MS09-066: תיאור של עדכון האבטחה עבור Active Directory:? נובמבר 2009

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 973037 - View products that this article applies to.
מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-066. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.dll5.0.2195.7313939,28002-Jul-200909:29x86
Sp3res.dll5.0.2195.72956,350,84813-May-200905:46x86

הערות על פרטי קבצים של Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.45681,523,20010-Aug-200917:28x86SP2SP2GDR
Ntdsa.dll5.2.3790.45681,526,78410-Aug-200917:39x86SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.45682,968,57611-Aug-200907:24x64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.45681,523,20011-Aug-200907:24x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.45682,973,18411-Aug-200907:20x64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.45681,526,78411-Aug-200907:20x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.45684,253,18411-Aug-200907:23IA-64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.45681,523,20011-Aug-200907:23x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.45684,278,78411-Aug-200907:20IA-64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.45681,526,78411-Aug-200907:20x86SP2SP2QFE\WOW

מידע על קובצי Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,72505-Jan-200811:24Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6001.182811,950,20802-Jul-200912:49x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,72501-Apr-200918:56Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6001.224611,950,20802-Jul-200912:55x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,72516-Apr-200800:34Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.180581,950,20802-Jul-200912:29x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,72503-Apr-200920:49Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.221621,950,20802-Jul-200912:33x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,72505-Jan-200811:25Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6001.182812,634,75202-Jul-200913:14x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,72501-Apr-200915:59Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6001.224612,634,75202-Jul-200913:00x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,72503-Sep-200818:35Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.180582,635,26402-Jul-200912:33x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,72503-Apr-200920:42Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.221622,635,26402-Jul-200912:34x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb973037_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,972
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973037~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,694
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973037_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973037~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973037_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,290
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973037~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,020
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973037_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,304
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973037~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,036
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,633
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,656
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,513
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,537
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,623
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,646
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,517
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,640
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_936998bf1ab79a0c4d6544701d6c0984_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_02409cdea57b44a3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_b45ed871ab123e53af775e2dd5473212_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22461_none_9f5b449d43a22432.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_dd328c2754a58147582f5d828241e040_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22162_none_21d5ab9502b9b0ce.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_dff8a575983768bc54bc71b1dfb34822_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18058_none_e1d6bb97d5d451f9.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_f070c6a2b962b7cc.manifest
File versionNot Applicable
File size12,574
Date (UTC)02-Jul-2009
Time (UTC)14:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22461_none_f110052bd2701cdb.manifest
File versionNot Applicable
File size12,574
Date (UTC)02-Jul-2009
Time (UTC)14:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18058_none_f27eac3ab66a67a5.manifest
File versionNot Applicable
File size12,574
Date (UTC)02-Jul-2009
Time (UTC)14:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22162_none_f2f7775dcf958b56.manifest
File versionNot Applicable
File size12,574
Date (UTC)02-Jul-2009
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_7c911a3a698cfcb6fb5a038fe7b1e40d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22461_none_cf92d2883b7b278d.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8c2d5f5684fc225e1f5ae56947e5e458_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_1d64fce6d61c7293.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be162cd6ad82be11dc2fe768a0cb6f3c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18058_none_fe60f97fdc90a293.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d00aec5ab451a2b12e9987211dc8f546_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22162_none_c68f5240f55100b3.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_4c8f622671c02902.manifest
File versionNot Applicable
File size12,632
Date (UTC)02-Jul-2009
Time (UTC)15:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22461_none_4d2ea0af8acd8e11.manifest
File versionNot Applicable
File size12,632
Date (UTC)02-Jul-2009
Time (UTC)14:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18058_none_4e9d47be6ec7d8db.manifest
File versionNot Applicable
File size12,632
Date (UTC)02-Jul-2009
Time (UTC)14:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22162_none_4f1612e187f2fc8c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,632
Date (UTC)02-Jul-2009
Time (UTC)14:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973037_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973037~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,710
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973037_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973037~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,724
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973037_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,306
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973037~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,040
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973037_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,320
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973037~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,056
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,643
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,666
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,523
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,547
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,633
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,656
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,527
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,550
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973037_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,660
Date (UTC)03-Jul-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 973037 - Last Review: יום שישי 14 פברואר 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
מילות מפתח 
kbnosurvey kbarchive kbfix kbbug kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbexpertisebeginner atdownload KB973037

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com