วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเคอร์เนลหรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972110 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสร้าง รวบรวม ตรวจ สอบ และวิเคราะห์แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลของเคอร์เนล และแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ จากระบบที่ใช้ Windows Server 2003

หมายเหตุ ผู้ คุณควรเท่านั้นสร้างการถ่ายโอนข้อมูลเช่นแฟ้มเมื่อใด วิศวกรฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft อย่างชัดเจนขอให้คุณทำเช่นนี้ ดีบักเคอร์เนลถ่ายโอนแฟ้มหรือการดีบักการแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์ควรมีการ สุดท้ายหลังจากที่มีวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมาตรฐานทั้งหมด หมดแล้ว

ถ้าคุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และบริการ (CSS), บทความนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเฉพาะที่ จำเป็นสำหรับ CSS เพื่อระบุปัญหา

คุณต้องล็อกอินเป็นการ ผู้ดูแลหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการนี้ ขั้นตอน ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่าย อาจทำให้คุณดำเนินการขั้นตอนนี้ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเคอร์เนลด้วยตนเอง หรือยัง แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีประโยชน์เมื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เนื่องจาก กระบวนการรวบรวมระเบียนของหน่วยความจำระบบในเวลามี เกิดความผิดพลาด

คำเตือน ขึ้นอยู่กับความเร็วของฮาร์ดดิสก์ที่ Windows มี ติดตั้ง การถ่ายโอนข้อมูลมากกว่า 2 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำอาจใช้เวลานานขึ้น เมื่อคุณเริ่มการถ่ายโอนข้อมูลแฟ้มการสร้างกระบวนการ เนื้อหาของ RAM ที่มีอยู่จริง จะถูกเขียนไปยังแฟ้มเพจจิ้งที่อยู่บนพาร์ติชันที่ มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

เมื่อคุณทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ การ เนื้อหาของแฟ้มเพจจิ้งที่จะถูกเขียนไปยังแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล แม้แต่ในกรณีดีที่สุด สถานการณ์ ซึ่งมีการกำหนดค่าแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่ตั้งอยู่บนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องอื่น อ่าน และเขียนลงในฮาร์ดิสก์ดิสก์ ข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการ ขยายระยะเวลาการตกของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
254649ภาพรวมของตัวเลือกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ สำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มเพจจิ้ง

โดยทั่วไป สำหรับฟังก์ชันการทำงานปกติของ Windows Server ระบบที่ใช้ 2003 คุณตั้งค่าขนาดของแฟ้มเพจจิ้งบนเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ กำหนดขนาดของแฟ้มเพจจิ้งที่เหมาะสม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เมื่อต้องการดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889654 วิธีการตรวจสอบขนาดของแฟ้มเพที่เหมาะสมสำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP
ขึ้นอยู่กับชนิดของการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำไฟล์ที่คุณ กำลังพยายามรวบรวม ค่าต่ำสุดของแฟ้มเพจจิ้งที่แตกต่างกัน Windows Server 2003 มีสามอ็อพชันสำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ:
 • การถ่ายโอนขนาดเล็กหน่วยความจำข้อมูล (64 กิโลไบต์สำหรับรุ่น 32 บิตระบบปฏิบัติการ 128 กิโลไบต์สำหรับระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต)

  หมายเหตุ เมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ คุณอาจพบปัญหาที่มี อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  900229 คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดแฟ้ม "การถ่ายโอนแบบย่อส่วนเคอร์เนลข้อมูล" ที่ถูกสร้างขึ้น โดยรุ่น 64 บิตของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP Professional
 • การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล
 • การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์
เมื่อต้องการเปิดใช้งานแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำตาม ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแฟ้มเพจจิ้ง

