คำอธิบาย MS09-036: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ ASP.NET สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 และ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 ใน Windows Vista Service Pack 1 และ ใน Windows Server 2008: 11 สิงหาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972593 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 036 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

windows Vista Service Pack 1 (x 86) และ Windows Server 2008 (x 86)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_en us_7f87812a996a6cdc.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:28SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_en us_7f886a649969a076.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:28SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_en us_68bac3ecb310ffda.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:15SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_en us_68b8955cb3130161.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:15SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้5,22318 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้9,62318 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,44218 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,71718 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้5,07218 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้9,47018 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,24118 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,50218 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,24118 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,50218 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,62118 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,65218 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42118 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44018 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,40818 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42718 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,41318 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43218 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,89118 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,92618 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42118 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44018 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้2,94518 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_10d63e4a220298e1c0a83fa9f422104f_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_c3cfc841c71caa47.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_39ab985842afc4d23a405bcefd0793e6_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_042b30c9f7796538.manifestไม่สามารถใช้งานได้63318 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_3d7efdb897143f306b57c1736f330f07_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_4b0b4921237019db.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_4a96506630c7db95f60d3fca5c24dbdf_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_a6d9ec0939cfe3d5.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_50da84ab1d6af26edeed46ba84c7dfba_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c73938cc68f4111c.manifestไม่สามารถใช้งานได้63318 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_627afd784655b3cf8a6b5de2d7495050_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_d997b83b99014d70.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_7c7ce7edf6e0341ed93e0db823812dda_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_695f0a6e9a16a549.manifestไม่สามารถใช้งานได้61818 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_7cb2af9182487ac89d74ada2e6bd87dd_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_e1247c7b58c1c9be.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_7f00f20904892e810892d641540803e9_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_48ffe9c58d4bcf4b.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_8175ec2518fc2606d004b5b67be66c47_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_04d67a16ae450303.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_9a94ce8d4e3dc16a67512beee4e0d705_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_976aed17468b0ceb.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_a4ba99745ef562f1fa6923de665afd92_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_2523dce7d3edaa40.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_ba0c9cfe19ae48eb621a8d13aa7df4c3_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_9f862599e4142337.manifestไม่สามารถใช้งานได้61818 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_c5f75dca0f75346fef410485f3b28007_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_404ae03b488191ac.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_c9c74d290ca5eb47e25f0c3cfeab9183_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_9fdf0925ccb2cac4.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_d3756099bc78457f135cff94544189a2_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_417f5eb0bc5babd5.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_df5bb34a610b67451678a5b7018a25c9_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_84e878f8e0b6009c.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_e640bb9b4caa05281f8ceb155516dbaf_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_6db04353436deeef.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:46SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddb2333afcb1d7c3.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,93317-ก.ค.-200916:34SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c6e575fd16586ac1.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,93317-ก.ค.-200916:05SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_bbe2f6efc25cd1bb.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,30117-ก.ค.-200916:37SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_a51639b1dc0364b9.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,30117-ก.ค.-200916:09SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd234e2fc99fe63.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,38617-ก.ค.-200916:38SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70577a516409161.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,38617-ก.ค.-200916:10SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_e63a66c8261cf689.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,32517-ก.ค.-200916:35SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_cf6da98a3fc38987.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,32517-ก.ค.-200916:06SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_c4f0c2688c422035.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:37SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_ae24052aa5e8b333.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:09SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_36a72ce337e4a6bb.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:33SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_1fda6fa5518b39b9.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:05SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_f72f979b167cae68.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:39SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_e062da5d30234166.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:11SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_perf.dll2.0.50727.187130,04017-ก.ค.-200909:23SP1x86_netfx-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddb2333afcb1d7c3
