คำอธิบายเกี่ยวกับการ 2008 Office Microsoft สำหรับการอัพเด Mac 12.2.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973254 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

รายละเอียดของโปรแกรมปรับปรุง

การ 2008 Office Microsoft สำหรับการอัพเด Mac 12.2.0 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ปรับปรุงเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากนี้โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังมีโปรแกรมประยุกต์ใหม่ที่เรียกว่าการเชื่อมต่อเอกสารของ Microsoft โปรแกรมประยุกต์นี้ทำให้ง่ายต่อการทำงานกับแฟ้มที่อยู่บนไซต์ SharePoint หรือ Microsoft Office Live Workspace

การปรับปรุงที่รวมอยู่ในการปรับปรุง

การ 2008 Office สำหรับ Mac 12.2.0 การปรับปรุงรวมถึงการปรับปรุงต่อไปนี้

การปรับปรุงทั้งหมด 2008 Office Microsoft สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac

 • ความเสถียรจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์ Office 2008 เพื่อจบการทำงานโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเปิด หรือใช้โปรแกรมประยุกต์
 • ผู้ช่วยการตั้งค่าแสดงข้อความเมื่อมีใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้การติดตั้งผู้ช่วยเมื่อผู้ใช้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องมีการวนรอบ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าในขณะนี้แสดงข้อความ และขอให้ผู้ใช้ใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
 • การตรวจการสะกดจะดีเมื่อกำหนดลักษณะนานาชาติระบบถูกตั้งค่าเป็นวิธีการป้อนข้อมูลออสเตรียหรือเยอรมัน
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่คุณลักษณะการตรวจสอบการสะกดถูกปิดใช้งานเป็นระยะ ๆ สำหรับภาษาเยอรมัน และภาษาออสเตรีย
 • กล่องข้อความและกำหนดเองแท็บหยุดบนไม้บรรทัดจัดตำแหน่งบนภาพนิ่ง PowerPoint
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้กล่องข้อความ และแท็บหยุดบนไม้บรรทัดไม่เป็นบรรทัดค่าอย่างเหมาะสม
 • ตัวควบคุมใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงการจัดตำแหน่งของข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ
  การปรับปรุงนี้รวมถึงตัวควบคุมใหม่สำหรับการตั้งค่าตำแหน่งแนวตั้ง แนว และมุมของข้อความที่กำหนดเองในองค์ประกอบแผนภูมิ ยังมีตัวควบคุมสำหรับตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูล

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word 2008 สำหรับ Mac

 • ปรับปรุงเสถียรภาพแล้วเมื่อคุณใช้จดหมายเวียนกับรูปภาพ
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ Word มีปัญหาเมื่อคุณใช้ตัวจัดการจดหมายเวียนเพื่อแทรกเรกคอร์ดที่ มีรูปภาพจากแหล่งข้อมูลภายนอกลงในเอกสารหลักของคุณ
 • มุมมองเค้าโครงของสมุดบันทึกกู้คืนบันทึกย่อแบบเสียงหลังจาก Word ปิดโดยไม่คาดคิด
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสูญเสียของบันทึกย่อแบบเสียงเมื่อ Word ปิดโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณเริ่มต้น Word แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติไม่มีบันทึกย่อเสียง รับการแก้ไขปัญหานี้ในขณะนี้
 • ประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณใช้มุมมองเค้าร่าง
  • เมื่อคุณใช้อักขระภาษาญี่ปุ่นและฟังก์ชันการทำงานของการจัดรูปแบบลักษณะจานสี
 • ตัวบ่งชี้ส่วนที่จะรวมในแถบสถานะใน Word
  การปรับปรุงนี้ reintroduces ส่วนตัวบ่งชี้บนแถบสถานะ ตัวบ่งชี้ส่วนที่แสดงหมายเลขของส่วนที่คุณกำลังดูในเอกสารของคุณ
 • ความน่าเชื่อถือจะดีที่ มีปัญหาออกแสดงขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขต่าง ๆ แสดงออกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเลื่อนผ่านเอกสารที่ประกอบด้วยการแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
 • ความเข้ากันได้กับ Word 2007 จะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้เอกสาร Word 2007 ที่มีเส้นขอบตารางไม่ให้สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณดูเอกสารใน Word 2008 สำหรับ Mac.
 • ความน่าเชื่อถือถูกปรับปรุงเมื่อคุณคัดลอกรายการลำดับเลข
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียการจัดรูปแบบของเมื่อจะถูกคัดลอกไปที่เอกสารอื่นรายการลำดับเลข
 • ปรับปรุงแก้ไขเมื่อคุณใช้อักขระภาษาเกาหลี
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้อักขระภาษาเกาหลีในเอกสารจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณกดแป้นลูกศร
 • ความเข้ากันได้ดีขึ้นเนื่อง ด้วย SpellCatcher X
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่การปรับปรุงความเข้ากันได้กับ SpellCatcher X

