Retningslinjer og krav for tilleggsprogrammer som utvidelse for Internet Explorer

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 973764 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt
Kilde: Microsoft Kundestøtte

HURTIGPUBLISERING

ARTIKLER FOR HURTIGPUBLISERING INNEHOLDER INFORMASJON DIREKTE FRA MICROSOFTS KUNDESTØTTEORGANISASJON. INFORMASJONEN HER ER UTARBEIDET SOM SVAR PÅ NYE ELLER UNIKE EMNER ELLER ER MENT SOM TILLEGG TIL ANNEN KNOWLEDGE BASE-INFORMASJON.

Mer informasjon

Retningslinjer og krav for tilleggsprogrammer som utvidelse for Internet Explorer

Brukere av Internet Explorer 8 (IE8) forventer å ha full kontroll over webleseren og leserinnstillingene, og de forventer å kunne bruke alle IE8-funksjonene.

Dette omfatter for eksempel:

·         Muligheten til å bruke foretrukket søkeleverandør og startside

·         Muligheten til å ha full kontroll over Internet Explorer og all programvare som påvirker funksjonaliteten til Internet Explorer

Microsoft anbefaler at all tilleggsprogramvare for Internet Explorer bør følge disse retningslinjene:

Ikke begrens brukerens mulighet til å bruke Internet Explorer-funksjoner

Brukere trenger tilgang til hele settet med Internet Explorer-funksjoner, inkludert, men ikke begrenset til: adresselinjen, søkeboksen og den nye fanesiden for å navigere og søke enkelt og trygt på Internett. Retningslinjene forutsetter at tilleggsprogramvaren ikke fjerner eller begrenser tilgangen til IE-funksjoner.

Ikke begrense brukerens mulighet til å kontrollere Internet Explorer-innstillinger

Med standardinnstillinger er Internet Explorer en rask og sikker webleser. Brukere kan velge en rekke ulike webtjenester for søk og hurtigvalg i webleseren, og angi foretrukne tjenester som standard.

Retningslinjene forutsetter at tilleggsprogramvaren ikke endrer IE-innstillinger uten å informere brukeren, og heller ikke fjerner eller begrenser brukerens mulighet til å vise og endre IE-innstillinger.

Bruk kun støttede APIer

Tilleggsprogrammer må bare bruke støttede grensesnitt for programmering (APIer) for Internet Explorer og Windows. Bruk av ikke-støttet metode for å utvide Internet Explorer eller være avhengig av implementeringsdetaljer i en bestemt versjon av IE, kan forårsake stabilitetsproblemer for webleseren når Internet Explorer oppdateres. Programvare som bruker støttet Internet Explorer og Windows API vil ikke få disse problemene når webleseren eller operativsystemet oppgraderes.

Microsoft anbefaler at programvaren ikke feilaktig begrenser brukerens mulighet til å kontrollere Internet Explorer på følgende områder:

Fjerne og/eller erstatte Internet Explorer-funksjoner

Programvaren må ikke fjerne eller erstatte Internet Explorer-funksjoner ved å deaktivere eller begrense tilgangen til funksjoner i brukergrensesnittet i Internet Explorer.

Dette omfatter, men er ikke begrenset til, erstatning av funksjoner, for eksempel adresselinjen, søkeboksen, den nye fanesiden og favorittsenteret i Internet Explorer.

Hvis programvaren dupliserer en Internet Explorer-funksjon (for eksempel filteret for skadelig programvare), kan brukeren bli bedt om å deaktivere Internet Explorer-funksjonen manuelt.

Der det er aktuelt: Hvis et programvareprodukt legger til brukeropplevelse i Internet Explorer, skal dette gjøres slik at det ikke begrenser tilgangen til en eksisterende Internet Explorer-funksjon.

Brukeren må ha full kontroll over standard søkeleverandør

Programvaren må bruke én av følgende to måter for å angi standard søk:

·         Endre registernøkkelen DefaultScope ved hjelp av APIer i Windows-registret

·         Ved hjelp av IOpenService::SetDefault API (tilgjengelig i IE8 og senere)

All programvare som vil endre en brukers standard IE8-søkeleverandør må tillate at brukeren kan vise, se gjennom og godkjenne endringer i dialogboksen Internet Explorer: standard søkeleverandør.

·         DefaultScope-metoden

·         IOpenService::SetDefault API-metoden

Brukeren må kunne godta eller avvise forespørselen om endring av standard søk i disse dialogboksene.

Brukeren må når som helst kunne endre standard søkeleverandør i brukergrensesnittet til Internet Explorer. Når standard søk endres, kan andre programmer be om at brukeren endrer deres standard søk (via IE-brukergrensesnittet som vist ovenfor).

Brukeren må kunne beholde angitt foretrukket søkeleverandør for standard søk.

Følgende virkemåte er feil:

§  Programvaren opptrer som annen programvare eller viser feil foreslått standard søk når dialogboksen vises.

