คำอธิบายโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ 3.0 บริการหลักของ MSXML และ 6.0 บริการหลักของ MSXML

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973687 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่โหลด XHTML เอกสาร โดยใช้บริการหลักของ XML ของ Microsoft (MSXML), MSXML จะส่งการร้องขอการ Consortium เวิลด์ไวด์เว็บ (W3C) เพื่อกำหนดชนิดของเอกสาร (DTD) แฟ้มที่รู้จักกันดีการนำมาใช้ทุกครั้ง ลักษณะการทำงานนี้อาจนำล็อตการรับส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ W3C ในบางครั้ง คุณอาจพบแฟ้ม XHTML จะไม่โหลดเสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากการร้องขอการ DTD ถูกบล็อค โดยเซิร์ฟเวอร์ W3C

ตัวอย่างเช่น คุณมีแฟ้ม JavaScript (.js) ที่ประกอบด้วยรหัสต่อไปนี้:
function pullXHtml() {
 var xml = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.6.0");
 xml.async = false;
 xml.resolveExternals = true;
 xml.validateOnParse = false;
 xml.setProperty("ProhibitDTD", false);
 xml.loadXML(
  "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">" +
  "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en' lang='en'><head><title>simple document</title></head>" +
  "<body><p>a simple&nbsp;paragraph</p></body></html>");
 if (xml.parseError.errorCode != 0) {
  var myErr = xml.parseError;
  WScript.Echo("ERROR:" + myErr.reason);
 } else {
  WScript.echo("The XHTML document was loaded successfully.");
 }
}

pullXHtml();

เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม JavaScript แฟ้มที่โหลดเอกสารมี XHTML โดยใช้ MSXML ถ้าคุณไม่มีการปรับปรุงนี้ติดตั้งอยู่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม JavaScript ถ้ามีการร้องขอการ DTD ถูกบล็อค โดยเซิร์ฟเวอร์ W3C:
ข้อผิดพลาด: เซิร์ฟเวอร์ไม่เข้าใจการร้องขอไม่ หรือการร้องขอไม่ถูกต้อง
ข้อผิดพลาดในการประมวลผลทรัพยากร
'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ แฟ้ม JavaScript จะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
เอกสาร XHTML ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ:
 • หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ MSXML เก็บแฟ้ม DTD ภายในเพื่อลดจำนวนที่ใช้ในการร้องขอที่จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ W3C
 • หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงใน Windows Vista, Windows Server 2008 หรือใน Windows 7 คุณต้องเรียกใช้แฟ้มการติดตั้งในฐานะผู้ดูแล
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XHTML และข้อกำหนดชนิดของเอกสาร (DTD), ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการตรวจสอบรุ่น MSXML

เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่น MSXML ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ค้นหาแฟ้ม Msxml3.dll หรือแฟ้ม Msxml6.dll ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  C:\Windows\System32
 2. คลิกขวาแฟ้ม Msxml3.dll หรือ Msxml6.dll และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการรุ่นแท็บเพื่อดูข้อมูลรุ่น
  หมายเหตุ:ใน Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 คลิกการรายละเอียดแท็บแทน

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุงนี้จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ โดย Windows Update อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดยังตั้งการปรับปรุงนี้ด้วยตนเอง โดยการดาวน์โหลดแพคเกจที่เหมาะสม มีแพคเกจต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แพคเกจต่าง ๆ เหล่านั้นถูกนำออกใช้สำหรับสถานการณ์การติดตั้งต่าง ๆ ต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
บทความ kbสถานการณ์การติดตั้งแพคเกจปรับปรุงmsxml เวอร์ชันระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน
973687คำอธิบายโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft MSXML หลักของบริการ 3.0 และ 6.0 บริการหลักของ MSXML
msxml3 และ MSXML6 ถูกติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0windows XP SP3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
msxml 3.0Windows XP Professional x64 Edition:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
msxml 3.0windows Server 2003 SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
msxml 3.0windows Server 2003 Service Pack 2 x 64 Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
msxml 3.0windows Server 2003 Service Pack 2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0windows Vista, Windows Vista SP1 และ Windows Vista SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0windows รุ่น 64 บิตของ Vista, SP1 รุ่น Windows Vista 64-บิต และ Windows Vista SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0windows Server 2008 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows Server 2008 x 64 Edition และ Windows Server 2008 x 64 Edition SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2008 สำหรับการติดตั้ง SP2 ระบบที่ใช้ Itanium
973685คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 3
msxml 4.0 ถูกติดตั้ง โดยโปรแกรมประยุกต์ หรือติดตั้งด้วยตนเอง ด้วยตัวคุณเอง เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี MSXML 4.0 SP3 ติดตั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
msxml 4.0 sp3Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; R2 Windows Server 2008; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Service Pack 2; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3
973686คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft MSXML หลักของบริการ 6.0 Service Pack 2
msxml 6.0 ถูกติดตั้ง โดยโปรแกรมประยุกต์ หรือติดตั้งด้วยตนเอง ด้วยตัวคุณเอง เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการติดตั้ง SP2 6.0 MSXML
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
msxml 6.0 sp2windows Server 2003 Service Pack 2; Windows XP Service Pack 2
973688คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2
msxml 4.0 ถูกติดตั้ง โดยโปรแกรมประยุกต์ หรือติดตั้งด้วยตนเอง ด้วยตัวคุณเอง เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี MSXML 4.0 SP2 ติดตั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
msxml 4.0 sp2Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; R2 Windows Server 2008; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Service Pack 2; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows XP SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.1050.01,172,48031 2009 ก.ค.04:36