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Excel 2008 สำหรับ Mac

 • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือแล้วเมื่อคุณเปิดสมุดงานได้รับการป้องกัน
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถเปิดสมุดงานได้รับการป้องกัน
 • ประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณเปิดสมุดงานจากเครือข่ายใช้ร่วมกัน
  • เมื่อคุณทำการคำนวณ
 • ความเสถียรจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของ Excel เมื่อต้องการปิดโดยไม่คาดคิดในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณป้อนอาร์กิวเมนต์ในลำดับเฉพาะสำหรับฟังก์ชันฟังก์ชัน XNPV ในตัวสร้างสูตร
  • เมื่อคุณคลิกขวาแผ่นงานแผนภูมิและจากนั้น คลิกข้อมูลที่เลือก
 • เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อความในรูปร่างที่จะจัดเก็บอยู่
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อความในรูปร่างเมื่อเปิดกระดาษคำนวณ ใน Excel 2004 หรือรุ่นก่อนหน้า Excel
 • ข้อมูลอ้างอิงสินค้าคงคลังที่ได้รับมา โดยใช้แบบสอบถามเว็บจะแสดงอย่างถูกต้องเมื่อมีการรีเฟรช
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของ Excel จะแสดงข้อความต่อไปนี้เมื่อคุณทำการปรับปรุงราคาหุ้นในแผ่นงาน
  การเลือกเซลล์เพียงเซลล์เดียวเท่านั้นก็ได้
  คุณสามารถใช้แบบสอบถามเว็บที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่บนอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต Excel แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังถูกต้องในขณะนี้เมื่อมีฟื้นฟู
 • ตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษกำหนดเองจะถูกบันทึก
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของการตั้งค่าหน้ากระดาษระหว่าง Windows และ Mac. Excel 2008 สำหรับ Mac เก็บหน้าตัวเลือกการตั้งค่าที่บันทึกล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
 • รูปร่างในแผนภูมิที่ถูกวางตำแหน่งไม่ถูกต้อง
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้แผนภูมิปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณปรับขนาดแผนภูมิ และบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้ม.xls
 • เว็บเซอร์วิ Excel แสดงสมุดงาน 2008 Excel อย่างถูกต้องบนเว็บ
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาใน Excel ที่ 2008 สมุดงานจะไม่แสดงบนเว็บเมื่อสมุดงานถูกใช้กับ Excel เว็บเซอร์วิส เว็บเซอร์วิ Excel คือ เทคโนโลยี Office SharePoint ที่ทำให้ง่ายต่อการใช้ ใช้ และจัดการสมุดงาน Excel (.xslx, xslb) เป็นรายงานแบบโต้ตอบในลักษณะสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
 • แผนภูมิแสดงรูปแบบวันสากลที่ถูกต้อง
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้แผนภูมิแสดงรูปแบบวันไม่ถูกต้องเมื่อคุณตั้งค่ารูปแบบวันสากลเป็นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 • ความน่าเชื่อถือที่ปรับปรุงขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ Excel ล้มเหลวเมื่อคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์เป็นในบางกรณีเช่นเมื่อสูตรประกอบด้วยฟังก์ชัน MEDIAN
 • Excel แสดงคำเตือนเมื่อคุณเปิดแฟ้มที่มีแมโคร XLM ผิดในช่วงที่มีชื่อ
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาซึ่ง Excel เปิดแฟ้มที่มีแมโคร XLM ผิดในช่วงที่มีชื่อโดยไม่มีคำเตือนใด ๆ โดยทั่วไป Excel แสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า มีบางแมโคร XLM ภายในแฟ้ม
 • หน่วยความจำ คำเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อคุณคัดลอกข้อมูล โดยใช้จุดจับเติม
