תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1?? 64-bit Hosted Visual C++ Tools: 28 ביולי, 2009

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 973830 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-035. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

בנוסף לגרסת המוצר המפורטת בסעיף "חל על", עדכון אבטחה זה נועד לשימוש עם Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 64-bit Hosted Visual C++ Tools.

הערה
לא ניתן להחיל עדכון אבטחה זה על מהדורות אחרות כלשהן של Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1.

מידע נוסף

דרישות קדם לצורך התקנת עדכון אבטחה זה

להתקנת עדכון אבטחה זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גרסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer עבור המחשב, בקר באתר הבא של Microsoft:?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף עדכון אבטחה אחר כלשהו.

מידע על הסרת עדכון

לאחר התקנת עדכון זה, באפשרותך להסיר אותו באמצעות הפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

באפשרותך לקבל מידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה בעלון האבטחה MS09-035 ובאתר האינטרנט של MSDN בכתובת:
http://msdn.microsoft.com/he-il/library/aa367988(VS.85).aspx
לקבלת מידע נוסף אודות Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של MSDN:
http://msdn.microsoft.com/he-il/library/aa367449(VS.85).aspx

בעיות מוכרות

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה מוכרות בעדכונים עבור Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 64-bit Hosted Visual C++ Tools, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  • 974654 קבצי סמלים (PDB) נמחקים מהתיקיה System של Windows לאחר הסרת עדכון 971090 או עדכון 973830 עבור Visual Studio 2005 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 939043 קובץ משותף מוחזר לגירסה קודמת בעת הסרת ההתקנה של עדכון מותקן קודם עבור מהדורה אחת או SKU אחד במחשב הכולל יותר ממהדורה אחת או SKU אחד של כל גירסה של Visual Studio שהותקנה
  • 925336 תיקון: הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין את חבילת Windows Installer הגדולה או חבילת תיקון גדולה של Windows Installer ב- Windows Server 2003 או ב- Windows XP: "שגיאה 1718. הקובץ נדחה על-ידי מדיניות חתימה דיגיטלית" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 973825 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין את חבילת Windows Installer הגדולה או חבילת תיקון גדולה של Windows Installer ב- Windows Server 2003 Service Pack 2: "שגיאה 1718. הקובץ נדחה על-ידי מדיניות חתימה דיגיטלית" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 974054 קובצי סמלים (PDB) אינם מעודכנים לאחר התקנת עדכון 971090 או 973830 עבור Visual Studio 2005 Service Pack 1 או עדכון 971089 עבורVisual Studio .NET 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי הקובץ

הגרסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200919:23
atl80.IA64.pdb2,789,37611-Jul-200919:23
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat7,49411-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,50511-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat7,48611-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat7,47311-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat7,47311-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,51611-Jul-200922:35
Atl.lib18,59411-Jul-200919:23
atl80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200918:15
atlassem.h1,84111-Jul-200919:23
atlcom.h172,94911-Jul-200919:23
atlcomcli.h67,95611-Jul-200919:23
atldload.lib485,76211-Jul-200919:23
atlhost.h77,74011-Jul-200919:23
bardock.cpp24,75611-Jul-200920:26
dlgcore.cpp25,96311-Jul-200920:26
eafxis.lib613,68411-Jul-200920:26
eafxis.pdb1,069,05611-Jul-200920:26
eafxisd.lib675,60011-Jul-200920:26
eafxisd.pdb880,64011-Jul-200920:26
mfc80.lib3,370,88611-Jul-200920:26
mfc80d.lib4,392,62611-Jul-200920:26
mfc80u.lib4,421,40811-Jul-200920:26
mfc80ud.lib5,716,15411-Jul-200920:26
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:31
MFC80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:31
MFC80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:31
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200920:31
MFC80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:31
MFC80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:31
MFC80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:31
MFC80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:31
MFC80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:31
MFC80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:31
MFC80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:31
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:31
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200920:31
MFCassem.h3,05511-Jul-200920:27
mfcdload.lib851,86411-Jul-200920:26
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:32
mfcm80.lib51,93211-Jul-200920:28
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:36
mfcm80d.lib51,95211-Jul-200920:28
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:34
mfcm80u.lib53,94611-Jul-200920:28
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:38
mfcm80ud.lib53,96211-Jul-200920:28
mfcmifc80.dll8.0.50727.40537,68011-Jul-200922:31
mfcs80.lib934,50411-Jul-200920:26
mfcs80.pdb2,248,70411-Jul-200920:26
mfcs80d.lib1,047,97611-Jul-200920:26
mfcs80d.pdb2,256,89611-Jul-200920:26
mfcs80u.lib693,38611-Jul-200920:26
mfcs80u.pdb2,256,89611-Jul-200920:26
mfcs80ud.lib742,33611-Jul-200920:26
mfcs80ud.pdb2,256,89611-Jul-200920:26
Microsoft.VC80.ATL.manifest46711-Jul-200918:15
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2,38211-Jul-200920:31
Microsoft.VC80.MFC.manifest2,37311-Jul-200920:31
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1,24111-Jul-200920:31
nafxcw.lib32,185,21211-Jul-200920:26
nafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200920:26
nafxcwd.lib36,334,94611-Jul-200920:26
nafxcwd.pdb2,535,42411-Jul-200920:26
nafxis.lib285,39811-Jul-200920:26
nafxis.pdb135,16811-Jul-200920:26
nafxisd.lib346,25611-Jul-200920:26
nafxisd.pdb135,16811-Jul-200920:26
uafxcw.lib32,427,37811-Jul-200920:26
uafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200920:26
uafxcwd.lib36,812,18411-Jul-200920:26
uafxcwd.pdb2,527,23211-Jul-200920:26
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest2,38211-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:24
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest1,24111-Jul-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest46711-Jul-200919:24
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest2,37311-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:31
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:23
mfc80.IA64.pdb12,980,22411-Jul-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:25
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200920:23
mfc80d.IA64.pdb15,192,06411-Jul-200920:23
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:25
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:25
mfc80u.IA64.pdb12,963,84011-Jul-200920:25
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200920:24
mfc80ud.IA64.pdb15,224,83211-Jul-200920:24
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:24
mfcm80.IA64.pdb3,207,16811-Jul-200920:28
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:25
mfcm80d.IA64.pdb3,411,96811-Jul-200920:27
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:25
mfcm80u.IA64.pdb3,166,20811-Jul-200920:28
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:25
mfcm80ud.IA64.pdb3,477,50411-Jul-200920:28
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200919:23
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat7,49411-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,50511-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat7,48611-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat7,47311-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat7,47311-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,51611-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest2,38211-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:24
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest1,24111-Jul-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest46711-Jul-200919:24
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest2,37311-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:31
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:25
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200920:23
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:25
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:25
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200920:24
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:24
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:25
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:25
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:25
vcomp.IA64.pdb101,37611-Jul-200920:33
vcompd.IA64.pdb183,29611-Jul-200920:33

מאפיינים

Article ID: 973830 - Last Review: יום שני 07 ספטמבר 2009 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbsurveynew kbsecurity kbsecvulnerability kbsecbulletin kbexpertisebeginner kbfix kbbug atdownload KB973830

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com