คำอธิบาย MS09-036: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ ASP.NET สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 และ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows Vista: 11 สิงหาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972592 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 036 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

windows Vista (x86)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_en us_7faae5a2991a148e.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:49Noneไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_en us_68dd58d4b2c15541.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:39Noneไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972592_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,75618 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972592 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้4,64518 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972592_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,62818 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972592 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,26518 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,77818 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_1178e77a67e48b67e33caede02706541_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_93c71f7e2e16ee07.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_169c588b2a4105cd30728fda540793c9_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_e3f1ddac7e2aba79.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_3a641f99cf15c87e3ff6521aef003566_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_9f33eee1c3e78a31.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_4ae87b6cfc96842c00e44d039f2025d8_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_58d8b1cd7b5a3c64.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_674afd40ab9bc2673573ca664dd47d1f_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_6455789dec618930.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_860610b316211f8ca7c95b0ac6caa554_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_9f915f93adde7c9d.manifestไม่สามารถใช้งานได้61818 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_e55b1dc3d9e6df307864155600becb1b_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_60f416d6ec16ba26.manifestไม่สามารถใช้งานได้61818 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_e6cd35ceea9f0a736022b38f6bab6134_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_6dce37e37be0a6be.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_c51426e08bf1c7e7.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:21Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_ae469a12a599089a.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:11Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_36ca915b37944e6d.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,81617-ก.ค.-200916:24Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_1ffd048d513b8f20.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,81617-ก.ค.-200916:15Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_f752fc13162c561a.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:27Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_e0856f452fd396cd.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:17Noneไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_wp.exe2.0.50727.360130,52817-ก.ค.-200909:41spnx86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_c51426e08bf1c7e7
Aspnet_wp.exe2.0.50727.404930,54417-ก.ค.-200909:41spnx86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_ae469a12a599089a
Webengine.dll2.0.50727.3601435,02417-ก.ค.-200909:42Noneไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.4049435,52017-ก.ค.-200909:42Noneไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.36015,242,88017-ก.ค.-200909:42Noneไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.40495,242,88017-ก.ค.-200909:42Noneไม่สามารถใช้งานได้

windows Vista (x 64)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Amd64_02ed5915f3dc8c37785047e78fba015d_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_0bf32d0ff15867bd.manifestไม่สามารถใช้งานได้92418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_0a18f7035fdd6dffe75e71aa665b045b_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_765f52b2e1afaf7c.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_1e8bc75f0eed50613cafe203e779cbfe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_549966332f2f26d8.manifestไม่สามารถใช้งานได้90418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_2f52e56f0ec8456e379bc6f7b0b748ea_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_b385a24db0ece313.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_3a641f99cf15c87e3ff6521aef003566_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_fb528a657c44fb67.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_523ca41bdd532aa9a9616ba730ec5211_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_8f419c8652bd73f3.manifestไม่สามารถใช้งานได้92418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_b6009aa79e21af9e6e7456260f021773_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_b912ce3f7935c552.manifestไม่สามารถใช้งานได้90418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_e6cd35ceea9f0a736022b38f6bab6134_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_c9ecd367343e17f4.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_7d66f00977759ee1.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,09817-ก.ค.-200916:42ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_6699633b911cdf94.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,09817-ก.ค.-200916:54ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_ef1d5a8423182567.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,86817-ก.ค.-200916:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx-web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_d84fcdb63cbf661a.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,86817-ก.ค.-200916:59ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_afa5c53c01b02d14.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,79417-ก.ค.-200916:50ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_98d8386e1b576dc7.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,79417-ก.ค.-200917:02ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_en us_7faae5a2991a148e.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200916:05ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_en us_68dd58d4b2c15541.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200916:07ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972592_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,63718 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972592 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,27618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972592_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,24318 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972592 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้5,64918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79118 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_c51426e08bf1c7e7.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:21ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_ae469a12a599089a.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:11ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_36ca915b37944e6d.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,81617-ก.ค.-200916:24ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_1ffd048d513b8f20.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,81617-ก.ค.-200916:15ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_f752fc13162c561a.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:27ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_e0856f452fd396cd.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:17ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_wp.exe2.0.50727.360142,30417-ก.ค.-200909:41x64spnamd64_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_7d66f00977759ee1
Aspnet_wp.exe2.0.50727.404942,32017-ก.ค.-200909:41x64spnamd64_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_6699633b911cdf94
Webengine.dll2.0.50727.3601742,72017-ก.ค.-200909:41x64Noneไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.4049743,74417-ก.ค.-200909:41x64Noneไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.36015,255,16817-ก.ค.-200909:41x64Noneไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.40495,255,16817-ก.ค.-200909:41x64Noneไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_wp.exe2.0.50727.360130,52817-ก.ค.-200909:41x86spnx86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.16888_none_c51426e08bf1c7e7
Aspnet_wp.exe2.0.50727.404930,54417-ก.ค.-200909:41x86spnx86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6000.21087_none_ae469a12a599089a
Webengine.dll2.0.50727.3601435,02417-ก.ค.-200909:42x86Noneไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.4049435,52017-ก.ค.-200909:42x86Noneไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.36015,242,88017-ก.ค.-200909:42x86Noneไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.40495,242,88017-ก.ค.-200909:42x86Noneไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972592 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit Edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB972592 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972592

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com