Aspnet_perf.dll2.0.50727.187130,04017-ก.ค.-200909:22SP1x86_netfx-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c6e575fd16586ac1
Aspnet_perf.hไม่สามารถใช้งานได้6,53717-ก.ค.-200909:23SP1x86_netfx-aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_bbe2f6efc25cd1bb
Aspnet_perf.hไม่สามารถใช้งานได้6,53717-ก.ค.-200909:22SP1x86_netfx-aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_a51639b1dc0364b9
Aspnet_perf.iniไม่สามารถใช้งานได้897,67617-ก.ค.-200909:23SP1x86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd234e2fc99fe63
Aspnet_perf2.iniไม่สามารถใช้งานได้895,67817-ก.ค.-200909:23spx86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd234e2fc99fe63
Aspnet_perf.iniไม่สามารถใช้งานได้897,67617-ก.ค.-200909:22SP1x86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70577a516409161
Aspnet_perf2.iniไม่สามารถใช้งานได้895,67817-ก.ค.-200909:22spx86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70577a516409161
Aspnet_state_perf.hไม่สามารถใช้งานได้31817-ก.ค.-200909:23SP1x86_netfx-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_e63a66c8261cf689
Aspnet_state_perf.hไม่สามารถใช้งานได้31817-ก.ค.-200909:22SP1x86_netfx-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_cf6da98a3fc38987
Aspnet_wp.exe2.0.50727.187130,01617-ก.ค.-200909:23SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_c4f0c2688c422035
Aspnet_wp.exe2.0.50727.187130,01617-ก.ค.-200909:22SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_ae24052aa5e8b333
Webengine.dll2.0.50727.1871430,40017-ก.ค.-200909:23SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.1871430,40017-ก.ค.-200909:23SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.18715,185,53617-ก.ค.-200909:23SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.18715,185,53617-ก.ค.-200909:22SP1ไม่สามารถใช้งานได้

windows Vista Service Pack 1 (x64) และ Windows Server 2008 (x64)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Amd64_18dd999453e30aca11e07e8527f35076_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_8dcbc728b72b01bd.manifestไม่สามารถใช้งานได้93418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_26536353d1e9998d138aeeeb84e83079_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_42591734b6ad332a.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_2f0697cf0fd4a5f08c738eeb3b90ba7a_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_c76cd4e49b4ef7a9.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_39b34c2fc5e285de8a9cf0b2e5829902_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ff2d34412610b6be.manifestไม่สามารถใช้งานได้90418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_516e1d2534b051a3acad758acd300f3a_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_a1c87c4900bfb0ee.manifestไม่สามารถใช้งานได้92618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_549b442ee8971118cb4586247caf6de2_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_4084ba702555ae21.manifestไม่สามารถใช้งานได้90418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_5fdd690d663a6c4e2d3dbf2d169ec53f_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_11aaa74c1e1cfc6b.manifestไม่สามารถใช้งานได้92618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_5fdff206c95108e258eec3e07c37a09f_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_7534f3dcfe89b71a.manifestไม่สามารถใช้งานได้93418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_6be2321c4102f7c843efa4fc86ff8799_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_10e61323f9f7ba0e.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_743cf122fa8afda16ac7f6e9d2be1cf3_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_62d9f31939cd52a1.manifestไม่สามารถใช้งานได้92618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_7a009b26bbe503987f2ae6157c3ee185_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_cb2aee4e1599bf8b.manifestไม่สามารถใช้งานได้92418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_7cb2af9182487ac89d74ada2e6bd87dd_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_3d4317ff111f3af4.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_a4ba99745ef562f1fa6923de665afd92_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_8142786b8c4b1b76.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_ace52e01e45f5f2bd5530ca8875c7e9a_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_0af8db936226f63d.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_bcbc26ac4b5a8821c73caf0bf5ef9d91_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_39d283ef338c3923.manifestไม่สามารถใช้งานได้92618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_d3756099bc78457f135cff94544189a2_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_9d9dfa3474b91d0b.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_d3831af46f6a1dcd1b166e94fb109a39_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_044f942ded77bc02.manifestไม่สามารถใช้งานได้92418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_e640bb9b4caa05281f8ceb155516dbaf_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c9ceded6fbcb6025.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_9604fc63e835aebd.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,25317-ก.ค.-200916:50ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_7f383f2601dc41bb.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,25317-ก.ค.-200916:13ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_7435c018ade0a8b5.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,30517-ก.ค.-200916:56ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_5d6902dac7873bb3.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,30517-ก.ค.-200916:17ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_9624fe0be81dd55d.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,39217-ก.ค.-200916:57ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_7f5840ce01c4685b.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,39217-ก.ค.-200916:18ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_9e8d2ff111a0cd83.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,32917-ก.ค.-200916:52ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_87c072b32b476081.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,32917-ก.ค.-200916:14ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_7d438b9177c5f72f.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,09817-ก.ค.-200916:56ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_6676ce53916c8a2d.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,09817-ก.ค.-200916:17ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_eef9f60c23687db5.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,87417-ก.ค.-200916:49ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_d82d38ce3d0f10b3.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,87417-ก.ค.-200916:13ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_af8260c402008562.