คำแนะนำและข้อกำหนดสำหรับแอดออนที่ขยาย Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973764 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
แหล่งที่มา:ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ประกาศที่รวดเร็ว

ประกาศที่รวดเร็วให้ข้อมูลโดยตรงจากภายในฝ่ายสนับสนุนของ MICROSOFT องค์กรระดับบทความ รายละเอียดที่มีอยู่ซึ่งถูกสร้างขึ้นในการตอบสนองเป็น EMERGING หรือเฉพาะหัวข้อ หรือถูก INTENDED ภาคผนวกความรู้ฐานข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำและข้อกำหนดสำหรับแอดออนที่ขยาย Internet Explorer

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับ Internet Explorer 8 และรุ่นต่อมาทั้งหมด


ผู้ใช้ของ Internet Explorer (IE) คาดว่าจะอยู่ในการควบคุมแบบเต็มของเบราว์เซอร์และการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตนเอง และคาดว่าจะสามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดของ IE

ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น:

?         ความสามารถในการใช้ผู้ให้บริการที่ต้องการค้นหาและโฮมเพจของพวกเขา

?         ความสามารถในการที่อยู่ในการควบคุมทั้งหมดของ Internet Explorer และซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีผลต่อการทำงานของ Internet Explorer

Microsoft ขอแนะนำว่า ซอฟต์แวร์โปรแกรม add-on ของ Internet Explorer ทั้งหมดควรเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้:

ไม่ได้จำกัดความสามารถของผู้ใช้เมื่อต้องการใช้ลักษณะการทำงานของ Internet Explorer

ผู้ใช้จำเป็นต้องมีการเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดของลักษณะในการทำงานของ Internet Explorer รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง: แถบที่อยู่ กล่องค้นหา หน้าแท็บใหม่ เพื่อนำทาง และค้นหาอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และได้ง่ายขึ้น การสนับสนุนนี้ guideline, add-on ซอฟต์แวร์ต้องไม่เอาออก หรือจำกัดการเข้าถึงลักษณะการทำงานของ IE

ไม่ได้จำกัดความสามารถของผู้ใช้เพื่อควบคุมการตั้งค่า Internet Explorer

ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น Internet Explorer คือ เบราว์เซอร์อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ผู้ใช้สามารถเลือกบริการเว็บค้นหาและการเร่งการทำหลากหลายประเภทใด ๆ ในเบราว์เซอร์ และตั้งค่าบริการที่ต้องการของพวกเขาเป็นค่าเริ่มต้น

การสนับสนุนนี้ guideline, add-on ซอฟต์แวร์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ ของ IE โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบผู้ใช้ หรือเอาออก หรือจำกัดความสามารถของผู้ใช้สามารถดู และปรับเปลี่ยนการตั้งค่า IE

ใช้เพียงอย่างเดียวได้รับการสนับสนุน APIs

โปรแกรม add-on เท่านั้นต้องใช้ Internet Explorer ได้รับการสนับสนุน และการเขียนโปรแกรมแอพลิเคชัน Windows interfaces (Api) โดยใช้วิธีการสนับสนุนของ Internet Explorer ในการขยาย หรือการจริงในรายละเอียดการใช้งานในเวอร์ชันเฉพาะของ IE อาจทำให้เกิดปัญหาเสถียรภาพของเบราว์เซอร์เมื่อมีการปรับปรุง Internet Explorer ซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้รับการสนับสนุน Internet Explorer และ Windows API จะพบปัญหาเหล่านี้เมื่อทำการปรับรุ่นเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ

Microsoft ขอแนะนำว่า ซอฟต์แวร์ควรไม่ได้ไม่จำกัดความสามารถของผู้ใช้เพื่อควบคุม Internet Explorer ในพื้นที่ต่อไปนี้:

การเอาออกและ/หรือการแทนลักษณะการทำงานของ Internet Explorer

ซอฟต์แวร์ต้องเอาออก หรือแทนลักษณะการทำงานของ Internet Explorer ใด ๆ โดยการปิดใช้งาน หรือการจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของคุณลักษณะใน Internet Explorer

ซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การแทนที่ลักษณะการทำงานเช่นแถบที่อยู่ของ Internet Explorer กล่องค้นหา ใหม่แท็บเพจและ favorites center

ซอฟต์แวร์ทำซ้ำข้อคุณลักษณะ Internet Explorer (ตัวอย่างเช่น ตัวกรองการป้องกันมัลแวร์) ซึ่งซอฟต์แวร์สามารถร้องขอให้ ผู้ใช้ที่ปิดใช้งานคุณลักษณะ Internet Explorer ด้วยตนเอง

