Düzeltme: SQL Server Management Studio 2005 veya SQL Server 2008 Management Studio'yu kullanarak SQL Server 2000 veritabanına geri yüklediğinizde hata iletisi: "istenen iletişim kutusunu göster başlatılamıyor. Bu istek (Microsoft.SqlServer.SmoEnum) için veri alınamadı"

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 972687 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Microsoft, Microsoft SQL Server 2005 düzeltmeleri tek bir yüklenebilir dosya dağıtır. Düzeltmeleri birikimli olduğu için her yeni sürüm, tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2005 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Belirtiler

Şu senaryoyu inceleyin.
 • SQL Server Management Studio'yu'nın aşağıdaki sürümlerinden birini çalıştırıyorsanız:
  • SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) Management Studio'da <a1>Sürüm</a1> için 9.00.3325 9.00.3329
   NotÖrneğin, SQL Server 2005 SP2 toplu güncelleştirme 13'ı yükleyin ve Management Studio'yu 9.00.3325 sürümdür.
  • SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) Management Studio'da <a1>Sürüm</a1> için 9.00.4220 9.00.4228
   NotÖrneğin, SQL Server 2005 SP3 toplu güncelleştirme 3'ü yükleyin ve Management Studio'yu 9.00.4220 sürümdür.
  • <a1>Sürüm</a1> için 10.00.1806 10.00.1813 SQL Server 2008 Management Studio'da sürümü
   NotÖrneğin, SQL Server 2008 toplu güncelleştirmesi 5'i yükleyin ve Management Studio'yu 10.00.1806 sürümdür.
  • SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) Management Studio'da <a1>Sürüm</a1> için 10.00.2714 10.00.2725
   NotÖrneğin, SQL Server 2008 SP1 toplu güncelleştirme 2'yi yükleyin ve Management Studio'yu 10.00.2714 sürümdür.
 • Bir SQL Server 2000 örneğine bağlanmak üzere bu sürümleri SQL Server Management Studio'yu birini kullanın.
 • Bir yedekleme işlemi bir veritabanı SQL Server 2000 örneğinde atmış olursunuz.
 • SQL Server Management Studio'da, bu SQL Server 2000 örneğinde bir geri yükleme işlemi gerçekleştirmek için veritabanını sağ tıklatın.
Bu senaryoda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

===================================
Istenen iletişim gösterilemiyor.
===================================
Bu istek için veri alınamadı. (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)
------------------------------
Yardım için tıklatın: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&LinkId=20476
------------------------------
Program konumu:

Microsoft.SqlServer.Management.smo.Enumerator.Process (nesne connectionInfo, isteği istek)</a0>
Microsoft.SqlServer.Management.SqlManagerUI.SqlRestoreDatabaseGeneral.GetBackupSetsFromHistory (string veritabanı adı)</a0>
Microsoft.SqlServer.Management.SqlManagerUI.SqlRestoreDatabaseGeneral.comboDatabaseSource_SelectedIndexChanged (object sender, EventArgs e)
System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged (EventArgs e)</a0>
System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex (ınt32 değeri)
System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedItem (nesne değeri)
Microsoft.SqlServer.Management.SqlManagerUI.SqlRestoreDatabaseGeneral.InitializeProperties()
Microsoft.SqlServer.Management.SqlManagerUI.SqlRestoreDatabaseGeneral.OnHosted()
Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.SqlManagementUserControl.SetSite (ıserviceprovider sp)
Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.ViewSwitcherControlsManager.ProcessAllViews()
Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.ViewSwitcherControlsManager.InitializeUI (ViewSwitcherTreeView ağaç görünümü, ISqlControlCollection viewsHolder, Masası rightPane)
Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.LaunchForm.InitializeForm (XmlDocument belge ıserviceprovider sağlayıcı, ISqlControlCollection denetimi)
Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.LaunchFormctor (XmlDocument belge, ıserviceprovider sağlayıcısı)
Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.ToolsMenuItem.OnCreateAndShowForm (ıserviceprovider sp, XmlDocument belge)
Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.RunningFormsTable.RunningFormsTableImpl.ThreadStarter.StartThread()
===================================
Bir Transact-SQL deyimini veya toplu iş yürütülürken bir özel durum oluştu. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
------------------------------
Program konumu:

Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteReader (string sqlCommand)
(sorgu dizesi) Microsoft.SqlServer.Management.smo.ExecuteSql.GetDataReader
Microsoft.SqlServer.Management.smo.DataProvider.SetConnectionAndQuery (ExecuteSql execSql, dize sorgu)
Microsoft.SqlServer.Management.smo.ExecuteSql.GetDataProvider (StringCollection sorgu, nesne con, StatementBuilder sb, RetriveMode rm)
Microsoft.SqlServer.Management.smo.ExecuteSql.ExecuteWithResults (StringCollection sorgu, nesne con, StatementBuilder sb)
Microsoft.SqlServer.Management.smo.SqlObjectBase.FillData (ResultType resultType StringCollection sql, nesne connectionInfo, StatementBuilder sb)
Microsoft.SqlServer.Management.smo.SqlObjectBase.FillDataWithUseFailure (SqlEnumResult sqlresult, ResultType resultType)
Microsoft.SqlServer.Management.smo.SqlObjectBase.BuildResult ' (EnumResult sonuç)
Microsoft.SqlServer.Management.smo.RestorePlan.GetData (EnumResult erParent)
Microsoft.SqlServer.Management.smo.Environment.GetData()
Microsoft.SqlServer.Management.smo.Environment.GetData (istek req, nesne le)
Microsoft.SqlServer.Management.smo.Enumerator.GetData (nesne connectionInfo, isteği istek)</a0>
Microsoft.SqlServer.Management.smo.Enumerator.Process (nesne connectionInfo, isteği istek)</a0>
===================================
Satır 235: '('. Yakınında yanlış sözdizimi
Satır 296: '('. Yakınında yanlış sözdizimi
Satır 362: '('. Yakınında yanlış sözdizimi
Satır 413: '('. Yakınında yanlış sözdizimi
Satır 474: '('. Yakınında yanlış sözdizimi
Satır 548: '('. Yakınında yanlış sözdizimi
Satır 610: '('. Yakınında yanlış sözdizimi
Satır 651: '('. Yakınında yanlış sözdizimi
Satır 690: '('. Yakınında yanlış sözdizimi (.NET SqlClient veri sağlayıcısı)
------------------------------
Yardım için tıklatın: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=08.00.2282&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=170&LinkId=20476
------------------------------
Sunucu adı: < Sunucu Adı >
Hata numarası: 170
Önem derecesi: 15
Durum: 1
Sayı satır: 235

------------------------------

Program konumu:
System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (SqlException özel durum, Boolean breakConnection)
System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError (SqlException özel durum, Boolean breakConnection)
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning (TdsParserStateObject stateObj)
System.Data.SqlClient.TdsParser.Run (RunBehavior runBehavior SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader (SqlDataReader ds RunBehavior runBehavior, dize resetOptionsString)
System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds (CommandBehavior cmdBehavior RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean zaman uyumsuz)
System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader (CommandBehavior cmdBehavior RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, dize yöntemini DbAsyncResult sonuç)
System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader (CommandBehavior cmdBehavior RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, dize yöntemi)
System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader (CommandBehavior davranışı, dize yöntemi)
System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader()
Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteReader (string sqlCommand)

Çözüm

Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, SQL Server sürümünüze uygun yöntemi bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
SQL Server sürümToplu güncelleştirme (SQL Server sürümü)ÇÖZÜM
SQL Server 2005 SP29.00.3325 için 9.00.3329SQL Server 2005 SP2 toplu güncelleştirme paketi 15 uygulanır.
SQL Server 2005'te SP39.00.4220 için 9.00.4228SQL Server 2005 toplu SP3 güncelleştirme paketi 5'i uygulayın.
SQL Server 2008'in yayın sürümü10.00.1806 için 10.00.1813SQL Server 2008'in yayın sürümü için tek tek düzeltmeyi uygulayın. Bu düzeltmeyi edinmek için <a0></a0>, bu makalenin "Düzeltme bilgileri" bölümüne bakın. Veya, SQL Server 2008 toplu güncelleştirme paketi 7.
SQL Server 2008 SP110.00.2714 için 10.00.2725Tek tek düzeltme, SQL Server 2008 Service Pack 1 için geçerlidir. Bu düzeltmeyi edinmek için <a0></a0>, bu makalenin "Düzeltme bilgileri" bölümüne bakın. Veya, uygulama SQL Server 2008 Service Pack 1 toplu güncelleştirme paketini 4.

Toplu güncelleştirme bilgileri

SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2)

Önemli SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) çalıştırıyorsanız, bu düzeltmeyi yüklemeniz gerekir.Bu sorunla ilgili düzeltme, SQL Server 2005 Service Pack 2 için toplu güncelleştirme 15'içinde önce yayımlanmıştır. Bu toplu güncelleştirme paketi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
972510 SQL Server 2005 Service Pack 2 için toplu güncelleştirme paketine 15
Not Yap?lar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2005 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Microsoft, bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama düşündüğünüz önerir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
937137SQL Server 2005 Service Pack 2'den sonra yayımlanan SQL Server 2005 derlemeleri
Microsoft SQL Server 2005 düzeltmeleri için belirli bir SQL Server hizmet paketlerini oluşturulur. Bir SQL Server 2005 Service Pack 2 düzeltme, SQL Server 2005 Service Pack 2 yüklemeye uygulamanız gerekir. Varsayılan olarak, sonraki SQL Server hizmet paketi ile bir SQL Server hizmet paketinde sağlanan herhangi bir düzeltme bulunmaktadır.

SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3)

Önemli SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) çalıştırıyorsanız, bu düzeltmeyi yüklemeniz gerekir.Bu sorunla ilgili düzeltme, ayrıca SQL Server 2005 Service Pack 3 için toplu güncelleştirme 5'de yayımlanmıştır. Bu toplu güncelleştirme paketi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
972511 SQL Server 2005 Service Pack 3 için toplu güncelleştirme paketine 5
Not Yap?lar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2005 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Microsoft, bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama düşündüğünüz önerir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
960598SQL Server 2005, SQL Server 2005 Service Pack 3 yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur
Microsoft SQL Server 2005 düzeltmeleri için belirli bir SQL Server hizmet paketlerini oluşturulur. Bir SQL Server 2005 Service Pack 3 yüklemesi için SQL Server 2005 Service Pack 3'ü bir düzeltmeyi uygulamanız gerekir. Varsayılan olarak, sonraki SQL Server hizmet paketi ile bir SQL Server hizmet paketinde sağlanan herhangi bir düzeltme bulunmaktadır.

