ถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT) เมื่อมีใช้กับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973559
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ตอบคำคำที่พบบ่อยถาม) เกี่ยวกับการ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT) ที่รันอยู่บน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ใช้ข้อมูลที่ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT) เก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ และกำหนดความละเอียดถูกต้องกับปัญหาที่คุณพบในคอมพิวเตอร์แล้ว ยังสามารถใช้ข้อมูลในการทำงานการแก้ไขปัญหาทั่วไปโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่ถามบ่อย

Q1: วิธีฉันเรียกใช้ MSDT บน Windows 7 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2

A1:
บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มต้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  .
 2. ชนิด msdt ในการ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม กล่อง จากนั้นเลือก msdt จากนั้น โปรแกรม รายการ
 3. พิมพ์คีย์ของคุณสนับสนุนที่ได้รับจาก Microsoft สนับสนุน จากนั้น คลิก ถัดไป.
 4. ทำตามคำแนะนำในการดำเนินการ และอัปโหลดแพคเกจการวินิจฉัย
บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้ MSDT บน Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. สร้างแพคเกจแบบสแตนด์อโลนที่สามารถปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ คำถามที่ 2 แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์สมมตินี้
Q2: วิธีฉันสามารถเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่

A2:
คุณสามารถเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านแพคเกจที่ถูกสร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แพคเกจนี้เรียกว่าแพคเกจแบบออฟไลน์ สามารถใช้แพคเกจแบบออฟไลน์เพื่อขอรับข้อมูลการวินิจฉัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือ Windows 7 ใด ๆ แพคเกจแบบออฟไลน์จะดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ปลายทางที่สร้างแฟ้ม CAB กับข้อมูลการวินิจฉัยที่สามารถอัปโหลดกลับไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เมื่อต้องการเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มต้น
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   .
  2. ชนิด msdt ในการ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม กล่อง จากนั้นเลือก msdt จากนั้น โปรแกรม รายการ
  3. พิมพ์คีย์ของคุณสนับสนุนที่ได้รับจาก Microsoft สนับสนุน จากนั้น คลิก ถัดไป.
  4. บนเครื่อง จะมีใช้ตัวแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ หน้า คลิก ถัดไป.
  5. เลือก คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น.
  6. เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกแพ็คเกจแบบออฟไลน์ ซึ่งสามารถเป็นสื่อแบบถอดได้หรือตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย
  7. แฟ้มสองแฟ้มจะถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ระบุ SupportPackage การกับ xxxx.DiagCab และ UploadResultsกับ xxxx.diagcfg (ที่ กับ xxxx คือหมายเลขรหัสผ่านที่ถูกใช้)
 2. ใน Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 มีการวินิจฉัย การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแพคเกจออฟไลน์อยู่
  2. คลิกสองครั้ง SupportPackageกับ xxxx.DiagCab แฟ้มที่มีการดำเนินการดังกล่าว
  3. ทำตามคำแนะนำในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลอาจใช้เวลาหลายนาทีในการทำให้เสร็จสมบูรณ์
  4. คลิก บันทึก เมื่อคุณดู การวินิจฉัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าจอ จากนั้น ให้บันทึกผลการวินิจฉัยบนไดรฟ์แบบถอดได้ โฟลเดอร์ หรือเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ผลการวินิจฉัยจะถูกบันทึกในแฟ้ม CAB
 3. หลังจากที่คุณบันทึกไฟล์ CAB ที่มีผลการวินิจฉัย ย้ายแฟ้มนี้ CAB Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และคลิ กสองครั้ง UploadResultsกับ xxxx.diagcfg แฟ้ม ทำตามคำแนะนำในการอัปโหลดไฟล์ CAB ไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
Q3: ไม่ MSDT เปลี่ยนการกำหนดค่าระบบของฉันได้หรือไม่

A3:
MSDT อาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น MSDT อาจเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจแก้จุดบกพร่อง และต้องการแล้ว ให้คุณทบทวนเกิดปัญหาที่คุณพบ เข้าสู่ระบบเหล่านี้บางอย่างอาจยังคงใช้ได้จนกว่าแพคเกจการวินิจฉัยอัปโหลดข้อมูลการแก้ปัญหาไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft MSDT อาจยังเปิดใช้การวินิจฉัยที่รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา นอกจากนี้ MSDT ยังสามารถติดตั้งแพคเกจของเวลาที่ใช้เพื่อให้สามารถดำเนินการบางแพ็คเกจการวินิจฉัย เช่น PowerShell หรือได้กรอบการสุทธิ จะถูกแปลงกลับเป็นการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย MSDT เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นการแพคเกจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับสถานการณ์สมมติที่เป็นแพคเกจขณะทำงานมีการติดตั้ง (เช่น PowerShell) เวลารัน แพคเกจอาจถูกเก็บไว้ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์

