Straipsnio ID: 973289 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?yta, kaip tinkinti numatytojo vietinio vartotojo profilio parametrus, kai kuriate atvaizd? kompiuteryje, kuriame veikia viena i? toliau nurodyt? operacini? sistem?:
 • ?Windows Vista?
 • ?Windows 7?
 • ?Windows Server 2008?
 • ?Windows Server 2008 R2?

?diegus atvaizd?, numatytojo vietinio vartotojo parametrai bus taikomi visiems naujiems ? kompiuter? ?einantiems vartotojams.

Nor?dami tinkinti numatyt?j? arba b?tin?j? vartotojo profil?, pirmiausia turite pritinkinti numatyt?j? vartotojo profil?. Tuomet numatyt?j? vartotojo profil? galite kopijuoti ? atitinkam? bendrai naudojam? aplank? ir padaryti ?? vartotojo profil? numatuotuoju arba privalomu profiliu.

Kai numatytasis vartotojo profilis bus pritinkintas, kaip apra?yta ?iame straipsnyje, ?altinio profilis bus rekonstruotas keliems vartotojams tinkamu naudoti formatu. Tai vienintelis numatytojo vartotojo profilio pritaikymo metodas, palaikomas operacin?s sistemos ?Windows?. Jei bandysite kitus numatytojo vartotojo profilio pritaikymo metodus, jie gali ?terpti pa?alin?s informacijos ? nauj? numatytojo vartotojo profil?. ?i pa?alin? informacija gali sukelti rimt? program? ir sistemos stabilumo problem?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba ?is straipsnis pakei?ia visas anks?iau publikuotas numatyt?j? vietini? vartotoj? profili? tinkinimo proced?ras, atliekamas ruo?iant atvaizdus.

Kaip tinkinti numatyt?j? vartotojo profil? sistemose ?Windows 7?, ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008? ir ?Windows Server 2008 R2?

Vienintelis palaikomas numatytojo vartotojo profilio tinkinimo b?das ? naudoti parametr? Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile, esant? faile Unattend.xml. S?rankos parametr? failas Unattend.xml yra perduodamas ? sistemos parengimo ?rank? (Sysprep.exe).

1 veiksmas. Sukonfig?ruokite numatyt?j? vartotojo profil?
2 veiksmas. Sukurkite fail? Unattend.xml, kuriame yra profilio kopijavimo parametras
3 veiksmas. Tinkinkite numatyt?j? vartotojo profil? faile Unattend.xmlKas svarbu naudojant automatin? atvaizdo versij? ir diegimo sistemas

 • Kai naudojat?s tokiais ?rankiais kaip ?Microsoft Deployment Toolkit? ar ?System Center Configuration Manager?, ?CopyProfile? parametras n?ra b?tinas paleid?iant komand? ?Sysprep?. ?ie ?rankiai paprastai pakei?ia ar modifikuoja fail? Unattend.xml po to, kai atvaizdas yra visuotinai ?diegtas ? disk?, bet prie? paleid?iant operacin? sistem? pirm? kart? po komandos Sysprep. Tod?l faile Unattend.xml, kuris naudojamas visuotinai diegiant ?Microsoft Deployment Toolkit? ar ?System Center Configuration Manager?, turi b?ti parametras CopyProfile.
 • Jei per atvaizdo k?rimo proces?, atliekam?, kai s?rank? vykdoma i? ?Windows Vista?, ?Windows 7?, ?Windows Server 2008? arba ?Windows Server 2008 R2? diegimo laikmenos, bus nustatyta parametro CopyProfile nuostata teisinga, administratoriaus profilio parametrai gali b?ti atsitiktinai nukopijuoti ? numatyt?j? vartotojo profil?. Administratoriaus profilio parametrai paprastai yra faile Install.wim, esan?iame diegimo laikmenoje.

Kaip numatyt?j? vartotojo profil? paversti numatytuoju tinklo vartotojo profiliu sistemose ?Windows 7?, ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008? ir ?Windows Server 2008 R2?

Jei numatyt?j? vartotojo profil? norite paversti tinklo numatytuoju vartotojo profiliu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Kaip numatyt?j? vartotojo profil? paversti b?tinuoju vartotojo profiliu sistemose ?Windows 7?, ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008? ir ?Windows Server 2008 R2?

Numatyt?j? vietin? vartotojo profil? galima sukonfig?ruoti taip, kad jis tapt? b?tinuoju profiliu. Tai atlik? tur?site vien? pagrindin? profil?, privalom? visiems vartotojams. Nor?dami tai atlikti, turite paruo?ti b?tinojo profilio viet?, nukopijuoti numatyt?j? vartotojo profil? ? b?tinojo vartotojo profilio viet? ir sukonfig?ruoti vartotojo profilio viet? taip, kad ji nukreipt? ? b?tin?j? profil?.


1 veiksmas. Paruo?kite b?tinojo profilio viet?
2 veiksmas. Nukopijuokite numatyt?j? vartotojo profil? ? b?tinojo profilio viet?
3 veiksmas. Paruo?kite vartotojo abonement?

VIS DAR REIKIA PAGALBOS?

Jei ?iame straipsnyje atsakymo ? savo klausim? neradote, spustel?dami ?? mygtuk? klausim? pateikite kitiems ?Microsoft? bendruomen?s nariams:
Klausti

Papildomi i?tekliai

Jei ?einant ? vartotojo profilio kyla problem?, spustel?kite vien? i? ?i? sait? ir per?i?r?kite ?Microsoft? svetain?je pateikt? straipsn?:
sugadinto vartotojo profilio taisymas
Vartotojo abonemento k?rimas

Daugiau informacijos, kaip tinkinti numatyt?j? vietin? vartotojo profil? ruo?iant ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003? atvaizd?, ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje 959753: Kaip tinkinti numatyt?j? vietinio vartotojo profil? ruo?iant ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003? atvaizd?


Savyb?s

Straipsnio ID: 973289 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Rakta?od?iai: 
kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com