SQL Server 2008

Önemli SQL Server 2008'in yayım sürümünü çalıştırıyorsanız, bu düzeltmenin kullanmanız gerekir.

Bu sorunla ilgili düzeltme, ilk toplu güncelleştirme 7'de yayımlanmıştır. SQL Server 2008 için bu toplu güncelleştirme paketini elde etme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
973601SQL Server 2008 için güncelleştirme paketi 7
Not Yap?lar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008'in içerdiği tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama ele almanızı öneririz. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
956909SQL Server 2008, SQL Server 2008'de yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur

SQL Server 2008 Service Pack 1

Önemli SQL Server 2008 Service Pack 1'i çalıştırıyorsanız, bu düzeltmenin kullanmanız gerekir.

Bu sorunla ilgili düzeltme, önce SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme 4'de yayımlanmıştır. Bu toplu güncelleştirme paketi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
973602SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme paketine 4
Not Yap?lar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008'in içerdiği tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Microsoft, bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama düşündüğünüz önerir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
970365SQL Server 2008, SQL Server 2008 Service Pack 1'de yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur
Microsoft SQL Server 2008'in, düzeltmeleri belirli SQL Server hizmet paketleri için oluşturulur. SQL Server 2008 Service Pack 1 yüklemesi için bir SQL Server 2008 Service Pack 1 düzeltme uygulamanız gerekir. Varsayılan olarak, sonraki SQL Server hizmet paketi ile bir SQL Server hizmet paketinde sağlanan herhangi bir düzeltme bulunmaktadır.

SQL Server 2005 Service Pack 3 için düzeltme bilgileri

Desteklenen bir düzeltme Microsoft'tan edinilebilir. Ancak bu düzeltmenin, yalnızca bu makalede anlatılan sorunu gidermesi amaçlanmıştır. Bu düzeltmeyi yalnızca bu makalede açıklanan sorunun yaşandığı sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınamaya tabi olabilir. Bu nedenle, bu sorun nedeniyle önemli ölçüde etkilenmediyseniz, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki yazılım güncelleştirmesini beklemeniz önerilir.

Düzeltme karşıdan yüklenebilir ise bu Bilgi Bankası makalesinin başında "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümü bulunur. Bu bölüm görünmüyorsa, düzeltmeyi edinmek üzere Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek ekibine başvurun.

Not Ek sorunlar oluşursa veya tüm sorun giderme işlemi gerekmiyorsa, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Ek destek sorularına ve bu düzeltme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır. Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek telefon numaralarının tam listesi veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Not "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" formunda, düzeltmenin kullanılabilir olduğu diller görüntülenir. Kendi dilinizi görmüyorsanız, bunun nedeni bu düzeltme, seçtiğiniz dil için kullanılamaz.

ÖNKOŞULLAR

Bu düzeltmeyi uygulamak için <a0></a0>, bilgisayarınızda SQL Server 2005 Service Pack 3 çalışmalıdır.

Kayıt defteri Bilgileri

Bu paketin düzeltmeyi kullanmak için kayıt defterinde değişiklik yapmak sahip değilsiniz.

Yeniden başlatma gereksinimi

Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmez.

Düzeltme Değiştirme Bilgileri

Bu düzeltme önceden yayımlanmış bir düzeltmenin yerini almaz.

