Οδηγίες και απαιτήσεις για πρόσθετα που επεκτείνουν του Internet Explorer

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 973764 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων
Προέλευσης:Υποστήριξη της Microsoft

Περισσότερες πληροφορίες

Οδηγίες και απαιτήσεις για πρόσθετα που επεκτείνουν του Internet Explorer

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για Internet Explorer 8 και όλες οι επόμενες εκδόσεις


Οι χρήστες του Internet Explorer (IE) αναμένεται να είναι σε πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και προγράμματος περιήγησης και περιμένετε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του IE.

Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα:

· Τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία παροχής αναζήτησης που προτιμάτε και κεντρική σελίδα

· Τη δυνατότητα να τον πλήρη έλεγχο του Internet Explorer και οποιοδήποτε λογισμικό που επηρεάζει τη λειτουργία του Internet Explorer

Η Microsoft συνιστά όλο το λογισμικό πρόσθετων του Internet Explorer θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες:

Περιορίζει τη δυνατότητα του χρήστη να χρησιμοποιεί δυνατότητες του Internet Explorer

Χρήστες απαιτείται πρόσβαση σε ολόκληρο το σύνολο των δυνατοτήτων του Internet Explorer που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα: η γραμμή διευθύνσεων, το πλαίσιο αναζήτησης, σελίδα νέας καρτέλας, για να περιηγηθείτε και να κάνετε αναζήτηση στο internet εύκολα και με ασφάλεια. Για να υποστηρίξετε αυτήν την κατευθυντήρια γραμμή, πρόσθετο λογισμικό δεν πρέπει να καταργήσετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση σε δυνατότητες του IE.

Περιορίζει τη δυνατότητα του χρήστη να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του Internet Explorer

Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο Internet Explorer είναι ένα γρήγορο και ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης. Χρήστες να επιλέξετε κάθε ποικιλία υπηρεσιών web αναζήτησης και επιτάχυνσης στο πρόγραμμα περιήγησης, και να ορίσετε τις προτιμώμενες υπηρεσίες ως προεπιλεγμένο.

Για να υποστηρίξετε αυτήν την κατευθυντήρια γραμμή, πρόσθετο λογισμικό δεν πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του IE χωρίς να ενημερώσει τον χρήστη, ή να καταργήσετε ή να περιορίσετε τη δυνατότητα του χρήστη να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του IE.

Χρήση μόνο υποστηρίζεται APIs

Τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο υποστηριζόμενο Internet Explorer και προγραμματισμού εφαρμογών Windows διασύνδεσης (API). Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που δεν υποστηρίζεται από την επέκταση του Internet Explorer ή να βασίζεστε σε λεπτομέρειες υλοποίησης σε μια συγκεκριμένη έκδοση του IE, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σταθερότητας πρόγραμμα περιήγησης κατά την ενημέρωση του Internet Explorer. Λογισμικό που χρησιμοποιεί υποστηρίζεται του Internet Explorer και API των Windows δεν θα αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σύστημα αναβαθμίζεται.

Η Microsoft συνιστά ότι λογισμικού θα πρέπει να περιορίζει σωστά τη δυνατότητα ενός χρήστη για τον έλεγχο του Internet Explorer στις ακόλουθες περιοχές:

Ξεκινώντας με το Internet Explorer 11, τα πρόσθετα πρέπει να συμβιβάζεται με βελτιωμένη προστατευμένης κατάστασης λειτουργίας

Βελτιωμένη προστασία λειτουργία (EPM) είναι μια δυνατότητα του Internet Explorer που παρέχει στους χρήστες με πρόσθετη ασφάλεια. Με το EPM σε, web και το πρόσθετο περιεχόμενο που εκτελείται από το πρόγραμμα περιήγησης έχει πολύ περιορισμένη πρόσβαση στους πόρους του συστήματος με διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Μνήμη cache, cookies και άλλες πληροφορίες κατάστασης πλατφόρμα web είναι διαθέσιμα σε περιεχόμενο web για την κανονική λειτουργία, αλλά προστατευμένους πόρους, όπως τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα του χρήστη δεν είναι δυνατή η πρόσβαση. Αποτρέποντας την πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής σε αυτά τα ευαίσθητα τμήματα του συστήματος, εμείς απομόνωση περιεχομένου web σε δικό του sandbox, με τον τρόπο αυτό σας βοηθάει να περιορισμό της ζημιάς από μια πιθανή εκμετάλλευση

Κατάργηση ή/και αντικατάσταση δυνατότητες του Internet Explorer

Το λογισμικό δεν πρέπει να καταργήσετε ή να αντικαταστήσετε όλες τις δυνατότητες του Internet Explorer απενεργοποιώντας ή τον περιορισμό της πρόσβασης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη δυνατότητα στον Internet Explorer.

Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, αντικαθιστώντας τις δυνατότητες όπως η γραμμή διευθύνσεων του Internet Explorer, το πλαίσιο αναζήτησης, νέα καρτέλα κέντρου σελίδα και τα Αγαπημένα.

Όπου το λογισμικό αναπαράγει μια δυνατότητα του Internet Explorer (για παράδειγμα, το φίλτρο λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας) το λογισμικό να ζητήσετε ότι ο χρήστης απενεργοποιείτε τη δυνατότητα του Internet Explorer με μη αυτόματο τρόπο.

Ανάλογα με την περίπτωση: Εάν ένα προϊόν λογισμικού προσθέτει μια εμπειρία χρήστη στον Internet Explorer αυτό πρέπει να το κάνετε κατά τρόπο που δεν περιορίζει την πρόσβαση σε μια υπάρχουσα δυνατότητα του Internet Explorer.

Ο χρήστης πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο για την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης

Λογισμικό πρέπει να χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους για να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή αναζήτησης:

· Αλλαγή του DefaultScope κλειδιού μητρώου, χρησιμοποιώντας το API του μητρώου των Windows

· Χρησιμοποιώντας το IOpenService::SetDefaultAPI (διαθέσιμο στο IE8 andlater)

Οποιοδήποτε λογισμικό που θέλει να αλλάξει την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης IE ενός χρήστη πρέπει να επιτρέπουν στο χρήστη να δείτε, να αναθεωρήσετε και να εγκρίνετε τις αλλαγές στο 'Internet Explorer - προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης' παράθυρο διαλόγου.

· Η μέθοδος DefaultScope

· Μέθοδος API IOpenService::SetDefault

Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την αίτηση αλλαγής προεπιλεγμένης αναζήτησης σε αυτά τα παράθυρα διαλόγου.

Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να αλλάξετε τους προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Internet Explorer. Όταν αλλάζει η προεπιλεγμένη αναζήτηση, άλλα προγράμματα μπορεί να ζητήσει ότι ο χρήστης αλλάξει το προεπιλεγμένο αναζήτησης (μέσω του περιβάλλοντος χρήστη IE που περιγράφτηκαν παραπάνω).

Ο χρήστης πρέπει να είναι δυνατή η διατήρηση τους αναζήτησης προεπιλεγμένη τιμή τους υπηρεσία παροχής αναζήτησης που προτιμάτε.

Η ακόλουθη συμπεριφορά είναι εσφαλμένο:

§ Λογισμικού misrepresents ίδιο ή την προεπιλεγμένη ρύθμιση προτεινόμενη αναζήτησης, όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου.

Παραδείγματα:

o λογισμικού χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα εφαρμογής ή όνομα εταιρείας (από τους τοποθεσία λήψης ή άλλο λογισμικό UI) όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου.

o λογισμικού misrepresents ίδιο ως στοιχείο του λειτουργικού Συστήματος των Windows όταν εμφανίζονται τα παράθυρα διαλόγου.

o λογισμικού misrepresents το όνομα ή τη διεύθυνση URL του νέου μηχανισμού αναζήτησης που προτείνει.

· Το λογισμικό χρησιμοποιεί UI αυτοματισμού ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για να κλείσετε αυτόματα τα παράθυρα διαλόγου της προεπιλεγμένης υπηρεσίας παροχής αναζήτησης.

· Λογισμικό αποκρύπτει (ή τροποποιεί τη συμπεριφορά της) το πλαίσιο αναζήτησης IE, αναπτυσσόμενο πλαίσιο αναζήτησης ή παράθυρο διαλόγου Διαχείριση πρόσθετων.

· Λογισμικό αποκρύπτει (ή τροποποιεί τη συμπεριφορά της) η γραμμή διευθύνσεων του IE, αναπτυσσόμενη λίστα της γραμμής διευθύνσεων ή παράθυρο διαλόγου Διαχείριση πρόσθετων όταν την υπηρεσία παροχής αναζήτησης που προτιμάτε δεν έχει οριστεί ως προεπιλογή.

· Λογισμικό αποκρύπτει (ή τροποποιεί τη συμπεριφορά της) IE σελίδα της νέας καρτέλας.

