MS09-063: פגיעות בשירות אינטרנט עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 973565 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-063. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wsdapi.dll6.0.6000.16903321,53610-Aug-200913:08x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34801-Apr-200917:43Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6000.21103323,07210-Aug-200912:53x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34801-Apr-200917:43Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6001.18306351,23210-Aug-200913:05x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34818-Sep-200621:47Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6001.22491351,23210-Aug-200913:03x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34801-Apr-200919:40Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6002.18085355,32810-Aug-200912:35x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34818-Sep-200621:47Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6002.22194355,32810-Aug-200912:39x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34804-Apr-200907:04Not Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wsdapi.dll6.0.6000.16903399,87210-Aug-200913:20x64
Wsdapi.mofNot Applicable2,34802-Apr-200920:21Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6000.21103401,92010-Aug-200913:23x64
Wsdapi.mofNot Applicable2,34801-Apr-200917:43Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6001.18306437,24810-Aug-200914:11x64
Wsdapi.mofNot Applicable2,34818-Sep-200621:46Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6001.22491437,24810-Aug-200912:47x64
Wsdapi.mofNot Applicable2,34801-Apr-200918:14Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6002.18085441,85610-Aug-200912:47x64
Wsdapi.mofNot Applicable2,34818-Sep-200621:46Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6002.22194441,85610-Aug-200912:49x64
Wsdapi.mofNot Applicable2,34803-Apr-200921:52Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6000.16903321,53610-Aug-200913:08x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34801-Apr-200917:43Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6000.21103323,07210-Aug-200912:53x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34801-Apr-200917:43Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6001.18306351,23210-Aug-200913:05x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34818-Sep-200621:47Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6001.22491351,23210-Aug-200913:03x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34801-Apr-200919:40Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6002.18085355,32810-Aug-200912:35x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34818-Sep-200621:47Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6002.22194355,32810-Aug-200912:39x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34804-Apr-200907:04Not Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wsdapi.dll6.0.6001.183061,072,64010-Aug-200913:03IA-64
Wsdapi.mofNot Applicable2,34803-Jan-200819:24Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6001.224911,072,64010-Aug-200912:53IA-64
Wsdapi.mofNot Applicable2,34801-Apr-200918:15Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6002.180851,084,41610-Aug-200912:32IA-64
Wsdapi.mofNot Applicable2,34803-Jan-200819:24Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6002.221941,084,41610-Aug-200912:45IA-64
Wsdapi.mofNot Applicable2,34803-Apr-200921:52Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6001.18306351,23210-Aug-200913:05x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34818-Sep-200621:47Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6001.22491351,23210-Aug-200913:03x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34801-Apr-200919:40Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6002.18085355,32810-Aug-200912:35x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34818-Sep-200621:47Not Applicable
Wsdapi.dll6.0.6002.22194355,32810-Aug-200912:39x86
Wsdapi.mofNot Applicable2,34804-Apr-200907:04Not Applicable

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973565~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,405
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,886
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973565~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,572
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973565~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,410
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973565~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,412
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,362
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973565~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,062
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,205
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973565~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,205
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973565~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,729
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb973565~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,412
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,491
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_02586750bb706cbab099127431043f52_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21103_none_6ff7658e90e3fd60.manifest
File versionNot Applicable
File size676
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_10cefae0562caea9c5ae9aa9432a346a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_0c68951383aec182.manifest
File versionNot Applicable
File size676
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_56e686f154fd83a91015d70aee8e269c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_d06387b223322b79.manifest
File versionNot Applicable
File size676
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_59e7a5f30e49ee42a7239e8454399c82_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16903_none_11b187e66120f41b.manifest
File versionNot Applicable
File size676
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_adf1ea3d501fd45aca4380b141c9c954_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_6fed5d5b2f825fa1.manifest
File versionNot Applicable
File size676
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c49d1fa2f02e69e18ccc8f8ea50fde16_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_dbb92b4cce48b797.manifest
File versionNot Applicable
File size676
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16903_none_bcd054bd502d52a6.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21103_none_bd59c9aa694b25b2.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_beb994414d512f9c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_bedce04e66bc4c2c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_c048867f4ab94af1.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_c0c6531463dfed55.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:25
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_10cefae0562caea9c5ae9aa9432a346a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_688730973c0c32b8.manifest
File versionNot Applicable
File size678
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_11191d528d35343b1a82cfc1850818ff_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_c137663bb8d4992b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,000
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3b27da3b796f6a8bacd0ceab06fcb46c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_e156561c14e9944c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,000
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3d44b0499d34381e9c36cd981de82cdb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_68b39ff09f518103.manifest
File versionNot Applicable
File size680
