MS09-055: สะสม Security Update ของบิตการทำลาย ActiveX

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973525 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 055 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แพคเกจการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

การปรับปรุงสำหรับ Killbits ActiveX สำหรับ Windows 7

สำหรับ Windows 7 สำหรับรุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB973525 x86.msu

สำหรับ Windows 7 สำหรับรุ่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB973525 x64.msu

สำหรับ IDX 7 Windows สำหรับรุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ IDX.msu 86 Windows6.1-KB973525-v5-x

สำหรับ IDX 7 Windows สำหรับรุ่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ IDX.msu 64 Windows6.1-KB973525-v5-x

การปรับปรุงสำหรับ Killbits ActiveX สำหรับ Windows 7 Candidate การนำออกใช้

สำหรับ Windows 7 นำออกใช้ Candidate สำหรับรุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ RC.msu 86 Windows6.1 KB973525 x

สำหรับ Windows 7 นำออกใช้ Candidate สำหรับรุ่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ RC.msu 64 Windows6.1 KB973525 x

การปรับปรุงสำหรับ Killbits ActiveX สำหรับ Windows Server 2008 R2

windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB973525 ia64.msu

windows IDX 2008 R2 เซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1-KB973525-v5-ia64-IDX.msu

windows Server 2008 R2 x 64 Edition

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB973525 x64.msu

windows Server 2008 R2 ที่ IDX x 64 Edition

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ IDX.msu 64 Windows6.1-KB973525-v5-x

การปรับปรุงสำหรับ Killbits ActiveX สำหรับ Windows Candidate การนำออกใช้ R2 Server 2008

สำหรับ Windows 2008 R2 นำออกใช้ Candidate สำหรับระบบที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1-KB973525-ia64-RC.msu

windows Server 2008 R2 นำออกใช้ Candidate x 64 Edition

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ RC.msu 64 Windows6.1 KB973525 x

การปรับปรุงสำหรับ Killbits ActiveX สำหรับ Windows Vista

สำหรับ Windows Vista รุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB973525 x86.msu

สำหรับ Windows Vista รุ่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB973525 x64.msu

การปรับปรุงสำหรับ Killbits ActiveX สำหรับ Windows Server 2008

สำหรับ Windows Server 2008 สำหรับรุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB973525 x86.msu

สำหรับ Windows Server 2008 สำหรับรุ่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB973525 x64.msu

สำหรับ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB973525 ia64.msu

การปรับปรุงสำหรับ Killbits ActiveX สำหรับ Windows Server 2003

สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsServer2003 KB973525 x

windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 64 WindowsServer2003.WindowsXP KB973525 x

สำหรับ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB973525-ia64-ENU.exe

การปรับปรุงสำหรับ Killbits ActiveX สำหรับ Windows XP

สำหรับ Windows XP Service Pack 2 และ Service Pack 3

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsXP KB973525 x

สำหรับ Windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 64 WindowsServer2003.WindowsXP KB973525 x

การปรับปรุงสำหรับ Killbits ActiveX สำหรับ Windows 2000 SP4

สำหรับ Internet Explorer 5.01 SP4 บน Windows 2000 กับ Service Pack 4

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.EXE 86 Windows2000 KB973525 x

วันวางจำหน่าย: 13 ตุลาคม 2009

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย

windows 2000 (รุ่นทั้งหมด)

ตารางข้อมูลอ้างอิง
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลจัดวาง"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้อาจรวมอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุงในอนาคต
การปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้windows 2000 กับ Service Pack 4:
Windows2000 KB973525 x 86-ENU/quiet
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่windows 2000 กับ Service Pack 4:
Windows2000 KB973525 x 86-ENU/norestart
การปรับปรุงแฟ้มบันทึกwindows 2000 กับ Service Pack 4:
KB973525.log
ข้อมูลเพิ่มเติมดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ"
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
รีสตาร์จำเป็นหรือไม่ในบางกรณี ปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทจำเป็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ advises คุณรีสตาร์ต
Hotpatchingไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลการลบwindows 2000 กับ Service Pack 4:
ใช้แบบเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม' หรือการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Spuninst.exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\$NTUninstallKB973525$\Spuninst
การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีwindows 2000 กับ Service Pack 4:
2000\SP5\KB973525\Filelist HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows

ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งการปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ได้รับการสนับสนุนสวิตช์การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับสวิตช์ quiet/ใน หรือสวิตช์ passive/ใน
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/overwriteoemเขียนทับแฟ้ม OEM โดยไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบ
/nobackupไม่ไม่สำรองแฟ้มที่จำเป็นสำหรับการถอนการติดตั้ง
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
/ แยก [:เส้นทาง]แยกแฟ้ม และโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน
/erเปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดแบบขยาย
/ verboseการเปิดการใช้งานการบันทึก verbose ในระหว่างการติดตั้ง สร้าง% Windir%\CabBuild.log แฟ้มบันทึกนี้แสดงรายละเอียดแฟ้มที่จะถูกคัดลอก โดยใช้สวิตช์นี้ การติดตั้งอาจทำงานช้าลง
หมายเหตุ:คุณสามารถรวมสวิตช์เหล่านี้เป็นคำสั่งหนึ่ง สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยยังสนับสนุนสวิตช์การติดตั้งที่ใช้โปรแกรมติดตั้งรุ่นก่อนหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์การติดตั้งที่ได้รับการสนับสนุน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
เอาการปรับปรุง
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์ Spuninst.exe ที่ได้รับการสนับสนุน
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับการ /quiet สวิตช์หรือ /passive สลับกัน
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
การตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกนำไปใช้
 • ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใช้กับระบบที่เจาะ คุณอาจสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรี

  คุณอาจยังสามารถตรวจสอบแฟ้มที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยการตรวจทานคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ระบุไว้ในตารางข้อมูลอ้างอิงในส่วนนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่ประกอบด้วยรายการที่สมบูรณ์ของแฟ้มที่มีการติดตั้ง นอกจากนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่สามารถสร้างได้อย่างถูกต้องเมื่อผู้ดูแลหรือ OEM การรวม หรือ slipstreams การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows

windows XP (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางข้อมูลอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลจัดวาง"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้จะถูกรวมในอนาคตเซอร์วิสแพ็ค หรือยกเลิกการปรับปรุง
การปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3:
Windowsxp KB973525 x 86-enu/quiet
windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64:
WindowsServer2003.WindowsXP KB973525 x 64-enu/quiet
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3:
Windowsxp KB973525 x 86-enu/norestart
windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64:
WindowsServer2003.WindowsXP KB973525 x 64-enu/norestart
การปรับปรุงแฟ้มบันทึกเวอร์ชันทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows XP และ Windows XP Professional:
KB973525.log
ข้อมูลเพิ่มเติมดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ"
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
รีสตาร์จำเป็นหรือไม่ในบางกรณี ปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทจำเป็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ advises คุณรีสตาร์ต
Hotpatchingไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลการลบเวอร์ชันทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows XP และ Windows XP Professional:
ใช้แบบเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม' หรือการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Spuninst.exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\$NTUninstallKB973525$\Spuninst
การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีwindows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3:
XP\SP4\KB973525\Filelist HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows
windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64:
2003\SP3\KB973525\Filelist XP เวอร์ชัน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows
หมายเหตุ:ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows XP Professional x64 Edition จะเหมือนกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน

ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งการปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับการ /quiet สวิตช์หรือ /passive สลับกัน
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/overwriteoemเขียนทับแฟ้ม OEM โดยไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบ
/nobackupไม่ไม่สำรองแฟ้มที่จำเป็นสำหรับการถอนการติดตั้ง
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
/ รวม:เส้นทางรวมการปรับปรุงลงในแฟ้มต้นฉบับของ Windows แฟ้มเหล่านี้จะอยู่ โดยใช้เส้นทางที่ระบุในสวิตช์
/ แยก [:เส้นทาง]แยกแฟ้ม และโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน
/erเปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดแบบขยาย
/ verboseการเปิดการใช้งานการบันทึก verbose ในระหว่างการติดตั้ง สร้าง% Windir%\CabBuild.log แฟ้มบันทึกนี้แสดงรายละเอียดแฟ้มที่จะถูกคัดลอก โดยใช้สวิตช์นี้ การติดตั้งอาจทำงานช้าลง
หมายเหตุ:คุณสามารถรวมสวิตช์เหล่านี้เป็นคำสั่งหนึ่ง สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยยังสนับสนุนจำนวนมากสวิตช์การติดตั้งที่ใช้โปรแกรมติดตั้งรุ่นก่อนหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์การติดตั้งการสนับสนุน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
เอาการปรับปรุง
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับการ /quiet สวิตช์หรือ /passive สลับกัน
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
การตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกนำไปใช้
 • ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใช้กับระบบที่เจาะ คุณอาจสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรี

  คุณอาจยังสามารถตรวจสอบแฟ้มที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยการตรวจทานคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่แสดงอยู่ในตารางข้อมูลอ้างอิงในส่วนนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่ประกอบด้วยรายการของแฟ้มที่มีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่สามารถสร้างได้อย่างถูกต้องเมื่อผู้ดูแลหรือ OEM การรวม หรือ slipstreams การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows

windows Server 2003 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางข้อมูลอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลจัดวาง"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้จะถูกรวมในอนาคตเซอร์วิสแพ็ค หรือยกเลิกการปรับปรุง
การปรับใช้
การติดตั้ง ด้วยการใช้การขัดจังหวะโดยผู้ใช้Windows Server 2003 Service Pack 2:
/quiet Windowsserver2003 KB973525 x 86-enu
windows Server 2003 และ Windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64:
/quiet WindowsServer2003.WindowsXP KB973525 x 64-enu
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium:
Windowsserver2003-KB973525-ia64-enu/เงียบ
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่Windows Server 2003 Service Pack 2:
/norestart Windowsserver2003 KB973525 x 86-enu
windows Server 2003 และ Windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64:
/norestart WindowsServer2003.WindowsXP KB973525 x 64-enu
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium:
/norestart Windowsserver2003-KB973525-ia64-enu
การปรับปรุงแฟ้มบันทึกรุ่นของ Windows Server 2003 x 86 -ตามรุ่น x 64 - ใช้ และรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003 สนับสนุนทั้งหมด:
KB973525.log
ข้อมูลเพิ่มเติมดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ"
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
รีสตาร์จำเป็นหรือไม่ในบางกรณี ปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทจำเป็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ advises คุณรีสตาร์ต
Hotpatchingการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สนับสนุนการ Hotpatching สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hotpatching ดู 897341 บทความฐานความรู้ของ Microsoft
ข้อมูลการลบการ 86 x ที่สนับสนุนทั้งหมด -ตามรุ่น x 64 - ใช้เวอร์ชัน และรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003:
ใช้แบบเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม' หรือการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Spuninst.exe ที่อยู่ในยูทิลิตี้ Spuninst.exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\$NTUninstallKB973525$\Spuninst
การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีเวอร์ชันทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2003:
2003\SP3\KB973525\Filelist Server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows

ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งการปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับการ /quiet สวิตช์หรือ /passive สลับกัน
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/overwriteoemเขียนทับแฟ้ม OEM โดยไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบ
/nobackupไม่ไม่สำรองแฟ้มที่จำเป็นสำหรับการถอนการติดตั้ง
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
/ รวม:เส้นทางรวมการปรับปรุงลงในแฟ้มต้นฉบับของ Windows แฟ้มเหล่านี้จะอยู่ โดยใช้เส้นทางที่ระบุในสวิตช์
/ แยก [:เส้นทาง]แยกแฟ้ม และโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน
/erเปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดแบบขยาย
/ verboseการเปิดการใช้งานการบันทึก verbose ในระหว่างการติดตั้ง สร้าง% Windir%\CabBuild.log แฟ้มบันทึกนี้แสดงรายละเอียดแฟ้มที่จะถูกคัดลอก โดยใช้สวิตช์นี้ การติดตั้งอาจทำงานช้าลง
หมายเหตุ:คุณสามารถรวมสวิตช์เหล่านี้เป็นคำสั่งหนึ่ง สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยยังสนับสนุนจำนวนมากสวิตช์การติดตั้งที่ใช้โปรแกรมติดตั้งรุ่นก่อนหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์การติดตั้งการสนับสนุน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
เอาการปรับปรุง
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับการ /quiet สวิตช์หรือ /passive สลับกัน
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
การตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกนำไปใช้
 • ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใช้กับระบบที่เจาะ คุณอาจสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรี

  คุณอาจยังสามารถตรวจสอบแฟ้มที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยการตรวจทานคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ระบุไว้ในตารางข้อมูลอ้างอิงในส่วนนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่ประกอบด้วยรายการของแฟ้มที่มีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่สามารถสร้างได้อย่างถูกต้องเมื่อผู้ดูแลหรือ OEM การรวม หรือ slipstreams การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows

windows Vista (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางข้อมูลอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลจัดวาง"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้จะถูกรวมในอนาคตเซอร์วิสแพ็ค หรือยกเลิกการปรับปรุง
การปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ทั้งหมดสนับสนุน Windows Vista รุ่น 32 บิต:
86/quiet Windows6.0 KB973525 x
ทั้งหมดสนับสนุน Windows Vista รุ่น 64 บิต:
Windows6.0 KB973525 x 64/quiet
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่ทั้งหมดสนับสนุน Windows Vista รุ่น 32 บิต:
Windows6.0-KB973525-x86/quiet/norestart
ทั้งหมดสนับสนุน Windows Vista รุ่น 64 บิต:
Windows6.0-KB973525-x64/quiet/norestart
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
รีสตาร์จำเป็นหรือไม่ในบางกรณี ปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทจำเป็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ advises คุณรีสตาร์ต
Hotpatchingไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลการลบWUSA.exe ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่มีการติดตั้ง โดย WUSA เปิด'แผงควบคุม' และคลิกการรักษาความปลอดภัย. ภายใต้Windows Updateคลิกมุมมองที่ติดตั้งการปรับปรุงแล้ว เลือกจากรายการของการปรับปรุง
การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีไม่มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีเพื่อตรวจสอบปัจจุบันของโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งการปรับปรุง
เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โปรแกรมติดตั้งตรวจสอบว่า อย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงในระบบได้ก่อนหน้านี้ถูกปรับปรุง โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoftสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ได้รับการสนับสนุนสวิตช์การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย
สวิตช์คำอธิบาย:
/ ?, /h, /helpแสดงวิธีใช้บนสวิทช์ที่ได้รับการสนับสนุน
/ เงียบไม่ใส่จอแสดงผลของข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาด
/norestartเมื่อรวมสวิตช์นี้กับ /quiet สลับ ระบบจะไม่เริ่มใหม่หลังจากการติดตั้งถ้าจำเป็นต้องใช้เพื่อทำการติดตั้งการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมติดตั้ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934307คำอธิบาย ของ Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) และ.msu แฟ้ม ใน Windows Vista และ Windows Server 2008
การตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกนำไปใช้
 • ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใช้กับระบบที่เจาะ คุณอาจสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

