תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package:?? 28 ביולי, 2009

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 973552 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-035. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

בנוסף לגרסת המוצר המפורטת בסעיף "חל על", עדכון אבטחה זה נועד לשימוש רק עם המוצר הבא:
  • Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package
לא ניתן להחיל עדכון אבטחה זה על מהדורות אחרות כלשהן של Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1.

מידע נוסף

דרישות קדם לצורך התקנת עדכון אבטחה זה

להתקנת עדכון אבטחה זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גרסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגרסה העדכנית ביותר של Windows Installer עבור המחשב, בקר באתר הבא של Microsoft?:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

מידע אודות החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה בא להחליף את עדכון האבטחה הבא: אין.

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע נוסף אודות בוררי שורת הפקודה השונים הנתמכים על-ידי עדכון זה, השתמש באפשרות /? לאחר שם חבילת העדכון בשורת הפקודה.

פרטי הקובץ

הגרסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

גרסת x86 של Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
9.0.30729.4148.catNot applicable6,53712-Jul-200912:11
9.0.30729.4148.catNot applicable6,56212-Jul-200912:11
9.0.30729.4148.catNot applicable6,54912-Jul-200912:11
9.0.30729.4148.policyNot applicable76411-Jul-200919:38
9.0.30729.4148.policyNot applicable76411-Jul-200921:58
9.0.30729.4148.policyNot applicable77011-Jul-200921:58
atl90.dll9.0.30729.4148159,03212-Jul-20090:02
atl90.dll9.0.30729.4148159,03212-Jul-20090:02
mfc90.dll9.0.30729.41483,765,04812-Jul-20090:02
mfc90chs.dll9.0.30729.414835,64812-Jul-20090:02
mfc90cht.dll9.0.30729.414836,68812-Jul-20090:02
mfc90deu.dll9.0.30729.414863,29612-Jul-20090:02
mfc90enu.dll9.0.30729.414853,56812-Jul-20090:02
mfc90esn.dll9.0.30729.414861,77612-Jul-20090:02
mfc90esp.dll9.0.30729.414861,76012-Jul-20090:02
mfc90fra.dll9.0.30729.414862,80012-Jul-20090:02
mfc90ita.dll9.0.30729.414861,26412-Jul-20090:02
mfc90jpn.dll9.0.30729.414843,34412-Jul-20090:02
mfc90kor.dll9.0.30729.414842,83212-Jul-20090:02
mfc90rus.dll9.0.30729.414859,72812-Jul-20090:02
mfc90u.dll9.0.30729.41483,780,42412-Jul-20090:02
mfcm90.dll9.0.30729.414859,90412-Jul-20090:05
mfcm90u.dll9.0.30729.414859,90412-Jul-20090:05
msdia90.dll9.0.30729.4148670,01612-Jul-200912:11
msvcm90.dll9.0.30729.4148225,28012-Jul-20090:05
msvcp90.dll9.0.30729.4148569,66412-Jul-20090:02
msvcr90.dll9.0.30729.4148653,12012-Jul-20090:02
vcomp90.dll9.0.30729.414851,00812-Jul-20090:02
x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_353599c2.catNot applicable6,50112-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_353599c2.manifestNot applicable85612-Jul-20090:08
x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d495ac4e.catNot applicable6,50112-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d495ac4e.manifestNot applicable1,86012-Jul-20090:08
x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_a57c1f53.catNot applicable6,48812-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_a57c1f53.manifestNot applicable2,35712-Jul-20090:08
x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313.catNot applicable6,51412-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313.manifestNot applicable5,88212-Jul-20090:08
x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_f0ccd4aa.catNot applicable6,50112-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_f0ccd4aa.manifestNot applicable86112-Jul-20090:08

