คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับชุด Microsoft Visual c ++ 2008 Redistributable รวม: 28 กรกฎาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973551 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 035 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

นอกเหนือจากการรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ meant ไปใช้กับชุด Microsoft Visual c ++ 2008 Redistributable รวม

หมายเหตุ:
คุณไม่สามารถใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้รุ่นอื่นใด ๆ ของ Microsoft Visual c ++ 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4&displaylang=en

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้แทนใด ๆ ทการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

ถอนการติดหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถตั้ง โดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่รองรับการปรับปรุงนี้ ใช้/?ตัวเลือกหลังชื่อของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงบนบรรทัดคำสั่ง

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

x ที่ใช้ x86 รุ่น Microsoft Visual c ++ 2008 Redistributable ชุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
9.0.21022.218.catไม่สามารถใช้งานได้6,55012-ก.ค.-20090:52
9.0.21022.218.catไม่สามารถใช้งานได้6,53712-ก.ค.-20090:52
9.0.21022.218.catไม่สามารถใช้งานได้6,54912-ก.ค.-20090:52
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้66811-ก.ค.-200919:49
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้66811-ก.ค.-200921:37
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้67411-ก.ค.-200921:37
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้67411-ก.ค.-200921:38
atl90.dll9.0.21022.218159,03211-ก.ค.-200923:51
atl90.dll9.0.21022.218159,03211-ก.ค.-200923:51
MFC90.dll9.0.21022.2181,153,35211-ก.ค.-200923:51
mfc90chs.dll9.0.21022.21838,22411-ก.ค.-200923:51
mfc90cht.dll9.0.21022.21838,73611-ก.ค.-200923:51
mfc90deu.dll9.0.21022.21857,66411-ก.ค.-200923:51
mfc90enu.dll9.0.21022.21851,02411-ก.ค.-200923:51
mfc90esn.dll9.0.21022.21856,14411-ก.ค.-200923:51
mfc90esp.dll9.0.21022.21856,12811-ก.ค.-200923:51
mfc90fra.dll9.0.21022.21857,16811-ก.ค.-200923:51
mfc90ita.dll9.0.21022.21856,12811-ก.ค.-200923:51
mfc90jpn.dll9.0.21022.21843,84011-ก.ค.-200923:51
mfc90kor.dll9.0.21022.21843,34411-ก.ค.-200923:51
MFC90u.dll9.0.21022.2181,159,48811-ก.ค.-200923:51
mfcm90.dll9.0.21022.21859,90411-ก.ค.-200923:54
mfcm90u.dll9.0.21022.21859,90411-ก.ค.-200923:54
msdia90.dll9.0.21022.218668,99212-ก.ค.-20090:52
msvcm90.dll9.0.21022.218224,76811-ก.ค.-200923:54
msvcp90.dll9.0.21022.218565,58411-ก.ค.-200923:51
msvcr90.dll9.0.21022.218652,60811-ก.ค.-200923:51
vcomp90.dll9.0.21022.21851,02411-ก.ค.-200923:51
x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_42101c2a.catไม่สามารถใช้งานได้6,48812-ก.ค.-20090:52
x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_42101c2a.manifestไม่สามารถใช้งานได้85511-ก.ค.-200923:57
x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_e1702eb6.catไม่สามารถใช้งานได้6,48812-ก.ค.-20090:52
x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_e1702eb6.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,85911-ก.ค.-200923:57
x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_b256a1bb.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-20090:52
x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_b256a1bb.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35611-ก.ค.-200923:57
x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_22d7157b.catไม่สามารถใช้งานได้6,51412-ก.ค.-20090:52
x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_22d7157b.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,37911-ก.ค.-200923:57
x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_fda75712.catไม่สามารถใช้งานได้6,51412-ก.ค.-20090:52
x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_fda75712.manifestไม่สามารถใช้งานได้86011-ก.ค.-200923:57

