คำอธิบาย MS09-035: ของ ATL สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์สมาร์ทสำหรับ Visual Studio 2008: 11 สิงหาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973674 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 035 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้แทนใด ๆ ทการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

ถอนการติดหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถตั้ง โดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

ปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งโดยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Visual Studio 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
959417เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะซ่อมแซม ถอนการติดตั้ง หรือติดตั้ง Visual Studio Team System 2008 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่เพิ่มคุณลักษณะ Windows Installer ใหม่: "ปัญหาที่พบในขณะโหลดคอมโพเนนต์ติดตั้ง"

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Atl.libไม่สามารถใช้งานได้12,64623 2009 ก.ค.06:26
Atl.libไม่สามารถใช้งานได้12,88423 2009 ก.ค.06:26
Atl90.dll9.0.21022.22090,11225 2009 ก.ค.17:35
Atl90.dll9.0.21022.220106,49625 2009 ก.ค.17:35
Atl90.dll9.0.21022.220112,12825 2009 ก.ค.17:35
Atl90.dll9.0.21022.22076,80025 2009 ก.ค.17:35
Atl90.dll9.0.21022.22075,26425 2009 ก.ค.17:35
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,929,21623 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,970,17623 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,961,98423 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,986,56023 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,912,83223 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,961,98423 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,929,21623 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,970,17623 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,961,98423 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,986,56023 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,912,83223 2009 ก.ค.06:26
Atl90.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,961,98423 2009 ก.ค.06:26
Atlbuild.hไม่สามารถใช้งานได้57023 2009 ก.ค.06:26
Atlcom.hไม่สามารถใช้งานได้176,64423 2009 ก.ค.06:26
Atlcomcli.hไม่สามารถใช้งานได้68,96123 2009 ก.ค.06:26
Atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้161,11423 2009 ก.ค.06:26
Atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้163,99823 2009 ก.ค.06:26
Atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้136,10223 2009 ก.ค.06:26
Atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้137,29623 2009 ก.ค.06:26
Atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้140,22023 2009 ก.ค.06:26
Atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้138,88623 2009 ก.ค.06:26
Atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้127,94823 2009 ก.ค.06:26
Atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้132,81623 2009 ก.ค.06:26
Atlosapis.pdbไม่สามารถใช้งานได้86,01623 2009 ก.ค.06:26
Atls.libไม่สามารถใช้งานได้583,62823 2009 ก.ค.06:26
Atls.libไม่สามารถใช้งานได้600,98423 2009 ก.ค.06:26
Atls.libไม่สามารถใช้งานได้893,12823 2009 ก.ค.06:26
Atls.libไม่สามารถใช้งานได้893,65623 2009 ก.ค.06:26
Atls.libไม่สามารถใช้งานได้901,85423 2009 ก.ค.06:26
Atls.libไม่สามารถใช้งานได้902,38223 2009 ก.ค.06:26
Atls.libไม่สามารถใช้งานได้783,79623 2009 ก.ค.06:26
Atls.libไม่สามารถใช้งานได้900,82623 2009 ก.ค.06:26
Atls.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,306,62423 2009 ก.ค.06:26
Atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,072,06423 2009 ก.ค.06:26
Atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,131,63823 2009 ก.ค.06:26
Atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,405,05823 2009 ก.ค.06:26
Atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,404,76023 2009 ก.ค.06:26
Atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,415,57223 2009 ก.ค.06:26
Atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,414,41023 2009 ก.ค.06:26
Atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,251,82223 2009 ก.ค.06:26
Atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,228,52623 2009 ก.ค.06:26
Atlsd.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,306,62423 2009 ก.ค.06:26
Mfc90chs.dll9.0.21022.22020,99225 2009 ก.ค.17:35
Mfc90cht.dll9.0.21022.22020,99225 2009 ก.ค.17:35
Mfc90deu.dll9.0.21022.22036,35225 2009 ก.ค.17:35
Mfc90enu.dll9.0.21022.22031,23225 2009 ก.ค.17:35
Mfc90enu.dll9.0.21022.22031,23225 2009 ก.ค.17:35
Mfc90esn.dll9.0.21022.22035,84025 2009 ก.ค.17:35
Mfc90esp.dll9.0.21022.22035,84025 2009 ก.ค.17:35
Mfc90fra.dll9.0.21022.22035,32825 2009 ก.ค.17:35
Mfc90ita.dll9.0.21022.22035,32825 2009 ก.ค.17:35
Mfc90jpn.dll9.0.21022.22025,08825 2009 ก.ค.17:36
Mfc90kor.dll9.0.21022.22025,08825 2009 ก.ค.17:36
MFC90u.dll9.0.21022.220823,80825 2009 ก.ค.17:36
MFC90u.dll9.0.21022.220837,12025 2009 ก.ค.17:36
MFC90u.dll9.0.21022.2201,052,16025 2009 ก.ค.17:36
MFC90u.dll9.0.21022.2201,052,67225 2009 ก.ค.17:36
MFC90u.dll9.0.21022.2201,044,48025 2009 ก.ค.17:36
MFC90u.dll9.0.21022.2201,045,50425 2009 ก.ค.17:36
MFC90u.dll9.0.21022.220750,59225 2009 ก.ค.17:36
MFC90u.dll9.0.21022.220722,94425 2009 ก.ค.17:36
Mfc90u.libไม่สามารถใช้งานได้1,167,39423 2009 ก.ค.06:26
Mfc90u.pdbไม่สามารถใช้งานได้6,508,54423 2009 ก.ค.06:26
Mfc90u.pdbไม่สามารถใช้งานได้6,500,35223 2009 ก.ค.06:26
Mfc90u.pdbไม่สามารถใช้งานได้6,688,76823 2009 ก.ค.06:26
Mfc90u.pdbไม่สามารถใช้งานได้6,729,72823 2009 ก.ค.06:26
Mfc90u.pdbไม่สามารถใช้งานได้6,737,92023 2009 ก.ค.06:26
Mfc90u.pdbไม่สามารถใช้งานได้6,369,28023 2009 ก.ค.06:26
Mfc90u.pdbไม่สามารถใช้งานได้6,279,16823 2009 ก.ค.06:26
MFC90ud.dll9.0.21022.2201,713,15225 2009 ก.ค.17:36
MFC90ud.dll9.0.21022.2201,739,26425 2009 ก.ค.17:36
MFC90ud.dll9.0.21022.2201,922,04825 2009 ก.ค.17:36
MFC90ud.dll9.0.21022.2201,926,14425 2009 ก.ค.17:36
MFC90ud.dll9.0.21022.2202,080,76825 2009 ก.ค.17:36
MFC90ud.dll9.0.21022.2202,084,35225 2009 ก.ค.17:36
MFC90ud.dll9.0.21022.2201,453,56825 2009 ก.ค.17:36
MFC90ud.dll9.0.21022.2201,156,60825 2009 ก.ค.17:36
Mfc90ud.libไม่สามารถใช้งานได้1,552,30823 2009 ก.ค.06:26
Mfc90ud.libไม่สามารถใช้งานได้1,552,30423 2009 ก.ค.06:26
Mfc90ud.pdbไม่สามารถใช้งานได้8,556,54423 2009 ก.ค.06:26
Mfc90ud.pdbไม่สามารถใช้งานได้8,925,18423 2009 ก.ค.06:26
Mfc90ud.pdbไม่สามารถใช้งานได้8,933,37623 2009 ก.ค.06:26
Mfc90ud.pdbไม่สามารถใช้งานได้9,007,10423 2009 ก.ค.06:26
Mfc90ud.pdbไม่สามารถใช้งานได้9,015,29623 2009 ก.ค.06:26
Mfc90ud.pdbไม่สามารถใช้งานได้8,327,16823 2009 ก.ค.06:26
Mfc90ud.pdbไม่สามารถใช้งานได้8,081,40823 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90u.libไม่สามารถใช้งานได้349,40623 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90u.libไม่สามารถใช้งานได้349,43823 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90u.libไม่สามารถใช้งานได้349,80023 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90u.libไม่สามารถใช้งานได้350,11623 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90u.libไม่สามารถใช้งานได้350,47223 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90u.libไม่สามารถใช้งานได้350,78823 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90u.libไม่สามารถใช้งานได้348,85223 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90u.libไม่สามารถใช้งานได้342,68423 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90u.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,314,81623 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90ud.libไม่สามารถใช้งานได้351,05623 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90ud.libไม่สามารถใช้งานได้351,17223 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90ud.libไม่สามารถใช้งานได้351,26623 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90ud.libไม่สามารถใช้งานได้351,57023 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90ud.libไม่สามารถใช้งานได้352,63023 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90ud.libไม่สามารถใช้งานได้352,93423 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90ud.libไม่สามารถใช้งานได้349,88423 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90ud.libไม่สามารถใช้งานได้342,54223 2009 ก.ค.06:26
