คำอธิบายของชุด Windows SharePoint Services 3.0 สะสมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนรวม (Sts.msp): 25 สิงหาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973410 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 Windows SharePoint Services ที่ 25 สิงหาคม 2009

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

 • คุณสามารถส่งข้อความไปยังไลบรารีของเอกสาร ถ้าข้อความมีชื่อเรื่องที่มีความยาว และสิ่งที่แนบมาของชื่อแฟ้มยาว สิ่งที่แนบมาถูกส่งน้อยลง จากนั้น คุณไม่พบสิ่งที่แนบมาในไลบรารีเอกสาร
 • เพจที่บางโปรแกรมประยุกต์ไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดที่ใช้ โดยการจัดการเนื้อหาขององค์กรlockdownลักษณะการทำงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างไซต์คอลเลกชัน โดยใช้ต้นแบบการเผยแพร่เว็บ ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถเข้าถึง/_layouts/webpartgallerypickerpage.aspxหน้า โดยค่าเริ่มต้น แม่แบบเว็บที่เผยแพร่เปิดใช้งานคุณลักษณะ lockdown การจัดการเนื้อหาขององค์กร
 • คุณย้าย sub-site ที่ไปยังตำแหน่งอื่น และลบไซต์แม่ของก่อนหน้านี้ หลังจากนั้น ถ้าคุณเรียกใช้งานการใช้งานแบบเพิ่มเติม งานแบบเพิ่มเติมในการปรับใช้ไม่
 • คุณได้รับการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงในระดับของไลบรารีสำหรับไลบรารีเอกสาร บางสมุดงาน Excel ที่มีสิทธิ์ระดับรายการของตนเอง และคุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขในสมุดงาน Excel ดังกล่าว เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดสมุดงาน Excel เหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  •การเข้าถึงเว็บของ Excel
  •ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
  •กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณถ้าปัญหานี้ยังคงมีอยู่
 • ถ้าคุณใช้การSPFolder.MoveToเมธอดหรือSPFolder.CopyToวิธีการย้ายสินค้าและโฟลเดอร์ที่อยู่ระหว่างไลบรารีเอกสาร การตระเวนแบบเพิ่มเติมไม่รับสินค้าที่ย้าย หรือคัดลอก
 • ถ้าคุณสามารถย้ายโฟลเดอร์โฟลเดอร์ย่อยของตนเอง โฟลเดอร์คือ unaccessible
 • ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มไซต์ที่มากกว่า 200 ถ้าคุณเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้นั้น และจากนั้น เรียกSPWeb.AllRolesForCurrentUser APIวิธีการที่ได้รับการSPRoleDefinitionคลา คุณได้รับ "HRESULT 0x80040E14" ข้อผิดพลาด
 • ถ้างานการปรับใช้เนื้อหากำลังเรียกใช้บนไซต์ของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 เมื่อคุณกำลังปรับปรุงเนื้อหา การปรับใช้งานทำงานไม่ได้ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
  System.IO.FileNotFoundException: ระบบจะไม่พบแฟ้มที่ระบุ (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x80070002)
 • คุณนำเข้าไซต์ทีมที่มีชนิดเนื้อหาไซต์แบบกำหนดเองที่ถูกสร้างขึ้นในความสัมพันธ์หลักและรอง จากนั้น คุณไม่สามารถสร้างลูกเนื้อหาชนิดใหม่ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหาแม่ที่นำเข้า
 • เมื่อคุณพยายามที่จะดูเพจที่ประกอบด้วยคอลัมน์ที่คำนวณได้ คุณได้รับการ "เซิร์ฟเวอร์ SQL อาจไม่สามารถเริ่มต้น" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อชื่อโฟลเดอร์แล้ว เปิดเอกสารในโฟลเดอร์ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติสำหรับเอกสารจะถูกเอาออกโดยไม่คาดคิด
 • ถ้าคุณลบเอกสารจากไซต์ Office SharePoint Server 2007 มีเมื่อใช้งานการปรับใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  System.IndexOutOfRangeException - นั่นคือ ไม่มีแถวที่ตำแหน่ง 0
 • คุณมีฟิลด์บางฟิลด์ที่กำหนดเองมีดังนี้PropertySchemaชนิดของฟิลด์ หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Office SharePoint Server 2007 Service Pack 2 คุณก็ไม่สามารถสร้างคอลัมน์ได้ โดยการใช้เขตข้อมูลที่มีการกำหนดเองเหล่านั้นในระดับคอลัมน์ของไซต์
 • คุณมีโปรแกรมประยุกต์เว็บที่มีมากกว่าห้า url ที่เข้ามา คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการสำรองการเข้าถึงแมป (AAM) หลังจากที่คุณติดตั้ง 2007 Microsoft Office ระบบสะสมเดที่นำออกใช้ใน 2008 เมษายน
 • คุณเข้าเยี่ยมชมเพจที่สร้างผู้ใช้ในไลบรารีของเพจ ในสถานการณ์เช่นนี้ ไซต์ที่ถูกเน้นอยู่ในขณะนี้ในแถบการนำทาง SharePoint จะไม่เน้น
 • เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อพยายามที่จะดูคุณสมบัติของแฟ้มหรือคุณสมบัติของเพจที่ถูกเช็คเอาท์ ได้รับข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิด" ข้อความ
 • เมื่อคุณเรียกใช้การตระเวนทั้งหมด แฟ้มบางแฟ้ม.xml ที่ไม่มีช่องว่างระหว่างแท็กถูกทำดัชนีได้ไม่ถูกต้อง
 • คุณสร้างคอลัมน์ค้นหาที่ค่าหลายค่าในรายการที่มีสินค้าที่ได้รับไม่เอาสิทธิ์จากรายการที่เปิดใช้งาน เมื่อคุณพยายามที่จะให้แวะไปที่มุมมองของรายการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แสดงไม่" เมื่อคุณพยายามที่จะดูคุณสมบัติของรายการในรายการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ต้องประกาศตารางตัวแปร @ _scopeTbl"
 • คุณสามารถมีเอกสารบางอย่างในการเก็บข้อมูลภายนอกฐานสองขนาดใหญ่วัตถุ (BLOB) คุณสังเกตเห็นที่ไม่สอดคล้องระหว่างค่าของคุณสมบัติข้อมูล metadata ที่เก็บอยู่ในระดับของสินค้าและค่าของคุณสมบัติข้อมูล metadata ที่จัดเก็บไว้ในเก็บ BLOB ภายนอก
 • คุณสร้างเว็บส่วนแบบกำหนดเองเพื่อเก็บรวบรวมแฟ้มเช็คเอาท์ทั้งหมดที่มีอยู่ในไซต์คอลเลกชัน เมื่อคุณพยายามที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บแบบกำหนดเอง คุณค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของแอพลิเคชัน
  Event Type:      Error
  Event Source:    Windows SharePoint Services 3
  Event Category:   Database 
  Event ID: 5586
  Description:
  Unknown SQL Exception 4104 occurred. Additional error information from SQL Server is included below.
   The multi-part identifier "ListOrds.JoinKeyId1" could not be bound.
  
