Straipsnio ID: 972813 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?Windows 7? kalbos paketai skirti kompiuteriams, kuriuose veikia ?Windows 7 Ultimate? arba ?Windows 7 Enterprise?. ?Windows 7? kalbos paketus galima ?diegti tik i? ?Windows? naujinimo skyriaus ?Pasirinktiniai naujinimai?. Ta?iau ?i? kalbos paket? n?ra ?Microsoft Windows? serverio naujinimo tarnyb? (WSUS) serveryje arba ?Microsoft? atsisiuntimo centre.

Daugiau informacijos

Kaip ?diegti ?Windows 7? kalbos paket?

Nor?dami atsisi?sti ir ?diegti ?Windows 7? kalbos paket?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Microsoft? naujinim?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Ie?koti tarp program? ir fail? ?veskite ?Windows? naujinimas, tada s?ra?e Programos spustel?kite ?Windows? naujinimas.
 2. Spustel?kite pasirinktinio naujinimo saitus ? kalb? paketus.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2812112

  Pastaba. Jei nerandate pasirinktinio naujinimo sait?, ie?kokite pasirinktini? naujinim? spustel?dami Patikrinti tinkle, ar yra ?Microsoft Update? naujinim?.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2812113
 3. Kategorijoje ?Windows 7? kalbos paketai pa?ym?kite norim? kalbos paket?.

  Pastaba Jei ?diegsite daug papildom? kalbos paket?, suma??s laisvos vietos diske ir bus paveiktas sistemos na?umas. Tai daro ypa? didel? poveik? laisvai vietai diske ir sistemos na?umui prie?i?ros operacij? metu, pavyzd?iui diegiant pakeitim? paketus. Tod?l rekomenduojame diegti kalbos paket? kompiuteryje tik tuomet, jei j? naudosite.
 4. Spustel?kite Gerai, tada spustel?kite Diegti naujinimus, kad prad?tum?te atsisi?sti ir diegti.

Kaip pakeisti ?Windows 7? s?saj? ?diegus kalbos paket?

?dieg? kalbos paket? galite pakeisti ?Windows 7? s?sajos kalb? ? pasirinkt?j?.

Kalbos paketai suteikia galimyb? keliems kompiuter? bendrai naudojantiems vartotojams pasirinkti skirtingas ekrano kalbas. Pavyzd?iui, vienas vartotojas gali nor?ti matyti dialogo langus, meniu ir kit? tekst? japon? kalba, tuo tarpu kitas vartotojas gali pasirinkti pranc?z? kalb? tam pa?iam turiniui rodyti.

Nor?dami pakeisti ekrano kalb?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada lauke Prad?ti ie?k? ?veskite Keisti ekrano kalb?.
 2. Spustel?kite Keisti ekrano kalb?.
 3. Pasirod?iusiame i?skleid?iamajame s?ra?e pasirinkite norim? kalb?, tada spustel?kite Gerai.

Kaip pa?alinti ?Windows 7? kalbos paket?

Nor?dami pa?alinti kalbos paket?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada lauke Prad?ti ie?k? ?veskite Pa?alinti ekrano kalb?.
 2. Spustel?kite ?diegti arba pa?alinti ekrano kalbas.
 3. Spustel?kite Pa?alinti ekrano kalbas.
 4. Pasirinkite kalb? arba kalbas, kurias norite pa?alinti, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Vykdykite likusius veiksmus, kad pa?alintum?te ?i? kalb? arba kalbas.
?dieg? pageidaujamus kalb? paketus, galite pasl?pti nereikalingus kalb? paketus ?Windows? naujinime. Nor?dami pasl?pti nereikalingus kalbos paketus ?Windows? naujinime, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Puslapyje Pasirinkite naujinimus, kuriuos norite ?diegti spustel?kite kategorij? ?Windows 7? kalbos paketai, kad pa?ym?tum?te visus kalb? paketus.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite pa?ym?tus naujinimus, tada pasirinkite Sl?pti naujinim?.

VIS DAR REIKIA PAGALBOS?

Jei straipsnyje neradote atsakymo ? savo klausim?, spustel?kite ?? mygtuk?, kad u?duotum?te klausim? kitiems ?Microsoft? bendruomen?s nariams:
Klausti
Savyb?s

Straipsnio ID: 972813 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 9.0
Taikoma:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbexpertisebeginner kbsurveynew kbcip KB972813

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com