Η εσφαλμένη ενέργειες που περιγράφεται παραπάνω επιλογή χρήστη όριο: το λογισμικό που προσπαθεί να αλλάξετε την προεπιλεγμένη αναζήτηση του χρήστη χωρίς να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη IE χρησιμοποιείται από άλλο λογισμικό.

Ο χρήστης πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο του τις προεπιλεγμένες υπηρεσίες παροχής επιταχυντών.

Το λογισμικό δεν είναι δυνατό να αλλαγή επιτάχυνσης προεπιλογή σε μια υπάρχουσα κατηγορία χωρίς να ενημερώνει το χρήστη μέσω ενός περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Ο χρήστης πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων IE

Το λογισμικό δεν πρέπει να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε αναζήτησης υπηρεσιών παροχής/δραστηριότητες/add-ons από άλλους εκδότες χωρίς συναίνεση του χρήστη.

Λογισμικό δεν πρέπει να ελαττώσετε το επίπεδο ασφαλείας του IE.

Ο χρήστης πρέπει να έχει τον έλεγχο της η αρχική σελίδα του IE

Λογισμικό σαφώς πρέπει να ενημερώσει το χρήστη αν θέλουν να αλλάξουν home page(s) του χρήστη.

Ο χρήστης πρέπει να ελέγχετε τους προσθηκών IE

Οι χρήστες πρέπει να μπορούν να απενεργοποιήσουν πλήρως οποιοδήποτε πρόσθετο στο πρόγραμμα περιήγησής τους.

Το λογισμικό δεν πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά ένα πρόσθετο που είναι απενεργοποιημένο το χρήστη.

Λογισμικό πρέπει να εμποδίζει το χρήστη να η απενεργοποίηση ενός πρόσθετου που ο χρήστης θέλει να απενεργοποιήσει.

Μπορεί να σας ενημερώσει το χρήστη ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί, ώστε οι χρήστες μπορεί να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία ενός πρόσθετου λογισμικού.

Ο χρήστης πρέπει να ελέγχετε τις γραμμές εργαλείων

· Το λογισμικό δεν πρέπει να αλλοιώνουν το κουμπί Κλείσιμο γραμμής εργαλείων [x]

· Λογισμικό είτε (i) δεν πρέπει να αποκρύψετε ή να αλλοιώνουν το κλείσιμο παραθύρου διαλόγου εργαλείων ή (ii), πρέπει να παρέχετε το δικό του παράθυρο διαλόγου κλεισίματος που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων. Εάν το λογισμικό παρέχει το δικό του παράθυρο διαλόγου κλεισίματος, την επιλογή "Απενεργοποίηση" (i) neutrally υποβάλλεται σε σύγκριση με τις επιλογές του λογισμικού παρέχει στο χρήστη και με ισούται τουλάχιστον προς προβολή και (ii) όταν είναι επιλεγμένο, κλήση παράθυρο διαλόγου Κλείσιμο γραμμής εργαλείων του IE και συμμορφώνονται με τις επιλογές του χρήστη.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της γραμμής εργαλείων του IE, κλείστε το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Εδώ.

· Λογισμικό δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την αυτοματοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη για να κλείσετε αυτόματα το παράθυρο διαλόγου.

· Πρόσθετο λογισμικό πρέπει να έχει μια καταχώρηση στη λίστα προσθαφαίρεσης προγραμμάτων.

· Οι χρήστες πρέπει να μπορείτε να το απεγκαταστήσετε πλήρως τα πρόσθετα.

Χρόνος φόρτωσης πρόσθετων και ώρες περιήγησης

Οι χρήστες να χρησιμοποιούν το παράθυρο διαλόγου "Διαχείριση πρόσθετων" στον Internet Explorer για να δείτε το χρόνο φόρτωσης μέση και περιήγησης μέσος χρόνος ενός πρόσθετου. Η φόρτωση μέσος χρόνος και η ώρα μέσο πλοήγησης για πρόσθετα αποθηκεύονται στο μητρώο των Windows.

Τα πρόσθετα πρέπει να τροποποιείτε τις ώρες μέσο πλοήγησης και χρόνος φόρτωσης μέσος στο μητρώο.


Ο χρήστης πρέπει να ελέγχετε τους εντολή γραμμή (πρόσθετο UI)

Λογισμικό δεν τακτοποιήσετε ή να αποκρύψετε τα εικονίδια από τη γραμμή εντολών του IE.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 973764 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 - Αναθεώρηση: 6.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows Internet Explorer 8
  • Windows Internet Explorer 10
Λέξεις-κλειδιά: 
kbrapidpub kbnomt kbmt KB973764 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 973764

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com