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4184b56b0c86429793f6d0508e5d0eab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_19d1ee0e59d28820.manifest
File versionNot Applicable
File size680
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4f3e6c7458bb9c427a538299125ba2d9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16903_none_8575ce9dd23534af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,000
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7abaac056f16dc926486f73e380d008d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_b6c06686ecd7f220.manifest
File versionNot Applicable
File size680
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b1316f62f8da4e54a0a11b7122d44761_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_626cc5d823cd0fb3.manifest
File versionNot Applicable
File size680
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c49d1fa2f02e69e18ccc8f8ea50fde16_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_37d7c6d086a628cd.manifest
File versionNot Applicable
File size678
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ff1da87d17ad7baaadfa1c75b551f70e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21103_none_562419a0df4fb0ba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,000
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16903_none_18eef041088ac3dc.manifest
File versionNot Applicable
File size8,277
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21103_none_1978652e21a896e8.manifest
File versionNot Applicable
File size8,277
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_1ad82fc505aea0d2.manifest
File versionNot Applicable
File size8,277
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)16:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_1afb7bd21f19bd62.manifest
File versionNot Applicable
File size8,277
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_1c6722030316bc27.manifest
File versionNot Applicable
File size8,277
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_1ce4ee981c3d5e8b.manifest
File versionNot Applicable
File size8,277
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,841
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,647
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,928
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,815
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,419
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,086
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,976
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,926
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,812
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,201
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,032
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,058
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,868
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb973565~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,992
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,950
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,989
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,992
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16903_none_bcd054bd502d52a6.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21103_none_bd59c9aa694b25b2.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_beb994414d512f9c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_bedce04e66bc4c2c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_c048867f4ab94af1.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_c0c6531463dfed55.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:25
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_10cefae0562caea9c5ae9aa9432a346a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_0c6a390983acca7e.manifest
File versionNot Applicable
File size677
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_210e6e9a8c0bfe96e0d0b176ec358511_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_7510b29362d9f274.manifest
File versionNot Applicable
File size998
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_563f9f9096a04cd43ca340f98b5a96b5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_688d0997fe6ef220.manifest
File versionNot Applicable
File size998
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_646ca2d9102a30ed807eedac78e2050e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_85713cd34c6b4a7e.manifest
File versionNot Applicable
File size678
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8b47e71f1507182fde2faabcaa355d8c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_5466888f4676f35d.manifest
File versionNot Applicable
File size678
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_aafe86b8a6d37ec2bc7db4d11f331731_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_736d52443fab539c.manifest
File versionNot Applicable
File size678
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c49d1fa2f02e69e18ccc8f8ea50fde16_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_dbbacf42ce46c093.manifest
File versionNot Applicable
File size677
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ef8e87598eebe5d37e05e7eee0c6e09c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_d246f661a569f373.manifest
File versionNot Applicable
File size678
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_bebb38374d4f3898.manifest
File versionNot Applicable
File size8,263
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_bede844466ba5528.manifest
File versionNot Applicable
File size8,263
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:21
PlatformNot Applicable
File nameIa64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_c04a2a754ab753ed.manifest
File versionNot Applicable
File size8,263
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)13:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_c0c7f70a63ddf651.manifest
File versionNot Applicable
File size8,263
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973565~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,412
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973565~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,805
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973565~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,417
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,050
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973565~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,859
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,890
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973565~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,694
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,051
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973565~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,859
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973565_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,674
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973565~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,473
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,783
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,819
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973565_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)11-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18306_none_beb994414d512f9c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22491_none_bedce04e66bc4c2c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)14:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18085_none_c048867f4ab94af1.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_wsdapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22194_none_c0c6531463dfed55.manifest
File versionNot Applicable
File size8,249
Date (UTC)10-Aug-2009
Time (UTC)17:25
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 973565 - Last Review: יום שני 16 נובמבר 2009 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB973565

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com