โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานสนับสนุนสำหรับ HIPAA 5010 มาตรฐานใน BizTalk Server 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973415 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานสนับสนุนสำหรับ Portability ประกันสุขภาพและ Accountability ดำเนิน (HIPAA) 5010 มาตรฐานใน BizTalk Server 2009 โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รวมถึง HIPAA 5010 ตแบบแผนไปตามที่คุณสามารถสร้าง และการจัดวางในแอพลิเคชัน BizTalk อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูล Interchange (EDI) ของคุณ

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังมีการปรับปรุงที่แก้ปัญหา ด้วยคอมโพเนนต์ EDI เมื่อคุณใช้ชนิดของ schema "หลาย" เพื่อความพยายามที่แบ่งออกเป็นเอกสาร EDI sub-documents หลาย XML ที่ประกอบด้วยแฟ้มที่สร้างขึ้นมีขนาดใหญ่มากเกินกว่าที่คาดไว้ ดังนั้น ประสิทธิภาพของระบบเมื่อ BizTalk Server ใช้ประมวลผลเอกสาร EDI ขนาดใหญ่ได้อย่างลด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับ HIPAA มาตรฐาน

สำหรับการนำมาตรฐาน 5010 รุ่น HIPPA และสนับสนุน BizTalk Server 2009 มาตรฐานเหล่านี้ ให้ดูข้อมูลต่อไปนี้จากบันทึกย่อออกวางจำหน่ายของโปรแกรมแก้ไขด่วน:

5010 รุ่น HIPAA มาตรฐาน

รุ่น 5010 มาตรฐาน HIPAA มีการปรับปรุงใน structural หน้าเรื่อง ทางเทคนิค และเนื้อหาของข้อมูล (เช่นการตอบสนอง eligibility ที่ปรับปรุงและตัวเลือกการค้นหาที่ดีกว่า) มีเฉพาะเพิ่มเติมในการใช้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ เก็บรวบรวม และส่งในธุรกรรม (เช่น tightened, situational ล้างกฎ และ ในพื้นที่ misunderstood เช่นการแก้ไข และ reversals การประมวลผลการเรียกคืนเงิน และ recoupments) เพิ่มเติม ธุรกรรมมาตรฐานของ claims ใหม่ประกอบด้วยการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับการรายงานข้อมูล clinical การเปิดใช้งานการรายงาน ICD–10–CM การวินิจฉัยรหัสและรหัสขั้นตอน ICD–10–PCS และ distinguishes ระหว่างการวินิจฉัยหลัก การ admitting การวินิจฉัย แวะไปที่รหัสสาเหตุของการเจ็บและ patient เหตุผลสำหรับการภายนอก distinctions เหล่านี้จะปรับปรุงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล clinical และเปิดใช้งานได้ดีติดตามของ mortality อัตราตัวอย่างบางอย่าง illnesses ผลลัพธ์สำหรับตัวเลือกเฉพาะ treatment และระยะ hospital stay บางอย่างอย่าง conditions ตลอดจนเหตุผล clinical สำหรับสาเหตุ patient sought ระมัด hospital และสุดท้าย 5010 รุ่นนอกจากนี้ยังเน้นต่าง ๆ ของความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบัน unmet รวมทั้งมีตัวบ่งชี้บน claims institutional เพื่อหาเงื่อนไขที่ "ที่อยู่บน admission" และ accommodating การใช้การตั้งค่า รหัส ICD 10 ซึ่งไม่สนับสนุนรุ่น 4010/4010A1

biztalk Server 2009 สนับสนุน HIPAA 5010 และข้อกำหนดของ ICD-10

biztalk Server 2009 ของ Microsoft สนับสนุน schema 5010 HIPAA ที่จำเป็น และยัง schema 4010A1 ที่ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนความสามารถในการระบุรหัส ICD-9 และ ICD 10 ภายใน schema ที่ต้องการ Microsoft มีการทำงานกับหุ้นส่วนในการพัฒนาจุดสิ้นสุดเมื่อต้องการสิ้น “ HIPAA ความสอดคล้องและธุรกิจผลโซลูชัน ” ซึ่งจะช่วยความสอดคล้อง 5010 ขณะ comprehensive ที่เปิดใช้งาน และรวมการดำเนินการทางธุรกิจอัตโนมัติ จัดการ และรายงาน ที่ขยายไปยังคอมโพเนนต์เดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์เช่น Microsoft Office, SharePoint และอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงไปยังแฟ้มต่อไปนี้ที่อยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
Microsoft BizTalk Server 2009 สนับสนุนสำหรับ Notes.docx นำออกใช้ 5010 HIPAA


ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk โปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ถูกรวมใน 1 สะสมของการปรับปรุงสำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2429050แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.biztalk.edi.baseartifacts.dll3.8.409.3915,33628 2009 ธ.ค.16:19x86
Microsoft.biztalk.edi.messagecore.dll3.8.409.3378,76028 2009 ธ.ค.16:19x86
Microsoft.biztalk.edi.pipelinecomponents.dll3.8.409.3190,35228 2009 ธ.ค.16:19x86
Microsoft.biztalk.edi.shared.dll3.8.409.3182,13628 2009 ธ.ค.16:19x86
Microsoftedixsdtemplateskb973415.exeไม่สามารถใช้งานได้1,785,557ก.ค.-08-200916:17x86

คำแนะนำในการติดตั้ง

ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน สำรองแฟ้มต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • Microsoft.BizTalk.Edi.BaseArtifacts.dll
 • Microsoft.BizTalk.MessageCore.dll
 • Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll
 • Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll
หมายเหตุ
 • Microsoft.BizTalk.Edi.BaseArtifacts.dll, Microsoft.BizTalk.MessageCore.dll และ Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll จะอยู่ที่<drive:></drive:>\Program Files\Microsoft 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
 • Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll จะอยู่ที่<drive:></drive:>\Program Files\Microsoft คอมโพเนนต์ของ 2009\Pipeline เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ขยายแพ็คเกจ hotfix และเรียกใช้แฟ้มมีชื่อเป็น Setup.exe
 2. ในคอนโซลการดูแลระบบ BizTalk Server ขยายการดูแลระบบ 2009 เซิร์ฟเวอร์ biztalkขยายกลุ่ม biztalkขยายโปรแกรมประยุกต์ขยายแอพลิเคชัน EDI biztalkขยายทรัพยากรแล้ว ลบ Microsoft.BizTalk.Edi.BaseArtifacts ในแอสเซมบลีจากไดเรกทอรีนี้
 3. เริ่มต้นอินสแตนซ์โฮสต์ของ BizTalk
 4. คลิกขวาในเดียวกันกับไดเรกทรัพยากรทอรีที่มีการกล่าวถึงในขั้นตอนที่ 2ทรัพยากรคลิกaddแล้ว คลิกแอสเซมบลีของ biztalk.
 5. ในการเพิ่มทรัพยากรกล่องโต้ตอบ คลิกaddจากนั้น เรียกดูไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  <drive:></drive:>\Program Files\Microsoft 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
 6. ในไดเรกทอรีนี้ คลิกสองครั้ง Microsoft.BizTalk.Edi.BaseArtifacts.dll แฟ้ม
 7. เริ่มต้นอินสแตนซ์โฮสต์ของ BizTalk
 8. เรียกใช้ MicrosoftEdiXSDTemplatesKb973415.exe แฟ้มที่อยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยัง self-extract ชุดล่าสุดของ HIPAA5010 ไปตาม schema ที่ บันทึกแฟ้มลงในไดเรกทอรีที่แนะนำต่อไปนี้:
  <drive:></drive:>\Program Files\Microsoft BizTalk Server 2009\XSD_Schema\EDI
 9. คุณสามารถทำตามกระบวนการมาตรฐานสำหรับการสร้าง และปรับใช้ schema ที่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แฟ้ม Readme.txt ที่อยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุที่สำคัญ

 • ใน schema ที่ HIPAA 4010 องค์ประกอบของ X12_R ชนิดจะไม่มีการตรวจสอบสำหรับความยาวต่ำสุด และสูงสุด อย่างไรก็ตาม HIPAA 5010 guarantees ที่ต่ำสุด และมีการตรวจสอบความยาวสูงสุด
 • ไม่องค์ประกอบ ST03 ใน schema ที่ต่อไปนี้คือควรจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากมีใช้เป็นค่าเพื่อระบุ schema ตัวแปรที่ถูกต้อง:
  • ตัวแปร 837 (ฉัน P, D)
  • 277
  แบบมาตรฐาน HIPAA 5010 อยู่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

อ้างอิง:

ข้อความ EDI ประมวลผลนอกจากนี้ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นใน BizTalk Server 2006 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
967945การแก้ไข: แฟ้ม XML สร้างขึ้นจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าที่คาดไว้เมื่อคุณพยายามที่จะแบ่งออกเป็น EDI เอกสารที่ประกอบด้วยหลาย sub-documents โดยใช้เค้าร่างของชนิด "หลาย" ใน BizTalk Server 2006 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลของ BizTalk Server EDI แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb259970 (BTS.10)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการพิมพ์ลัดเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973415 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 ธันวาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
Keywords: 
kbbiztalk2009presp1fix kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB973415 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973415

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com