הנחיות ודרישות עבור הרחבות ל- Internet Explorer

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 973764 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל
מקור: התמיכה של Microsoft

פרסום מהיר

מאמרי פרסום מהיר מספקים מידע ישירות מתוך ארגון התמיכה של MICROSOFT. המידע המפורט בזה נוצר בתגובה לנושאים שעלו או לנושאים ייחודיים, או שהוא מיועד להוות השלמה למידע אחר של מאגר הידע.

מידע נוסף

הנחיות ודרישות עבור הרחבות ל- Internet Explorer

משתמשי Internet Explorer 8 (IE8) מצפים להיות בשליטה מלאה על הדפדפן ועל הגדרות הדפדפן שלהם, והם מצפים להיות מסוגלים להשתמש בכל התכונות של IE8.

יכולות אלה כוללות, לדוגמה, את:

·         היכולת להשתמש בספק החיפוש ובדף הבית המועדפים עליהם

·         היכולת לשלוט שליטה מלאה ב- Internet Explorer ובכל תוכנה המשפיעה על הפונקציונליות של Internet Explorer

Microsoft ממליצה שכל תוכנות ההרחבות ל- Internet Explorer יעמדו בהנחיות הבאות:

אין להגביל את יכולת המשתמש לשימוש בתכונות של Internet Explorer

המשתמשים דורשים גישה לערכת התכונות המלאה של Internet Explorer, כולל מבלי להגביל: שורת הכתובת, תיבת החיפוש, דף כרטיסיה חדשה, לניווט ולחיפוש באינטרנט בקלות ובאופן בטוח. כדי לתמוך בהנחיה זו, תוכנות הרחבה נדרשות לא להגביל או להסיר את הגישה לתכונות של IE.

אין להגביל את יכולת המשתמש לשליטה בהגדרות של Internet Explorer

עם הגדרות ברירת המחדל, Internet Explorer הוא דפדפן מהיר ובטוח. המשתמשים יכולים לבחור כל מגוון של שירותי אינטרנט לחיפוש והאצה בדפדפן, ולהגדיר את השירותים המועדפים עליהם כברירת המחדל.

כדי לתמוך בהנחיה זו, תוכנות הרחבה נדרשות לא לשנות שום הגדרה של IE מבלי ליידע את המשתמש על כך, או להסיר או להגביל את יכולת המשתמש להצגה ולשינוי של הגדרות IE.

יש להשתמש בממשקי API נתמכים בלבד

הרחבות נדרשות להשתמש בממשקי תיכנות יישומים (API) נתמכים בלבד עבור Internet Explorer ו- Windows. שימוש בשיטה בלתי נתמכת להרחבת Internet Explorer או התבססות על פרטי יישום בגירסה ספציפית של IE, עלולים לגרום לבעיות של יציבות דפדפן בעת עדכון Internet Explorer. תוכנה שמשתמשת ב- API נתמך עבור Internet Explorer ו- Windows לא תיתקל בבעיות אלה בעת שדרוג הדפדפן או מערכת ההפעלה.

Microsoft ממליצה שתוכנות לא יגבילו שלא כראוי את יכולת המשתמש לשלוט ב- Internet Explorer בתחומים הבאים:

הסרה ו/או החלפה של תכונות Internet Explorer

התוכנות נדרשות לא להסיר או להחליף כלל תכונות של Internet Explorer על-ידי הפיכת ממשק המשתמש של התכונה ללא זמין או הגבלת הגישה אליו ב- Internet Explorer.

פעולות אלה כוללות, מבלי להגביל, החלפת תכונות כגון שורת הכתובת, תיבת החיפוש, דף כרטיסיה חדשה ומרכז המועדפים של Internet Explorer.

כאשר התוכנה כוללת כפילות של תכונת Internet Explorer (לדוגמה, מסנן תוכנות זדוניות) התוכנה יכולה לבקש שהמשתמש יבטל את התכונה של Internet Explorer באופן ידני.

כאשר הדבר ישים: אם מוצר תוכנה מוסיף חוויית משתמש ל- Internet Explorer עליו לעשות זאת באופן שאינו מגביל גישה לתכונה קיימת של Internet Explorer.

