MS09-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2007: 10 listopada 2009

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 973593 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-067. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znany problem z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń wyłączenie ochrony nieaktywnego arkusza w programie Office Excel 2007 za pomocą metody Unprotect powoduje, że formanty nieaktywnego arkusza są wyświetlane w innych arkuszach. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 978399. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  978399 Opis pakietu poprawek dla programu Office Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 23 lutego 2010 (j. ang.)
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w przypadku pracy z kodem makra języka Visual Basic for Applications (VBA) programu Microsoft Excel 2007 może występować następujący problem:
  Symptom

  Korzystając z modelu obiektowego (na przykład kodu: Worksheets("sheet2").Unprotect) wyłączono ochronę arkusza. Jeśli arkusz, którego ochronę wyłączono, nie jest arkuszem aktywnym, jego zawartość staje się widoczna w bieżącym arkuszu. Ten problem występuje do czasu podjęcia akcji powodującej zaktualizowanie programu Excel.


  Rozwiązanie

  Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować poprawkę opisaną w artykule 978522 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  978522 Opis pakietu poprawek dla programu Office Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 23 grudnia 2009 (j. ang.)  Obejście 1

  W celu obejścia tego problemu należy zminimalizować, a następnie zmaksymalizować okno programu Excel, co spowoduje ponowne narysowanie (odświeżenie) arkusza programu Excel.

  Obejście 2

  Firma Microsoft przedstawia przykłady programistyczne jedynie jako przykłady — bez żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w tym również bez gwarancji dorozumianych dotyczących przydatności handlowej czy przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą wyjaśnić, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów, aby dodać funkcje czy utworzyć procedury w celu spełnienia określonych potrzeb użytkownika.
  Użytkownicy, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia w zakresie programowania, mogą skontaktować się z partnerem Microsoft Certified lub skorzystać z usług Microsoft Advisory Services. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

  Partnerzy Microsoft Certified — https://partner.microsoft.com/global/30000104

  Usługi Microsoft Advisory Services — http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych opcji pomocy technicznej i sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

  W celu obejścia tego problemu można zmodyfikować kod makra, uaktywniając arkusz programu Excel przed uruchomieniem metody wyłączenia ochrony (Unprotect), jak pokazano w poniższym kodzie przykładowym.
  Sub Button1_Click()
    Dim NowActiveSheet As WorkSheet
    Worksheets("sheet2").Protect
    Set NowActiveSheet=ActiveSheet
    ' Uaktywnienie arkusza programu Excel przed uruchomieniem metody Unprotect.
    Worksheets("sheet2").Activate
    Worksheets("sheet2").Unprotect
    NowActiveSheet.Activate
  End Sub 
  
  Obejście 3

  W celu obejścia tego problemu po wystąpieniu problemu należy ręcznie lub za pomocą makra uaktywnić wszystkie arkusze w programie Excel.
Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 978382. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
978382 MS10-017: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2007: 9 marca 2010

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

 • 973402 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)
 • 974492 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)
 • 971787 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office System 2007 (Excel.msp, Xlconv.msp): 30 czerwca 2009 (j. ang.)
 • 973932 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)
 • 973823 Po skopiowaniu i wklejeniu komórek w programie Excel 2007 reguły formatowania warunkowego są zduplikowane (j. ang.)
 • 971858 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel.msp, Graph.msp, Xlconv.msp): 30 czerwca 2009 (j. ang.)
 • 972577 Po obróceniu tekstu w komórkach w dokumencie programu Excel 2007 w kliencie usług terminalowych w trybie rozciągania ekranu na wiele monitorów tekst jest niewyrównany, częściowo lub całkiem niewidoczny albo nie działa autodopasowanie szerokości kolumn (j. ang.)
 • 973933 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)
 • 971860 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel.msp, Graph.msp, Oart.msp, Oartconv.msp, Xlconv.msp): 30 czerwca 2009 (j. ang.)
 • 974496 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)
 • 974487 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office System 2007 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp, Powerpoint-x-none.msp, Pptconv-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących składników:
 • Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2007
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2007
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949585 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2007 (j. ang.)

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
969682 MS09-021: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2007: 9 czerwca 2009

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe12.0.6514.500018,341,21618-Aug-200905:48
Excel.manNot Applicable79114-Aug-200917:26
Xlcall32.dll12.0.6500.500010,12026-Feb-200920:09

Właściwości

Numer ID artykułu: 973593 - Ostatnia weryfikacja: 15 marca 2010 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Excel 2007
Słowa kluczowe: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB973593

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com