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,79417-ก.ค.-200916:59ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_98b5a3861ba71860.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,79417-ก.ค.-200916:19ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_en us_7f87812a996a6cdc.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:58ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_en us_7f886a649969a076.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:58ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_en us_68bac3ecb310ffda.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:30ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_en us_68b8955cb3130161.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:30ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้6,37418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้12,00118 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,45418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,73318 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้6,22118 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้11,84618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,25118 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,51618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,25118 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,51618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,63118 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,66218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44818 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,41618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43518 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42118 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44018 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,90318 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,93818 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44818 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้2,96718 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddb2333afcb1d7c3.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,93317-ก.ค.-200916:34ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c6e575fd16586ac1.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,93317-ก.ค.-200916:05ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_bbe2f6efc25cd1bb.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,30117-ก.ค.-200916:37ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_a51639b1dc0364b9.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,30117-ก.ค.-200916:09ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd234e2fc99fe63.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,38617-ก.ค.-200916:38ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70577a516409161.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,38617-ก.ค.-200916:10ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_e63a66c8261cf689.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,32517-ก.ค.-200916:35ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_cf6da98a3fc38987.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,32517-ก.ค.-200916:06ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_c4f0c2688c422035.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:37ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_ae24052aa5e8b333.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:09ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_36a72ce337e4a6bb.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:33ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_1fda6fa5518b39b9.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:05ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_f72f979b167cae68.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:39ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_e062da5d30234166.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:11ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_perf.dll2.0.50727.187137,70417-ก.ค.-200909:22x64SP1amd64_netfx-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_9604fc63e835aebd
Aspnet_perf.dll2.0.50727.187137,70417-ก.ค.-200909:21x64SP1amd64_netfx-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_7f383f2601dc41bb
Aspnet_perf.hไม่สามารถใช้งานได้6,53717-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้SP1amd64_netfx-aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_7435c018ade0a8b5
Aspnet_perf.hไม่สามารถใช้งานได้6,53717-ก.ค.-200909:21ไม่สามารถใช้งานได้SP1amd64_netfx-aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_5d6902dac7873bb3
Aspnet_perf.iniไม่สามารถใช้งานได้897,68217-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้SP1amd64_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_9624fe0be81dd55d
Aspnet_perf2.iniไม่สามารถใช้งานได้895,68417-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้spamd64_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_9624fe0be81dd55d
Aspnet_perf.iniไม่สามารถใช้งานได้897,68217-ก.ค.-200909:21ไม่สามารถใช้งานได้SP1amd64_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_7f5840ce01c4685b
Aspnet_perf2.iniไม่สามารถใช้งานได้895,68417-ก.ค.-200909:21ไม่สามารถใช้งานได้spamd64_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_7f5840ce01c4685b
Aspnet_state_perf.hไม่สามารถใช้งานได้31817-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้SP1amd64_netfx-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_9e8d2ff111a0cd83
Aspnet_state_perf.hไม่สามารถใช้งานได้31817-ก.ค.-200909:21ไม่สามารถใช้งานได้SP1amd64_netfx-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_87c072b32b476081
Aspnet_wp.exe2.0.50727.187141,79217-ก.ค.-200909:22x64SP1amd64_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_7d438b9177c5f72f
Aspnet_wp.exe2.0.50727.187141,79217-ก.ค.-200909:21x64SP1amd64_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_6676ce53916c8a2d
Webengine.dll2.0.50727.1871734,54417-ก.ค.-200909:23x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.1871734,54417-ก.ค.-200909:21x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.18715,263,36017-ก.ค.-200909:23x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.18715,263,36017-ก.ค.-200909:21x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_perf.dll2.0.50727.187130,04017-ก.ค.-200909:23x86SP1x86_netfx-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddb2333afcb1d7c3
Aspnet_perf.dll2.0.50727.187130,04017-ก.ค.-200909:22x86SP1x86_netfx-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c6e575fd16586ac1
Aspnet_perf.hไม่สามารถใช้งานได้6,53717-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_bbe2f6efc25cd1bb
Aspnet_perf.hไม่สามารถใช้งานได้6,53717-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_a51639b1dc0364b9
Aspnet_perf.iniไม่สามารถใช้งานได้897,67617-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd234e2fc99fe63
Aspnet_perf2.iniไม่สามารถใช้งานได้895,67817-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้spx86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd234e2fc99fe63
Aspnet_perf.iniไม่สามารถใช้งานได้897,67617-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70577a516409161
