ข้อผิดพลาด stop เมื่อมีการเอาออกอย่างกะทันหันของตัวควบคุมโฮสต์ USB เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "Stop รหัสข้อผิดพลาด 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA)"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973618 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Windows Server 2003 ล้มเหลวเมื่อมีการเอาออกอย่างกะทันหันของตัวควบคุมโฮสต์ USB เกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:
หยุด 0x00000050 (พารามิเตอร์ 1, พารามิเตอร์ 2, parameter3, parameter4)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบปฏิบัติการพยายามเข้าถึงหน่วยความจำที่ถูกบ่งชี้ โดยโฮสต์คอนโทรลเลอร์ให้ลงทะเบียนเมื่อมีการรีสตาร์ทโฮสต์คอนโทรลเลอร์ USB อย่างไรก็ตาม ลงทะเบียนจะไม่ถูกต้องถ้าโฮสต์คอนโทรลเลอร์จะถูกเอาออก

เมื่อมีการเอาโฮสต์คอนโทรลเลอร์ ค่าโฮสต์คอนโทรลเลอร์ลงทะเบียนจะถูกปรับปรุงค่า 0xffffffff อย่างไรก็ตาม ระบบปฏิบัติการไม่มีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนี้ และระบบปฏิบัติการพยายามเตรียมใช้งานฮาร์ดแวร์ ลักษณะการทำงานนี้ล้มเหลวระบบปฏิบัติการ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์ก่อนหน้าอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Usbehci.sys5.2.3790.337830,72016 2009 ก.ค.13:16ไม่เกี่ยวข้องSP1
Usbohci.sys5.2.3790.337817,66416 2009 ก.ค.13:16ไม่เกี่ยวข้องSP1
Usbport.sys5.2.3790.3378146,43216 2009 ก.ค.13:16x 86SP1
Usbuhci.sys5.2.3790.337820,99216 2009 ก.ค.13:16ไม่เกี่ยวข้องSP1
Usbehci.sys5.2.3790.455330,72016 2009 ก.ค.12:21ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2
Usbohci.sys5.2.3790.455317,66416 2009 ก.ค.12:22ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2
Usbport.sys5.2.3790.4553146,43216 2009 ก.ค.12:22x 86ติดตั้ง SP2
Usbuhci.sys5.2.3790.455320,99216 2009 ก.ค.12:22ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Usbehci.sys5.2.3790.337852,35217 2009 ก.ค.08:24x 64SP1
Usbohci.sys5.2.3790.337827,00817 2009 ก.ค.08:24x 64SP1
Usbport.sys5.2.3790.3378214,01617 2009 ก.ค.08:24x 64SP1
Usbuhci.sys5.2.3790.337832,89617 2009 ก.ค.08:24x 64SP1
Usbehci.sys5.2.3790.455352,35217 2009 ก.ค.08:28x 64ติดตั้ง SP2
Usbohci.sys5.2.3790.455327,00817 2009 ก.ค.08:28x 64ติดตั้ง SP2
Usbport.sys5.2.3790.4553214,01617 2009 ก.ค.08:28x 64ติดตั้ง SP2
Usbuhci.sys5.2.3790.455332,89617 2009 ก.ค.08:28x 64ติดตั้ง SP2
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Usbehci.sys5.2.3790.3378100,86417 2009 ก.ค.08:24ไม่เกี่ยวข้องSP1
Usbohci.sys5.2.3790.337850,43217 2009 ก.ค.08:24ไม่เกี่ยวข้องSP1
Usbport.sys5.2.3790.3378415,74417 2009 ก.ค.08:24IA 64SP1
Usbuhci.sys5.2.3790.337872,19217 2009 ก.ค.08:24ไม่เกี่ยวข้องSP1
Usbehci.sys5.2.3790.4553100,86417 2009 ก.ค.08:27ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2
Usbohci.sys5.2.3790.455350,43217 2009 ก.ค.08:27ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2
Usbport.sys5.2.3790.4553415,74417 2009 ก.ค.08:27IA 64ติดตั้ง SP2
Usbuhci.sys5.2.3790.455372,19217 2009 ก.ค.08:27ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973618 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB973618 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973618

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com