 • เมื่อคุณพยายามเพิ่มผู้ใช้ใหม่ให้กับกลุ่ม SharePoint คุณเปิดในตัวใช้เลือกบุคคลกล่องโต้ตอบ จากนั้น คอลัมน์ "ชื่อ" คือ mistranslated ใน Office SharePoint Server 2007 รุ่นฮังการี กระบวนการตัวใช้เลือกบุคคลกล่องโต้ตอบใช้ "Megsz?l?t?s" แทนการ "Beoszt?s" ในฮังการีเป็นชื่อของคอลัมน์ "ชื่อ"
 • คุณติดตั้ง Office SharePoint Server 2007 Service Pack 2 และการปรับปรุงที่สะสมที่ถูกนำออกใช้ใน 2009 วัน คุณสร้างไซต์บางอย่างในนั้นServer_Name\sitesรูปแบบ: อย่างไรก็ตาม คุณไม่สร้างคอลเลกชันไซต์ราก (\) เมื่อคุณเรียกใช้การตระเวนทั้งหมด คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
  Log Name: Application 
  Source: Office Server Search 
  Event ID: 2436 
  Task Category: Gatherer 
  Level: Warning 
  Keywords: Classic 
  Description: 
  The start address <https://Server_Name> cannot be crawled. 
  Context: Application 'Shared Services Provider', Catalog 'Portal Content'
  