Aspnet_perf2.iniไม่สามารถใช้งานได้895,67817-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้spx86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70577a516409161
Aspnet_state_perf.hไม่สามารถใช้งานได้31817-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_e63a66c8261cf689
Aspnet_state_perf.hไม่สามารถใช้งานได้31817-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_cf6da98a3fc38987
Aspnet_wp.exe2.0.50727.187130,01617-ก.ค.-200909:23x86SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_c4f0c2688c422035
Aspnet_wp.exe2.0.50727.187130,01617-ก.ค.-200909:22x86SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_ae24052aa5e8b333
Webengine.dll2.0.50727.1871430,40017-ก.ค.-200909:23x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.1871430,40017-ก.ค.-200909:23x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.18715,185,53617-ก.ค.-200909:23x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.18715,185,53617-ก.ค.-200909:22x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้

windows Server 2008 (IA 64)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Ia64_1d3774293e10c49f6a82bbd2f42bd297_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_0ab3fafaa59f165d.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_50cb608739a910e85184e0a589c85af6_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_ca3af49f8b3fcfb4.manifestไม่สามารถใช้งานได้93218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_63bbb2f799b3435c0c25953ac65b5c07_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_5cf80a6da5b83e4b.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_65d6d398cfcb7590223f85aed1074862_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_871599590ef7517e.manifestไม่สามารถใช้งานได้92018 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_681adf01e8a75a69d4769c34c070a905_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_e11fda23756636f6.manifestไม่สามารถใช้งานได้สเปน18 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_7c23706426b6a35e057e8ad1a9b1fe0d_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_1970c5662d85f41d.manifestไม่สามารถใช้งานได้92018 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_7cb2af9182487ac89d74ada2e6bd87dd_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_e126207158bfd2ba.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_8f49ff5e8262a5a068347e01fc3abea6_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_03380e6162f65c07.manifestไม่สามารถใช้งานได้92018 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_9c18a214815c51109660e873e97c3765_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_9290865e8de56ad6.manifestไม่สามารถใช้งานได้92418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_9c35bf7b1dd8f0c837fd7f7f12a8d3f5_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_1c6b89390674db17.manifestไม่สามารถใช้งานได้93218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_a4ba99745ef562f1fa6923de665afd92_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_252580ddd3ebb33c.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_a53955c46effae94f627a4df26eecc5f_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_cd4fbfd8b59affbe.manifestไม่สามารถใช้งานได้92418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_c81842178d82f488b1c598ce4bd91283_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_28f419b18f06cb3b.manifestไม่สามารถใช้งานได้92018 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_d3756099bc78457f135cff94544189a2_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_418102a6bc59b4d1.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_d58fc1e8d37cbb751d077f5c2b525af3_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_56403e989a6d9bb6.manifestไม่สามารถใช้งานได้สเปน18 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_d8e0d3787db40f6a7c57dfd58c2956e9_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_04985a622c0879bf.manifestไม่สามารถใช้งานได้92418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_e640bb9b4caa05281f8ceb155516dbaf_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_6db1e749436bf7eb.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_e6a1f7c88b3b7023e55e6eab5e66df9f_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_2c66e4a147fa8abf.manifestไม่สามารถใช้งานได้92418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddb210fcfcb20fa7.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,24917-ก.ค.-200917:55ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c6e553bf1658a2a5.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,24917-ก.ค.-200915:59ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_bbe2d4b1c25d099f.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,30417-ก.ค.-200917:59ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_a5161773dc039c9d.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,30417-ก.ค.-200916:02ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd212a4fc9a3647.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,39117-ก.ค.-200917:59ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70555671640c945.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,39117-ก.ค.-200916:03ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_e63a448a261d2e6d.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,32817-ก.ค.-200917:56ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_cf6d874c3fc3c16b.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,32817-ก.ค.-200916:00ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_c4f0a02a8c425819.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,78017-ก.ค.-200917:59ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_ae23e2eca5e8eb17.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,78017-ก.ค.-200916:03ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_36a70aa537e4de9f.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,84917-ก.ค.-200917:55ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_1fda4d67518b719d.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,84917-ก.ค.-200915:59ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_f72f755d167ce64c.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,76817-ก.ค.-200918:01ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_e062b81f3023794a.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,76817-ก.ค.-200916:04ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_en us_7f87812a996a6cdc.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:19ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_en us_7f886a649969a076.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:19ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_en us_68bac3ecb310ffda.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:24ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_en us_68b8955cb3130161.