กระบวนการปิดระบบไม่เสร็จสมบูรณ์ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008: "0 x 0000009 f Stop"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972109 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ universal serial bus (USB) คอมพิวเตอร์
 • คุณตั้งคอมพิวเตอร์ให้อยู่ กับโหมดสลีป หรือไฮ เบอร์เนตที่ขณะ แอพลิเคชันไคลเอนต์หรือไดรเวอร์ที่กำลังสื่อสารกับอุปกรณ์ USB
 • คุณเรียกคืนคอมพิวเตอร์ และพยายามชัตดาวน์ คอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์นี้ ระบบดูเหมือนจะ ถูกปิด แต่ กระบวนการปิดระบบไม่เสร็จสมบูรณ์ กำลังไฟ LED ไม่ไปหาแม้ สัญญาณไปยังหน้าจอแล้วปิด และแม้ มีเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีกิจกรรมของดิสก์ สุดท้าย คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้ ข้อความ:
หยุด (00000003, 0 x 0000009 f พารามิเตอร์ 2, parameter3, parameter4)
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
หมายเหตุ พารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ กำหนดค่าที่แท้จริง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบไม่ชัดเจน โอนคงค้างก่อนที่จะปิดปลายทางบนอุปกรณ์แบบ USB นี้ ลักษณะการทำงานอาจทำให้เกิดการใช้พลังงาน I/O ร้องขอแพ็ค (IRP) ที่จะบล็อคสำหรับ long เวลา และสุดท้ายระบบอาจแสดงข้อผิดพลาด Stop

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ฮอตฟิกซ์ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่สำคัญคือ รวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเป็น แสดงรายการอยู่ในหน้า "การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน" การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ เมื่อต้องการทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่มี อยู่ในหน้า

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมใช้งานจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเท่านั้น ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจ ได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบนี้ ปัญหา เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วย โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเป็น ส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ที่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือเมื่อต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษา ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณต้อง มี Windows Vista Service Pack 1 หรือติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2 คอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Windows รุ่นล่าสุด Vista service pack
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็นสำหรับ Windows Server คอมพิวเตอร์ที่ใช้ 2008

