คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000003E" เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 บนคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์หลายตัว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973879 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้กับจำนวนบทความฐานความรู้ของ Microsoft (973879) เดียวกัน

พบปัญหาในการปรับปรุงรุ่นก่อนหน้านั้น ถ้าคุณใช้รุ่น V1 และพบข้อผิดพลาด Stop ระหว่างการเริ่มต้น ดูบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา:
975070 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุง 973879: "Stop 0x0000007e" หรือ "Stop 0x00000050"

การปรับปรุงที่นำออกใช้ที่นี่ ซึ่งก็คือรุ่น 2 ไม่มีปัญหานี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณกำลังเรียกใช้ใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 บนคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel x 64 หลายตัว หรือมีตัวประมวลผลแบบมัลติคอร์ Intel x 64 เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 บนคอมพิวเตอร์ คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:
หยุด 0x0000003E (parameter1, พารามิเตอร์ 2, parameter3, พารามิเตอร์ 4)
MultiProcessor_Configuration_Not_Supported
หมายเหตุ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น parameter1 และพารามิเตอร์ 2 ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้สามารถทำให้สมการต่อไปนี้ถูกต้อง:
((parameter1 ^ parameter2) & (0x00100000)) ! = 0

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวประมวลผลบางอย่างในรายงานคอมพิวเตอร์สนับสนุนสำหรับบางชุดของคุณลักษณะที่ไม่สนับสนุน ดังนั้น เมื่อระบบจะใช้ชุดคุณลักษณะเหล่านี้ มีข้อผิดพลาด Stop เกิดขึ้น สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ ถ้ามีใช้แพคเกจของตัวประมวลผลไม่ถูกต้อง หรือ BIOS erratum ตัวประมวลผลทำให้ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับแพคเกจ (KB973879) ของระบบที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

Windows Server 2008 เวอร์ชั่น 64 บิต

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
แพคเกจการดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x เวอร์ชั่น 64 (KB973879) ในขณะนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้อัพเดทนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงนี้รุ่นสากลมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 0. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2GDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นเดิม
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) สำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมการติดตั้งมี แสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) เป็นส่วนสำคัญในการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182954,691,03221 2009 ก.ค.15:52x 64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.224784,682,84023 2009 ก.ค.19:48x 64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.180754,698,69622-ก.ค.-200919:55x 64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.221834,693,56023 2009 ก.ค.19:54x 64

แฟ้มข้อมูลสำหรับรุ่น V1 และ V2

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงรุ่นใดในระบบของคุณ:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
อัพเดตเวอร์ชันรายละเอียดแฟ้ม
V1%Windir%\servicing\packages\Package_for_KB973879~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
V2 (ถาวรรุ่น)%Windir%\servicing\packages\Package_for_KB973879~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด "STOP 0x0000003E" คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
189988 Cpu CMPXCHG8B ใน compatibles ที่ไม่ใช่-Intel/AMD x 86 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
121043 หยุดหน้าจอเมื่อติดตั้ง Windows NT 3.5 บนเครื่อง SMP 386
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ยังคง ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร

ถ้าบทความนี้ไม่ช่วยตอบคำถามของคุณ คลิกปุ่มนี้เพื่อถามคำถามของคุณให้กับสมาชิกอื่นในชุมชนที่ Microsoft Community:

ถามคำถาม
คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973879 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
atdownload kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB973879 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973879

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com