Apra?ymas naujinimas skirtas Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 973688
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kada galite aplankyti interneto svetain? arba paleisti program?, kuri ?kelia XHTML dokumentus naudodami Microsoft XML Core Services (MSXML), MSXML i?si?s World Wide Web Consortium (W3C) pra?ym? paimti gerai ?inomas dokumento Tipo apibr??imo (DTD) failus, kiekvien? kart?. ?i? problem? gali atne?ti daug eismo W3C serveryje. Kartais, jums gali rasti XHTML failai n?ra ?keltas s?kmingai nes DTD pra?ymai yra blokuojami i? W3C serverio.

Pvz., tu turi JavaScript rinkmen? (.js), kuriame yra ?ie kodas:
function pullXHtml() {
 var xml = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.4.0");
 xml.async = false;
 xml.loadXML(
  "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">" +
  "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en' lang='en'><head><title>simple document</title></head>" +
  "<body><p>a simple&nbsp;paragraph</p></body></html>");
 if (xml.parseError.errorCode != 0) {
  var myErr = xml.parseError;
  WScript.Echo("ERROR:" + myErr.reason);
 } else {
  WScript.echo("The XHTML document was loaded successfully.");
 }
}

pullXHtml();
Kai paleid?iate fail? JavaScript, fail? ?kelia XHTML dokument? i? naudojant MSXML. Jei j?s neturite ?? naujinim? ?diegti, galite gauti ir ?? klaidos prane?im? paleid? fail? JavaScript jei DTD pra?ymai yra blokuojami i? W3C serveris:
KLAIDA: Serveris nesuprato pra?ym? ar pra?ym? negaliojantis.
Klaidos apdorojimo i?tekli?
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd".
Kai ?diegiate ?? naujinim?, failas bus s?kmingai paleisti JavaScript ir jums bus parodytas toks prane?imas:
XHTML dokument? buvo ?kelta s?kmingai.
Pastaba
 • Kai pritaikote ?? naujinim?, MSXML i?saugo DTD failus vietoje siekiant suma?inti skai?i? pra?ym?, kurie siun?iami ? W3C server?.
 • Po ?diegti ?? naujinim?, galite b?ti paraginti paleisti kompiuter? i? naujo.
 • Jei ?diegsite naujinim? Windows Vista, Windows Server 2008, arba Windows 7, turite paleisti s?rankos failo kaip administratorius.
 • Daugiau informacijos apie XHTML ir dokumento tipo apibr??imai (DTD), ?r. skyriuje "Daugiau informacijos".

Sprendimas

Atnaujinti informacij?

Kaip nustatyti MSXML versija

Nor?dami nustatyti MSXML versij?, kuri ?diegta j?s? kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Rasti Msxml4.dll fail? ? ?? katalog?:
  C:\Windows\System32
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Msxml4.dll fail?, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite, Versija TAB nor?dami pamatyti informacij? apie versij?.
  Pastaba Windows Vista, Windows 7 arba Windows Server 2008, spustel?kite ir Detali? Skirtuke vietoj.

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?is atnaujinimas bus ?diegtas automati?kai i? Windows Update. Ta?iau galite ?diegti ?? naujinim? rankiniu b?du atsisiunt? ir tinkamas paket?. Yra keletas paket?, kuriuose yra ?ios pataisos. Tie paketai buvo i?leisti ?ie skirtingi diegimo scenarijai:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
KB straipsniaiDiegimo scenarijaiAtnaujinimas paketaiMSXML versijosPalaikomos operacin?s sistemos
973688 Apra?ymas naujinimas skirtas Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2
MSXML 4.0 buvo ?diegtas, taikymas, arba rankiniu b?du ?diegti patys. Nor?dami pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite tur?ti MSXML 4.0 SP2 ?diegti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 4.0 SP2Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 pakeitim? paketas 2; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Service Pack 2; Windows XP Service Pakuot?je 2; Windows XP Service Pack
973686 Apra?ymas, atnaujinti Microsoft MSXML Core Services 6.0 Service Pack 2
MSXML 6.0 ?diegt?, taikymas, arba rankiniu b?du ?diegti patys. Nor?dami pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite tur?ti MSXML 6.0 SP2 ?diegti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 6.0 SP2Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows XP Service Pack 2
973685 Apra?ymas naujinimas skirtas Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 3
MSXML 4.0 buvo ?diegtas, taikymas, arba rankiniu b?du ?diegti patys. Nor?dami pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite tur?ti MSXML 4.0 SP3 ?diegta.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 4.0 SP3Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 pakeitim? paketas 2; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Service Pack 2; Windows XP Service Pakuot?je 2; Windows XP Service Pack 3
973687 Atnaujinim? Apra?ymas Microsoft MSXML Core Services 3.0 ir MSXML Core Services 6.0
Msxml3 ir MSXML6 buvo ?diegta operacin? sistema
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 3.0 ir MSXML 6.0Windows XP SP3
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 3.0Windows XP Professional x 64 Edition
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 3,0Windows Server 2003 SP2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 3.0Windows Server 2003 Service Pack 2 x 64 Edition
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 3,0Windows Server 2003 pakeitim? paket? 2 skirtai Itanium pagr?stoms sistemoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 3.0 ir MSXML 6,0Windows Vista, Windows Vista SP1 ir Windows Vista SP2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 3.0 ir MSXML 6,0Windows Vista 64-bit Editions, Windows Vista 64-bit Editions SP1 ir Windows Vista SP2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 3.0 ir MSXML 6,0Windows Server 2008 ir Windows Server 2008 SP2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 3.0 ir MSXML 6,0Windows Server 2008 x 64 Edition ir Windows Server 2008 x 64 Edition SP2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti naujinimo paket? dabar.
MSXML 3.0 ir MSXML 6,0Windows Server 2008 for Itanium pagr?stoms sistemoms ir Windows Server 2008 for Itanium-based Systems SP2

U? Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite ir toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo labiausiai Dabartinis virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama dien? kad fail? buvo paskelbtas. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose, kurie padeda i?vengti neleistino pakeitimus ? fail?.

Failo informacija

Angl? kalba ?is naujinimas yra failas atribut? (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. ? rasti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko Zonos skirtuke, Data ir laikas Kontrol?s elementas Skydas.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ir Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailas dydisDataLaiko
Msxml4.dll4.20.9876.01,348,43220-Jul-200916:05
Msxml4a.dll4.10.9404.053,76820-Jul-200916:05
Msxml4r.dll4.10.9404.091,65620-Jul-200916:05

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie dokumento tipo apibr??imai, ?ioje svetain?je:
http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtds.html
Daugiau informacijos apie XHTML, apsilankykite ?ioje svetain?je:
http://www.w3.org/TR/xhtml1/
Daugiau informacijos apie MSXML, aplankykite ?ias Microsoft K?r?jas tinklo interneto svetain?je:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms763742 (VS.85) .aspx
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie s?ra?e Microsoft XML Parser (MSXML) versijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite, Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
269238Microsoft XML Parser (MSXML) versijos, s?ra?as

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
954459MS08-069: Saugos naujinimas skirtas XML Core Services 6.0 Apra?ymas: lapkri?io 11, 2008
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite ir toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 973688 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbqfe atdownload kbmt KB973688 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 973688

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com