กำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องด้วยตนเองเมื่อคุณเตรียมอิมเมจของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973289 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้จะบอกวิธีกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องด้วยตนเองเมื่อคุณสร้างอิมเมจ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่งต่อไปนี้
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2

เมื่อคุณปรับใช้อิมเมจ การตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องจะถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ใหม่ทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นหรือโปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับด้วยตนเอง คุณต้องกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองก่อน จากนั้น คุณจะสามารถคัดลอกโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันที่ถูกต้องเพื่อกำหนดให้โปรไฟล์ผู้ใช้เป็นโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นหรือโปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับ

เมื่อมีการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ระบบจะสร้างโปรไฟล์ต้นทางขึ้นมาใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้หลายคน ซึ่งจะเป็นวิธีการเดียวที่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้นในการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองสำหรับระบบปฏิบัติการของ Windows ถ้าคุณพยายามที่จะใช้วิธีการอื่นเพื่อกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเอง อาจส่งผลให้มีข้อมูลส่วนเกินอยู่ในโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นรายการใหม่นี้ด้วย ข้อมูลส่วนเกินนี้อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับโปรแกรมประยุกต์และเสถียรภาพของระบบ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ บทความนี้จะใช้แทนขั้นตอนที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดในการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องด้วยตนเองเมื่อคุณเตรียมอิมเมจ

วิธีการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองใน Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

วิธีการเดียวที่ได้รับการสนับสนุนในการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองคือการใช้พารามิเตอร์ Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile ในแฟ้มคำตอบ Unattend.xml โดยแฟ้มคำตอบ Unattend.xml จะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องมือการเตรียมระบบ (Sysprep.exe)

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2: สร้างแฟ้ม Unattend.xml ที่มีพารามิเตอร์คัดลอกโปรไฟล์
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองในแฟ้ม Unattend.xmlสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณใช้ระบบการสร้างอิมเมจและการปรับใช้แบบอัตโนมัติ

  • เมื่อคุณใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Deployment Toolkit หรือ System Center Configuration Manager คุณไม่จำเป็นต้องใช้การตั้งค่า CopyProfile เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง Sysprep ตามปกติเครื่องมือเหล่านี้จะแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงแฟ้ม Unattend.xml เมื่อมีการปรับใช้อิมเมจในดิสก์ก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะเริ่มต้นในครั้งแรกหลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง Sysprep ดังนั้น แฟ้ม Unattend.xml ที่ใช้ในขั้นตอนการปรับใช้ Microsoft Deployment Toolkit หรือ System Center Configuration Manager ต้องมีการตั้งค่า CopyProfile
  • ถ้าคุณตั้งค่า CopyProfile เป็น จริง เมื่อคุณเรียกใช้การติดตั้งจากสื่อการติดตั้ง Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ในระหว่างขั้นตอนการสร้างอิมเมจ อาจมีการคัดลอกการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ดูแลลงในโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นโดยไม่ตั้งใจ โดยทั่วไปการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ดูแลระบบจะอยู่ในแฟ้ม Install.wim ในสื่อการติดตั้ง

วิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นเป็นโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นของเครือข่ายใน Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นเป็นโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นของเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

วิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นเป็นโปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับใน Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

คุณสามารถกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องเป็นโปรไฟล์ที่บังคับ ด้วยการดำเนินการนี้ คุณสามารถมีโปรไฟล์ศูนย์กลางได้หนึ่งโปรไฟล์เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ เมื่อต้องการดำเนินการ คุณต้องจัดเตรียมตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ คัดลอกโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องไปที่ตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ แล้วกำหนดค่าตำแหน่งโปรไฟล์ของผู้ใช้ให้ชี้ไปที่โปรไฟล์ที่บังคับ


ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ
ขั้นตอนที่ 2: คัดลอกโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นไปที่ตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมบัญชีผู้ใช้

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ถ้าบทความนี้ไม่สามารถตอบคำถามของคุณ คลิกปุ่มนี้เพื่อส่งคำถามไปยังสมาชิกชุมชนรายอื่นที่ Microsoft Community:
ถามคำถาม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบโปรไฟล์ผู้ใช้ ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดูบทความในเว็บไซต์ Microsoft:
แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหาย
สร้างบัญชีผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องด้วยตนเองเมื่อคุณเตรียมอิมเมจสำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 ให้ดูบทความหมายเลข 959753 ในฐานความรู้ของ Microsoft: วิธีการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องด้วยตนเองเมื่อคุณเตรียมอิมเมจของ Windows XP หรือ Windows Server 2003


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973289 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com