 1. คลิก เริ่มคลิกขวา ของฉัน คอมพิวเตอร์แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 2. คลิก ขั้นสูง แท็บ
 3. คลิก การตั้งค่า ภายใต้การประสิทธิภาพการทำงาน พื้นที่
 4. คลิก ขั้นสูง แท็บ และคลิกเปลี่ยนแปลง ภายใต้การ หน่วยความจำเสมือนพื้นที่
 5. เลือกพาร์ติชันระบบที่เป็นระบบปฏิบัติการ การติดตั้ง
 6. ตั้งค่าของ ขนาดเริ่มต้น และขนาดสูงสุด เมื่อต้องการจำนวน RAM ที่มีอยู่จริงมีการติดตั้งเครื่องหมายบวก 1 เมกะไบต์ (MB) ภายใต้ ขนาดที่กำหนดเอง.
 7. คลิก ตั้งค่าแล้ว คลิกตกลง สามครั้ง

ขนาดพาร์ติชัน

ใน Windows Server 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าของ Windows การ พาร์ติชันที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการต้องมีอย่างน้อยที่สุดขนาด ของจำนวน RAM ที่มีอยู่จริงถูกติดตั้งเครื่องหมายบวก 1 เมกะไบต์ (MB) สำหรับ Windows Server 2003 คุณอาจจำเป็นต้องลดทางกายภาพ หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ ถ้า คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำกายภาพมากกว่า 4 GB หรือถ้าไม่มีไม่เพียงพอ ดิสก์สำหรับแฟ้มเพจในพาร์ติชันที่ระบบปฏิบัติการ มีการติดตั้ง คุณอาจต้องลด RAM ทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อต้องการลดการ หน่วยความจำทางกายภาพในคอมพิวเตอร์ ใช้สวิตช์maxmemหรือburnmemoryในแฟ้ม Boot.ini ตามที่อธิบายไว้ใน TechNet ต่อไปนี้ หรือบทความบน MSDN:

การอ้างอิงตัวเลือกแฟ้ม Boot.ini:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963892.aspx
พารามิเตอร์การเริ่มระบบการจัดการหน่วยความจำ:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms791501.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในความรู้ของ Microsoft ฐาน:
833721 ตัวเลือกสวิตช์ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 Boot.ini แฟ้ม
สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนการ รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างละเอียด สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หมายเหตุ ในรุ่น 32 บิตของ Windows Server 2003 ที่มีอยู่จริง เปิดใช้งานที่อยู่ส่วนขยาย (PAE) แฟ้มเพจจิ้งสามารถขยายเกินกว่า 4 กิกะไบต์ (4096 MB) เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการเปิดใช้งาน PAE ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Manager
 3. คลิกขวา PhysicalAddressExtensionและ แล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ กาเครื่องหมาย ค่าของการ PhysicalAddressExtension รายการ ถ้าค่า ของ PhysicalAddressExtension รายการเป็นศูนย์ (0) PAE คือ ปิดการใช้งาน ถ้าค่าของการ PhysicalAddressExtension รายการ คือ 1, PAE จะเปิดใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การ บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
237740วิธีการแก้ไขได้จำกัดขนาด 4,095 MB เพจจิ้งแฟ้มใน Windows

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนการ รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างละเอียด สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่มคลิกขวา ของฉัน คอมพิวเตอร์แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 2. คลิก ขั้นสูง แท็บ
 3. คลิก การตั้งค่า ภายใต้การ เริ่มต้นระบบ และการกู้คืน พื้นที่ จากนั้นเลือก หน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์ การถ่ายโอนข้อมูล ภายใต้ เขียนข้อมูลการดีบัก.
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง
หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์ ถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกถ้าคอมพิวเตอร์มีมากกว่า 2 กิกะไบต์ทางกายภาพ RAM

หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการ การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์ตัวเลือก การตั้งค่ารายการรีจิสทรี CrashDumpEnabled ภายใต้ต่อไปนี้ด้วยตนเอง คีย์ย่อยของรีจิสทรีเป็น 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การ บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
885117"เคอร์เนลถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ" จะแสดงขึ้นในการเริ่มต้นและการกู้คืน แต่มีดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์แบบ ใน Windows 2000 หรือ ใน Windows Server 2003

เนื้อที่ว่างบนดิสก์

ต้องมีเนื้อที่ว่างเพียงพอในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกเมื่อต้องการ เขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำถูกเขียนไปยัง แฟ้ม %SystemRoot%\Memory.dmp ถ้ามีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอในการ ไดรฟ์% SystemRoot % คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลไปยังตำแหน่งอื่นที่มี เนื้อที่ว่างเพียงพอ