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของการออกคำเตือนหน่วยความจำเมื่อคุณคัดลอกข้อมูล โดยใช้จุดจับเติมเพื่อลากการเลือกไปมากกว่า 256 คอลัมน์และแถว 128
 • เซลล์ที่มีการเชื่อมโยงในการปรับปรุงสมุดงานเมื่อมีการปรับปรุงเซลล์ต้นทางในสมุดงานอื่น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้เซลล์มีการเชื่อมโยงไม่ให้ปรับปรุงเมื่อเซลล์บนแผ่นงานอื่นต้นฉบับถูกปรับปรุง ด้วยข้อมูลใหม่
 • เงื่อนไขการกรองข้อมูลรายการจะถูกคงไว้เมื่อคุณคัดลอกจาก Excel ไปยัง PowerPoint
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดรายการที่ถูกกรองจะล้างเมื่อคุณคัดลอกแฟ้มจาก Excel ไปยัง PowerPoint เมื่อคัดลอก PowerPoint แสดงข้อมูลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงที่ซ่อนไว้ หรือกรองข้อมูล ปัญหานี้ได้รับการแก้ไข
 • ปุ่มตัวเลือกที่ตอบสนองต่อการคลิกเมาส์
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ตัวควบคุม XLM แบบกำหนดเองไม่สามารถตอบสนองต่อการคลิกเมาส์
 • ประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียรพัฒนาขึ้นสำหรับรายงาน PivotTable
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้กับตารางสาระสำคัญ:
  • ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อคุณพยายามที่จะปรับปรุงรายงานตารางสาระสำคัญที่มีแถวที่ว่างในแหล่งข้อมูล
  • คำเตือน "หน่วยความจำ" จะปรากฏเมื่อคุณคลิกตัวเลือกของตัวช่วยสร้างจากเมนูPivotTableนั้น
 • ความน่าเชื่อถือที่พัฒนาขึ้นสำหรับอักษรศิลป์
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของอักษรศิลป์ที่ถูกสร้างใน Excel 2004 ไม่ให้แสดงใน Excel 2008 สำหรับ Mac เมื่อคุณเปิดบนพีซีพลังงาน Mac
 • ตั้งค่าสกุลเงินของภูมิภาคจะถูกรักษาไว้
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของสัญลักษณ์สกุลเงินของภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาค ตัวอย่างเช่น €สัญลักษณ์ในแผ่นงานเปลี่ยนไป$เมื่อดูบนคอมพิวเตอร์ที่มีภูมิภาคถูกตั้งค่าเป็น สหรัฐอเมริกา. คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าภูมิภาคได้ โดยใช้การกำหนดลักษณะของระบบนานาชาติ X ของระบบปฏิบัติการ Mac
 • ความกว้างคอลัมน์ของเซลล์จะถูกเก็บไว้เมื่อคุณเปิดสมุดงาน Excel 2008 ใน Excel 2003 ของ Windows
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดเป็นแผ่นงาน Excel 2008 สูญเสียความกว้างของคอลัมน์เมื่อถูกเปิดใน Excel 2003
 • วิธีใช้แสดงข้อมูลสำหรับฟังก์ชันที่สอดคล้องกันในการสร้างสูตร
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของ Excel สำหรับ Mac ช่วยให้คุณแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับฟังก์ชันไม่ถูกต้องในการสร้างสูตรเมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้
 • แถบสูตรจะจัดตำแหน่งอย่างถูกต้องเมื่อคุณสลับไปมาระหว่างความละเอียดของจอแสดงผล
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของแถบสูตรเพื่อวางตำแหน่งไว้อย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณสลับไปมาระหว่างความละเอียดของจอแสดงผล
 • ผู้นำแถวส่วนหัวของแผ่นงานจะแสดงอย่างถูกต้อง
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดหัวข้อไม่ให้สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องเมื่อบัญชีแยกประเภทแบบขยายให้เต็มหน้ามากกว่าหนึ่งแผ่นงานในบัญชีแยกประเภท
 • การเชื่อมโยงภายนอกรักษาความสมบูรณ์ของตนเองเมื่อต้องการแก้ไขเอกสาร
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงหลายมิติภายนอกเพื่อสร้างการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องในแฟ้มปลายทาง

