การแก้ไข: โปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server และบริการการรายงานของ SQL Server อาจใช้พลังงานเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows กว่าที่คาดไว้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972767 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2005 และ SQL Server 2008 โปรแกรมฐานข้อมูลและบริการบริการรายงานอาจใช้พลังงานเพิ่มเติมที่เกินกว่าที่คาดไว้ ปัญหานี้อาจขึ้น apparent บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เช่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาของ Windows

สาเหตุ

เอ็นจินการฐานข้อมูล SQL Server และบริการการรายงานของ SQL Server ทั้งใช้คอมโพเนนต์ใช้ร่วมกันที่เรียกว่า SQLOS SQLOS exposes ตัวจับเวลาที่ภายใน เมื่อการตั้งค่าตัวจับเวลาภายในเป็นแบบ 1ms granularity ใช้พลังงานที่เพิ่มเติมจากที่ต้องอาจเกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows ได้

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

sql Server 2008

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 รุ่นวางจำหน่ายโปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 6 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971490แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008
sql Server 2008 Service Pack 1

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 3 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971491แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server
sql Server 2005 Service Pack 3

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 5 สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
972511แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960598สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ SQLOS จะไม่ใช้ 1ms granularity สำหรับตัวจับเวลาภายในเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้เท่านั้น สำหรับ บริการการรายงานของ SQL Server และ SQL Server Express รุ่น สำหรับผู้ใช้บริการการรายงานของ SQL Server เปลี่ยนแปลงนี้มีผลไม่ยกเว้นเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน สำหรับผู้ใช้ SQL Server Express รุ่นคน การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน จะส่งผลต่อผลลัพธ์ของข้อมูลการวินิจฉัย เช่นมุมมองการจัดการแบบไดนามิกเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจับเวลาใช้ 1ms การวินิจฉัยใดโดย SQLOS แวะไป MSDN บล็อกเว็บไซต์ต่อไป:
http://blogs.msdn.com/psssql/archive/2009/05/29/how-it-works-sql-server-timings-and-timer-output-gettickcount-timegettime-queryperformancecounter-rdtsc.aspx
ในนี้บล็อกไปรษณีย์ 1ms ตัวจับเวลาที่เรียกว่าตัวจับเวลาที่ขัดจังหวะการปรับปรุงที่ใช้ timeBeginPeriod API
สำหรับรุ่นอื่น ๆ ของ SQL Server ถ้าคุณรู้สึกที่ 1ms ตัวจับเวลาที่เป็นสาเหตุของการใช้พลังงานที่ไม่พึงประสงค์ คุณสามารถเปิดใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 8038 เมื่อเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL

จะปิดใช้งานแบบ 1ms ตัวจับเวลา อย่างไรก็ตาม ค่าสถานะการสืบค้นกลับนี้จะมีผลยังต่อ granularity ของการวิเคราะห์ บางตัวเช่นมุมมองการจัดการแบบไดนามิก

ถ้าคุณต้องการการจับเวลาใช้ 1ms คู่หลัง จากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ หรือหลัง จากที่คุณปรับรุ่นในภายหลังมีสร้างและรุ่นของ SQL Server ที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณสามารถเปิดใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 8049 เมื่อเริ่มต้นการบังคับให้ใช้ 1ms ตัวจับเวลาได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972767 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB972767 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972767

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com