ขั้นตอนที่ 3: (ไม่จำเป็น) เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่มีเขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล

เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลในการ Start และ กู้คืน ตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ทำตาม ขั้นตอนต่อไป:
 1. คลิก เริ่มคลิกขวา ของฉัน คอมพิวเตอร์แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 2. คลิก ขั้นสูง แท็บ
 3. คลิก การตั้งค่า ภายใต้การ เริ่มต้นระบบ และการกู้คืน พื้นที่ และแทนแล้วเส้นทางที่ มีค่าที่เหมาะสม ในการ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล กล่อง กล่าว คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทาง จาก %SystemRoot%\Memory.dmp ให้ชี้ไปยังไดรฟ์ภายในเครื่องที่มีดิสก์เพียงพอ เนื้อที่ เช่น E:\Memory.dmp.
หมายเหตุ ไดรฟ์เครือข่าย ไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน หรือเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงเครือข่าย (NAS) ไดรฟ์ไม่สามารถใช้เป็นปลายทางสำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำได้นั้นอาจเนื่องจาก ใช้งานไม่ได้ก่อนที่เริ่มต้นการคัดลอกแฟ้ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การ บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
886429สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำใน Windows Server 2003

ขั้นตอนที่ 4: การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2003 rtm คอมพิวเตอร์ที่ใช้

โปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณ พยายามที่จะสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำใน Windows Server 2003 rtm คอมพิวเตอร์ที่ใช้:
 • 822998 การดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำไม่เสร็จสมบูรณ์บนคอมพิวเตอร์ที่มี RAM ที่ติดตั้งมากกว่า 6 GB
  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนใน KB822998 DiskDump.sys การปรับปรุง แฟ้ม
 • 839937 ฟังก์ชัน KeBugCheckEx() ทำให้เกิดระบบการตั้งค่าใหม่บนคอมพิวเตอร์หลายตัวประมวลผลที่ใช้ Windows Server 2003
  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนใน KB839937 การปรับปรุงแฟ้ม Ntoskrnl.exe และ แฟ้ม Hal.dll
 • 838461 มี API ที่มีหัวข้อ รูปภาพหน่วยความจำมีข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ OEM ที่มี ความสามารถในการ "จับรูปของหน่วยความจำ" ใน Windows Server 2003
  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนใน KB838461 Ntoskrnl.exe การปรับปรุง แฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2003 SP1

โปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณ ความพยายามที่สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำในการใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 คอมพิวเตอร์:
 • 898620 จะไม่มีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลวหลังจากมีข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1
  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนใน KB898620 Smss.exe การปรับปรุง แฟ้ม
 • 907646 ข้อมูลการดีบักหรือไม่ เขียนไปยังแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเมื่อมีข้อผิดพลาด Stop เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่มี เรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนใน KB907646 การปรับปรุงแฟ้ม Ntkrnlmp.exe และ แฟ้ม Hal.dll
 • 912364 เมื่อความผิดปกติของฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ x 64 เวอร์ชั่น Windows เวอร์ชั่น คุณไม่ได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop และไม่มีแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำจะถูกสร้างขึ้น
  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนใน KB912364 Hal.dll การปรับปรุง แฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2003 SP2

โปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณ ความพยายามที่สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำในการใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 คอมพิวเตอร์:
 • 957910 เซิร์ฟเวอร์สำหรับการเริ่มระบบ iSCSI ที่ใช้ Windows Server 2003 SP2 ไม่สามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มินิพอร์ตเสมือนของ Storport ใช้เป็นตัวควบคุมพร้อม
  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนใน KB957910 Diskdump.sys แฟ้มการปรับปรุงและ แฟ้ม Storport.sys
 • 970810 คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 SP2 ที่สนับสนุนมาตรฐาน IPMI หยุดการตอบสนองเมื่อการ คอมพิวเตอร์กำลังเขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ
  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนใน KB970810 การปรับปรุง Ipmidrv.sys แฟ้ม
 • 971408 ไม่มีเริ่มระบบ Windows Server 2003 ตามที่คาดไว้เมื่อมีข้อผิดพลาดในการซ้ำที่เกิดขึ้นขณะกำลังเขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล
  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนใน KB971408 NtOSkrnl.exe การปรับปรุง แฟ้ม

วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง

มีหลายวิธีในการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเคอร์เนลด้วยตนเอง หรือ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์ วิธีการเหล่านี้รวมถึงการใช้ NMI แป้นพิมพ์ (การ PS2/การ USB), เคอร์เนลระยะไกล หรือเครื่องมือ NotMyFault.exe

ขั้นตอนที่ 5: สร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือ NotMyFault

ถ้าคุณสามารถเข้าสู่ระบบในขณะที่ปัญหาเกิดขึ้น คุณสามารถใช้การ เครื่องมือ Microsoft Sysinternals NotMyFault ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลด เครื่องมือ NotMyFault:
  http://download.sysinternals.com/files/NotMyFault.zip
 2. คลิก เริ่มแล้ว คลิกหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง.
 3. ที่บรรทัดคำสั่ง พิมพ์ NotMyfault.exe /crashแล้ว กด ENTER
หมายเหตุ การดำเนินการนี้สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำและมีข้อผิดพลาด stop D1

ขั้นตอนที่ 6: สร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง โดยใช้แป้นพิมพ์

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนการ รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างละเอียด สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 • ถ้าคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ PS/2 คุณจำเป็นต้องสร้างการ CrashOnCtrlScroll รายการรีจิสทรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยใช้แป้นพิมพ์ คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  244139คุณลักษณะของ Windows ช่วยให้คุณสามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยใช้แป้นพิมพ์
  เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับ PS/2 แป้นพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก เพิ่ม ค่าและเพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
   Name : CrashOnCtrlScroll 
   Data Type : REG_DWORD 
   Value : 1 
  4. ออกจาก Registry Editor
 • ถ้าคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์แบบ USB คุณจำเป็นต้องสร้างการ CrashOnCtrlScroll รายการรีจิสทรี

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้แป้นพิมพ์แบบ USB ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก เพิ่ม ค่าและเพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
   Name : CrashOnCtrlScroll 
   Data Type : REG_DWORD 
   Value : 1 
  4. ออกจาก Registry Editor
หมายเหตุ แป้นนี้สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำและ E2 เป็น หยุดข้อผิดพลาด

ขั้นตอนที่ 7: สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มทั้งหมดหรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลวเคอร์เนล โดยใช้ NMI การบนระบบที่ใช้ Windows

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนการ รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างละเอียด สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน ฐานความรู้ของ Microsoft:
927069 วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มทั้งหมดหรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลวเคอร์เนล โดยใช้ NMI การบนระบบที่ใช้ Windows
ถ้าคุณพยายามที่จะรวบรวมแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล NMI คุณจำเป็นต้อง สร้างรายการรีจิสทรี NMICrashDump เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้ทำตาม ขั้นตอนต่อไป:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
 3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก เพิ่ม ค่าและเพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Name : NMICrashDump 
  Data Type : REG_DWORD 
  Value : 1 
 4. ออกจาก Registry Editor
หมายเหตุ การดำเนินการนี้สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำและมีข้อผิดพลาด 80 stop รายการรีจิสทรีนี้จะใช้เฉพาะบนระบบ x 86 และ x 64 ระบบที่ใช้ Itanium สามารถสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยไม่มีรายการรีจิสทรีนี้

ขั้นตอนที่ 8: สร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง โดยใช้ดีบักเกอร์ระยะไกล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในความรู้ของ Microsoft ฐาน:
303021วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเมื่อเซิร์ฟเวอร์หยุดการตอบสนอง (แฮง)
หมายเหตุ ใน WinDbg คุณสามารถใช้คำสั่ง.crash คำสั่งนี้สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำในการ คอมพิวเตอร์ปลายทาง หรือคุณต้องการคัดลอกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยใช้ตัว โมเด็ม null อุปกรณ์ USB หรือ อุปกรณ์ IEEE 1394 ใช้คำสั่ง.dump