x 64 รุ่นที่ใช้ใน Microsoft Visual c ++ 2008 Redistributable ชุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
9.0.21022.218.catไม่สามารถใช้งานได้6,55012-ก.ค.-20091:28
9.0.21022.218.catไม่สามารถใช้งานได้6,53712-ก.ค.-20091:28
9.0.21022.218.catไม่สามารถใช้งานได้6,56212-ก.ค.-20091:28
9.0.21022.218.catไม่สามารถใช้งานได้6,54912-ก.ค.-20091:28
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้67211-ก.ค.-200919:56
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้67211-ก.ค.-200920:53
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้67811-ก.ค.-200920:53
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้67811-ก.ค.-200920:54
amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_741a020a.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-20091:28
amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_741a020a.manifestไม่สามารถใช้งานได้85711-ก.ค.-200921:26
amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_137a1496.catไม่สามารถใช้งานได้6,48812-ก.ค.-20091:28
amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_137a1496.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,86111-ก.ค.-200921:26
amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_e460879b.catไม่สามารถใช้งานได้6,48812-ก.ค.-20091:28
amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_e460879b.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35811-ก.ค.-200921:26
amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_54e0fb5b.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-20091:28
amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_54e0fb5b.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,38111-ก.ค.-200921:26
amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_2fb13cf2.catไม่สามารถใช้งานได้6,51412-ก.ค.-20091:28
amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_2fb13cf2.manifestไม่สามารถใช้งานได้86211-ก.ค.-200921:26
atl90.dll9.0.21022.218176,45611-ก.ค.-200921:20
atl90.dll9.0.21022.218176,45611-ก.ค.-200921:20
MFC90.dll9.0.21022.2181,667,91211-ก.ค.-200921:20
mfc90chs.dll9.0.21022.21838,20811-ก.ค.-200921:20
mfc90cht.dll9.0.21022.21838,73611-ก.ค.-200921:20
mfc90deu.dll9.0.21022.21857,68011-ก.ค.-200921:20
mfc90enu.dll9.0.21022.21851,00811-ก.ค.-200921:20
mfc90esn.dll9.0.21022.21856,14411-ก.ค.-200921:20
mfc90esp.dll9.0.21022.21856,14411-ก.ค.-200921:20
mfc90fra.dll9.0.21022.21857,16811-ก.ค.-200921:20
mfc90ita.dll9.0.21022.21856,14411-ก.ค.-200921:20
mfc90jpn.dll9.0.21022.21843,84011-ก.ค.-200921:20
mfc90kor.dll9.0.21022.21843,34411-ก.ค.-200921:20
MFC90u.dll9.0.21022.2181,676,61611-ก.ค.-200921:20
mfcm90.dll9.0.21022.21867,07211-ก.ค.-200921:23
mfcm90u.dll9.0.21022.21867,07211-ก.ค.-200921:23
msdia90.dll9.0.21022.218853,31212-ก.ค.-20091:28
msvcm90.dll9.0.21022.218245,24811-ก.ค.-200921:23
msvcp90.dll9.0.21022.218847,68011-ก.ค.-200921:20
msvcr90.dll9.0.21022.218623,42411-ก.ค.-200921:20
vcomp90.dll9.0.21022.21856,65611-ก.ค.-200921:20

IA 64-รุ่นที่ใช้ใน Microsoft Visual c ++ 2008 Redistributable ชุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
9.0.21022.218.catไม่สามารถใช้งานได้6,55012-ก.ค.-20091:10
9.0.21022.218.catไม่สามารถใช้งานได้6,56212-ก.ค.-20091:10
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้67011-ก.ค.-200920:32
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้67011-ก.ค.-200921:54
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้67611-ก.ค.-200921:54
9.0.21022.218.policyไม่สามารถใช้งานได้67611-ก.ค.-200921:55
atl90.dll9.0.21022.218416,07211-ก.ค.-200922:28
atl90.dll9.0.21022.218416,07211-ก.ค.-200922:28
ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_716b02ca.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-20091:10
ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_716b02ca.manifestไม่สามารถใช้งานได้85611-ก.ค.-200922:34
ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_10cb1556.catไม่สามารถใช้งานได้6,48812-ก.ค.-20091:10
ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_10cb1556.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,86011-ก.ค.-200922:34
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_e1b1885b.catไม่สามารถใช้งานได้6,48812-ก.ค.-20091:10
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_e1b1885b.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35711-ก.ค.-200922:34
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_5231fc1b.catไม่สามารถใช้งานได้6,51412-ก.ค.-20091:10
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_5231fc1b.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,38011-ก.ค.-200922:34
ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_2d023db2.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-20091:10
ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.218_x ww_2d023db2.manifestไม่สามารถใช้งานได้86111-ก.ค.-200922:34
MFC90.dll9.0.21022.2183,621,19211-ก.ค.-200922:28
mfc90chs.dll9.0.21022.21838,22411-ก.ค.-200922:28
mfc90cht.dll9.0.21022.21838,73611-ก.ค.-200922:28
mfc90deu.dll9.0.21022.21857,66411-ก.ค.-200922:28
mfc90enu.dll9.0.21022.21851,02411-ก.ค.-200922:28
mfc90esn.dll9.0.21022.21856,14411-ก.ค.-200922:28
mfc90esp.dll9.0.21022.21856,14411-ก.ค.-200922:28
mfc90fra.dll9.0.21022.21857,16811-ก.ค.-200922:28
mfc90ita.dll9.0.21022.21856,14411-ก.ค.-200922:28
mfc90jpn.dll9.0.21022.21843,85611-ก.ค.-200922:28
mfc90kor.dll9.0.21022.21843,34411-ก.ค.-200922:28
MFC90u.dll9.0.21022.2183,627,84811-ก.ค.-200922:28
mfcm90.dll9.0.21022.21893,18411-ก.ค.-200922:31
mfcm90u.dll9.0.21022.21893,18411-ก.ค.-200922:31
msdia90.dll9.0.21022.2182,141,00812-ก.ค.-20091:10
msvcm90.dll9.0.21022.218323,07211-ก.ค.-200922:31
msvcp90.dll9.0.21022.2181,452,88011-ก.ค.-200922:28
msvcr90.dll9.0.21022.2181,503,55211-ก.ค.-200922:28
vcomp90.dll9.0.21022.218141,64811-ก.ค.-200922:28

นำไปใช้กับ

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้คือ meant ไปใช้กับชุด Microsoft Visual c ++ 2008 Redistributable รวมเมื่อติดตั้งอยู่ในรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของ Microsoft Visual Studio 2008

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973551 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Customer Service and Support Information
Keywords: 
kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbexpertisebeginner kbfix kbbug atdownload kbmt KB973551 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973551

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com