MS09-047: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows Media Services?: 8 בספטמבר, 2009

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 972554 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-047. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיה ידועה בעדכון אבטחה זה.
יתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנה או הסרת התקנה של עדכון זה גם אם Windows Media Player או Windows Movie Maker אינם פועלים במחשב.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

הערות על פרטי קבצים של Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asfarchiver.dll9.1.1.5001247,29601-Jul-200922:51x86SP2SP2GDR
Wmsserver.dll9.1.1.50013,167,74401-Jul-200922:51x86SP2SP2GDR
Asfarchiver.dll9.1.1.5001247,29601-Jul-200923:11x86SP2SP2QFE
Wmsserver.dll9.1.1.50013,167,74401-Jul-200923:11x86SP2SP2QFE

לכל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asfarchiver.dll9.1.1.5001479,23202-Jul-200912:17x64SP2SP2GDR
Wmsserver.dll9.1.1.50015,822,46402-Jul-200912:17x64SP2SP2GDR
Asfarchiver.dll9.1.1.5001479,23202-Jul-200912:14x64SP2SP2QFE
Wmsserver.dll9.1.1.50015,822,46402-Jul-200912:14x64SP2SP2QFE

הערות על פרטי קבצים של Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000. 16xxxWindows Vista RTMGDR
  6.0.6000. 20xxxWindows Vista RTMLDR
  6.0.6001. 18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 משולב בגרסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asfarchiver.dll9.5.6001.18281250,36806-Jul-200910:39x86
Wmsserver.dll9.5.6001.182813,039,23206-Jul-200910:39x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asfarchiver.dll9.5.6001.18281318,97606-Jul-200909:50x64
Wmsserver.dll9.5.6001.182813,819,52006-Jul-200909:50x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb972554~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972554~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,405
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,404
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_0c0d03048b8168e02dfc5a3b945e2b54_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_a6fdea0dbdbe5cb2.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_a50058f976b310600f7c51d639ae0020_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_909ee497818eacc3.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..-server-asfarchiver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_18896cf15584208b.manifest
File versionNot Applicable
File size24,177
Date (UTC)06-Jul-2009
Time (UTC)11:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ver-server-mainimpl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_691d2c1a65713b14.manifest
File versionNot Applicable
File size11,601
Date (UTC)06-Jul-2009
Time (UTC)11:20
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_004fd68d11b9610053fa3cecb6b69a8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_132085d709f66e74.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a672e7611e3091b27c93ab8c70d8eff6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_217a9cef5f5b6844.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-m..-server-asfarchiver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_74a808750de191c1.manifest
File versionNot Applicable
File size23,886
Date (UTC)06-Jul-2009
Time (UTC)10:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-m..ver-server-mainimpl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_c53bc79e1dceac4a.manifest
File versionNot Applicable
File size11,330
Date (UTC)06-Jul-2009
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972554~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972554~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 972554 - Last Review: יום חמישי 01 אוקטובר 2009 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Media Services 9 Series, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Media Services 2008, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
מילות מפתח 
kbfix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecadvisory kbsurveynew kbexpertiseinter kbbug atdownload KB972554

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com