ขั้นตอนที่ 9: การเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์

คุณต้องเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์สำหรับการทำงาน

กลไกการกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ระดับ BIOS ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีคุณลักษณะในระดับ BIOS ทำฮาร์ดแวร์ กู้คืน ตัวอย่าง เครื่องคอมพิวเตอร์อาจมีลักษณะการทำงานต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • คุณลักษณะการกู้คืนระบบโดยอัตโนมัติ (ASR) มีอยู่ใน บางเซิร์ฟเวอร์ Hewlett Packard (HP) ถ้ามี ASR ปิดใช้งานดังกล่าว ASR สามารถขัดจังหวะ กระบวนการถ่ายโอนข้อมูล บนเซิร์ฟเวอร์ของ HP คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS เพื่อปิดใช้งาน ASR ถ้ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ และ ถ้า BIOS ไม่พบการเต้นหัวใจ เริ่มจากระบบปฏิบัติการ นั้นโดยปกติแล้วระบบภายใน 10 นาที
 • คอมพิวเตอร์ Dell มีคุณลักษณะเดียวกัน และเรียกว่า Dell คอนโซลการจัดการพิเศษ (SAC) หรือSAC
 • คอมพิวเตอร์ IBM มีลักษณะการทำงานเดียวกัน และเรียกว่า RSA Watchdogs II (OS)
 • Fujitsu, NEC, Samsung, Unisys และฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ที่เซิร์ฟเวอร์ ผู้ผลิตอาจมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันในเซิร์ฟเวอร์ของตน
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์ของคุณมีฮาร์ดแวร์ กู้คืนคุณลักษณะ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

ขั้นตอนที่ 10: ทดสอบว่าคุณสามารถขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง

คำเตือน ร้ายที่คุณทดสอบว่าคุณสามารถขอรับด้วยตนเอง แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ ถ้าเสียหาย หรือถูกตัดทอนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล ปัญหาต้อง เกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อให้คุณสามารถขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ดี

เมื่อต้องการทดสอบว่า คุณสามารถขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่ดีบนคอมพิวเตอร์ ใช้ NotMyFault หรือกด คีย์ CTRL ขวาในขณะที่คุณกดแป้น SCROLL LOCK สองครั้ง หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ เริ่มระบบใหม่ รอกิจกรรมดิสก์หยุด แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลควรมีขนาดเท่ากัน หน่วยความจำทางกายภาพ ถ้าคุณมีปัญหาในการขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง คุณอาจจำเป็นต้องปรับปรุงเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ SCSI และโปรแกรมควบคุมจากการ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

ขั้นตอนที่ 11: ขอรับข้อผิดพลาด stop ที่ปรากฏบนหน้าจอสีน้ำเงินหลังจากที่มีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

คุณสามารถกำหนดค่า Windows Server 2003 เมื่อต้องการเขียนแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ข้อความที่มีข้อผิดพลาด stop ที่ปรากฏบนหน้าจอสีน้ำเงิน โดย มีตั้งค่าเริ่มต้น Windows Server 2003 เมื่อต้องการเขียนข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

หมายเหตุ
 1. คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิก ขั้นสูง แท็บ
 3. คลิก การตั้งค่า ภายใต้การ เริ่มต้นระบบ และการกู้คืน พื้นที่
สังเกตว่า โดยค่าเริ่มต้น การ เขียนเหตุการณ์ไปยัง บันทึกของระบบ ตัวเลือกไม่พร้อมใช้งาน คำอธิบายและรูปแบบของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่แตกต่างจาก รูปแบบที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ที่กำลังเขียนแฟ้ม Memory.dmp แต่ ข้อมูลส่วนใหญ่จะเหมือนกัน นี่คือตัวอย่างของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:
Event ID: 1001 
Source: BugCheck 
Description: 
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was : 0xc00000E2 (0xffffffffffffffff, 0x0000000000000001, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. 