DOSYA BİLGİLERİ

Bu düzeltmenin ingilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Koordinatlı Evrensel Saat'e (UTC) göre listelenir. Bu dosyaların tarih ve saatleri, yerel bilgisayarınızda yerel saatinize ve geçerli gün ışığından yararlanma saatine (DST) göre görüntülenir. Bu tarih ve saatler ayrıca dosyalarda belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde değişebilir.
SQL Server 2005 x 86 tabanlı sürümleri
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Atxcore90.dll2005.90.4229.023,38429 Tem 200919: 08X86
ChsBrkr.dll12.0.9730.01,682,27223 Nis 200903: 10X86
CHTBRKR.dll12.0.9730.06,110,04823 Nis 200903: 10X86
Databasemailengine.dll9.0.4229.075,60829 Tem 200919: 08X86
Databasemailprotocols.dll9.0.4229.042,84029 Tem 200919: 08X86
Distrib.exe2005.90.4229.067,43229 Tem 200919: 09X86
Dtspipeline.dll2005.90.4229.0601,94429 Tem 200919: 09X86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4229.030,04029 Tem 200919: 09X86
Fteref.dll12.0.9730.0446,46423 Nis 200903: 11X86
Infosoft.dll12.0.9730.0465,76023 Nis 200903: 10X86
KorWbrkr.dll12.0.9730.068,46423 Nis 200903: 10X86
Langwrbk.dll12.0.9730.0133,98423 Nis 200903: 10X86
Logread.exe2005.90.4229.0399,19229 Tem 200919: 13X86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll9.0.4229.0292,69629 Tem 200919: 13X86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2005.90.4229.01,625,43229 Tem 200919: 13X86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll9.0.4229.01,603,41629 Tem 200919: 13X86
Microsoft.SQLServer.smoenum.dll9.0.4229.0218,96829 Tem 200919: 13X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll9.0.4229.0919,38429 Tem 200919: 13X86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll9.0.4229.096,08829 Tem 200919: 13X86
Msfte.dll12.0.9730.02,431,84023 Nis 200903: 10X86
Msftefd.exe12.0.9730.064,35223 Nis 200903: 10X86
Msftepxy.dll12.0.9730.093,02423 Nis 200903: 10X86
Msftesql.exe12.0.9730.093,02423 Nis 200903: 10X86
Msgprox.dll2005.90.4229.0196,95229 Tem 200919: 13X86
Msir5jp.dll5.0.2130.03,157,34423 Nis 200903: 11X86
Msmdlocal.dll9.0.4229.015,983,44829 Tem 200919: 13X86
Nlhtml.dll12.0.9730.0121,69623 Nis 200903: 11X86
Nls400.dll5.0.7112.012,287,32823 Nis 200903: 11X86
Query.dll12.0.9730.045,92023 Nis 200903: 11X86
Rdistcom.dll2005.90.4229.0644,44029 Tem 200919: 14X86
Repldp.dll2005.90.4229.0185,17629 Tem 200919: 14X86
Replmerg.exe2005.90.4229.0317,80029 Tem 200919: 14X86
Replprov.dll2005.90.4229.0551,25629 Tem 200919: 14X86
Replrec.dll2005.90.4229.0782,68029 Tem 200919: 14X86
Replsub.dll2005.90.4229.0405,33629 Tem 200919: 14X86
Snapshot.exe9.0.4229.011,09629 Tem 200919: 15X86
Sqlaccess.dll2005.90.4229.0346,96829 Tem 200919: 15X86
Sqlagent90.exe2005.90.4229.0345,94429 Tem 200919: 15X86
Sqlmergx.dll2005.90.4229.0191,32029 Tem 200919: 15X86
Sqlservr.exe2005.90.4229.029,279,06429 Tem 200919: 16X86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4229.0104,28029 Tem 200919: 16X86
Sqlwep.dll2005.90.4229.087,38429 Tem 200919: 16X86
Thawbrkr.dll12.0.9730.0203,61623 Nis 200903: 10X86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0195,42423 Nis 200903: 11X86
Xmlsub.dll2005.90.4229.0192,34429 Tem 200919: 16X86
SQL Server 2005 x 64 tabanlı sürümleri
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Atxcore90.dll2005.90.4229.029,03229 Tem 200920: 18X64
ChsBrkr.dll12.0.9730.01,691,48823 Nis 200905: 24X64
CHTBRKR.dll12.0.9730.06,107,48823 Nis 200905: 24X64
Databasemailengine.dll9.0.4229.075,62429 Tem 200920: 18X86
Databasemailprotocols.dll9.0.4229.042,85629 Tem 200920: 18X86
Distrib.exe2005.90.4229.083,30429 Tem 200920: 19X64
Dtspipeline.dll2005.90.4229.01,065,83229 Tem 200920: 19X64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4229.040,80829 Tem 200920: 19X64
Fteref.dll12.0.9730.0433,15223 Nis 200905: 24X64
Infosoft.dll12.0.9730.0618,84823 Nis 200905: 24X64
KorWbrkr.dll12.0.9730.099,16823 Nis 200905: 24X64
Langwrbk.dll12.0.9730.0234,33623 Nis 200905: 24X64
Logread.exe2005.90.4229.0525,16029 Tem 200920: 21X64
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll9.0.4229.0292,69629 Tem 200919: 13X86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2005.90.4229.01,816,40829 Tem 200920: 21X64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll9.0.4229.01,603,43229 Tem 200920: 21X86
Microsoft.SQLServer.smoenum.dll9.0.4229.0218,98429 Tem 200920: 21X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll9.0.4229.0919,40029 Tem 200920: 21X86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll9.0.4229.096,10429 Tem 200920: 21X86
Msfte.dll12.0.9730.03,813,72823 Nis 200905: 24X64