Eksempler:

o   Programvaren bruker et annet programnavn eller firmanavn (fra webområdet for nedlasting eller annet grensesnitt for programvare) når dialogboksen vises.

o   Programvaren utgir seg feilaktig for å være en Windows OS-komponent når dialogboksen vises.

o   Programvaren viser feil navn eller URL-adresse til den nye søkemotoren som foreslås.

·         Programvaren bruker automatisering for brukergrensesnitt eller en annen metode til å forkaste dialogbokser for standard søkeleverandør automatisk.

·         Programvaren skjuler (eller endrer virkemåten til) IE8-søkeboksen, rullegardinmenyer i søkeboksen eller dialogboksen Administrer tillegg.

·         Programvaren skjuler (eller endrer virkemåten til) IE8-adresselinjen, rullegardinmenyen på adresselinjen eller dialogboksen Administrer tillegg når foretrukket søkeleverandør ikke er angitt som standard.

·         Programvaren skjuler (eller endrer virkemåten til) den nye fanesiden i IE8.

De uriktige handlingene som er beskrevet ovenfor, begrenser brukervalgene: Programvaren prøver å endre brukerens standard søk uten å bruke IE8-brukergrensesnittet som brukes av annen programvare.

Brukeren må ha full kontroll over standard hurtigvalgleverandører.

Programvaren kan ikke endre et standard hurtigvalg i en eksisterende kategori uten å informere brukeren via et brukergrensesnitt.

Brukeren må ha full kontroll over IE-innstillingene

Programvaren må ikke slette eller endre søkeleverandører/aktiviteter/tilleggsprogrammer fra andre utgivere uten brukerens samtykke.

Programvaren må ikke senke IE-sikkerhetsinnstillingene.

Brukeren må ha kontroll over startsiden i IE

Programvaren må gi klar beskjed til brukeren hvis brukerens startside(r) skal endres.

Brukeren må ha kontroll over IE-tilleggsprogrammene

Brukere må kunne deaktivere tilleggsprogrammer helt i webleseren.

Programvaren må ikke aktivere på nytt et tilleggsprogram som brukeren har deaktivert.

Programvaren må ikke hindre brukeren i å deaktivere et tilleggsprogram som brukeren vil deaktivere.

Programvaren kan informere brukeren om at et tilleggsprogram må aktiveres slik at brukeren kan utføre en bestemt oppgave.

Brukeren må ha kontroll over verktøylinjene

·         Programvaren må ikke endre verktøylinjens Lukk-knapp [x]

·         Programvaren (i) må ikke skjule eller endre dialogboksen for lukking av verktøylinjen eller (ii) må ha sin egen dialogboks der brukeren kan deaktivere verktøylinjen. Hvis programvaren har en egen dialogboks for lukking, må alternativet for deaktivering (i) vises nøytralt når det står ved siden av andre alternativer i programvaren og med samme utheving og (ii) når det velges, skal Lukk på verktøylinjen i IE aktiveres og samsvare med brukerens valg.

Du finner instruksjoner om hvordan du aktiverer Lukk på verktøylinjen i IE ved å klikke her.

·         Programvaren må ikke bruke automatisering for brukergrensesnittet til å forkaste dialogboksen automatisk.

·         Tilleggsprogramvaren må ha en oppføring på listen Legg til/fjern programmer.

·         Brukere må kunne avinstallere tilleggsprogrammer helt.

Antall ganger tillegg er lastet inn

I dialogboksen Administrer tillegg i Internet Explorer kan brukere se antall ganger et tilleggsprogram er lastet inn når en ny fane eller et nytt vindu åpnes. Gjennomsnittlig tid for å laste inn et tillegg lagres i Windows-registret.

Tillegg må ikke endre gjennomsnittlig innlastingstid i registret.

Brukeren må ha kontroll over kommandolinjen (brukergrensesnitt for tillegg)

Programvaren kan ikke flytte på eller skjule ikoner på IE-kommandolinjen.

ANSVARSFRASKRIVELSE

MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM EGNETHET, PÅLITELIGHET ELLER NØYAKTIGHET VED INFORMASJONEN I DOKUMENTENE OG TILKNYTTET GRAFIKK SOM BLIR PUBLISERT PÅ DETTE WEBOMRÅDET ("MATERIALET") UANSETT FORMÅL. MATERIALET KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL, OG KAN NÅR SOM HELST REVIDERES UTEN VARSEL.

SÅ LANGT GJELDENDE LOV TILLATER DET, FRASIER OG UTELATER MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER, ENTEN DE ER DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVBESTEMT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR EIENDOMSRETT, IKKE-KRENKELSE AV ANDRES RETTIGHETER, TILFREDSSTILLENDE TILSTAND ELLER KVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, NÅR DET GJELDER MATERIELLET.
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.

Egenskaper

Artikkel-ID: 973764 - Forrige gjennomgang: 15. mai 2011 - Gjennomgang: 2.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows Internet Explorer 8
Nøkkelord: 
kbrapidpub kbnomt KB973764

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com