คำอธิบาย MS09-036: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ ASP.NET สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 และ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows Vista Service Pack 1 และ ใน Windows Server 2008: 11 สิงหาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972594 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 036 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

windows Vista Service Pack 1 (x 86) และ Windows Server 2008 (x 86)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_en us_7f886a649969a076.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:28SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_en us_68b8955cb3130161.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:15SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,74218 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้4,61918 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,62218 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,25518 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,74218 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้4,62518 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,62318 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,25718 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,62318 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,25718 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,77918 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,81518 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42118 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44018 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,35518 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37418 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,41318 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43218 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78118 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,81618 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42118 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44018 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้2,52318 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_02b1f6b740b3f375126eabf31375d8fa_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_9f68f1d2c0e4a1db.manifestไม่สามารถใช้งานได้61818 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_25e8c5e5992a568252bd00c49669e894_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_3622e77a57f27eb9.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_46fc8fc809353875f84547cc19c5a761_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_b372e7b944bccb17.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_70522a0c0fc2b0706a727c8391ec81e3_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_4ee8e0f2da25cb79.manifestไม่สามารถใช้งานได้61818 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_7cb2af9182487ac89d74ada2e6bd87dd_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_e1247c7b58c1c9be.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_8a848df070943cfb00a5a8ef25366bf5_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_59a8313a167d0dab.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_cc4d635729517daed926d244df433533_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_bda375529493058f.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_d3756099bc78457f135cff94544189a2_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_417f5eb0bc5babd5.manifestไม่สามารถใช้งานได้62718 2009 ก.ค.12:45SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_c4f1aba28c4153cf.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:33SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_ae21d69aa5eab4ba.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:05SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_36a8161d37e3da55.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:36SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_1fd84115518d3b40.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:08SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_f73080d5167be202.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:38SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_e060abcd302542ed.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:10SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_wp.exe2.0.50727.360130,52817-ก.ค.-200909:26SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_c4f1aba28c4153cf
Aspnet_wp.exe2.0.50727.404930,54417-ก.ค.-200909:25SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_ae21d69aa5eab4ba
Webengine.dll2.0.50727.3601435,02417-ก.ค.-200909:27SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.4049435,52017-ก.ค.-200909:26SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.36015,242,88017-ก.ค.-200909:26SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.40495,242,88017-ก.ค.-200909:26SP1ไม่สามารถใช้งานได้

windows Vista Service Pack 1 (x64) และ Windows Server 2008 (x64)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Amd64_1afec074e4a03e75da9e8b0b9dfd1892_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_75cf40ae7e224359.manifestไม่สามารถใช้งานได้90418 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_627956491c7c45933b4fe1f5ba0fd05e_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_8c876c8a768457bd.manifestไม่สามารถใช้งานได้90418 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_7cb2af9182487ac89d74ada2e6bd87dd_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_3d4317ff111f3af4.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_c65719e0fc21ecd3889a46446fe93f94_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_5e4cd52ec175edc5.manifestไม่สามารถใช้งานได้92418 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_c68acb609c1dabb0fd1042bbc305e0dc_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_223fd0361fcf091c.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_d21f8f43ae0072d06f03b1071de33079_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_fcf0aceb9c5ff1a0.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_d3756099bc78457f135cff94544189a2_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_9d9dfa3474b91d0b.manifestไม่สามารถใช้งานได้62918 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_decc22f18653f1f25714382652054171_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_39a4990d4076b47d.manifestไม่สามารถใช้งานได้92418 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_7d4474cb77c52ac9.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,09817-ก.ค.-200916:49ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_66749fc3916e8bb4.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,09817-ก.ค.-200916:13ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_eefadf462367b14f.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,87417-ก.ค.-200916:54ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_netfx-web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_d82b0a3e3d11123a.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,87417-ก.ค.-200916:16ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_af8349fe01ffb8fc.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,79417-ก.ค.-200916:58ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_98b374f61ba919e7.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,79417-ก.ค.-200916:18ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_en us_7f886a649969a076.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:58ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_en us_68b8955cb3130161.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:30ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,22918 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้5,62318 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,63018 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,26518 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,22918 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้5,62918 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,63118 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,26718 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,63118 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,26718 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79118 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,82718 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42918 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44818 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36318 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,38218 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42118 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44018 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79318 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,82818 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42918 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44818 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้2,54318 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_c4f1aba28c4153cf.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:33ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_ae21d69aa5eab4ba.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:05ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_36a8161d37e3da55.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:36ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_1fd84115518d3b40.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:08ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_f73080d5167be202.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:38ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_e060abcd302542ed.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:10ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_wp.exe2.0.50727.360142,30417-ก.ค.-200909:25x64SP1amd64_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_7d4474cb77c52ac9
Aspnet_wp.exe2.0.50727.404942,32017-ก.ค.-200909:25x64SP1amd64_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_66749fc3916e8bb4
Webengine.dll2.0.50727.3601742,72017-ก.ค.-200909:26x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.4049743,74417-ก.ค.-200909:25x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.36015,255,16817-ก.ค.-200909:26x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.40495,255,16817-ก.ค.-200909:25x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_wp.exe2.0.50727.360130,52817-ก.ค.-200909:26x86SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_c4f1aba28c4153cf
Aspnet_wp.exe2.0.50727.404930,54417-ก.ค.-200909:25x86SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_ae21d69aa5eab4ba
Webengine.dll2.0.50727.3601435,02417-ก.ค.-200909:27x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.4049435,52017-ก.ค.-200909:26x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.36015,242,88017-ก.ค.-200909:26x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.40495,242,88017-ก.ค.-200909:26x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้