วิธีการใช้ DumpChk.exe เพื่อตรวจสอบแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน ฐานความรู้ของ Microsoft:
156280วิธีการใช้ Dumpchk.exe เพื่อตรวจสอบแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

ขั้นตอนที่ 12: ลบแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลการทดสอบ

ลบแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลการทดสอบได้เนื่องจากแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อเกิดปัญหานี้ต่อไป

ขั้นตอนที่ 13: รอให้เกิดปัญหา

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณสามารถรวบรวมแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วย โดยใช้เครื่องมือหรือวิธีการดังต่อไปนี้:
 • ใช้เครื่องมือ NotMyFault
 • กดแป้น CTRL ขวา และจากนั้น กดแป้นลูกศร สองครั้ง
 • ใช้ปุ่ม NMI
 • ใช้ระยะไกลของเคอร์เนลดีบักเกอร์

ขั้นตอนที่ 14: การบีบอัดแฟ้ม Memory.dmp

ใช้เครื่องมือ WinZip ในการบีบอัดแฟ้ม Memory.dmp

ขั้นตอนที่ 15: อัปโหลดแฟ้มบีบอัดไปยังไซต์การโอนย้ายแฟ้มที่ปลอดภัย

หลังจากที่คุณบีบอัดไฟล์ อัปโหลดแฟ้มไปยังไซต์การโอนย้ายแฟ้มที่ปลอดภัย

วิธีการขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อทำการรีจิสทรีคีย์และแฟ้มเพจจิ้ง

 1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลด DumpConfigurator.hta:
  http://www.codeplex.com/WinPlatTools/SourceControl/changeset/view/14600#256939
 2. คลิก ดาวน์โหลดแล้ว คลิก ฉัน เห็นด้วย หลังจากที่คุณอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft
 3. บันทึกแฟ้ม WInPlatTools 14600.zip และจากนั้นจึง ขยายตัว โปรแกรมอรรถประโยชน์ DumpConfigurator.hta
 4. คลิก DumpConfigurator.htaแล้ว คลิกการกำหนดค่าอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว.
สำหรับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
307973วิธี เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวและการกู้คืนระบบใน Windows

วิธีการอ่านแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ Windows สร้างสำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows รุ่นล่าสุด เครื่องมือการแก้จุดบกพร่อง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
315263วิธี เมื่อต้องการอ่านแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็กที่ Windows สร้างสำหรับ ตรวจแก้จุดบกพร่อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824344วิธีการตรวจแก้จุดบกพร่องการบริการของ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่องใน Windows ดู หนังสือต่อไปนี้:
 • " Microsoft Windows Internals รุ่นที่สี่: Windows 2000 Windows XP และ Windows Server 2003" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมต่อไปนี้ เว็บไซต์ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/learning/en/us/Book.aspx?ID=6710&locale=en-us
 • "ขั้นสูงการตรวจแก้จุดบกพร่อง Windows" โดย Mario Hewardt และ Daniel Pravat สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://advancedwindowsdebugging.com

วิธีการตรวจสอบว่า สัญลักษณ์การตรวจแก้จุดบกพร่องของ Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
311503ใช้เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของ Microsoft เพื่อขอรับแฟ้มสัญลักษณ์แก้จุดบกพร่อง
138258 ข้อมูลการตั้งค่าสัญลักษณ์แก้จุดบกพร่อง Windows NT
148659 วิธีการติดตั้งสัญลักษณ์การตรวจแก้จุดบกพร่องของ Windows NT
148660 วิธีการตรวจสอบว่า สัญลักษณ์การตรวจแก้จุดบกพร่องของ Windows
258205 วิธีการใช้ Rebase เพื่อแยกสัญลักษณ์สำหรับ DrWtSn32.exe
296110 วิธีการติดตั้งสัญลักษณ์การตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Visual Studio
319037 วิธีการใช้เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์กับดีบัก Visual Studio .NET
814411 แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่รวมแฟ้มสัญลักษณ์แก้จุดบกพร่อง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่นี้ บทความที่กล่าวถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับการ ประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc266483.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972110 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 17.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB972110 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972110

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com