 • คุณสามารถใช้ไลบรารีเอกสาร ด้วยการเปิดใช้งานการกำหนดรุ่น คุณใช้ชุดเก็บรวบรวมไซต์ที่การตรวจสอบการตรวจสอบเหตุการณ์ของมุมมองทั้งหมด เมื่อการกระทำใด ๆ เกิดขึ้น ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ถูกสร้างขึ้น ทำงานอย่างไรก็ตาม ตรวจสอบการเฉพาะได้สำหรับเอกสารรุ่นปัจจุบัน จะไม่ทำงานในเอกสารเวอร์ชันก่อนหน้า
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง Office SharePoint Server 2007 Service Pack 2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเยี่ยมชมเพ SiteSubs.aspx:
  ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก
  ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการสืบค้นกลับการกองซ้อนใน Web.config แฟ้มสำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บที่คุณรับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  อ้างอิงวัตถุไม่มีการกำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ เมื่อ Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.SiteSubsPage.OnLoad (EventArgs อี) ที่ System.Web.UI.Control.LoadRecursive() ที่ System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain (includeStagesBeforeAsyncPoint บูลีน includeStagesAfterAsyncPoint บูลีน)

 • 974550คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของกลุ่มการรักษาความปลอดภัยใน Active Directory ใน SharePoint Server 2007
 • 973408ค่าของคีย์รีจิสทรี PluggableSecurityTrimmerId จะไม่ได้รับการปรับปรุงหลังจากที่คุณได้ลงทะเบียน trimmer การรักษาความปลอดภัยที่กำหนดเองใน SharePoint Server 2007
 • 973872เมื่อคุณรันการค้นหาในขอบเขตที่กำหนดเองใน SharePoint Server 2007 ไม่มีผลลัพธ์ถูกส่งกลับสำหรับฟิลด์การค้นหาค่าหลาย
 • 973101เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถามการค้นหาใน SharePoint Server 2007 โดยใช้อนุประโยคของอาร์เรย์ SOME: "อยู่ในรูปของคุณแบบสอบถามแบบ"
 • 973875การตระเวนแบบเพิ่มหน่วยการไม่ได้รับสินค้าที่มีการย้าย และย้ายโฟลเดอร์ได้ถ้าคุณใช้วิธี SPFolder.MoveTo การย้ายสินค้าและโฟลเดอร์ใน SharePoint Server 2007
 • 972955เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถามใน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: "การร้องขอการค้นหาไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการการค้นหา"
 • 974086ข้อความอีเมล์แจ้งเตือนที่ได้รับประกอบด้วยการเชื่อมโยงที่ไม่ถูกต้องหลัง จากที่คุณขยายโปรแกรมประยุกต์เว็บลงในโซนอินเทอร์เน็ตจากนั้น ตั้งค่าการแจ้งเตือนค้นหาใน SharePoint Server 2007
 • 974414การแมปชื่อเซิร์ฟมีการอัพเดตในการตระเวนเริ่มต้น ของแหล่งเนื้อหา หรือ เมื่อมีเพิ่มเอกสารใหม่ลงในดัชนีใน SharePoint Server 2007 เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 หรือ Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 การติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949582วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

x86

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
86 Wss-kb973410-fullfile-x-glb.exe12.0.6514.500419,047,29630 Sep 200907:51x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts x none.mspไม่สามารถใช้งานได้19,182,08023 Sep 200901:30ไม่สามารถใช้งานได้


หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้สากลนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นถัดมาดังแสดงในตารางต่อไปนี้::

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dwdcw20.dll12.0.6500.5000438,61626 2009 Feb08:58x86
Microsoft.internal.mime.dll8.0.685.19564,12814 2008 Aug09:16x86
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6500.5000485,24026 2009 Feb04:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6500.5000268,13626 2009 Feb04:11x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6514.5000628,62414 2009 Aug06:46x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6514.50049,529,19222 Sep 200900:03ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6514.50049,529,19222 Sep 200900:03x86
Microsoft.sharepoint.intl.dll12.0.6500.5000485,24026 2009 Feb04:11x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6507.5000128,88829 2009 พฤษภาคม17:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6513.50001,460,09630-ก.ค.-200909:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6500.5000198,57626 2009 Feb04:43ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6505.5000194,440พฤษภาคม-05-200923:35x86
Msscntrs.dll12.0.6510.500088,40817 2009 Jun08:27ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6512.5000280,43222-ก.ค.-200919:41ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6512.5000156,05622-ก.ค.-200919:41ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6512.5000700,24022-ก.ค.-200919:41ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6514.50002,061,64017 2009 Aug15:28ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021 2009 Jun20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dll2008.225.6500.5000199,53625 2009 Feb14:21ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6504.50001,133,44822 2009 Apr15:26x86
Oisimg.dll12.0.6500.500022,88826 2009 Feb04:11x86
Oleparser.dll12.0.6500.500025,48826 2009 Feb04:11x86
Onetnative.dll12.0.6500.5000354,69626 2009 Feb01:46x86
Onetutil.dll12.0.6514.50041,980,27222 Sep 200921:13x86
Owssvr.dll12.0.6514.50043,021,16022 Sep 200900:03ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6500.500054,62426 2009 Feb04:11ไม่สามารถใช้งานได้
Prescan.exe12.0.6500.5000104,27226 2009 Feb04:11x86
Psconfig.exe12.0.6500.5000575,40026 2009 Feb04:11x86
Psconfigui.exe12.0.6500.5000821,16026 2009 Feb04:11x86
Query.dll12.0.6510.500081,21617 2009 Jun08:27ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6500.5000439,14426 2009 Feb07:24x86
Spwriter.exe12.0.6500.500034,16826 2009 Feb04:11ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6514.5000563,10414 2009 Aug06:46x86
Stsmmc.dll12.0.6500.500096,64826 2009 Feb04:11x86
Stssoap.dll12.0.6514.5002313,20801 Sep 200901:40x86
Stswel.dll12.0.6514.50041,935,72022 Sep 200900:03x86
Tquery.dll12.0.6512.50002,357,07222-ก.ค.-200919:41ไม่สามารถใช้งานได้
Wssadmin.exe12.0.6500.500015,25626 2009 Feb04:11ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6500.50006,783,84826 2009 Feb07:24x86
Wsstracing.exe12.0.6500.500045,41626 2009 Feb04:11x86