Msftefd.exe12.0.9730.096,60823 Nis 200905: 24X64
Msftepxy.dll12.0.9730.0124,76823 Nis 200905: 24X64
Msftesql.exe12.0.9730.0156,00023 Nis 200905: 24X64
Msgprox.dll2005.90.4229.0258,92029 Tem 200920: 22X64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,418,97623 Nis 200905: 24X64
Msmdlocal.dll9.0.4229.015,983,44829 Tem 200919: 13X86
Nlhtml.dll12.0.9730.0189,28023 Nis 200905: 24X64
Nls400.dll5.0.7112.014,101,85623 Nis 200905: 24X64
Query.dll12.0.9730.065,90423 Nis 200905: 24X64
Rdistcom.dll2005.90.4229.0821,09629 Tem 200920: 22X64
Repldp.dll2005.90.4229.0185,17629 Tem 200919: 14X86
Repldp.dll2005.90.4229.0236,90429 Tem 200920: 22X64
Replmerg.exe2005.90.4229.0414,55229 Tem 200920: 22X64
Replprov.dll2005.90.4229.0750,95229 Tem 200920: 22X64
Replrec.dll2005.90.4229.01,010,53629 Tem 200920: 22X64
Replsub.dll2005.90.4229.0508,77629 Tem 200920: 22X64
Snapshot.exe9.0.4229.011,09629 Tem 200919: 15X86
Snapshot.exe9.0.4229.011,11229 Tem 200920: 23X86
Sqlaccess.dll2005.90.4229.0354,15229 Tem 200920: 23X86
Sqlagent90.exe2005.90.4229.0425,32029 Tem 200920: 23X64
Sqlmergx.dll2005.90.4229.0233,83229 Tem 200920: 23X64
Sqlservr.exe2005.90.4229.039,762,79229 Tem 200920: 23X64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4229.0150,37629 Tem 200920: 23X64
Sqlwep.dll2005.90.4229.087,38429 Tem 200919: 16X86
Sqlwep.dll2005.90.4229.0120,16829 Tem 200920: 23X64
Thawbrkr.dll12.0.9730.0207,20023 Nis 200905: 24X64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0266,59223 Nis 200905: 24X64
Xmlsub.dll2005.90.4229.0335,20829 Tem 200920: 24X64
SQL Server 2005 ' te IA-64 tabanlı sürümleri
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Atxcore90.dll2005.90.4229.056,15230 Tem 200901: 04IA64
ChsBrkr.dll12.0.9730.01,880,92823 Nis 200904: 13IA64
CHTBRKR.dll12.0.9730.06,152,56023 Nis 200904: 13IA64
Databasemailengine.dll9.0.4229.075,62430 Tem 200901: 04X86
Databasemailprotocols.dll9.0.4229.042,85630 Tem 200901: 04X86
Distrib.exe2005.90.4229.0197,48030 Tem 200901: 04IA64
Dtspipeline.dll2005.90.4229.01,930,08830 Tem 200901: 04IA64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4229.081,75230 Tem 200901: 05IA64
Fteref.dll12.0.9730.0433,15223 Nis 200904: 13IA64
Infosoft.dll12.0.9730.01,912,67223 Nis 200904: 13IA64
KorWbrkr.dll12.0.9730.0180,06423 Nis 200904: 13IA64
Langwrbk.dll12.0.9730.0330,59223 Nis 200904: 13IA64
Logread.exe2005.90.4229.01,100,13630 Tem 200901: 07IA64
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll9.0.4229.0292,69629 Tem 200919: 13X86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2005.90.4229.02,530,64830 Tem 200901: 07IA64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll9.0.4229.01,603,41630 Tem 200901: 07X86
Microsoft.SQLServer.smoenum.dll9.0.4229.0218,96830 Tem 200901: 07X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll9.0.4229.0919,38430 Tem 200901: 07X86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll9.0.4229.096,10430 Tem 200901: 07X86
Msfte.dll12.0.9730.07,081,84023 Nis 200904: 13IA64
Msftefd.exe12.0.9730.0170,86423 Nis 200904: 13IA64
Msftepxy.dll12.0.9730.0132,96023 Nis 200904: 13IA64
Msftesql.exe12.0.9730.0292,19223 Nis 200904: 13IA64
Msgprox.dll2005.90.4229.0542,04030 Tem 200901: 08IA64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,821,92023 Nis 200904: 13IA64
Msmdlocal.dll9.0.4229.050,026,34430 Tem 200901: 08IA64
Nlhtml.dll12.0.9730.0293,21623 Nis 200904: 13IA64
Nls400.dll5.0.7112.014,747,50423 Nis 200904: 13IA64
Query.dll12.0.9730.0120,68823 Nis 200904: 13IA64
Rdistcom.dll2005.90.4229.01,888,08830 Tem 200901: 09IA64
Repldp.dll2005.90.4229.0185,17629 Tem 200919: 14X86
Repldp.dll2005.90.4229.0512,34430 Tem 200901: 09IA64
Replmerg.exe2005.90.4229.0954,71230 Tem 200901: 09IA64
Replprov.dll2005.90.4229.01,627,49630 Tem 200901: 09IA64
Replrec.dll2005.90.4229.02,147,17630 Tem 200901: 09IA64
Replsub.dll2005.90.4229.01,156,96830 Tem 200901: 09IA64
Snapshot.exe9.0.4229.011,09629 Tem 200919: 15X86
Snapshot.exe9.0.4229.011,11230 Tem 200901: 09X86
Sqlaccess.dll2005.90.4229.0348,50430 Tem 200901: 09X86
Sqlagent90.exe2005.90.4229.01,251,16030 Tem 200901: 09IA64
Sqlmergx.dll2005.90.4229.0443,75230 Tem 200901: 09IA64
Sqlservr.exe2005.90.4229.072,814,44030 Tem 200901: 10IA64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4229.0314,21630 Tem 200901: 10IA64
Sqlwep.dll2005.90.4229.087,38429 Tem 200919: 16X86
Sqlwep.dll2005.90.4229.0217,43230 Tem 200901: 10IA64
Thawbrkr.dll12.0.9730.0250,72023 Nis 200904: 13IA64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0439,64823 Nis 200904: 13IA64
Xmlsub.dll2005.90.4229.0578,90430 Tem 200901: 10IA64