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft PowerPoint 2008 สำหรับ Mac

 • คลิกสองครั้งที่ภาพนิ่งเมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความ
  การปรับปรุงนี้ช่วยให้คุณคลิกสองครั้งที่ภาพนิ่งเมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความ
 • เส้นทางการเคลื่อนไหวช่วยให้วัตถุเพื่อสืบค้นกลับเส้นทางแบบกำหนดเอง
  ขณะนี้การปรับปรุงนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม และแก้ไขเส้นทางการเคลื่อนไหวบนภาพนิ่ง PowerPoint เส้นทางแบบกำหนดเองสำหรับวัตถุที่จะทำตามระหว่างภาพนิ่งในการสืบค้นกลับเส้นทางเคลื่อนไหว (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาธเคลื่อนไหว) สำหรับวัตถุนั้น ไม่เหมือนกับลักษณะพิเศษเข้าหรือออก คุณสามารถใช้การเคลื่อนไหวเส้นทางเพื่อย้ายวัตถุบนภาพนิ่งจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกในทิศทางที่คุณต้องการ คุณสามารถใช้เส้นทางการเคลื่อนไหวกับวัตถุใด ๆ เช่นรูปร่าง ข้อความ ตาราง หรือรูปภาพ
 • การกำหนดลักษณะการเปิด หรือปิดเรอร์เมื่อสลับไปยังมุมมองอื่นหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น
  การปรับปรุงนี้มีการกำหนดลักษณะการมิเรอร์แสดงเมื่อคุณสลับไปยังมุมมองอื่นหรือแอพลิเคชันในระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณกำลังนำเสนอการสาธิตวิดีโอนอกภาพนิ่ง PowerPoint ของคุณ คุณสามารถสลับจากงานนำเสนอของคุณไปยังวิดีโอ และมิเรอร์แสดงให้คุณเห็นบนหน้าจอหลักของผู้ชมเห็นบนเครื่องฉายภาพดิจิทัลแล้ว
 • เล่นแฟ้ม.gif แบบเคลื่อนไหวในภาพนิ่ง
  การปรับปรุงนี้ช่วยให้คุณเพิ่มแฟ้ม.gif แบบเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ และเล่นแฟ้มเหล่านั้นในระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง
 • แทนชุดรูปแบบสีดำบนสีขาวเริ่ม ด้วยรูปแบบที่กำหนดเอง
  การปรับปรุงนี้ช่วยให้คุณสามารถแทนชุดรูปแบบสีดำบนสีขาวเริ่ม ด้วยชุดรูปแบบแบบกำหนดเองที่สามารถใช้สำหรับงานนำเสนอทั้งหมด

