MS09-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 10 listopada 2009

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 973475 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-067. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Symptom

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń program Excel może ulegać awarii, gdy są włączone zablokowane okienka, a program Excel jest w trybie ograniczonego zaznaczania. Aby tymczasowo uniknąć tego problemu, należy wyłączyć blokowanie okienek. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań problemu.

  Rozwiązanie

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń program Excel może ulegać awarii, gdy są włączone zablokowane okienka, a program Excel jest w trybie ograniczonego zaznaczania. Aby tymczasowo uniknąć tego problemu, należy wyłączyć blokowanie okienek. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 979446. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  979446 Opis pakietu poprawek dla programu Office Excel 2003 (Excel.msp): 25 stycznia 2010 (j. ang.)
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w przypadku pracy z kodem makra języka Visual Basic for Applications (VBA) programu Excel 2003 może występować następujący problem:
  Symptom

  Korzystając z modelu obiektowego (na przykład kodu: Worksheets("sheet2").Unprotect) wyłączono ochronę arkusza. Jeśli arkusz, którego ochronę wyłączono, nie jest arkuszem aktywnym, jego zawartość staje się widoczna w bieżącym arkuszu. Ten problem występuje do czasu podjęcia akcji powodującej zaktualizowanie programu Excel.

  Rozwiązanie

  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 978908. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  978908 Opis pakietu poprawek dla programu Office Excel 2003: 29 grudnia 2009 (j. ang.)


  Obejście 1

  Należy zminimalizować, a następnie zmaksymalizować okno programu Excel, co spowoduje ponowne narysowanie (odświeżenie) arkusza programu Excel.

  Obejście 2

  Firma Microsoft przedstawia przykłady programistyczne jedynie jako przykłady — bez żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w tym również bez gwarancji dorozumianych dotyczących przydatności handlowej czy przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą wyjaśnić, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów, aby dodać funkcje czy utworzyć procedury w celu spełnienia określonych potrzeb użytkownika.
  Użytkownicy, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia w zakresie programowania, mogą skontaktować się z partnerem Microsoft Certified lub skorzystać z usług Microsoft Advisory Services. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

  Partnerzy Microsoft Certified — https://partner.microsoft.com/global/30000104

  Usługi Microsoft Advisory Services — http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych opcji pomocy technicznej i sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

  W celu obejścia tego problemu można zmodyfikować kod makra, uaktywniając arkusz programu Excel przed uruchomieniem metody wyłączenia ochrony (Unprotect), jak pokazano w tym kodzie przykładowym:
  Sub Button1_Click()
    Dim NowActiveSheet As WorkSheet
    Worksheets("sheet2").Protect
    Set NowActiveSheet=ActiveSheet
    ' Uaktywnienie arkusza programu Excel przed uruchomieniem metody Unprotect.
    Worksheets("sheet2").Activate
    Worksheets("sheet2").Unprotect
    NowActiveSheet.Activate
  End Sub 
  
  Obejście 3

  Po wystąpieniu problemu można ręcznie lub za pomocą makra uaktywnić wszystkie arkusze w programie Excel.
Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 978474. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
978474 MS10-017: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 9 marca 2010

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
969681 MS09-021: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 9 czerwca 2009

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe11.0.8316.010,352,44808-Oct-200918:44

Właściwości

Numer ID artykułu: 973475 - Ostatnia weryfikacja: 15 marca 2010 - Weryfikacja: 6.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Excel 2003
Słowa kluczowe: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB973475

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com