คำอธิบาย MS09-067: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2007: 10 พฤศจิกายน 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973593 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 067 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยนี้ เมื่อคุณใช้การยกเลิกป้องกันวิธีการยกเลิกป้องกันแผ่นงานไม่ได้ใช้งานใน Office Excel 2007 ตัวควบคุมในแผ่นงานไม่ได้ใช้งานจะแสดงอยู่ในแผ่นงานอื่น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 978399สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  978399คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 Office แพ็คเกจ (Excel x none.msp กราฟ x none.msp, Xlconv x none.msp, Xlview x none.msp): 23 กุมภาพันธ์ 2010
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้เมื่อคุณทำงานกับ Microsoft Excel 2007 Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ (VBA) แมโครรหัส:
  อาการ

  ยกเลิกการคุณป้องกันแผ่นงาน โดยใช้รูปแบบวัตถุ เช่น Worksheets("sheet2").Unprotect หากแผ่นงานที่ไม่มีการป้องกันการไม่มีแผ่นงานปัจจุบัน เนื้อหาจากแผ่นงานที่ไม่มีการป้องกันการมองเห็นได้บนแผ่นงานปัจจุบัน ปัญหานี้ยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการดำเนินการที่อัพเด Excel


  การแก้ไข

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 978522สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  978522คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนการ Office Excel 2007 (Excel x none.msp, Xlconv x none.msp): 23 ธันวาคม 2009  วิธีแก้ปัญหา 1

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ย่อเล็กสุด และหน้าต่าง Excel ออกใหม่ หรือฟื้นฟูแผ่นงาน Excel ที่ขยายใหญ่สุดแล้ว

  วิธีแก้ปัญหา 2

  Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันแสดง หรือ อื่น รวม แต่ไม่จำกัดเพียงการ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่พวกเขาจะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการตามที่คุณต้องการไม่
  ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจต้องติดต่อคู่ค้ารับรองของ Microsoft หรือคำแนะนำบริการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้:

  Microsoft รับรองคู่ค้า-https://partner.microsoft.com/global/30000104

  บริการคำแนะนำของ Microsoft-http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ และ เกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรหัสแมโครเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการเรียกใช้แผ่นงาน Excel ก่อนยกเลิกป้องกันมีการเรียกใช้เมธอดดังที่แสดงในตัวอย่างรหัสต่อไปนี้
  Sub Button1_Click()
    Dim NowActiveSheet As WorkSheet
    Worksheets("sheet2").Protect
    Set NowActiveSheet=ActiveSheet
    ' Activate the Excel sheet before running Unprotect method.
    Worksheets("sheet2").Activate
    Worksheets("sheet2").Unprotect
    NowActiveSheet.Activate
  End Sub 
  
  วิธีแก้ปัญหา 3

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้แผ่นงานทั้งหมดใน Excel ด้วยตนเอง หรือ โดยการใช้แมโครหลังจากเกิดปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 978382สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
978382คำอธิบาย MS10-017: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2007: 9 มีนาคม 2010

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

แก้ปัญหาที่ไม่ใช่รักษาความปลอดภัยที่จะรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • 973402คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 แพ็คเกจ (Excel x none.msp กราฟ x none.msp, Xlview x none.msp): 25 สิงหาคม 2009
 • 974492คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 แพ็คเกจ (Excel x none.msp กราฟ x none.msp, Xlconv x none.msp, Xlview x none.msp): 25 สิงหาคม 2009
 • 971787คำอธิบายของ 2007 Office ระบบ hotfix แพ็คเกจ (Excel.msp, Xlconv.msp): เดือน 30 มิถุนายน 2009
 • 973932คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 (Excel x none.msp, Xlconv x none.msp): 25 สิงหาคม 2009
 • 973823กฎที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซ้ำกันเมื่อคุณคัดลอก และวางเซลล์ใน Excel 2007
 • 971858คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 (Excel.msp, Graph.msp, Xlconv.msp): เดือน 30 มิถุนายน 2009
 • 972577เมื่อคุณหมุนข้อความในเซลล์ที่ในเอกสารใน Excel 2007 บนไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลที่ทำงานในโหมดการตรวจสอบ Spanning ข้อความปรากฏ misaligned บางส่วน หรือทั้งหมด invisible หรือความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติกับฟังก์ชันไม่ทำงาน
 • 973933คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 แพ็คเกจ (Excel x none.msp กราฟ x none.msp, Xlconv x none.msp): 25 สิงหาคม 2009
 • 971860คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 (Excel.msp, Oartconv.msp Graph.msp, Oart.msp Xlconv.msp): เดือน 30 มิถุนายน 2009
 • 974496คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 (Excel x none.msp, Xlconv x none.msp, Xlview x none.msp): 25 สิงหาคม 2009
 • 974487คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนระบบ Office 2007 แพ็คเกจ (Excel x none.msp กราฟ x none.msp, Oart x none.msp, Oartconv x none.msp, Powerpoint x none.msp, Pptconv x none.msp, Xlconv x none.msp): 25 สิงหาคม 2009

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมีการติดตั้งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • 2007 Microsoft Office ชุด Service Pack 2 (SP2)
 • 2007 Microsoft Office ชุด Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949585วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
969682คำอธิบาย MS09-021: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2007: เดือน 9 มิถุนายน 2009

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Excel.exe12.0.6514.500018,341,21618 2009 Aug05:48
Excel.manไม่สามารถใช้งานได้79114 2009 Aug17:26
Xlcall32.dll12.0.6500.500010,12026 2009 Feb20:09

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973593 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB973593 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973593

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com