PC Talk - วันที่ที่แสดงไม่ใช่รูปแบบที่ต้องการในโปรแกรมเอ็กซ์เซล 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972208 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทสนทนานี้อธิบายถึงปัญหาที่พบเกี่ยวกับการแสดงผลวันที่ต่างไปจากที่พิมพ์ลงไปในโปรแกรมเอ็กซ์เซล การแก้ปัญหานี้โดยคุณจะทำการปรับแต่งรูปแบบเซลล์เพื่อให้วันที่แสดงผลในรูปแบบที่ถูกต้อง
 แม้ว่าพี่พิมพ์ลงไปว่า 01/06/2009 มันก็จะถูกเปลี่ยนเป็น 1/6/2009 ทันที ทำไมมันไม่สามารถแสดงได้ตามที่พี่พิมพ์ลงไปล่ะ
answer image
Question Image
พี่หมายถึงว่า พี่ต้องการพี่ต้องการแสดงตัวเลขวันที่และเดือนที่เป็นตัวเลขหลักเดียว ให้เป็นตัวเลขแบบสองหลักโดยเติมเลขศูนย์ใช่ไหมคะ พี่จะทำได้ถ้าพี่ทำการปรับแต่งรูปแบบเซลล์ค่ะ ขั้นแรกให้คลิ๊กขวาที่เซลล์นั้น แล้วเลือกจัดรูปแบบเซลล์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 01
 
 หน้าต่างการจัดรูปแบบเซลล์ก็ปรากฏขึ้น
answer image
Question Image
ต่อไป ให้เลือกแถบตัวเลข และเลือกประเภทวันที่ คุณพี่จะเห็นว่ามีชนิดของวันที่มากเลยใช่มั๊ย พี่สามารถเลือกรูปแบบที่พี่ชอบจากที่แสดงทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 02
 
 อืม พี่ไม่เห็นรูปแบบที่เป็นแบบ 01/06/2009 ในแบบที่มีเลยครับ
answer image
Question Image
คุณพี่สามารถปรับแต่งเพื่อสร้างเป็นต้นแบบได้เองด้วยค่ะ

ให้เลือก กำหนดเอง ในช่องประเภท และคลิ๊กชนิดอันที่มีรูปแบบคล้ายกับรูปแบบที่พี่ต้องการ ในที่นี้ก็คือ d/m/yyyy
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 03
 
 ซึ่ง yyyy ก็คือปี m ก็คือเดือน d ก็คือ วัน และจำนวนตัวอักษรก็คือจำนวนหลักของตัวเลข
answer image
Question Image
ใช่ค่ะ ในช่องกรอก ให้เปลี่ยน d เป็น dd และ m เป็น mm แล้วกดตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 04
 
 ใช้ได้แล้ว ตอนนี้แสดงเป็น 01/06/2009 แล้วครับ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 05
answer image
Question Image
พี่น่าจะทราบอีกเรื่องหนึ่งคือ พี่สามารถเปลี่ยนชนิดของปฏิทินได้ ให้เลือกประเภทวันที่ และเปลี่ยนชนิดของปฏิทินได้จากรายการปฏิทินที่มีให้เลือก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 06
 
 ครับ รับทราบครับ
answer image
Question Image
เมื่อคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการดิสเพลย์ตัวเลขแต่ยังสามารถดิสเพลย์วันที่ได้ คุณต้องไปดูที่ “PC Talk – ตัวเลขแสดงผลไม่ถูกต้องในโปรแกรม Excel 2007 ”. 
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972208 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2553 - Revision: 1.9
ใช้กับ
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office Excel 2007

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com