ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 Service Pack 1 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่มี SQL Server 2000 ติดตั้ง: "วัตถุไม่ได้กำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุการอ้างอิง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973301 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณต้องมี Microsoft SQL Server 2000 ติดตั้ง เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
อ้างอิงวัตถุไม่มีการกำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ


นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL:
<date><time>Slp: การต่อไปนี้คือ สแตกข้อยกเว้นมีการแสดงรายการข้อยกเว้นใน outermost ใบสั่ง innermost</time></date>
<date><time>Slp: ข้อยกเว้น Inner จะมีการเยื้อง</time></date>
<date><time>Slp:</time></date>
<date><time>ชนิดข้อยกเว้น Slp:: System.NullReferenceException</time></date>
<date><time>Slp: ข้อความ:</time></date>
<date><time>Slp: อ้างอิงวัตถุไม่ได้กำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ</time></date>

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรายการรีจิสทรีที่ระบุรุ่นและภาษาสำหรับเครื่องมือ 2000 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ขาดหายไป หรือไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

sql Server 2008

สิ่งสำคัญคุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย

คุณสามารถ slipstream รุ่นวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 และอัพเดทนี้สะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ slipstream การติดตั้ง SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955392วิธีการปรับปรุง หรือ slipstream การติดตั้ง SQL Server 2008
โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 6 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971490แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

sql Server 2008 Service Pack 1

สิ่งสำคัญคุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1

คุณสามารถ slipstream รุ่นวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 และอัพเดทนี้สะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ slipstream การติดตั้ง SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955392วิธีการปรับปรุง หรือ slipstream การติดตั้ง SQL Server 2008
โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 3 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971491แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

การติดตั้งคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ของ SQL Server 2000 และการติดตั้ง SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 SP1 แล้ว

วิธีที่ 2
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Server\80\Tools\ClientSetup\CurrentVersion SQL Microsoft\Microsoft
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
 4. ประเภท:CurrentVersionแล้ว กด ENTER
 5. คลิกสองครั้งCurrentVersionประเภท:8.00.0194ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 6. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 7. ประเภท:ภาษาแล้ว กด ENTER
 8. คลิกสองครั้งภาษาประเภท:1300ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 9. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973301 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB973301 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973301

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com