  เมื่อต้องการแทนชุดรูปแบบเริ่มต้น บันทึกเป็นชุดรูปแบบ Theme.thmx Start ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  /Users/ชื่อผู้ใช้/ แม่แบบการ สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้โปรแกรมประยุกต์ / ชุดรูปแบบของฉัน
 • ความเสถียรจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาด้านเสถียรภาพที่ทำให้ PowerPoint เพื่อปิดโดยไม่คาดคิดในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอในมุมมองผู้นำเสนอบนคอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดแสดงผลที่สอง
  • เมื่อคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบหลังจากที่คุณคลิกแท็บOffice Themeในเค้าโครงภาพนิ่ง
  • เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของภาพเคลื่อนไหวบางอย่าง
  • เมื่อคุณบันทึกรูปภาพ ด้วยชื่อแฟ้มที่มีอยู่
  • เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอที่มีภาพยนตร์ที่สองในชุดภาพนิ่งว่า ทั้งสองมีการตั้งค่าโหมดเล่นต่อไปนี้:โดยอัตโนมัติและเมื่อคลิก
 • สัญลักษณ์ภาษาญี่ปุ่นจะแสดงอย่างถูกต้องในภาพนิ่ง
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของสัญลักษณ์ที่จะแสดงรายการเป็นข้อผิดพลาดในการสะกดภาษาญี่ปุ่น
 • การแก้ไขอัตโนมัติที่ปรับปรุงแล้วสำหรับรุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐฯ
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เครื่องมือการแก้ไขอัตโนมัติไม่ได้รวมตัวอักษรตัวแรกของคำที่สะกดผิดในรุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐฯ
 • แม่แบบกับลักษณะการทำงานแฟ้มใหม่เปิดขึ้นมา
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้แม่แบบที่จะเปิดเป็นงานนำเสนอ และเขียนทับแม่แบบเมื่อทำบันทึก แม่แบบเปิดเป็นแฟ้มใหม่เดี๋ยวนี้ ดังนั้น เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม เปิดบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบแทนที่จะเขียนทับแม่แบบที่มีอยู่
 • ลักษณะการทำงานของตัวชี้ที่พัฒนาขึ้นในโหมดการแสดงภาพนิ่ง
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ตัวชี้ในโหมดการแสดงภาพนิ่งที่อยู่บนวัตถุจนกว่าคุณย้ายไปยังภาพนิ่งอื่น ลักษณะการทำงานของตัวชี้จะถูกแก้ไขในขณะนี้เพื่อที่จะหายไปหลังจากหลายวินาทีในโหมดการแสดงภาพนิ่ง
 • ปรับปรุงการสนับสนุนระยะห่างอักขระเมื่อบันทึกงานนำเสนอเป็นแฟ้ม.ppt
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ระยะห่างตัวอักขระที่จัดรูปแบบแบบกำหนดเองในข้อความที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อมีบันทึกงานนำเสนอเป็นแฟ้ม.ppt
 • โดยค่าเริ่มต้น จัดชิดเส้นตารางเลือกถูกปิดใช้งาน
  โดยค่าเริ่มต้น การปรับปรุงนี้ปิดใช้งานตัวเลือกการจัดชิดเส้นตาราง
 • แบบอักษรจะถูกคงไว้เมื่อคุณแทรกภาพนิ่ง PowerPoint จากงานนำเสนออื่น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้แบบอักษรเมื่อต้องการเปลี่ยนจาก Arial Calibri เมื่อคุณแทรกภาพนิ่งจากงานนำเสนออื่น
 • ตั้งค่าการจัดรูปแบบจะถูกสงวนไว้
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของการจัดรูปแบบที่ถูกกำหนดใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติเมื่อคุณวางภาพนิ่งลงในงานนำเสนอ PowerPoint รุ่นใหม่
 • การจัดกลุ่มกล่องข้อความจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของข้อความในกล่องข้อความที่ถูกจัดกลุ่มเพื่อปล่อยให้ช่องว่างเมื่อกล่องกลุ่มคือ widened หรือที่ทำให้ข้อความที่ล้นเมื่อกล่องกลุ่มคือ narrowed
 • ข้อความจัดกึ่งกลางอย่างถูกต้องเมื่อพิมพ์ลงในกล่องข้อความ
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของข้อความในกล่องข้อความเมื่อต้องการย้ายไปทางซ้ายแทนที่จะไปกึ่งกลาง
 • ข้อความชื่อเรื่องในงานนำเสนอจะแสดงอย่างถูกต้องเมื่อเปิดใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของข้อความชื่อเรื่องคู่เมื่อเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้
 • แปลงแผนภูมิที่ มีการเชื่อมโยงหลายมิติจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ปิดใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติในแผนภูมิเมื่อคุณแปลงจากรุ่นก่อนหน้าของ PowerPoint
 • ประสิทธิภาพการทำงานของตัวตรวจการสะกดจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
  • เครื่องมือตัวตรวจการสะกดจะถูกปิดการใช้งานเป็นระยะ ๆ ในงานนำเสนอ PowerPoint
  • เครื่องมือตัวตรวจการสะกดแฮงค์เมื่อพบการสะกดผิดในส่วนท้ายกระดาษของต้นแบบภาพนิ่ง
  • ตัวตรวจการสะกดไม่รู้จักคำที่สะกดผิดในชื่อเรื่อง