เกี่ยวข้อง: ถ้าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ไปยัง Internet Explorer ดังกล่าวควรทำได้ ด้วยวิธีการเช่นที่จำกัดการเข้าถึงคุณลักษณะ Internet Explorer ที่มีอยู่แล้ว

ผู้ใช้ต้องอยู่ในการควบคุมเริ่มต้นของผู้ให้บริการการค้นหาแบบเต็ม

ซอฟต์แวร์ต้องใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าค่าเริ่มต้นการค้นหา:

?         การเปลี่ยนแปลงDefaultScopeการใช้ Api ของรีจิสทรี Windows รีจิสทรีคีย์

?         โดยใช้การIOpenService::SetDefaultAPI (พร้อมใช้ ใน IE8 และรุ่นที่ใหม่กว่า)

ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ IE ค้นหาผู้ให้บริการค่าเริ่มต้น ต้องยอมให้ผู้ใช้เห็น การตรวจทาน และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน 'Internet Explorer - ค่าเริ่มต้นของผู้ให้บริการการค้นหา' โต้ตอบ

?         เมธอด DefaultScope

?         วิธีการ API IOpenService::SetDefault

ผู้ใช้ต้องสามารถอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นค้นหาในกล่องโต้ตอบเหล่านี้

ผู้ใช้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นผู้ให้บริการค้นหาของตนเองที่จุดใดก็ได้โดยใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Internet Explorer เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นการค้นหา โปรแกรมอื่น ๆ อาจขอให้ ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของพวกเขาค้นหา (ผ่านอินเทอร์เฟซ IE ผู้ใช้สำหรับกำหนดเค้าร่างข้อมูลข้างบน)

ผู้ใช้ต้องสามารถเก็บไว้ที่การตั้งค่าเริ่มต้นการค้นหาของผู้ให้บริการการค้นหาที่ต้องการของพวกเขา

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้คือไม่เหมาะสม:

แสดงซอฟต์แวร์ misrepresents เองหรือเริ่มต้นการค้นหาที่เสนอเมื่อกล่องโต้ตอบจะแสดงขึ้น

ตัวอย่าง:

o ซอฟต์แวร์ใช้ชื่อโปรแกรมประยุกต์อื่นหรือชื่อบริษัท (จากเว็บไซต์การดาวน์โหลดของพวกเขา หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ UI) เมื่อกล่องโต้ตอบจะแสดงขึ้น

o ซอฟต์แวร์ misrepresents เองเป็นคอมโพเนนต์ของระบบปฏิบัติการ Windows เมื่อแสดงในกล่องโต้ตอบ

o ซอฟต์แวร์ misrepresents ชื่อหรือ URL ของโปรแกรมค้นหาใหม่ที่จะนำเสนอ

?         ซอฟต์แวร์ใช้ UI automation หรือวิธีอื่น ๆ เพื่อการยกเลิกกล่องโต้ตอบการเริ่มต้นค้นหาผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ

? ซอฟต์แวร์ซ่อน (หรือปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของ) IE กล่องค้นหา รายการแบบหล่นลงของกล่องค้นหา หรือจัดการเพิ่ม-ons การโต้ตอบ

? ซอฟต์แวร์ซ่อน (หรือปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของ) IE แถบอยู่ รายการแบบหล่นลงของแถบที่อยู่ หรือจัดการเพิ่ม-ons โต้ตอบเมื่อผู้ให้บริการการค้นหาที่ต้องการนั้นไม่ได้ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

? ซอฟต์แวร์ซ่อน (หรือปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของ) เพจของแท็บใหม่ของ IE

กระทำที่ไม่เหมาะสมที่อธิบายข้างต้นทางเลือกผู้ใช้จำกัด: ซอฟต์แวร์กำลังพยายามเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของการค้นหาของผู้ใช้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ IE ที่ใช้ โดยซอฟต์แวร์อื่น ๆ

ผู้ใช้ต้องอยู่ในการควบคุมเต็มรูปแบบของผู้ให้บริการการเร่งการทำเป็นค่าเริ่มต้นของพวกเขา

ซอฟต์แวร์ไม่สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นตัวเร่งความเร็วในการประเภทที่มีอยู่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบผ่านทางอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบผู้ใช้

ผู้ใช้ต้องอยู่ในการควบคุมแบบเต็มของการตั้งค่าของ IE

ซอฟต์แวร์ต้องลบ หรือปรับเปลี่ยนค้นหาผู้ให้ บริการ/กิจกรรม/add-ons จากผู้เผยแพร่ที่อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ใช้

