijom operativnog sistema koju koristite

Windows 8
 1. Otvorite program ?Bele?nica?. Da biste to uradili, brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, dodirnite Pretra?i, upi?ite upit Bele?nica, a zatim dodirnite ikonu programa Bele?nica. Ili, ako koristite mi?, postavite pokaziva? u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokaziva? mi?a nadole, zatim kliknite na Pretraga, upi?ite upit Bele?nica, a zatim kliknite na ikonu Bele?nica.
 2. Kopirajte slede?i tekst, a zatim ga nalepite u datoteku:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # Ovo je uzorak HOSTS datoteke koji koristi Microsoft TCP/IP za Windows. # # Ova datoteka sadr?i mapiranja IP adresa sa imenima hostova. Svaka stavka sa simbolom ?# ? treba da bude u zasebnom redu. IP adresa bi trebalo # da bude postavljena u prvu kolonu ispred odgovaraju?eg imena hosta. # IP adresa i ime hosta bi trebalo da budu razdvojeni najmanje jednim # razmakom. # # Pored toga, komentari (kao ovi) mogu da se umetnu u zasebne redove sa simbolom ?#? ili iza imena ra?unara ozna?enog simbolom ?#?. # # Na primer: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # izvorni server #    38.25.63.10   x.acme.com       # x host klijenta # razre?avanjem imena lokalnog hosta upravlja se u okviru samog DNS-a. #    127.0.0.1    lokalni host #    ::1       lokalni host
 3. U meniju Datoteka dodirnite ili mi?em izaberite stavku Sa?uvaj kao, otkucajte upit "hosts" u polje Ime datoteke (kao ?to je prikazano na slede?oj slici), a zatim sa?uvajte datoteku na radnoj povr?ini.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak
 4. Otvorite fasciklu %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, dodirnite Pretra?i, upi?ite upit pokreni, a zatim dodirnite ikonu Pokreni. Ili, ako koristite mi?, postavite pokaziva? u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokaziva? mi?a nadole, zatim kliknite na Pretraga, upi?ite upit pokreni, a zatim kliknite na ikonu Pokreni.
  2. Otkucajte %WinDir%\System32\Drivers\Etc u polje Otvori, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.
 5. Izaberite datoteku ?Hosts?, dodirnite ili mi?em izaberite stavku Preimenuj, a zatim preimenujte datoteku u ?Hosts.old?.
 6. Kopirajte ili premestite datoteku ?Hosts? koju ste kreirali u 3. koraku u fasciklu %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Ako se od vas zatra?i da unesete lozinku administratora, dodirnite dugme Nastavi ili kliknite na njega.
Windows 7 i starije verzije operativnog sistema Windows
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte upit ?Bele?nica?, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kopirajte slede?i tekst u datoteku:

  Za Windows XP ili Windows Server 2003
  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # Ovo je uzorak HOSTS datoteke koji koristi Microsoft TCP/IP za Windows. # # Ova datoteka sadr?i mapiranja IP adresa sa imenima hostova. Svaka stavka sa simbolom ?# ? treba da bude u zasebnom redu. IP adresa bi trebalo # da bude postavljena u prvu kolonu ispred odgovaraju?eg imena hosta. # IP adresa i ime hosta bi trebalo da budu razdvojeni najmanje jednim # razmakom. # # Pored toga, komentari (kao ovi) mogu da se umetnu u zasebne redove sa simbolom ?#? ili iza imena ra?unara ozna?enog simbolom ?#?. # # Na primer: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # izvorni server #    38.25.63.10   x.acme.com       # x host klijenta
  
  127.0.0.1    lokalni host
  Za operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008

  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # Ovo je uzorak HOSTS datoteke koji koristi Microsoft TCP/IP za Windows. # # Ova datoteka sadr?i mapiranja IP adresa sa imenima hostova. Svaka stavka sa simbolom ?# ? treba da bude u zasebnom redu. IP adresa bi trebalo # da bude postavljena u prvu kolonu ispred odgovaraju?eg imena hosta. # IP adresa i ime hosta bi trebalo da budu razdvojeni najmanje jednim # razmakom. # # Pored toga, komentari (kao ovi) mogu da se umetnu u zasebne redove sa simbolom ?#? ili iza imena ra?unara ozna?enog simbolom ?#?. # # Na primer: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # izvorni server #    38.25.63.10   x.acme.com       # x host klijenta
  
  127.0.0.1    lokalni host ::1       lokalni host
  Za Windows 7
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # Ovo je uzorak HOSTS datoteke koji koristi Microsoft TCP/IP za Windows. # # Ova datoteka sadr?i mapiranja IP adresa sa imenima hostova. Svaka stavka sa simbolom ?# ? treba da bude u zasebnom redu. IP adresa bi trebalo # da bude postavljena u prvu kolonu ispred odgovaraju?eg imena hosta. # IP adresa i ime hosta bi trebalo da budu razdvojeni najmanje jednim # razmakom. # # Pored toga, komentari (kao ovi) mogu da se umetnu u zasebne redove sa simbolom ?#? ili iza imena ra?unara ozna?enog simbolom ?#?. # # Na primer: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # izvorni server #    38.25.63.10   x.acme.com       # x host klijenta
  
  # razre?avanjem imena lokalnog hosta upravlja se u okviru samog DNS-a. #    127.0.0.1    lokalni host #    ::1       lokalni host
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao, otkucajte upit hosts u polje Ime datoteke, a zatim sa?uvajte datoteku na radnoj povr?ini.
 4. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %WinDir%\System32\Drivers\Etc i zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Izaberite datoteku ?Hosts?, a zatim je preimenujte u ?Hosts.old?.
 6. Kopirajte ili premestite datoteku ?Hosts? koju ste kreirali u 3. koraku u fasciklu %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Ako se od vas zatra?i da unesete lozinku administratora, kliknite na dugme Nastavi.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 972034 - Poslednji pregled: 10. jun 2014. - Revizija: 8.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB972034

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com