ID článku: 973479 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Príznaky

Keď sa v programe Internet Explorer pokúsite vytlačiť webovú stránku alebo zobraziť jej ukážku pred tlačou, stránka sa nevytlačí správne alebo sa jej ukážka pred tlačou správne nezobrazí a môže sa zobraziť chyba skriptu.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytovať v jednom alebo viacerých nasledujúcich prípadoch:
Scenár 1: Grafická karta alebo jej ovládač je neaktuálny alebo poškodený. Poznámka: Neaktuálne alebo poškodené ovládače tlačiarne môžu takisto spôsobovať chyby skriptu pri tlači z programu Internet Explorer.

Scenár 2: Nemáte priradené povolenia k tlačiarni.

Scenár 3: Pre zónu zabezpečenia Internet danej webovej stránky je povolený chránený režim.

Scenár 4: Vyskytol sa problém s dočasnými priečinkami vo vašom používateľskom konte a priečinok Low v umiestnení %TEMP% bol odstránený.

Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť pomocou prvého postupu, prejdite na ďalší postup.

Postup 1: Riešenie problémov s tlačiarňou a aktualizácia ovládačov na najnovšiu verziu

Pokyny v nasledujúcom článku vám pomôžu identifikovať a vyriešiť najčastejšie problémy s tlačiarňou v systéme Windows:

Problémy s tlačiarňou v systéme Windows

Pri tlači z programu Internet Explorer môžu problémy spôsobovať neaktuálne ovládače tlačiarne. Pokúste sa aktualizovať na najnovší ovládač svojej tlačiarne. Ak to chcete urobiť, kliknite na prepojenie, ktoré sa vzťahuje na vašu verziu systému Windows, a postupujte podľa pokynov v danom článku:

Vyhľadanie a inštalácia ovládačov tlačiarne v systéme Windows 7

Vyhľadanie a inštalácia ovládačov tlačiarne v systéme Windows VistaDôležité upozornenie:
V niektorých prípadoch nemusí byť aktualizovaná verzia ovládača dostupná prostredníctvom služby Windows Update. Môže byť potrebné prejsť na webovú lokalitu výrobcu a vyhľadať, prevziať a nainštalovať najnovší ovládač tlačiarne.

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť aktualizovaním ovládača tlačiarne, pokračujte postupom 2.

Postup 2: Tlač webovej stránky spustením programu Internet Explorer ako správca

Pokúste sa webovú stránku vytlačiť spustením programu Internet Explorer ako správca. Pomôže vám to určiť, či sa vyskytol problém s povoleniami.

Ak chcete overiť, či ste prihlásení ako správca, postupujte podľa týchto krokov
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed


 1. Otvorte dialógové okno Dátum a čas.
  1. Kliknite na tlačidlo Štart.
  2. Zadajte nasledujúci príkaz do poľa Vyhľadať alebo do poľa Prehľadať programy a súbory a stlačte kláves ENTER:
   timedate.cpl
   Otvorí sa dialógové okno Dátum a čas.
   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   2418433
 2. V dialógovom okne Dátum a čas kliknite na tlačidlo Zmeniť dátum a čas. Keď sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2418434
 3. Teraz vykonajte jeden z nasledujúcich krokov a v závislosti od výsledku kliknite na položku Pokračovať:
  • Ak sa nezobrazí výzva na zadanie hesla
   Už ste prihlásení pomocou konta správcu. Postupne kliknite na dve tlačidlá Zrušiť, čím sa zatvorí dialógové okno Dátum a čas. Teraz môžete pokračovať v tejto úlohe.
  • Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla
   Nie ste prihlásení pomocou konta správcu.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Poznámka: Na zmenu typu konta zo štandardného na správcovské je potrebné použiť konto s povoleniami správcu.

Ak chcete program Internet Explorer spustiť ako správca, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Internet Explorer a potom vyberte položku Spustiť ako správca.
 3. Prejdite na webovú lokalitu a pokúste sa vytlačiť skúšobnú stránku ako správca.
Ak sa vám spustením programu Internet Explorer ako správca nepodarilo vytlačiť webovú stránku, pokračujte postupom 3.