על המשתמש לשלוט שליטה מלאה בספק החיפוש המוגדר אצלו כברירת מחדל

על התוכנות להשתמש באחת משתי הדרכים הבאות להגדרת ברירת המחדל של החיפוש:

·         שינוי מפתח הרישום DefaultScope באמצעות ממשקי ה- API של הרישום של Windows

·         שימוש ב- API IOpenService::SetDefault (זמין ב- IE8 ואילך)

כל תוכנה שרוצה לשנות את ספק החיפוש המוגדר אצל המשתמש כברירת מחדל עבור IE8 נדרשת לאפשר למשתמש לראות, לסקור ולאשר כל שינוי בתיבת הדו-שיח 'Internet Explorer - ברירת מחדל עבור ספק חיפוש'.

·         פעולת השירות DefaultScope

·         פעולת השירות IOpenService::SetDefault API

על המשתמש להיות מסוגל לאשר או לדחות את בקשת השינוי של ברירת המחדל של ספק החיפוש בתיבות דו-שיח אלה.

על המשתמש להיות מסוגל לשנות את ברירת המחדל של ספק החיפוש בכל שלב באמצעות ממשק המשתמש של Internet Explorer. כאשר ברירת המחדל של החיפוש משתנה, תוכניות אחרות עשויות לבקש שהמשתמש ישנה את ברירת המחדל של החיפוש שלו (דרך ממשק המשתמש של IE כמפורט לעיל).

על המשתמש להיות מסוגל לשמור על הגדרת ברירת המחדל של החיפוש לספק החיפוש המועדף עליו.

אופן הפעולה הבא אינו תקין:

§  תוכנה שמייצגת באופן שקרי את עצמה או את ברירת המחדל של החיפוש המוצע בעת הצגת תיבת הדו-שיח.

דוגמאות:

o   תוכנה שמשתמשת בשם יישום או בשם חברה שונים (מאתר ההורדה שלהם, או UI של תוכנה אחרת) בעת הצגת תיבת הדו-שיח.

o   תוכנה שמציגה את עצמה באופן שקרי כרכיב של מערכת ההפעלה Windows בעת הצגת תיבות הדו-שיח.

o   תוכנה שמציגה באופן שקרי את השם או את כתובת ה- URL של מנוע החיפוש החדש שהיא מציגה.

·         תוכנה שמשתמשת באוטומציית UI או בכל שיטה אחרת כדי לסגור באופן אוטומטי את תיבות הדו-שיח של ספק החיפוש המהווה ברירת מחדל.

·         תוכנה שמסתירה את תיבת החיפוש, את התפריט הנפתח של תיבת החיפוש או את תיבת הדו-שיח 'ניהול הרחבות' של IE8 (או תוכנה שמשנה את אופן הפעולה של רכיבים אלה).

·         תוכנה שמסתירה את שורת הכתובת, את התפריט הנפתח של שורת הכתובת או את תיבת הדו-שיח 'ניהול הרחבות' של IE8 כאשר ספק החיפוש המועדף אינו מוגדר כברירת המחדל (או תוכנה שמשנה את אופן הפעולה של רכיבים אלה).

·         תוכנה שמסתירה את הדף 'כרטיסיה חדשה' של IE8 (או משנה את אופן הפעולה שלו).

הפעולות הבלתי תקינות המתוארות לעיל מגבילות את בחירת המשתמש: התוכנה מנסה לשנות את ברירת המחדל של החיפוש של המשתמש ללא שימוש בממשק המשתמש של IE8 המשמש בתוכנה האחרת.

על המשתמש לשלוט שליטה מלאה בספקי המאיצים המוגדרים אצלו כברירת מחדל.

התוכנה אינה יכולה לשנות מאיץ המהווה ברירת מחדל בקטגוריה קיימת מבלי ליידע את המשתמש דרך ממשק משתמש.

על המשתמש לשלוט שליטה מלאה בהגדרות IE

התוכנה לא תמחק או תשנה ספקי חיפוש/פעילויות/הרחבות ממפרסמים אחרים ללא הסכמת המשתמש.