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือ แอตทริบิวต์ที่แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบแฟ้ม หมายเลขเวอร์ชันตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMสาขาบริการ
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1สาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2สาขาบริการ
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไปในรุ่นเดิม Windows Server 2008
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ แฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย (คุณลักษณะที่ไม่อยู่ในรายการ) ลงชื่อเข้ากับแบบดิจิทัล Microsoft ลายเซ็น
วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงอยู่ในเขต เวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็น เวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน 'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Usb.infไม่ได้ เกี่ยวข้อง40,74004-มิย.-200908:00ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbccgp.sys6.0.6001.2244373,21604-มิย.-200910:34x 86
Usbhub.sys6.0.6001.22443196,60804-มิย.-200910:34x 86
Hccoin.dll6.0.6001.224438,70404-มิย.-200912:31x 86
Hcrstco.dll6.0.6001.2244315,87204-มิย.-200912:31x 86
Usbd.sys6.0.6001.224435,88804-มิย.-200910:34ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbehci.sys6.0.6001.2244339,93604-มิย.-200910:34x 86
Usbhub.sys6.0.6001.22443196,60804-มิย.-200910:34x 86
Usbohci.sys6.0.6001.2244319,96804-มิย.-200910:34x 86
Usbport.infไม่ได้ เกี่ยวข้อง59,86804-มิย.-200908:00ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbport.sys6.0.6001.22443227,32804-มิย.-200910:34x 86
Usbuhci.sys6.0.6001.2244323,55204-มิย.-200910:34x 86
Hccoin.dll6.0.6002.221468,70404-มิย.-200910:44x 86
Hcrstco.dll6.0.6002.2214615,87204-มิย.-200910:44x 86
Usbd.sys6.0.6002.221465,88804-มิย.-200910:44ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbehci.sys6.0.6002.2214639,93604-มิย.-200910:44x 86
Usbhub.sys6.0.6002.22146196,60804-มิย.-200910:44x 86
Usbohci.sys6.0.6002.2214619,96804-มิย.-200910:44x 86
Usbport.infไม่ได้ เกี่ยวข้อง59,86804-มิย.-200907:57ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbport.sys6.0.6002.22146227,32804-มิย.-200910:44x 86
Usbuhci.sys6.0.6002.2214623,55204-มิย.-200910:44x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Usb.infไม่ได้ เกี่ยวข้อง41,06004-มิย.-200908:00ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbccgp.sys6.0.6001.2244395,74404-มิย.-200910:52x 64
Usbhub.sys6.0.6001.22443274,43204-มิย.-200910:52x 64
Hccoin.dll6.0.6001.2244310,75204-มิย.-200912:44x 64
Hcrstco.dll6.0.6001.2244317,92004-มิย.-200912:44x 64
Usbd.sys6.0.6001.224437,68004-มิย.-200910:52x 64
Usbehci.sys6.0.6001.2244349,66404-มิย.-200910:52x 64
Usbhub.sys6.0.6001.22443274,43204-มิย.-200910:52x 64
Usbohci.sys6.0.6001.2244324,57604-มิย.-200910:52x 64
Usbport.infไม่ได้ เกี่ยวข้อง59,99604-มิย.-200908:00ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbport.sys6.0.6001.22443261,12004-มิย.-200910:52x 64
Usbuhci.sys6.0.6001.2244329,18404-มิย.-200910:52x 64
Hccoin.dll6.0.6002.2214610,75204-มิย.-200914:25x 64
Hcrstco.dll6.0.6002.2214617,92004-มิย.-200914:25x 64
Usbd.sys6.0.6002.221467,68004-มิย.-200912:30x 64
Usbehci.sys6.0.6002.2214649,66404-มิย.-200912:30x 64
Usbhub.sys6.0.6002.22146274,43204-มิย.-200912:30x 64
Usbohci.sys6.0.6002.2214624,57604-มิย.-200912:30x 64
Usbport.infไม่ได้ เกี่ยวข้อง59,99604-มิย.-200909:57ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbport.sys6.0.6002.22146261,12004-มิย.-200912:30x 64
Usbuhci.sys6.0.6002.2214629,18404-มิย.-200912:30x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Usb.infไม่ได้ เกี่ยวข้อง40,90004-มิย.-200907:58ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbccgp.sys6.0.6001.22443208,38404-มิย.-200910:42IA-64
Usbhub.sys6.0.6001.22443864,25604-มิย.-200910:42IA-64
Hccoin.dll6.0.6001.2244322,52804-มิย.-200912:26IA-64
Hcrstco.dll6.0.6001.2244324,57604-มิย.-200912:26IA-64
Usbd.sys6.0.6001.2244311,64804-มิย.-200910:42ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbehci.sys6.0.6001.22443123,39204-มิย.-200910:42IA-64
Usbhub.sys6.0.6001.22443864,25604-มิย.-200910:42IA-64
Usbohci.sys6.0.6001.2244359,90404-มิย.-200910:42IA-64
Usbport.infไม่ได้ เกี่ยวข้อง59,93204-มิย.-200907:58ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbport.sys6.0.6001.22443648,70404-มิย.-200910:42IA-64
Usbuhci.sys6.0.6001.2244380,89604-มิย.-200910:42IA-64
Hccoin.dll6.0.6002.2214622,52804-มิย.-200914:09IA-64
Hcrstco.dll6.0.6002.2214624,57604-มิย.-200914:09IA-64
Usbd.sys6.0.6002.2214611,64804-มิย.-200912:29ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbehci.sys6.0.6002.22146123,39204-มิย.-200912:29IA-64
Usbhub.sys6.0.6002.22146865,28004-มิย.-200912:29IA-64
Usbohci.sys6.0.6002.2214659,90404-มิย.-200912:29IA-64
Usbport.infไม่ได้ เกี่ยวข้อง59,93204-มิย.-200909:56ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Usbport.sys6.0.6002.22146649,72804-มิย.-200912:29IA-64
Usbuhci.sys6.0.6002.2214680,89604-มิย.-200912:29IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขเพื่อดูที่บทความต่อไปนี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Package_for_kb972109_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,36705-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,69405-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,71305-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,42105-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,69005-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,70105-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,42505-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,69405-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,71305-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,42205-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,43005-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_cb59caa127ada677.manifestไม่ได้ เกี่ยวข้อง2,64405-มิย.-200905:52ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_be23c31e1cc8f45e.manifestไม่ได้ เกี่ยวข้อง6,73405-มิย.-200905:52ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_c00d35e419ec9587.manifestไม่ได้ เกี่ยวข้อง6,73405-มิย.-200905:52ไม่ได้ เกี่ยวข้อง

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_27786624e00b17ad.manifestไม่ได้ เกี่ยวข้อง2,64605-มิย.-200906:04ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_1a425ea1d5266594.manifestไม่ได้ เกี่ยวข้อง6,73605-มิย.-200906:04ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_1c2bd167d24a06bd.manifestไม่ได้ เกี่ยวข้อง6,73605-มิย.-200906:04ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,37505-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,70605-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,72305-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,42905-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,70205-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,71105-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,43305-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,70605-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,72305-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,43005-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,43805-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ia64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_cb5b6e9727abaf73.manifestไม่ได้ เกี่ยวข้อง2,64505-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Ia64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_be2567141cc6fd5a.manifestไม่ได้ เกี่ยวข้อง6,73505-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Ia64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_c00ed9da19ea9e83.manifestไม่ได้ เกี่ยวข้อง6,73505-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,42505-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,53005-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,70605-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,42905-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,53305-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,71805-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,42605-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Package_for_kb972109_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ได้ เกี่ยวข้อง1,43405-มิย.-200905:46ไม่ได้ เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972109 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB972109 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972109

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com