windows Server 2008 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางข้อมูลอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลจัดวาง"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้จะถูกรวมในอนาคตเซอร์วิสแพ็ค หรือยกเลิกการปรับปรุง
การปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต:
86/quiet Windows6.0 KB973525 x
ทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต:
Windows6.0 KB973525 x 64/quiet
ทั้งหมดสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-ia64/quiet
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่ทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต:
Windows6.0-KB973525-x86/quiet/norestart
ทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต:
Windows6.0-KB973525-x64/quiet/norestart
ทั้งหมดสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-ia64/quiet/norestart
ข้อมูลเพิ่มเติมดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ"
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
รีสตาร์จำเป็นหรือไม่ในบางกรณี ปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทจำเป็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ advises คุณรีสตาร์ต
Hotpatchingไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลการลบWUSA.exe ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่มีการติดตั้ง โดย WUSA เปิด'แผงควบคุม' และคลิกการรักษาความปลอดภัย. ภายใต้Windows Updateคลิกมุมมองที่ติดตั้งการปรับปรุงแล้ว เลือกจากรายการของการปรับปรุง
การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีไม่มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีเพื่อตรวจสอบปัจจุบันของโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งการปรับปรุง
เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โปรแกรมติดตั้งตรวจสอบว่า อย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงในระบบได้ก่อนหน้านี้ถูกปรับปรุง โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoftสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/ ?, /h, /helpแสดงวิธีใช้บนสวิทช์ที่ได้รับการสนับสนุน
/ เงียบไม่ใส่จอแสดงผลของข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาด
/norestartเมื่อคุณรวมสวิตช์นี้กับ /quiet สลับ ระบบจะเริ่มต้นคือไม่ใหม่หลังจากการติดตั้งถ้าจำเป็นในการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
934307คำอธิบาย ของ Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) และ.msu แฟ้ม ใน Windows Vista และ Windows Server 2008
การตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกนำไปใช้
ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใช้กับระบบที่เจาะ คุณอาจสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจหา และเครื่องมือการปรับใช้ และคำแนะนำ

ส่วนนี้อธิบายวิธีการจัดการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และการรักษาความปลอดภัยที่คุณต้องการปรับใช้ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เครื่องเดสก์ท็อป และคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ Microsoft TechNet ปรับปรุงการจัดการศูนย์เว็บเพจที่ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/updatemanagement/default.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แวะไปที่หน้าเว็บการรักษาความปลอดภัย TechNet Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/default.aspx
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจะพร้อมใช้งานจาก Microsoft Update, Windows Update และปรับ ปรุงของ Office การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยได้นอกจากนี้ยังพร้อมใช้งานที่ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ คุณสามารถค้นหาแฟ้มได้ง่ายที่สุด โดยให้ทำการค้นหาคำสำคัญ "ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย"

และสุดท้าย สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจากแค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx
แค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft ให้แค็ตตาล็อกของเนื้อหาที่ searchable และเป็นที่พร้อมใช้งานผ่าน ทาง Windows Update หรือ โดย Microsoft Update เนื้อหานี้มีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ไดรเวอร์ และเซอร์วิสแพ็ค โดยใช้หมายเลขบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยเช่น "MS08 010" สำหรับการค้นหาของคุณ คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตะกร้าสินค้าของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มภาษาต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงไปยังตะกร้าสินค้าของคุณ และคุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft แวะไปที่หน้าเว็บ FAQ แค็ตตาล็อกการปรับปรุง Microsoft ต่อไปนี้:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/faq.aspx

ตรวจหาและคำแนะนำการปรับใช้

Microsoft ได้ให้ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของเดือนนี้ นอกจากนี้คำแนะนำนี้จะช่วยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่เข้าใจวิธีการที่จะสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปรับใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เครื่องมือเหล่านี้รวมถึง Windows Update, Microsoft Update การปรับ ปรุง Office, Microsoft บรรทัดหลัก Security Analyzer (MBSA), เครื่อง มือตรวจหาของ Office เซิร์ฟเวอร์ในการจัดการระบบ Microsoft (SMS), และการเพิ่มความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลัง Toolสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
910723รายการสรุปของบทความเดือนตรวจหาและการใช้งานคำแนะนำต่าง ๆ

ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ช่วยให้ผู้ดูแลที่สแกนระบบภายใน และระยะไกลสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ขาดหายไป ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft บรรทัดหลักยังสามารถระบุ misconfigurations การรักษาความปลอดภัยทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าเว็บการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยการบรรทัดหลัก Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspx
ตารางต่อไปนี้ให้ตรวจสอบ MBSA ที่สรุปสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์mbsa 2.1
windows 2000 ที่ มี Service Pack 4ใช่
windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3ใช่
windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64ใช่
Windows Server 2003 Service Pack 2ใช่
windows Server 2003 และ Windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64ใช่
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itaniumใช่
windows Vista และ Windows Vista Service Pack 1ใช่
windows Vista และ Windows Vista Service Pack 1 เวอร์ชัน 64 บิตใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบ 64 บิตใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itaniumใช่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MBSA 2.1 แวะไปที่เพจต่อไปนี้ของ Microsoft MBSA 2.1 บ่อยเกี่ยวกับคำถามเว็บ:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184922.aspx

บริการการปรับปรุงของ windows Server

โดยการใช้บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS), ผู้ดูแลสามารถปรับใช้ปรับปรุงที่สำคัญล่าสุดและการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า สำหรับ Microsoft Office XP และรุ่นที่ใหม่กว่า สำหรับ Microsoft Exchange Server 2003 และ สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยใช้ Windows Server Update Services แวะไปที่เพจต่อไปนี้ของ Microsoft Windows Server Update Services ผลิตภัณฑ์ภาพรวมของเว็บ:
http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/bb466208.aspx

Systems Management Server

ตารางต่อไปนี้ให้ตรวจสอบ SMS และการปรับใช้สรุปสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์sms 2.0sms 2003 ด้วย SUSFPsms 2003 ด้วย ITMUConfigMgr 2007
windows 2000 ที่ มี Service Pack 4ใช่ใช่ใช่ใช่
windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3ใช่ใช่ใช่ใช่
windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64ไม่มีไม่มีใช่ใช่
Windows Server 2003 Service Pack 2ใช่ใช่ใช่ใช่
windows Server 2003 และ Windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64ไม่มีไม่มีใช่ใช่
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itaniumไม่มีไม่มีใช่ใช่
windows Vista และ Windows Vista Service Pack 1ไม่มีไม่มีดูส่วน "หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ในบทความนี้ใช่
windows Vista และ Windows Vista Service Pack 1 เวอร์ชัน 64 บิตไม่มีไม่มีดูส่วน "หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ในบทความนี้ใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตไม่มีไม่มีดูส่วน "หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ในบทความนี้ใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบ 64 บิตไม่มีไม่มีดูส่วน "หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ในบทความนี้ใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itaniumไม่มีไม่มีดูส่วน "หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ในบทความนี้ใช่
สำหรับ SMS 2.0 และ SMS 2003, SMS SUS คุณลักษณะ Pack (SUSFP) ที่มีการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลังเครื่องมือ (ชุด) สามารถใช้ SMS เพื่อตรวจหาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับการดาวน์โหลดสำหรับ 2.0 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676799.aspx
SMS 2003 เครื่องมือสินค้าคงคลังการ 2003 SMS สำหรับ Microsoft Updates (ITMU) สามารถใช้ SMS เพื่อตรวจหาการปรับปรุงความปลอดภัยที่มีเสนอ โดย Microsoft Update และที่ได้รับการสนับสนุน โดย Windows Server Update Services สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ITMU 2003 ของ SMS แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับเครื่องมือในสินค้าคงคลัง 2003 SMS สำหรับการปรับปรุงของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx
sms 2003 สามารถใช้เครื่องมือการสินค้าคงคลังของ Microsoft Office เพื่อตรวจหาการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกระบบศูนย์ (ConfigMgr) 2007 ใช้ WSUS 3.0 สำหรับการตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ 2007 ConfigMgr แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735860.aspx
หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

Microsoft ระบบ Management Server 2003 ด้วย Service Pack 3 มีการสนับสนุน สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMS แวะไปที่หน้าเว็บ SMS ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาและบทความคำแนะนำการปรับใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
910723รายการสรุปของบทความเดือนตรวจหาและการใช้งานคำแนะนำต่าง ๆ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973525 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbsccm atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB973525 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973525

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com