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:24ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้6,19718 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้11,80618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,24418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,50918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972593_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,24618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972593 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,50918 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,41218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43118 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,41718 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43618 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,89718 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,93218 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42518 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972593_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,89418 2009 ก.ค.12:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddb2333afcb1d7c3.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,93317-ก.ค.-200916:34ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c6e575fd16586ac1.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,93317-ก.ค.-200916:05ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_bbe2f6efc25cd1bb.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,30117-ก.ค.-200916:37ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_a51639b1dc0364b9.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,30117-ก.ค.-200916:09ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd234e2fc99fe63.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,38617-ก.ค.-200916:38ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70577a516409161.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,38617-ก.ค.-200916:10ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_e63a66c8261cf689.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,32517-ก.ค.-200916:35ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_cf6da98a3fc38987.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,32517-ก.ค.-200916:06ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_c4f0c2688c422035.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:37ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_ae24052aa5e8b333.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:09ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_36a72ce337e4a6bb.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:33ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_1fda6fa5518b39b9.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:05ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_f72f979b167cae68.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:39ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_e062da5d30234166.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:11ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_perf.dll2.0.50727.187179,68817-ก.ค.-200909:23IA-64SP1ia64_netfx-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddb210fcfcb20fa7
Aspnet_perf.dll2.0.50727.187179,68817-ก.ค.-200909:23IA-64SP1ia64_netfx-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c6e553bf1658a2a5
Aspnet_perf.hไม่สามารถใช้งานได้6,53717-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1ia64_netfx-aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_bbe2d4b1c25d099f
Aspnet_perf.hไม่สามารถใช้งานได้6,53717-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1ia64_netfx-aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_a5161773dc039c9d
Aspnet_perf.iniไม่สามารถใช้งานได้897,68217-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1ia64_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd212a4fc9a3647
Aspnet_perf2.iniไม่สามารถใช้งานได้895,68417-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้spia64_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd212a4fc9a3647
Aspnet_perf.iniไม่สามารถใช้งานได้897,68217-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1ia64_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70555671640c945
Aspnet_perf2.iniไม่สามารถใช้งานได้895,68417-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้spia64_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70555671640c945
Aspnet_state_perf.hไม่สามารถใช้งานได้31817-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1ia64_netfx-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_e63a448a261d2e6d
Aspnet_state_perf.hไม่สามารถใช้งานได้31817-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1ia64_netfx-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_cf6d874c3fc3c16b
Aspnet_wp.exe2.0.50727.187180,70417-ก.ค.-200909:23IA-64SP1ia64_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_c4f0a02a8c425819
Aspnet_wp.exe2.0.50727.187180,70417-ก.ค.-200909:23IA-64SP1ia64_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_ae23e2eca5e8eb17
Webengine.dll2.0.50727.18711,210,70417-ก.ค.-200909:24IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.18711,210,70417-ก.ค.-200909:23IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.18714,743,16817-ก.ค.-200909:24IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.18714,743,16817-ก.ค.-200909:23IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_perf.dll2.0.50727.187130,04017-ก.ค.-200909:23x86SP1x86_netfx-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddb2333afcb1d7c3
Aspnet_perf.dll2.0.50727.187130,04017-ก.ค.-200909:22x86SP1x86_netfx-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c6e575fd16586ac1
Aspnet_perf.hไม่สามารถใช้งานได้6,53717-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_bbe2f6efc25cd1bb
Aspnet_perf.hไม่สามารถใช้งานได้6,53717-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_a51639b1dc0364b9
Aspnet_perf.iniไม่สามารถใช้งานได้897,67617-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd234e2fc99fe63
Aspnet_perf2.iniไม่สามารถใช้งานได้895,67817-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้spx86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_ddd234e2fc99fe63
Aspnet_perf.iniไม่สามารถใช้งานได้897,67617-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70577a516409161
Aspnet_perf2.iniไม่สามารถใช้งานได้895,67817-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้spx86_netfx-aspnet_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_c70577a516409161
Aspnet_state_perf.hไม่สามารถใช้งานได้31817-ก.ค.-200909:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_e63a66c8261cf689
Aspnet_state_perf.hไม่สามารถใช้งานได้31817-ก.ค.-200909:22ไม่สามารถใช้งานได้SP1x86_netfx-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_cf6da98a3fc38987
Aspnet_wp.exe2.0.50727.187130,01617-ก.ค.-200909:23x86SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18081_none_c4f0c2688c422035
Aspnet_wp.exe2.0.50727.187130,01617-ก.ค.-200909:22x86SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22192_none_ae24052aa5e8b333
Webengine.dll2.0.50727.1871430,40017-ก.ค.-200909:23x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.1871430,40017-ก.ค.-200909:23x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.18715,185,53617-ก.ค.-200909:23x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.18715,185,53617-ก.ค.-200909:22x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972593 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86) เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Starter
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB972593 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972593

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com