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.1051.01,172,48031 2009 ก.ค.04:24
Msxml6.dll6.20.1103.01,447,42431 2009 ก.ค.04:24

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2003 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.1050.01,187,84027-ก.ค.-200912:07

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msxml3.dll8.100.1050.02,194,43227-ก.ค.-200909:48x64
Wmsxml3.dll8.100.1050.01,187,84027-ก.ค.-200909:48x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msxml3.dll8.100.1050.03,551,74427-ก.ค.-200909:48IA-64
Wmsxml3.dll8.100.1050.01,187,84027-ก.ค.-200909:48x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.3501.01,260,03210 2009 Aug13:05
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04810 2009 Aug13:05
Msxml6.dll6.20.3501.01,406,46410 2009 Aug13:05
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04810 2009 Aug13:05

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.3501.01,260,03210 2009 Aug12:51
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04810 2009 Aug12:51
Msxml6.dll6.20.3501.01,409,53610 2009 Aug12:51
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04810 2009 Aug12:51


สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista SP1 และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.4001.01,257,47210 2009 Aug11:00
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802 พ.ย. 254909:41
Msxml6.dll6.20.4001.01,399,29610 2009 Aug11:01
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802 พ.ย. 254909:41

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.4001.01,257,47211 2009 Aug15:25
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04811 2009 Aug17:04
Msxml6.dll6.20.4001.01,401,34411 2009 Aug15:26
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04811 2009 Aug17:04

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.5002.01,248,76811 2009 Aug16:44
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802 พ.ย. 254909:41
Msxml6.dll6.20.5002.01,401,85611 2009 Aug16:44
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802 พ.ย. 254909:41

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.5002.01,248,76811 2009 Aug16:58
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04811 2009 Aug16:58
Msxml6.dll6.20.5002.01,401,85611 2009 Aug16:58
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04811 2009 Aug16:58

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.3501.01,902,08010 2009 Aug13:17
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04810 2009 Aug13:17
Msxml6.dll6.20.3501.01,827,32810 2009 Aug13:17
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04810 2009 Aug13:17

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.3501.01,902,59210 2009 Aug13:21
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04810 2009 Aug13:21
Msxml6.dll6.20.3501.01,830,91210 2009 Aug13:21
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04810 2009 Aug13:21

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista SP1 และ ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.4001.01,875,45610 2009 Aug14:09
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802 พ.ย. 254911:13
Msxml6.dll6.20.4001.01,794,56010 2009 Aug14:09
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802 พ.ย. 254911:13

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.4001.01,875,96811 2009 Aug16:56
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04811 2009 Aug16:56
Msxml6.dll6.20.4001.01,796,60811 2009 Aug16:56
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04811 2009 Aug16:56

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.5002.01,869,82411 2009 Aug17:06
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802 พ.ย. 254911:13
Msxml6.dll6.20.5002.01,797,12011 2009 Aug17:06
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802 พ.ย. 254911:13

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.5002.01,869,82411 2009 Aug17:07
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04811 2009 Aug17:07
Msxml6.dll6.20.5002.01,797,63211 2009 Aug17:07
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04811 2009 Aug17:07

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.4001.03,164,16010 2009 Aug13:00
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04819 2008 แจ08:13
Msxml6.dll6.20.4001.03,825,15210 2009 Aug13:00
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04819 2008 แจ08:13

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.4001.03,164,67211 2009 Aug16:54
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04811 2009 Aug16:54
Msxml6.dll6.20.4001.03,832,83211 2009 Aug16:54
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04811 2009 Aug16:54

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.5002.03,164,16011 2009 Aug16:46
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04819 2008 แจ08:13
Msxml6.dll6.20.5002.03,831,80811 2009 Aug16:46
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04819 2008 แจ08:13

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msxml3.dll8.100.5002.03,164,67211 2009 Aug16:58
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04811 2009 Aug16:58
Msxml6.dll6.20.5002.03,832,83211 2009 Aug16:58
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04811 2009 Aug16:58

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของชนิดเอกสาร แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtds.html
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XHTML แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.w3.org/TR/xhtml1/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MSXML แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของเครือข่ายสำหรับนักพัฒนาของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms763742 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของเวอร์ชันตัวแยกวิเคราะห์ XML Microsoft (MSXML) ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
269238รายการของเวอร์ชันตัวแยกวิเคราะห์ XML Microsoft (MSXML)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
954459คำอธิบาย MS08-069: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ 6.0 บริการหลักของ XML: 11 พฤศจิกายน 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973687 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft XML Core Services 3.0
Keywords: 
atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB973687 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973687

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com