גרסת x64 של Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
9.0.30729.4148.catNot applicable6,55012-Jul-20097:35
9.0.30729.4148.catNot applicable6,53712-Jul-20097:35
9.0.30729.4148.catNot applicable6,56212-Jul-20097:35
9.0.30729.4148.policyNot applicable76811-Jul-200919:46
9.0.30729.4148.policyNot applicable76811-Jul-200919:45
9.0.30729.4148.policyNot applicable76811-Jul-200921:35
9.0.30729.4148.policyNot applicable77411-Jul-200921:35
amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_673f7fa2.catNot applicable6,50112-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_673f7fa2.manifestNot applicable85811-Jul-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_069f922e.catNot applicable6,50112-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_069f922e.manifestNot applicable1,86211-Jul-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d7860533.catNot applicable6,50112-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d7860533.manifestNot applicable2,35911-Jul-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_480678f3.catNot applicable6,50112-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_480678f3.manifestNot applicable5,88411-Jul-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_22d6ba8a.catNot applicable6,51412-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_22d6ba8a.manifestNot applicable86311-Jul-200922:17
atl90.dll9.0.30729.4148176,45611-Jul-200922:11
atl90.dll9.0.30729.4148176,45611-Jul-200922:11
mfc90.dll9.0.30729.41485,083,44811-Jul-200922:11
mfc90chs.dll9.0.30729.414835,66411-Jul-200922:11
mfc90cht.dll9.0.30729.414836,67211-Jul-200922:11
mfc90deu.dll9.0.30729.414863,31211-Jul-200922:11
mfc90enu.dll9.0.30729.414853,58411-Jul-200922:11
mfc90esn.dll9.0.30729.414861,77611-Jul-200922:11
mfc90esp.dll9.0.30729.414861,77611-Jul-200922:11
mfc90fra.dll9.0.30729.414862,80011-Jul-200922:11
mfc90ita.dll9.0.30729.414861,26411-Jul-200922:11
mfc90jpn.dll9.0.30729.414843,32811-Jul-200922:11
mfc90kor.dll9.0.30729.414842,83211-Jul-200922:11
mfc90rus.dll9.0.30729.414859,72811-Jul-200922:11
mfc90u.dll9.0.30729.41485,102,40011-Jul-200922:11
mfcm90.dll9.0.30729.414867,07211-Jul-200922:14
mfcm90u.dll9.0.30729.414867,07211-Jul-200922:14
msdia90.dll9.0.30729.4148855,37612-Jul-20097:35
msvcm90.dll9.0.30729.4148245,76011-Jul-200922:14
msvcp90.dll9.0.30729.4148853,31211-Jul-200922:11
msvcr90.dll9.0.30729.4148624,44811-Jul-200922:11
vcomp90.dll9.0.30729.414856,65611-Jul-200922:11

גרסת IA-64 של Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
9.0.21022.8.catNot applicable10,7856-Nov-200722:58
9.0.21022.8.catNot applicable10,7976-Nov-200722:58
9.0.21022.8.policyNot applicable6646-Nov-200722:17
9.0.21022.8.policyNot applicable6706-Nov-200722:17
9.0.30729.4148.catNot applicable6,53712-Jul-200911:58
9.0.30729.4148.catNot applicable6,54912-Jul-200911:58
9.0.30729.4148.policyNot applicable76611-Jul-200921:00
9.0.30729.4148.policyNot applicable76611-Jul-200920:58
9.0.30729.4148.policyNot applicable77212-Jul-20090:33
atl90.dll9.0.30729.4148416,05612-Jul-20091:27
atl90.dll9.0.30729.4148416,05612-Jul-20091:27
ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_64908062.catNot applicable6,48812-Jul-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_64908062.manifestNot applicable85712-Jul-20091:33
ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_03f092ee.catNot applicable6,48812-Jul-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_03f092ee.manifestNot applicable1,86112-Jul-20091:33
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d0ce5d1a.catNot applicable10,7366-Nov-200722:57
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d0ce5d1a.catNot applicable10,73612-Jul-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d0ce5d1a.manifestNot applicable2,3556-Nov-200722:57
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_414ed0da.catNot applicable10,7496-Nov-200722:57
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_414ed0da.catNot applicable6,5016-Nov-200722:57
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_414ed0da.manifestNot applicable5,3786-Nov-200722:57
ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_2027bb4a.catNot applicable6,50112-Jul-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_2027bb4a.manifestNot applicable86212-Jul-20091:33
mfc90.dll9.0.21022.83,624,4406-Nov-200722:53
mfc90chs.dll9.0.21022.841,4726-Nov-200722:53
mfc90cht.dll9.0.21022.841,9846-Nov-200722:53
mfc90deu.dll9.0.21022.860,9286-Nov-200722:53
mfc90enu.dll9.0.21022.854,2726-Nov-200722:53
mfc90esn.dll9.0.21022.859,3926-Nov-200722:53
mfc90esp.dll9.0.21022.859,3926-Nov-200722:53
mfc90fra.dll9.0.21022.860,4166-Nov-200722:53
mfc90ita.dll9.0.21022.859,3926-Nov-200722:53
mfc90jpn.dll9.0.21022.847,1046-Nov-200722:53
mfc90kor.dll9.0.21022.846,5926-Nov-200722:53
mfc90u.dll9.0.21022.83,631,0966-Nov-200722:53
mfcm90.dll9.0.21022.893,1846-Nov-200722:16
mfcm90u.dll9.0.21022.893,1846-Nov-200722:16
msdia90.dll9.0.30729.41482,146,62412-Jul-200911:58
msvcm90.dll9.0.30729.4148324,09612-Jul-20091:30
msvcp90.dll9.0.30729.41481,466,19212-Jul-20091:27
msvcr90.dll9.0.30729.41481,505,60012-Jul-20091:27
vcomp90.dll9.0.30729.4148141,64812-Jul-20091:27

מאפיינים

Article ID: 973552 - Last Review: יום חמישי 30 יולי 2009 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbbug atdownload kbexpertisebeginner KB973552

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com