SQL Server 2008 Service Pack 1 için düzeltme bilgileri

Desteklenen bir düzeltme Microsoft'tan edinilebilir. Ancak bu düzeltmenin, yalnızca bu makalede anlatılan sorunu gidermesi amaçlanmıştır. Bu düzeltmeyi yalnızca bu sorunla karşılaşan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınamaya tabi olabilir. Bu nedenle, bu sorun nedeniyle önemli ölçüde etkilenmediyseniz, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki yazılım güncelleştirmesini beklemeniz önerilir.

Düzeltme karşıdan yüklenebilir ise bu Bilgi Bankası makalesinin başında "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümü bulunur. Bu bölüm görünmüyorsa, düzeltmeyi edinmek üzere Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek ekibine başvurun.

Not Ek sorunlar oluşursa veya tüm sorun giderme işlemi gerekmiyorsa, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Ek destek sorularına ve bu düzeltme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır. Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek telefon numaralarının tam listesi veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Not "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" formunda, düzeltmenin kullanılabilir olduğu diller görüntülenir. Kendi dilinizi görmüyorsanız, bunun nedeni bu düzeltme, seçtiğiniz dil için kullanılamaz.

ÖNKOŞULLAR

SQL Server 2008 Service Pack 1'de bu düzeltmeyi uygulamak için önce yüklenmiş olmalıdır.

Yeniden başlatma bilgileri

Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmez.

Kayıt defteri Bilgileri

Kayıt defterini değiştirmeniz gerekmez.

Düzeltme Dosyası Bilgileri

Bu düzeltme, yalnızca bu makalede listelenen sorunları düzeltmek için gerekli olan dosyaları içerir. Bu düzeltme, bir ürünü en son sürüme tam olarak güncelleştirmek için gerekli olan dosyaları içermeyebilir.

Bu düzeltmenin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahiptir. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Koordinatlı Evrensel Saat'e (UTC) göre listelenir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için <a0></a0>, Denetim Masası'ndaki tarih ve saat öğesinde saat dilimi sekmesini kullanın.

32-bit sürümü

SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri Çekirdek paylaşılan...
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Commanddest.dll2007.100.2727.0164,71213 Ağu 200903: 01X86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2727.069,46413 Ağu 200903: 03X86
Distrib.exe2007.100.2727.075,09613 Ağu 200903: 19X86
Dtspipeline.dll2007.100.2727.0694,10413 Ağu 200903: 19X86
Dtswizard.exe2007.100.2727.0804,71213 Ağu 200903: 19X86
Exceldest.dll2007.100.2727.0173,40013 Ağu 200903: 35X86
Excelsrc.dll2007.100.2727.0183,12813 Ağu 200903: 35X86
Flatfiledest.dll2007.100.2727.0276,31213 Ağu 200903: 36X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2727.0283,99213 Ağu 200903: 36X86
Iftsph.dll2007.100.2727.038,24813 Ağu 200903: 52X86
Logread.exe2007.100.2727.0423,25613 Ağu 200904: 33X86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2727.0296,79213 Ağu 200904: 39X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2727.071,51213 Ağu 200904: 42X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2727.01,083,22413 Ağu 200904: 42X86
Oledbdest.dll2007.100.2727.0173,91213 Ağu 200904: 52X86
Oledbsrc.dll2007.100.2727.0186,72813 Ağu 200904: 52X86
Rdistcom.dll2007.100.2727.0651,11213 Ağu 200905: 09X86
Repldp.dll2007.100.2727.0191,33613 Ağu 200905: 10X86
Replmerg.exe2007.100.2727.0341,35213 Ağu 200905: 10X86
Snapshot.exe10.0.2727.013,14413 Ağu 200906: 18X86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2727.013,65613 Ağu 200904: 19X86
Sqllogship.exe10.0.2727.096,10413 Ağu 200906: 19X86
Sqlmergx.dll2007.100.2727.0192,85613 Ağu 200906: 19X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2727.0113,49613 Ağu 200906: 20X86
Txdataconvert.dll2007.100.2727.0206,69613 Ağu 200906: 24X86
SQL Server 2008 için veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2727.075,62413 Ağu 200903: 03X86
Databasemailprotocols.dll10.0.2727.042,84013 Ağu 200903: 03X86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2727.013,65613 Ağu 200904: 19X86
Sqlaccess.dll2007.100.2727.0405,35213 Ağu 200906: 18X86
Sqlagent.exe2007.100.2727.0367,96013 Ağu 200906: 18X86
Sqlctr100.dll2007.100.2727.072,53613 Ağu 200906: 18X86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2727.014,69613 Ağu 200906: 20X86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2727.03,378,00813 Ağu 200906: 20X86
Sqlservr.exe2007.100.2727.042,723,16013 Ağu 200906: 20X86
SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2727.0546,66413 Ağu 200904: 33X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2727.01,316,69613 Ağu 200904: 34X86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2727.0227,16013 Ağu 200904: 34X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2727.01,083,22413 Ağu 200904: 42X86
Msgprox.dll2007.100.2727.0202,07213 Ağu 200904: 44X86
Replprov.dll2007.100.2727.0575,32013 Ağu 200905: 10X86
Replrec.dll2007.100.2727.0789,84813 Ağu 200905: 10X86
Replsub.dll2007.100.2727.0410,96813 Ağu 200905: 10X86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2727.013,65613 Ağu 200904: 19X86
Xmlsub.dll2007.100.2727.0192,36013 Ağu 200906: 25X86

