คำอธิบาย MS09-067: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003: 10 พฤศจิกายน 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973475 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 067 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • อาการ

  หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจพบกับความล้มเหลวใน Excel เมื่อหยุดบานหน้าต่างจะเปิดใช้งาน และ Excel อยู่ในโหมด semi-select เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ชั่วคราว ปิดบานหน้าต่างการหยุด เรากำลังทำงานไปยังวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

  การแก้ไข

  หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจพบกับความล้มเหลวใน Excel เมื่อหยุดบานหน้าต่างจะเปิดใช้งาน และ Excel อยู่ในโหมด semi-select เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ชั่วคราว ปิดบานหน้าต่างการหยุด เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 979446สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  979446คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Excel 2003 (Excel.msp): 25 มกราคม 2010
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้เมื่อคุณทำงานกับ Excel 2003 Visual Basic สำหรับรหัสแมโครแอปพลิเคชัน (VBA)
  อาการ

  ยกเลิกการคุณป้องกันแผ่นงาน โดยใช้รูปแบบวัตถุ เช่น Worksheets("sheet2").Unprotect หากแผ่นงานที่ไม่มีการป้องกันการไม่มีแผ่นงานปัจจุบัน เนื้อหาจากแผ่นงานที่ไม่มีการป้องกันการมองเห็นได้บนแผ่นงานปัจจุบัน ปัญหานี้ยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการดำเนินการที่อัพเด Excel

  การแก้ไข

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 978908สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  978908คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office Excel 2003: 29 ธันวาคม 2009


  วิธีแก้ปัญหา 1

  ย่อเล็กสุด และหน้าต่าง Excel ออกใหม่ หรือฟื้นฟูแผ่นงาน Excel ที่ขยายใหญ่สุดแล้ว

  วิธีแก้ปัญหา 2

  Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันแสดง หรือ อื่น รวม แต่ไม่จำกัดเพียงการ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่พวกเขาจะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการตามที่คุณต้องการไม่
  ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจต้องติดต่อคู่ค้ารับรองของ Microsoft หรือคำแนะนำบริการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้:

  Microsoft รับรองคู่ค้า-https://partner.microsoft.com/global/30000104

  บริการคำแนะนำของ Microsoft-http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ และ เกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

  คุณสามารถปรับเปลี่ยนรหัสแมโครเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการเรียกใช้แผ่นงาน Excel ก่อนยกเลิกป้องกันมีการเรียกใช้เมธอดดังที่แสดงในตัวอย่างรหัสต่อไปนี้
  Sub Button1_Click()
    Dim NowActiveSheet As WorkSheet
    Worksheets("sheet2").Protect
    Set NowActiveSheet=ActiveSheet
    ' Activate the Excel sheet before running Unprotect method.
    Worksheets("sheet2").Activate
    Worksheets("sheet2").Unprotect
    NowActiveSheet.Activate
  End Sub 
  
  วิธีแก้ปัญหา 3

  คุณสามารถเปิดใช้งานแผ่นงานทั้งหมดใน Excel ด้วยตนเอง หรือ โดยการใช้แมโครหลังจากเกิดปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 978474สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
978474คำอธิบาย MS10-017: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003: 9 มีนาคม 2010

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณต้องมี Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
969681คำอธิบาย MS09-021: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003: เดือน 9 มิถุนายน 2009

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Excel.exe11.0.8316.010,352,44808 2009 Oct18:44

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973475 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2003
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB973475 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973475

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com