x64

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wss-kb973410-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6514.500423,109,99230 Sep 200907:51x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts x none.mspไม่สามารถใช้งานได้23,260,67223 Sep 200901:24ไม่สามารถใช้งานได้


หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้สากลนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นถัดมาดังแสดงในตารางต่อไปนี้::

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dwdcw20.dll12.0.6500.50001,093,44826 2009 Feb02:02x64
Microsoft.internal.mime.dll8.0.685.19564,13614 2008 Aug09:16x86
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6500.5000485,22426 2009 Feb02:57ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6500.5000268,13626 2009 Feb02:57x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6514.5000628,62414 2009 Aug06:36x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6514.50049,529,20821 Sep 200923:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6514.50049,529,20821 Sep 200923:29x86
Microsoft.sharepoint.intl.dll12.0.6500.5000485,22426 2009 Feb02:57x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6507.5000128,87229 2009 พฤษภาคม16:49ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6513.50001,560,96030-ก.ค.-200908:24ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6500.5000198,56026 2009 Feb03:24ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6505.5000194,456พฤษภาคม-05-200923:15x86
Msscntrs.dll12.0.6510.5000436,56817 2009 Jun08:01ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6512.5000796,52022-ก.ค.-200919:31ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6512.5000571,80022-ก.ค.-200919:31ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6512.50001,954,11222-ก.ค.-200919:32ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6514.50004,755,28014 2009 Aug07:08ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000228,19217 2009 Jun06:48ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dll2008.225.6500.5000388,96025 2009 Feb14:17ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6504.50001,760,15222 2009 Apr15:29x64
Oisimg.dll12.0.6500.500034,66426 2009 Feb02:57x64
Oleparser.dll12.0.6500.500035,21626 2009 Feb02:57x64
Onetnative.dll12.0.6500.5000953,73626 2009 Feb01:39x64
Onetutil.dll12.0.6514.50043,385,20021 Sep 200922:58x64
Owssvr.dll12.0.6514.50045,156,71221 Sep 200923:29ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6500.500089,44026 2009 Feb02:57ไม่สามารถใช้งานได้
Prescan.exe12.0.6500.5000104,26426 2009 Feb02:57x86
Psconfig.exe12.0.6500.5000575,40026 2009 Feb02:57x86
Psconfigui.exe12.0.6500.5000821,16026 2009 Feb02:57x86
Query.dll12.0.6510.5000219,45617 2009 Jun08:01ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6500.5000439,14426 2009 Feb07:24x86
Spwriter.exe12.0.6500.500056,16826 2009 Feb02:57ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6514.5000563,10414 2009 Aug06:36x86
Stsmmc.dll12.0.6500.5000160,64026 2009 Feb02:57x64
Stssoap.dll12.0.6514.5002313,20801 Sep 200901:34x86
Stswel.dll12.0.6514.50043,326,32821 Sep 200923:29x64
Tquery.dll12.0.6511.50004,782,92010-ก.ค.-200904:49ไม่สามารถใช้งานได้
Wssadmin.exe12.0.6500.500015,25626 2009 Feb02:57ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6500.50006,783,84826 2009 Feb07:24x86
Wsstracing.exe12.0.6500.500084,32826 2009 Feb02:57x64

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973410 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB973410 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973410

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com