x 64 tabanlı sürümü

SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri Çekirdek paylaşılan...
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Commanddest.dll2007.100.2727.0247,14413 Ağu 200906: 17X64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2727.093,54413 Ağu 200906: 20X64
Distrib.exe2007.100.2727.086,88813 Ağu 200906: 26X64
Dtspipeline.dll2007.100.2727.01,086,82413 Ağu 200906: 26X64
Dtswizard.exe2007.100.2727.0800,61613 Ağu 200906: 26X64
Exceldest.dll2007.100.2727.0260,45613 Ağu 200906: 34X64
Excelsrc.dll2007.100.2727.0279,89613 Ağu 200906: 34X64
Flatfiledest.dll2007.100.2727.0414,55213 Ağu 200906: 35X64
Flatfilesrc.dll2007.100.2727.0424,79213 Ağu 200906: 35X64
Iftsph.dll2007.100.2727.054,61613 Ağu 200906: 44X64
Logread.exe2007.100.2727.0510,82413 Ağu 200907: 03X64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2727.0296,80813 Ağu 200907: 07X86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2727.0296,79213 Ağu 200904: 39X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2727.071,51213 Ağu 200907: 08X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2727.01,083,22413 Ağu 200904: 42X86
Oledbdest.dll2007.100.2727.0259,94413 Ağu 200907: 17X64
Oledbsrc.dll2007.100.2727.0286,05613 Ağu 200907: 17X64
Rdistcom.dll2007.100.2727.0789,86413 Ağu 200907: 26X64
Repldp.dll2007.100.2727.0191,33613 Ağu 200905: 10X86
Repldp.dll2007.100.2727.0229,73613 Ağu 200907: 26X64
Replmerg.exe2007.100.2727.0408,40813 Ağu 200907: 26X64
Snapshot.exe10.0.2727.013,14413 Ağu 200906: 18X86
Snapshot.exe10.0.2727.013,14413 Ağu 200908: 11X86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2727.014,18413 Ağu 200906: 57X64
Sqllogship.exe10.0.2727.096,08813 Ağu 200908: 12X86
Sqlmergx.dll2007.100.2727.0229,20813 Ağu 200908: 12X64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2727.0161,12813 Ağu 200908: 13X64
Txdataconvert.dll2007.100.2727.0306,02413 Ağu 200908: 17X64
SQL Server 2008 için veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2727.075,62413 Ağu 200906: 20X86
Databasemailprotocols.dll10.0.2727.042,85613 Ağu 200906: 20X86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2727.014,18413 Ağu 200906: 57X64
Sqlaccess.dll2007.100.2727.0411,99213 Ağu 200908: 11X86
Sqlagent.exe2007.100.2727.0428,88813 Ağu 200908: 11X64
Sqlctr100.dll2007.100.2727.072,53613 Ağu 200906: 18X86
Sqlctr100.dll2007.100.2727.0108,39213 Ağu 200908: 12X64
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2727.015,72013 Ağu 200908: 13X64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2727.03,377,51213 Ağu 200908: 13X64
Sqlservr.exe2007.100.2727.057,629,03213 Ağu 200908: 13X64
SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2727.0546,66413 Ağu 200907: 03X86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2727.0546,66413 Ağu 200904: 33X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2727.01,316,69613 Ağu 200904: 34X86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2727.0227,17613 Ağu 200907: 04X86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2727.0227,16013 Ağu 200904: 34X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2727.01,083,22413 Ağu 200907: 09X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2727.01,083,22413 Ağu 200904: 42X86
Msgprox.dll2007.100.2727.0246,12013 Ağu 200907: 10X64
Msgprox.dll2007.100.2727.0202,07213 Ağu 200904: 44X86
Replprov.dll2007.100.2727.0575,32013 Ağu 200905: 10X86
Replprov.dll2007.100.2727.0727,40013 Ağu 200907: 26X64
Replrec.dll2007.100.2727.0789,84813 Ağu 200905: 10X86
Replrec.dll2007.100.2727.0976,74413 Ağu 200907: 26X64
Replsub.dll2007.100.2727.0410,96813 Ağu 200905: 10X86
Replsub.dll2007.100.2727.0492,39213 Ağu 200907: 26X64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2727.014,18413 Ağu 200906: 57X64
Xmlsub.dll2007.100.2727.0192,36013 Ağu 200906: 25X86
Xmlsub.dll2007.100.2727.0308,07213 Ağu 200908: 17X64

