คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft XML หลักของบริการ 4.0 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973685
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่โหลด XHTML เอกสาร โดยใช้บริการหลักของ XML ของ Microsoft (MSXML), MSXML จะส่ง ร้องขอไปยัง World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อนำมาใช้เอกสารที่รู้จักกันดี พิมพ์แฟ้ม Definition (DTD) ทุกครั้ง ลักษณะการทำงานนี้อาจนำปริมาณการใช้งานมากมาย ไปยังเซิร์ฟเวอร์ W3C บางครั้ง คุณอาจพบแฟ้ม XHTML ไม่โหลด เนื่องจากการร้องขอการ DTD ถูกบล็อค โดยเซิร์ฟเวอร์ W3C เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างเช่น คุณมีแฟ้ม JavaScript (.js) ที่ประกอบด้วยต่อไปนี้ รหัส:
function pullXHtml() {
 var xml = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.4.0");
 xml.async = false;
 xml.loadXML(
  "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">" +
  "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en' lang='en'><head><title>simple document</title></head>" +
  "<body><p>a simple&nbsp;paragraph</p></body></html>");
 if (xml.parseError.errorCode != 0) {
  var myErr = xml.parseError;
  WScript.Echo("ERROR:" + myErr.reason);
 } else {
  WScript.echo("The XHTML document was loaded successfully.");
 }
}

pullXHtml();
เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม JavaScript แฟ้มเอกสารที่มี XHTML โดยโหลด ใช้ MSXML ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับการ ต่อไปนี้ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม JavaScript ถ้าการร้องขอการ DTD ถูกบล็อค โดยเซิร์ฟเวอร์ W3C:
ข้อผิดพลาด: เซิร์ฟเวอร์ไม่เข้าใจการร้องขอ หรือการร้องขอ ไม่ถูกต้อง
ทรัพยากรการประมวลผลข้อผิดพลาด
'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ JavaScript แฟ้มจะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณ จะได้รับข้อความต่อไปนี้:
มีเอกสาร XHTML โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
 • หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ MSXML เก็บแฟ้ม DTD เครื่องเพื่อลดจำนวนของการร้องขอที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ W3C
 • หลังจาก คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงใน Windows Vista, Windows Server 2008 หรือใน Windows 7 คุณต้องเรียกใช้แฟ้มการติดตั้งในฐานะผู้ดูแล
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XHTML และคำนิยามชนิดเอกสาร (DTD), โปรดดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

วิธีการตรวจสอบรุ่น MSXML

เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่น MSXML ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาแฟ้ม Msxml4.dll ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  C:\Windows\System32
 2. คลิกขวาแฟ้ม Msxml4.dll และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 3. คลิก เวอร์ชั่น แท็บเมื่อต้องดูข้อมูลรุ่น
  หมายเหตุ ใน Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 คลิก รายละเอียด แท็บแทน

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

จะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติ โดย Windows Update อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ด้วยตนเอง ด้วยการดาวน์โหลด แพคเกจที่เหมาะสม มีแพคเกจต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยการแก้ไขนี้ เหล่านั้น แพคเกจถูกนำออกใช้สำหรับสถานการณ์การติดตั้งที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
บทความ KBสถานการณ์การติดตั้งการปรับปรุง แพคเกจเวอร์ชั่น MSXMLระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน
973685 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft XML หลักของบริการ 4.0 Service Pack 3
มีการติดตั้ง MSXML 4.0 โดยมี โปรแกรมประยุกต์ หรือติดตั้งด้วยตนเอง ด้วยตัวคุณเอง เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีติดตั้ง MSXML 4.0 SP3 ไว้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 4.0 SP3Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2 Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Service Pack ที่ 2 Windows XP Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3
973686 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft MSXML หลักของบริการ 6.0 Service Pack 2
มีการติดตั้ง MSXML 6.0 โดยการ โปรแกรมประยุกต์ หรือติดตั้งด้วยตนเอง ด้วยตัวคุณเอง เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SP2 6.0 MSXML ที่ติดตั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 6.0 ติดตั้ง SP2Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2 Windows XP Service Pack 2
973687 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft 3.0 บริการหลักของ MSXML 6.0 บริการหลักของ MSXML
MSXML3 และ MSXML6 ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML3.0 และ MSXML 6.0Windows XP SP3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 3.0Windows XP Professional x64 Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 3.0Windows Server 2003 SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 3.0Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2 x 64 Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 3.0Windows Server 2003 Service Pack 2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows Vista, Windows Vista SP1 และ Windows Vista SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต SP1 เวอร์ชั่น 64 บิตของ Windows Vista และ Windows Vista SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0เวอร์ชั่น 2008 x 64 Windows Server 2008 x 64 Edition และ Windows Server ติดตั้ง SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2008 สำหรับ SP2 ระบบที่ใช้ Itanium
973688 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft XML หลักของบริการ 4.0 Service Pack 2
มีการติดตั้ง MSXML 4.0 โดยมี โปรแกรมประยุกต์ หรือติดตั้งด้วยตนเอง ด้วยตัวคุณเอง เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีติดตั้ง MSXML 4.0 SP2 ไว้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ในแพ็คเกจการปรับปรุงในขณะนี้
MSXML 4.0 ติดตั้ง SP2Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2 Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Service Pack ที่ 2 Windows XP Service Pack 2 Windows XP Service Pack

สำหรับ คลิกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft การ บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้มากที่สุด ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสปัจจุบัน ณวันมีการที่แฟ้ม ถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกัน เปลี่ยนแปลงไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

แฟ้มข้อมูล

การปรับปรุงนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแฟ้ม แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงอยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน ในการ วันและเวลา สินค้าในการควบคุม แผง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 r2 และ ของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลา
Msxml4.dll4.30.2107.01,393,48020 2009 ก.ค.14:16
Msxml4r.dll4.30.2100.088,90420 2009 ก.ค.14:16

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของชนิดเอกสาร เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtds.html
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XHTML แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.w3.org/TR/xhtml1/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MSXML โปรดเยี่ยมชม Microsoft ต่อไปนี้ นักพัฒนาเครือข่ายเว็บไซต์:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms763742 (VS.85) .aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของ Microsoft เวอร์ชั่น XML Parser (MSXML) ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
269238รายการของเวอร์ชันตัวแยกวิเคราะห์ XML Microsoft (MSXML)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
954459MS08-069: คำอธิบายการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ 6.0 บริการหลักของ XML: 11 พฤศจิกายน 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ การ บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973685 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 5.0
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbqfe atdownload kbmt KB973685 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973685

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com