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Entourage 2008 สำหรับ Mac

 • การสนับสนุนสำหรับแฟ้มการกำหนดค่าอัตโนมัติ (.pac) ของพร็อกซี
  การปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการตั้งค่าเครือข่ายพร็อกซี Mac OS X จัดโครงแบบโดยอัตโนมัติ
 • จะมีการกำหนดค่าบัญชี MobileMe ใน Entourage
  การปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการกำหนดค่าบัญชี MobileMe โดยอัตโนมัติใน Entourage
 • มีการปรับปรุงแฟ้มข้อกำหนดกรองอีเมลขยะ
  การปรับปรุงนี้รวมเป็นอีเมลขยะที่ปรับปรุงแล้วกรองแฟ้มข้อกำหนด
 • การสนับสนุนสำหรับการกำหนดค่าการเข้าถึงหน้าต่างแบบผุดขึ้นสำหรับ Outlook.com ใหม่
  การปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการกำหนดค่าการเข้าถึงหน้าต่างแบบผุดขึ้นสำหรับบัญชี newOutlook.com ใน Entourage โดยอัตโนมัติ
 • ความเชื่อถือได้ดีขึ้นเมื่อคุณส่งเข้ารหัส หรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในข้อความไปยังผู้รับในองค์กรอื่น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้บางข้อความที่เข้ารหัส หรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัลจะถูกละทิ้ง โดยการให้เซิร์ฟเวอร์รับโดยไม่มีการแจ้งเตือนสามารถนำส่งไปยังผู้ส่ง

ปรับปรุงซึ่งนำออกใช้ก่อนหน้านี้และรวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

โปรแกรมปรับปรุงนี้รวมถึงการปรับปรุงทั้งหมดที่ได้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุง Office 2008 ก่อนหน้านี้ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาในการปรับปรุงก่อนหน้านี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
953822 คำอธิบายเกี่ยวกับการ 2008 Office Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.1
956344 คำอธิบายเกี่ยวกับการ 2008 Office Microsoft สำหรับการอัพเด Mac 12.1.2
958267 คำอธิบายเกี่ยวกับการ 2008 Office Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.3
960401 คำอธิบายเกี่ยวกับการ 2008 Office Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.5
968694 คำอธิบายเกี่ยวกับการ 2008 Office Microsoft สำหรับการอัพเด Mac 12.1.7
971822 คำอธิบายเกี่ยวกับการ 2008 Office Microsoft สำหรับการอัพเด Mac 12.1.9
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาในการ 2008 Office Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.4 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=910bdfbe-8575-4f3a-af07-8e61fd153650

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Office 2008 12.2.0 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Mac OS X 10.4.9 (Tiger) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS X

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ตรงกับข้อกำหนดเบื้องต้นนี้ คลิกเกี่ยวกับ Mac นี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Appleเมนู

นอกจากนี้ คุณต้องติดตั้ง Microsoft Office 2008 สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าก่อนที่คุณติดตั้ง Office 2008 ที่สำหรับการอัพเด Mac 12.2.0

เมื่อต้องการตรวจสอบการปรับปรุงที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูไปคลิกแอพลิเคชัน
 2. เปิดโฟลเดอร์Microsoft Office 2008จากนั้น เริ่มโปรแกรมประยุกต์ Office ใด ๆ ไว้ ตัวอย่างเช่น Start Word
 3. บนเมนูWordคลิกเกี่ยวกับ Word
 4. ในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ Wordตรวจสอบหมายเลขรุ่นถัดจากการปรับปรุงที่ติดตั้งล่าสุดหรือไม่

วิธีการขอรับการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการ 2008 Office Microsoft สำหรับ Mac 12.2.0 แพ็คเกจการปรับปรุงเดี๋ยวนี้

วันออกจำหน่าย: 20 กรกฎาคม 2009

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

แฟ้มที่ปรับปรุงแล้ว

สำหรับรายชื่อทั้งหมดของแฟ้มที่ปรับปรุงนี้เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง คลิกสองครั้งที่โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุง และจากนั้น บนเมนูแฟ้มคลิกแสดงแฟ้ม

หมายเหตุ
 • นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง Office 2008 12.2.0 จาก Microsoft AutoUpdate AutoUpdate เป็นโปรแกรมที่จะเก็บซอฟต์แวร์ Microsoft เสมอ

  เมื่อต้องการใช้ AutoUpdate เริ่มโปรแกรม Microsoft Office จากนั้น บนเมนูวิธีใช้คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับ Office 2008 สำหรับ Mac แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/mac

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973254 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbbug kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB973254 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973254

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com