windows Server 2008 (IA 64)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Ia64_219e46db46bd7b133cc7143757420ec1_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_14a1445856f30f0c.manifestไม่สามารถใช้งานได้92018 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_24f8c586ff7f3f7a3a0c6d10419e5e41_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_b27b66a395797a77.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_55339317db53b246101fa25fe93afad6_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_79333b97ff72b4d4.manifestไม่สามารถใช้งานได้สเปน18 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_7cb2af9182487ac89d74ada2e6bd87dd_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_e126207158bfd2ba.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_83451822a1dfbc5e89b6c742e1df2191_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_115197033c245360.manifestไม่สามารถใช้งานได้สเปน18 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_d3756099bc78457f135cff94544189a2_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_418102a6bc59b4d1.manifestไม่สามารถใช้งานได้62818 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_e829ca3a668915943d969acc46cce29f_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_40920c30111dbd9f.manifestไม่สามารถใช้งานได้92018 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_f10f2e65945becf23823d3f7353668b9_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_ecfbb7edaada77a1.manifestไม่สามารถใช้งานได้92218 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_c4f189648c418bb3.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,78017-ก.ค.-200917:55ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_ae21b45ca5eaec9e.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,78017-ก.ค.-200915:59ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_36a7f3df37e41239.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,84917-ก.ค.-200917:57ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_1fd81ed7518d7324.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,84917-ก.ค.-200916:01ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_f7305e97167c19e6.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,76817-ก.ค.-200918:00ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_e060898f30257ad1.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,76817-ก.ค.-200916:04ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_en us_7f886a649969a076.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:19ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_system.web.resources_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_en us_68b8955cb3130161.manifestไม่สามารถใช้งานได้56117-ก.ค.-200915:24ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,22018 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้5,60818 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,62618 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,26018 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972594_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,62618 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb972594 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,26218 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,35818 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37818 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,41718 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43618 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78518 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,82118 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42418 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb972594_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,44418 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,94418 2009 ก.ค.12:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_c4f1aba28c4153cf.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:33ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_ae21d69aa5eab4ba.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,77217-ก.ค.-200916:05ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_36a8161d37e3da55.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:36ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_netfx web_engine_dll_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_1fd84115518d3b40.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,82217-ก.ค.-200916:08ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_f73080d5167be202.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:38ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_e060abcd302542ed.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,50917-ก.ค.-200916:10ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_wp.exe2.0.50727.360182,24017-ก.ค.-200909:27IA-64SP1ia64_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_c4f189648c418bb3
Aspnet_wp.exe2.0.50727.404982,25617-ก.ค.-200909:26IA-64SP1ia64_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_ae21b45ca5eaec9e
Webengine.dll2.0.50727.36011,226,04817-ก.ค.-200909:27IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.40491,228,62417-ก.ค.-200909:27IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.36014,771,84017-ก.ค.-200909:27IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.40494,771,84017-ก.ค.-200909:27IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Aspnet_wp.exe2.0.50727.360130,52817-ก.ค.-200909:26x86SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.18292_none_c4f1aba28c4153cf
Aspnet_wp.exe2.0.50727.404930,54417-ก.ค.-200909:25x86SP1x86_netfx-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6001.22474_none_ae21d69aa5eab4ba
Webengine.dll2.0.50727.3601435,02417-ก.ค.-200909:27x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Webengine.dll2.0.50727.4049435,52017-ก.ค.-200909:26x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.36015,242,88017-ก.ค.-200909:26x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้
System.web.dll2.0.50727.40495,242,88017-ก.ค.-200909:26x86SP1ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972594 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Starter
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB972594 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972594

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com