Postup 3: Tlač po vypnutí chráneného režimu

Pokúste sa vytlačiť webovú stránku po vypnutí chráneného režimu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V programe Internet Explorer kliknite na ikonu Nástroje.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie a zrušte začiarknutie políčka Zapnúť chránený režim (vyžaduje reštartovanie programu Internet Explorer).
 3. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.
 4. Zatvorte všetky otvorené okná programu Internet Explorer a potom program Internet Explorer znova spustite.
 5. Prejdite na webovú lokalitu a pokúste sa vytlačiť skúšobnú stránku ako správca.
Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť vypnutím chráneného režimu, pokračujte postupom 4.

Postup 4: Opätovné vytvorenie chýbajúceho priečinka


Ak chcete, aby sme chýbajúci priečinok opätovne vytvorili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa


Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50676
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2


Poznámky
 • Ak priečinok Low už v počítači existuje, môže sa zobraziť chyba This Microsoft Fix it does not apply to your operating system or application version (Táto oprava Microsoft Fix it sa nevzťahuje na tento operačný systém alebo verziu aplikácie). Túto chybu môžete bezpečne ignorovať a prejsť na ďalší postup.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Zavrite všetky inštancie programu Internet Explorer.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   Tlačidlo Štart
  , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec %Temp% a potom v zozname kliknite na priečinok Temp.
 3. Ak používate systém Windows Vista, v ponuke Usporiadať kliknite na položku Nový priečinok.

  Ak používate systém Windows 7, v hlavnej ponuke kliknite na položku Nový priečinok.
 4. Zadajte reťazec Low ako názov priečinka a potom stlačte kláves ENTER.
 5. Zavrite okno programu Windows Prieskumník, spustite program Internet Explorer a potom vytlačte webovú stránku alebo zobrazte ukážku pred tlačou.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Ak tento postup problém nevyrieši, prejdite na nasledujúci postup.

Postup 5: Obnovenie nízkej úrovne integrity priečinka Low

Ak chcete, aby sme nízku úroveň integrity priečinka Low obnovili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50677
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Kliknite na tlačidlo Štart
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   Tlačidlo Štart
  , kliknite na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Príslušenstvo.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 3. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  ICACLS "%userprofile%\AppData\Local\Temp\Low" /setintegritylevel (OI)(CI)low
 4. Reštartujte počítač.
 5. V programe Internet Explorer vytlačte webovú stránku alebo zobrazte ukážku pred tlačou.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

Ďalšie informácie

Informácie o problémoch s tlačou súvisiacich s určitým výrobcom tlačiarní získate po kliknutí na prepojenie týkajúce sa príslušného výrobcu:

Tento problém sa môže vyskytovať pri používaní niektorých tlačiarní Canon, ak je v počítači nainštalovaný určitý ovládač tlačiarne Canon. Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
V programe Internet Explorer 9 nemožno tlačiť na niektorých tlačiarňach Canon (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ak potrebujete pomoc s tlačiarňou Canon, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Canon:
Služby a podpora spoločnosti Canon
Riešenie problémov s tlačiarňou:
Podrobné pokyny, ktoré vám môžu pomôcť identifikovať a vyriešiť najčastejšie problémy s tlačiarňou, získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Problémy s tlačiarňou v systéme Windows
Informácie o odstraňovaní chýb skriptu pri pokuse o tlač webovej stránky v programe Internet Explorer získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ak chcete automaticky skontrolovať a opraviť problémy s tlačou a chyby tlače, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Problémy s tlačou a chyby tlače

Vlastnosti

ID článku: 973479 - Posledná kontrola: 10. júna 2014 - Revízia: 8.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows Internet Explorer 7, pri použití s produktom:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic Beta
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 8, pri použití s produktom:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 9
Kľúčové slová: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbcip KB973479

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com