วิธีการเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลสำหรับ namespaces มูลฐานกระแสงานของ Windows หลาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972914 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายบางตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับ namespaces มูลฐานกระแสงานของ Windows หลายการเปิดใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการทำบันทึกกระแสงานที่เปิดใช้งาน

คุณสามารถใช้แฟ้มการกำหนดค่าการสร้างการแสดงผลของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Windows กระแสงานมูลฐานเพื่อช่วยในการตรวจแก้จุดบกพร่องสถานการณ์สมมติ มูลฐานกระแสงานของ windows ใช้รูปแบบการตั้งค่าคอนฟิกที่ถูกนำมาใช้ในกรอบงาน Microsoft .NET 2.0 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลสำหรับ namespaces มูลฐานกระแสงานของ Windows หลาย เมื่อต้องการใช้แฟ้มการกำหนดค่าการกำหนดค่าโปรแกรมรันไทม์ของกระแสงาน คุณต้องสร้างก่อนแฟ้ม.config สำหรับแอพลิเคชัน (app.config) หรือการบริการเว็บ (web.config) ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการบันทึกล็อกสำหรับแอพลิเคชันกระบวน Test.exe สร้างแฟ้ม Test.exe.config

ตัวอย่างที่ 1

ในตัวอย่างนี้ ก่อนที่เพิ่มโหนเข้าสู่ระบบไปยังแฟ้มที่เปิดใช้งาน แฟ้มถูกสร้างขึ้นในไดเรกทอรีระบบจัดการโฮสต์แอพลิเคชัน โดยใช้ชื่อ WorkflowTrace.log ในบรรทัดที่เหลือในตัวอย่างนี้ คุณสามารถระบุ namespaces ที่บันทึกข้อมูลและจำนวนข้อมูลที่มีการสืบค้นกลับการจับภาพ
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
 <system.diagnostics>
  <switches>
    <add name="System.Workflow LogToFile" value="1" />
    <add name="System.Workflow.Runtime" value="All" />
    <add name="System.Workflow.Runtime.Hosting" value="All" />
    <add name="System.Workflow.Runtime.Tracking" value="All" />
    <add name="System.Workflow.Activities" value="All" />
    <add name="System.Workflow.Activities.Rules" value="All" />    
  </switches>
 </system.diagnostics>
</configuration>

ตัวอย่างที่ 2

ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถใช้เข้าสู่ระบบไปยัง TraceListener ได้ โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ชื่อเท่ากับ "System.Workflow LogToTraceListeners" เมื่อคุณกำหนดพารามิเตอร์นี้ มูลฐานกระแสงานของ Windows จะระบุ TraceListener แต่ละที่สร้างขึ้นภายในแอพลิเคชันโฮสต์ และส่งข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดไปยัง TraceListener
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
 <system.diagnostics>
  <switches>
    <add name="System.Workflow LogToTraceListeners" value="1" />
    <add name="System.Workflow.Runtime" value="All" />
    <add name="System.Workflow.Runtime.Hosting" value="All" />
    <add name="System.Workflow.Runtime.Tracking" value="All" />
    <add name="System.Workflow.Activities" value="All" />
    <add name="System.Workflow.Activities.Rules" value="All" />
  </switches>
 <trace autoflush="true" indentsize="4">
  <listeners>
      <add name="customListener"
       type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener"
       initializeData="WFTrace.log" />
  </listeners>
 </trace>
 </system.diagnostics>
</configuration>

ตัวอย่างที่ 3

ในตัวอย่างนี้ ระบุเส้นทางที่แน่นอนในนั้นinitializeDataแอตทริบิวต์ นอกจากนี้ ระบุตัวเลือกเพิ่มเติมบางอย่าง โดยใช้ต่อไปนี้traceOutputOptionsคุณลักษณะที่:ProcessIdและDateTime.

ถ้ามีการใช้คุณลักษณะเหล่านี้สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ และหากรันอินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของ W3wp.exe แต่ละคุณลักษณะที่ต้องจะสร้างไฟล์การสืบค้นกลับของตนเอง ในสถานการณ์สมมตินี้ นอกเหนือจากการแฟ้ม WFTrace.log คุณจะมีแฟ้มที่มีชื่อ <guid> WFTrace.log, <guid>ใดเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน </guid></guid>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
 <system.diagnostics>
  <sources>
   <source name="System.Workflow.Runtime" >
    <listeners>
     <add name = "System.Workflow"/>
    </listeners>
   </source>
   <source name="System.Workflow.Runtime.Hosting">
    <listeners>
     <add name="System.Workflow"/>
    </listeners>
   </source>
   <source name="System.Workflow.Activities">
    <listeners>
     <add name="System.Workflow"/>
    </listeners>
   </source>
  </sources>
  <sharedListeners>
   <add name="System.Workflow"
      type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener"
      initializeData="d:\_temp\Log\WFTrace.log"
      traceOutputOptions="DateTime,ProcessId"/>
  </sharedListeners>
  <switches>
   <add name="System.Workflow.LogToTraceListeners" value="1"/>
   <add name="System.Workflow.Runtime" value="All" />
   <add name="System.Workflow.Runtime.Hosting" value="All" />
   <add name="System.Workflow.Runtime.Tracking" value="All" />
   <add name="System.Workflow.Activities" value="All" />
   <add name="System.Workflow.Activities.Rules" value="All" />
  </switches>
 </system.diagnostics>
</configuration>

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบค้นกลับของกระแสงาน ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://blogs.msdn.com/madhuponduru/archive/2008/01/17/workflow-trace.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มการกำหนดค่ากระแสงาน ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms732240.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972914 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Workflow Foundation
Keywords: 
kbhowto kbsurveynew kbmt KB972914 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972914

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com