ยิ่งไปกว่านั้น บางแพคเกจการวินิจฉัยสามารถยังตรวจหาปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ถ้า MSDT โดยอัตโนมัติสามารถค้นหา และแก้ไขปัญหา คุณจะได้รับตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาการนำไปใช้ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะนำไปใช้แก้ไข แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยการแก้ไขจะยังคงอยู่หลังจากที่ MSDT เสร็จสมบูรณ์

Q4: คอมโพเนนต์และแฟ้มที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่ MSDT อัปโหลดแฟ้มไปยัง Microsoft

A4:
เป็นการอธิบายไว้ 3 คำถาม ตั้งค่าหรือคอมโพเนนต์ขณะใช้งานบางอย่างอาจยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ แพคเกจบางการวินิจฉัยอาจยังเปิดใช้งานการบันทึก tracing หรือเฉพาะที่อาจยังคงเปิดใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าการวิเคราะห์การอัปโหลดข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล MSDT การวินิจฉัยข้อมูลถูกเก็บไว้ชั่วคราวในโฟลเดอร์% WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID } (ซึ่ง GUID แทนเกิดการเรียกใช้การวินิจฉัย) โฟลเดอร์นี้จะถูกลบออกหลังจากแพคเกจการวินิจฉัยเสร็จสิ้นการดำเนินการ

นอกจากนี้มีการเก็บรักษาสำเนาของแฟ้มที่เก็บรวบรวม โดยแพคเกจการวินิจฉัยในโปรไฟล์ของผู้ใช้ เมื่อต้องการตรวจดู และลบข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Microsoft หลังจากเสร็จสิ้นการ MSDT ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  แล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. คลิก ค้นหา และแก้ไขปัญหา.
 3. คลิก ดูประวัติ.
 4. ถ้าคุณไม่เห็นรายการที่คุณต้องการดู คลิก รวมการแก้ไขปัญหาที่ถูกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
 5. คลิกขวาที่รายการใดรายการหนึ่ง จากนั้น คลิก Delect เมื่อต้องการแต่ละอินสแตนซ์ที่ระบุในการลบ หรือคลิก ล้างประวัติ เมื่อต้องการลบข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวม โดยการปฏิบัติการ MSDT
Q5: จะ MSDT เปลี่ยนนโยบายการดำเนินการ PowerShell

A5:
ส่วนใหญ่ของแพคเกจการวินิจฉัยที่ใช้ Windows 7 ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายการดำเนินการ PowerShell อย่างไรก็ตาม แพคเกจการวินิจฉัยบางอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลอาจเปลี่ยนนโยบายการดำเนินการ PowerShell เพื่อเป็นการชั่วคราว RemoteSigned นโยบาย กำลังย้อนกลับภายการตั้งค่าคอนฟิกนโยบายเดิมก่อนที่จะเสร็จสิ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดทราบว่า นโยบายที่อาจยังคงอยู่ RemoteSigned ถ้าคุณยกเลิกการเรียกใช้การวินิจฉัยก่อนแพคเกจ finalizes การดำเนินการ

Q6: ทำ MSDT งานได้อย่างถูกต้องบนระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นภาษาท้องถิ่น

A6:
MSDT ทำงานอย่างถูกต้องบน Windows รุ่นภาษาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม แปลเฉพาะบางคำอธิบายเนื้อหา ดังนั้น ส่วนประกอบของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ปรากฏในภาษาอังกฤษ

Q7: คุณเริ่มอย่าง MSDT ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลักของบน Windows Server 2008 R2 ไร

A7 วาง:
ตัวเลือกการติดตั้ง Windows Server 2008 R2 เซิร์ฟเวอร์หลักไม่สนับสนุนการแพคเกจการวินิจฉัย MSDT กำลังทำงานอยู่ ถ้าคุณต้องการที่วินิจฉัย Windows Server 2008 R2 ที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก คุณจำเป็นต้องติดต่อวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของคุณ และการร้องขอหมายเลขรหัสผ่านที่ดำเนินการแพคเกจการวินิจฉัยเฉพาะที่สามารถใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Server หลัก R2 ผ่านแบบระยะไกลของ Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2

Q8: Url ที่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์พร็อกซีการอนุญาตให้เรียกใช้แพคเกจการวินิจฉัยในคอมพิวเตอร์ที่ Windows 7 Windows Server 2008 R2

