ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถยกประชุมในปฏิทินของตัวจัดระเบียบ โดยใช้บริการเว็บ Exchange (EWS)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973868 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: เป็นการมอบหมายในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2007 คุณสร้าง ส่ง และปรับปรุงการร้องขอการประชุมสำหรับผู้ดำเนินการ โดยใช้บริการเว็บ Exchange (EWS) แล้ว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการที่ไม่ได้ถ้าผู้รับมอบสิทธิ์คุณได้พยายามยกเลิกการประชุม และพยายามส่งการร้องขอการปรับปรุงการยกเลิกสำหรับผู้ดำเนินการ โดยใช้ EWS ในสถานการณ์นี้ เมื่อผู้รับมอบสิทธิ์คุณได้พยายามยกเลิกการประชุมสำหรับการจัดระเบียบ "ErrorItemNotFound" ข้อผิดพลาดถูกส่งกลับ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
971534คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973868 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbmt KB973868 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973868

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com