התוכנה לא תנמיך הגדרות אבטחה של IE.

על המשתמש לשלוט שליטה מלאה בדף הבית של IE

על התוכנה ליידע את המשתמש במפורש אם היא רוצה לשנות את דף הבית של המשתמש.

על המשתמש לשלוט בהרחבות של IE

על המשתמשים להיות מסוגלים להפוך כל הרחבה בדפדפן ללא זמינה באופן מלא.

התוכנה לא תהפוך הרחבה שהמשתמש הפך ללא זמינה, לזמינה מחדש.

התוכנה לא תמנע מהמשתמש להפוך הרחבה כלשהי ללא זמינה אם הוא מעוניין לעשות זאת.

התוכנה יכולה ליידע את המשתמש שיש להפוך הרחבה מסוימת לזמינה כדי שהמשתמש יוכל לבצע פעולה מסוימת.

על המשתמש לשלוט בסרגלי הכלים שלו

·         התוכנה לא תטשטש את לחצן הסגירה של סרגל הכלים [x]

·         התוכנה (i) לא תסתיר או תטשטש את תיבת הדו-שיח של סגירת סרגל הכלים, או (ii) עליה לספק תיבת דו-שיח של סגירה משלה המעניקה למשתמש את האפשרות להפוך את סרגל הכלים ללא זמין. אם התוכנה מספקת תיבת דו-שיח של סגירה משלה, האפשרות לביטול הזמינות חייבת להיות (i) מוצגת בצורה נייטרלית בהשוואה לכל יתר האפשרויות שהתוכנה מציעה למשתמש ועם בולטות במידה שווה לכל הפחות (ii) בעת בחירה בה, עליה להפעיל את תיבת הדו-שיח של סגירת סרגל הכלים של IE ולהתאים לבחירות המשתמש.

לקבלת הנחיות על אופן ההפעלה של תיבת הדו-שיח של סגירת סרגל הכלים של IE, לחץ כאן.

·         התוכנה לא תשתמש באוטומציית UI כדי לסגור את תיבת הדו-שיח באופן אוטומטי.

·         תוכנות הרחבה חייבות להופיע כערך ברשימת ההוספה/הסרה של תוכניות.

·         על המשתמשים להיות מסוגלים להסיר את ההתקנה של הרחבות באופן מלא.

זמני הטעינה של הרחבות

המשתמשים יכולים להשתמש בתיבת הדו-שיח ?ניהול הרחבות? ב- Internet Explorer כדי לראות את זמן הטעינה של הרחבה בעת פתיחת כרטיסיה או חלון חדשים. הזמן הממוצע הנדרש לטעינת הרחבה מאוחסן ברישום של Windows.

הרחבות לא ישנו את זמני הטעינה הממוצעים ברישום.

על המשתמש לשלוט בסרגל הפקודות שלו (ה- UI של ההרחבה)

התוכנה לא תסדר מחדש או תסתיר סמלים מסרגל הפקודות של IE.

כתב ויתור

MICROSOFT ו/או ספקיה אינם יוצרים כל מצגים או ערבויות לגבי ההתאמה, המהימנות או הדיוק של המידע הכלול במסמכים ופריטי גרפיקה המוצגים באתר אינטרנט זה (ה?חומרים?) לשום מטרה. החומרים עשויים לכלול אי-דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיה והם כפופים לתיקונים בכל עת ללא הודעה מראש.

עד למידה המרבית המותרת על-פי החוק החל, MICROSOFT ו/או ספקיה מסירים אחריות ומוציאים מהכלל את כל המצגים, הערבויות והתנאים בין מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, כולל מבלי להגביל כלפי מצגים, ערבויות, או תנאים לגבי זכויות קניין, אי-הפרה, מצב או איכות משביעי רצון, התאמה לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, ביחס לחומרים.
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 973764 - Last Review: יום רביעי 18 מאי 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows Internet Explorer 8
מילות מפתח 
kbrapidpub kbnomt KB973764

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com