A8 วาง:
Url ต่อไปนี้มีการเข้าถึงเมื่อเรียกใช้การวินิจฉัยแพคเกจ:

การแก้ไขปัญหา

ส่วนนี้แสดงรายการปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเมื่อคุณเรียกใช้ MSDT

P1: หลัง จากที่คุณเรียกใช้ MSDT.exe บน Windows Vista หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 แล้ว พิมพ์หมายเลขรหัสผ่านที่ได้รับการสนับสนุน Microsoft คุณได้รับข้อผิดพลาด "มีปัญหาในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนของ Microsoft"

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากหมายเลขรหัสผ่านที่คุณใช้ไม่เข้ากัน กับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ถ้าคุณต้องการที่วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ถามวิศวกรฝ่ายสนับสนุนส่ง URL ที่จะเรียกใช้ MSDT บนระบบไม่ใช่ Windows 7 ถ้าคุณต้องการสร้างแพคเกจออฟไลน์เพื่อดำเนินการ บน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ดำเนินการ MSDT.exe บนคอมพิวเตอร์ที่มี ระบบปฏิบัติการเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งการติดตั้ง และสร้างแพคเกจแบบออฟไลน์ (SupportPackage.*DiagCab), ตามที่อธิบายไว้ใน Q2

P2: เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจแบบออฟไลน์ที่สร้างขึ้นบน Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003 หรือ Windows XP (MSDT-Portable.exe) บน Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 คุณได้รับข้อผิดพลาด "โปรแกรมประยุกต์นี้ไม่สนับสนุนบนระบบปฏิบัติการนี้" และออกไปแอพลิเคชัน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแพคเกจที่ออฟไลน์ถูกสร้างบนยก 7 คอมพิวเตอร์ (Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista หรือ Windows Server 2008) และเข้ากันไม่ได้ กับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ถ้าคุณต้องการที่รับข้อมูลจาก Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ขอสนับสนุนของ Microsoft เพื่อส่งพาสคีย์ที่ใช้ใน Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 เพื่อสร้างแพคเกจออฟไลน์เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการนี้

P3: เมื่อคุณเรียกใช้ MSDT.exe บน Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 แล้ว พิมพ์หมายเลขรหัสผ่าน คุณได้รับข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ให้บริการโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน" และออกจากแพคเกจการวินิจฉัย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ คลิก ดูรายละเอียดของข้อผิดพลาดปุ่มการระบุรหัสข้อผิดพลาด ต่อไปนี้เป็นรหัสข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด และการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ หรือแก้ไขปัญหา
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสข้อผิดพลาดรายละเอียด
0x80072EF3ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่มีอยู่ใน Q8 ก่อนหน้าในบทความนี้
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์ที่มีอยู่ใน Q8

MSDT สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทำให้ใช้ WinHttp เมื่อต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ในบางกรณี – ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณใช้พร็อกซีในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และสามารถสำเร็จในการเข้าถึงไซต์ที่มีอยู่ใน Q8 คุณอาจจะต้องกำหนดค่า winhttp ให้นำเข้าการตั้งค่าคอนฟิกพร็อกซีของเบราว์เซอร์ โดยการเรียกใช้คำสั่งด้านล่างบนหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง:

winhttp netsh นำเข้าแหล่งของพร็อกซี=% ie

เมื่อต้องการคืนค่าการตั้งค่าคอนฟิก winhttp เริ่มต้น โปรดเรียก:

netsh winhttp ใหม่ พร็อกซี.เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่การเชื่อมต่อจะพร้อมใช้งาน และสร้างแพคเกจแบบออฟไลน์แล้ว ตามที่อธิบายไว้ใน Q2 หรือ คุณอาจขอให้วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อสร้างแพคเกจแบบออฟไลน์ และส่งให้คุณดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
0x80072EE2ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหาในการดาวน์โหลดแพคเกจจากอินเทอร์เน็ต ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าพร็อกซี่ ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือขนาดใหญ่การหน่วงเวลาในการดาวน์โหลดแพคเกจการวินิจฉัยจากเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณอาจติดต่อวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อสร้างแพคเกจแบบออฟไลน์ และส่งให้คุณดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
0xC00CE558ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาเครือข่ายอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นพร็อกซี

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีอยู่ใน Q8 เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณอาจติดต่อวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อสร้างแพคเกจแบบออฟไลน์ และส่งให้คุณดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
926079 คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973559 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbfaq kbinfo kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbmt KB973559 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973559

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com