Mfcs90ud.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,298,43223 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90.dll9.0.21022.22033,79225 2009 ก.ค.17:36
Msvcr90.dll9.0.21022.22037,37625 2009 ก.ค.17:36
Msvcr90.dll9.0.21022.22040,96025 2009 ก.ค.17:36
Msvcr90.dll9.0.21022.22028,16025 2009 ก.ค.17:36
Msvcr90.dll9.0.21022.22024,57625 2009 ก.ค.17:36
Msvcr90.pdbไม่สามารถใช้งานได้355,32823 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90.pdbไม่สามารถใช้งานได้363,52023 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90.pdbไม่สามารถใช้งานได้355,32823 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90.pdbไม่สามารถใช้งานได้363,52023 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90.pdbไม่สามารถใช้งานได้347,13623 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90.pdbไม่สามารถใช้งานได้379,90423 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90d.dll9.0.21022.22086,01625 2009 ก.ค.17:36
Msvcr90d.dll9.0.21022.22091,64825 2009 ก.ค.17:36
Msvcr90d.dll9.0.21022.22097,79225 2009 ก.ค.17:37
Msvcr90d.dll9.0.21022.22099,84025 2009 ก.ค.17:37
Msvcr90d.dll9.0.21022.22067,58425 2009 ก.ค.17:37
Msvcr90d.dll9.0.21022.22058,88025 2009 ก.ค.17:37
Msvcr90d.pdbไม่สามารถใช้งานได้461,82423 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90d.pdbไม่สามารถใช้งานได้470,01623 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90d.pdbไม่สามารถใช้งานได้486,40023 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90d.pdbไม่สามารถใช้งานได้494,59223 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90d.pdbไม่สามารถใช้งานได้437,24823 2009 ก.ค.06:26
Msvcr90d.pdbไม่สามารถใช้งานได้461,82423 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.libไม่สามารถใช้งานได้12,338,82223 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.libไม่สามารถใช้งานได้12,403,21023 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.libไม่สามารถใช้งานได้12,043,38223 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.libไม่สามารถใช้งานได้12,070,64023 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.libไม่สามารถใช้งานได้12,154,74023 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.libไม่สามารถใช้งานได้12,176,81023 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.libไม่สามารถใช้งานได้11,280,38223 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.libไม่สามารถใช้งานได้10,468,12023 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,912,83223 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,921,02423 2009 ก.ค.06:26
Uafxcw.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,912,83223 2009 ก.ค.06:26
Uafxcwd.libไม่สามารถใช้งานได้15,906,90823 2009 ก.ค.06:26
Uafxcwd.libไม่สามารถใช้งานได้15,947,65023 2009 ก.ค.06:26
Uafxcwd.libไม่สามารถใช้งานได้15,669,94423 2009 ก.ค.06:26
Uafxcwd.libไม่สามารถใช้งานได้15,707,03223 2009 ก.ค.06:26
Uafxcwd.libไม่สามารถใช้งานได้16,028,15023 2009 ก.ค.06:26
Uafxcwd.libไม่สามารถใช้งานได้16,058,33423 2009 ก.ค.06:26
Uafxcwd.libไม่สามารถใช้งานได้14,445,06023 2009 ก.ค.06:26
Uafxcwd.libไม่สามารถใช้งานได้12,195,92023 2009 ก.ค.06:26
Uafxcwd.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,921,02423 2009 ก.ค.06:26

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973674 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB973674 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973674

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com