Itanium mimarisi sürümü

SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri Çekirdek paylaşılan...
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Commanddest.dll2007.100.2727.0557,92813 Ağu 200910: 15IA64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2727.0190,29613 Ağu 200910: 17IA64
Distrib.exe2007.100.2727.0205,67213 Ağu 200910: 24IA64
Dtspipeline.dll2007.100.2727.02,020,69613 Ağu 200910: 24IA64
Dtswizard.exe2007.100.2727.0800,60013 Ağu 200910: 24IA64
Exceldest.dll2007.100.2727.0584,04013 Ağu 200910: 31IA64
Excelsrc.dll2007.100.2727.0641,89613 Ağu 200910: 31IA64
Flatfiledest.dll2007.100.2727.0951,12813 Ağu 200910: 33IA64
Flatfilesrc.dll2007.100.2727.0975,19213 Ağu 200910: 33IA64
Iftsph.dll2007.100.2727.088,42413 Ağu 200910: 41IA64
Logread.exe2007.100.2727.01,124,71213 Ağu 200911: 01IA64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2727.0296,79213 Ağu 200911: 04X86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2727.0296,79213 Ağu 200904: 39X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2727.071,52813 Ağu 200911: 06X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2727.01,083,22413 Ağu 200904: 42X86
Oledbdest.dll2007.100.2727.0586,07213 Ağu 200911: 15IA64
Oledbsrc.dll2007.100.2727.0653,67213 Ağu 200911: 15IA64
Rdistcom.dll2007.100.2727.01,835,35213 Ağu 200911: 24IA64
Repldp.dll2007.100.2727.0191,33613 Ağu 200905: 10X86
Repldp.dll2007.100.2727.0522,60013 Ağu 200911: 24IA64
Replmerg.exe2007.100.2727.0969,56013 Ağu 200911: 25IA64
Snapshot.exe10.0.2727.013,14413 Ağu 200906: 18X86
Snapshot.exe10.0.2727.013,14413 Ağu 200912: 09X86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2727.019,30413 Ağu 200910: 54IA64
Sqllogship.exe10.0.2727.096,08813 Ağu 200912: 10X86
Sqlmergx.dll2007.100.2727.0428,37613 Ağu 200912: 10IA64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2727.0335,70413 Ağu 200912: 12IA64
Txdataconvert.dll2007.100.2727.0674,64813 Ağu 200912: 15IA64
SQL Server 2008 için veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2727.075,60813 Ağu 200910: 17X86
Databasemailprotocols.dll10.0.2727.042,85613 Ağu 200910: 17X86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2727.019,30413 Ağu 200910: 54IA64
Sqlaccess.dll2007.100.2727.0398,68013 Ağu 200912: 09X86
Sqlagent.exe2007.100.2727.01,205,59213 Ağu 200912: 09IA64
Sqlctr100.dll2007.100.2727.072,53613 Ağu 200906: 18X86
Sqlctr100.dll2007.100.2727.0135,01613 Ağu 200912: 10IA64
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2727.020,84013 Ağu 200912: 11IA64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2727.03,383,64013 Ağu 200912: 11IA64
Sqlservr.exe2007.100.2727.0111,039,33613 Ağu 200912: 11IA64
SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2727.0546,64813 Ağu 200911: 01X86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2727.0546,66413 Ağu 200904: 33X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2727.01,316,69613 Ağu 200904: 34X86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2727.0227,17613 Ağu 200911: 01X86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2727.0227,16013 Ağu 200904: 34X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2727.01,083,24013 Ağu 200911: 07X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2727.01,083,22413 Ağu 200904: 42X86
Msgprox.dll2007.100.2727.0534,37613 Ağu 200911: 07IA64
Msgprox.dll2007.100.2727.0202,07213 Ağu 200904: 44X86
Replprov.dll2007.100.2727.0575,32013 Ağu 200905: 10X86
Replprov.dll2007.100.2727.01,640,80813 Ağu 200911: 25IA64
Replrec.dll2007.100.2727.0789,84813 Ağu 200905: 10X86
Replrec.dll2007.100.2727.02,125,14413 Ağu 200911: 25IA64
Replsub.dll2007.100.2727.0410,96813 Ağu 200905: 10X86
Replsub.dll2007.100.2727.01,111,89613 Ağu 200911: 25IA64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2727.019,30413 Ağu 200910: 54IA64
Xmlsub.dll2007.100.2727.0192,36013 Ağu 200906: 25X86
Xmlsub.dll2007.100.2727.0558,93613 Ağu 200912: 16IA64

Pratik Çözüm

Bu soruna geçici bir çözüm için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1

Veritabanını geri yüklemek için Transact-SQL deyimlerini kullanın. Örneğin, bir veritabanını geri yüklemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
restore database Database Name from disk = 'Backup file'
Yöntem 2

SQL Server Management Studio, aşağıdaki adımları kullanarak veritabanını geri yüklemek için <a0></a0>:
 1. Veritabanını sağ. Bunun yerine veritabanı düğümünü sağ tıklatın ve Veritabanını geri yükle</a1>'ı tıklatın.
 2. Geri yükleme kaynağı ' nın altındaki Veritabanı ilk seçeneği seçin. Bunun yerine, Aygıt başlangıç seçeneğini belirleyin.
 3. Geri yükleme işlemini tamamlamak için yönergeleri izleyin.

Durum

Microsoft, "Geçerli Olduğu Ürünler" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bu sorunun olduğunu onaylamıştır.

Daha fazla bilgi

Bilgisayarınızda yüklü bir SQL Server Management Studio'yu sürümü bu sorundan etkilendiğini bilmeniz Microsoft.SqlServer.SqlEnum.dll dosyasının "Belirtiler" bölümündeki etkilenen sürümlerinden birini eşleşip eşleşmediğini denetleyin. Genellikle, Microsoft.SqlServer.SqlEnum.dll Windows Windows (WOW) modu kullanarak, SQL Server yüklü olup olmadığına bağlı aşağıdaki klasörlerden birinde dosyadır.

SQL Server 2005'te

drive: \Program Files\Microsoft SQL Server\90\SDK\Assemblies
drive: \Program Dosyaları (x 86) \Microsoft SQL Server\90\SDK\Assemblies

SQL Server 2008

drive: \Program Files\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies
drive: \Program Dosyaları (x 86) \Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies

Referanslar

Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Özellikler

Makale numarası: 972687 - Last Review: 24 Kasım 2009 Salı - Gözden geçirme: 4.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix KB972687 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:972687

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com