ซอฟต์แวร์ต้องลดการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ IE

ผู้ใช้ต้องอยู่ในการควบคุมของโฮมเพจ IE ของพวกเขา

ซอฟต์แวร์ต้องชัดเจนแจ้งผู้ใช้หากพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ home page(s)

ผู้ใช้ต้องอยู่ในการควบคุมของ add-on IE ของพวกเขา

ผู้ใช้ต้องสามารถทั้งหมดปิดใช้งาน add-on ใด ๆ ในเบราว์เซอร์ของตน

ซอฟต์แวร์ต้องเปิดใช้งาน add-on ที่ปิดการใช้งานผู้ใช้

ซอฟต์แวร์ต้องป้องกันผู้ใช้จากการปิดใช้งาน add-on ที่ผู้ใช้ที่ต้องการปิดการใช้งาน

ซอฟต์แวร์สามารถแจ้งผู้ใช้ที่ add-on ที่จำเป็นให้เปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานบางอย่าง

ผู้ใช้ต้องอยู่ในการควบคุมของแถบเครื่องมือของพวกเขา

?         ซอฟต์แวร์ต้องบดบังปุ่มแถบเครื่องมือปิด [x]

?         ซอฟต์แวร์ (i) ต้องซ่อน หรือบดบังแถบเครื่องมือในการปิดกล่องโต้ตอบหรือ (ii) ต้องใส่ตัวเองปิดกล่องโต้ตอบที่ช่วยให้ผู้ใช้ตัวเลือกในการปิดใช้งานแถบเครื่องมือ ถ้าซอฟต์แวร์ให้ปิดกล่องโต้ตอบของตัวเอง ตัวเลือกการปิดการใช้งานต้อง (i) neutrally แสดงเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ซอฟต์แวร์ช่วยให้ผู้ใช้ และ มีค่าอย่างน้อยเท่ากับ prominence และ (ii) เมื่อมีเลือก เรียก IE แถบเครื่องมือปิดกล่องโต้ตอบ และสอดคล้องกับการเลือกของผู้ใช้

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้แถบเครื่องมือของ IE ปิดการโต้ตอบ กรุณาคลิกที่นี่.

?         ซอฟต์แวร์ต้องใช้ UI automation เพื่อบอกเลิกดำเนินการโต้ตอบโดยอัตโนมัติ

?         Add-on ซอฟต์แวร์ต้องมีรายการในรายการโปรแกรมเพิ่ม/เอาออก

?         ผู้ใช้ต้องสามารถเต็มจำนวนถอนการติดตั้งของโปรแกรม add-on

เวลาโหลดโปรแกรม add-on และเวลาการนำทาง

ผู้ใช้สามารถใช้กล่องโต้ตอบ'จัดการ Add-on เอง' ใน Internet Explorer เพื่อดูเวลาการโหลดเฉลี่ยและเวลาการนำทางโดยเฉลี่ยของ add-on เวลาโหลดเฉลี่ยและเวลาการนำทางโดยเฉลี่ยสำหรับแอดออนทั้งจะถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows

โปรแกรม add-on ต้องไม่แก้ไขครั้งเฉลี่ยการโหลดและการนำทางโดยเฉลี่ยครั้งในรีจิสทรี


ผู้ใช้ต้องอยู่ในการควบคุมคำสั่งของพวกเขาแถบ (add-on UI)

ซอฟต์แวร์อาจนแทร็ก หรือซ่อนไอคอนจากแถบคำสั่งของ IEปฏิเสธความรับผิด

MICROSOFT และ/หรือการยืนยันการไม่ใช่การทำให้ซัพพลายเออร์ หรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในการเผยแพร่เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์นี้ ("วัสดุ") สำหรับวัตถุประสงค์ใด วัสดุอาจรวม INACCURACIES ทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาด TYPOGRAPHICAL และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เมื่อต้องการขอบเขตสูงสุดที่อนุญาต โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์ของ DISCLAIM และรวมทั้งหมดสิ่งที่ใช้แสดง การรับประกัน และเงื่อนไขว่า EXPRESS ทั้งโดยนัย หรือ อ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่ใช้แสดง การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ไม่ใช่ละเมิดสัญญา เงื่อนไขที่น่าพอใจ หรือคุณภาพสามารถเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เกี่ยวข้องกับวัสดุ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973764 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbrapidpub kbnomt kbmt KB973764 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973764

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com