คุณไม่สามารถคืนแฟ้มขนาดใหญ่ในระบบแฟ้ม NTFS เมื่อมีลบกระแสข้อมูลทั้งหมดที่มีแอตทริบิวต์ sparse ใน Windows XP SP2 รุ่น 64 บิต หรือ ใน Windows Server 2003 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973886 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณคืนค่าแฟ้มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ระบบแฟ้ม NTFS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP x รุ่น 64 บิต Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2), การดำเนินการคืนค่าล้มเหลว นอกจากนี้ ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลจะสูญหาย เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่อไปนี้จะแสดงอยู่ในบันทึกของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Ntfs
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 50
คอมพิวเตอร์:<computer name=""> </computer>
คำอธิบาย: {Delayed เขียนล้มเหลว} Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้ม ข้อมูลสูญหาย ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

รหัสเหตุการณ์: 26
ประเภท: ไม่มี
แหล่งที่มา: แบบผุดขึ้นของแอพลิเคชัน
ชนิด: ข้อมูล
Machine ::<computer name=""> </computer>
ป็อปอัพโปรแกรมประยุกต์ของข้อความ:: Windows - ล่าช้าเขียนล้มเหลว: Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้ม <file name="">ข้อมูลหายไป ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น </file>

หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:
 1. กระแสข้อมูล sparse ทั้งหมดของแฟ้มจะถูกเอาออก
 2. sparse แอตทริบิวต์ของแฟ้มไม่ถูกเอาออก
 3. ข้อมูลแอตทริบิวต์ sparse ที่ด้านซ้ายมีขนาดใหญ่พอที่จะเกินข้อจำกัดที่คืนค่าของระบบแฟ้ม NTFS

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก sparse แอตทริบิวต์ของแฟ้มยังคงอยู่บนใช้ระบบแฟ้ม NTFS หลังจากที่คุณลบกระแสข้อมูลทั้งหมดที่มีแอตทริบิวต์ที่ sparse จากแฟ้ม

ระบบไฟล์ ntfs รองรับกระแสข้อมูลที่มีชื่อเพิ่มเติม เมื่อสตรีมข้อมูลที่มีชื่อเพิ่มเติมที่มีแอตทริบิวต์ที่ sparse ถูกเพิ่มเข้าไปยังแฟ้ม แอตทริบิวต์ sparse ถูกกำหนดสำหรับแฟ้มนอกจากนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบกระแสข้อมูลทั้งหมดที่มีแอตทริบิวต์ที่ sparse จากแฟ้ม แอตทริบิวต์ sparse สำหรับแฟ้มอยู่ ดังนั้น เมื่อคุณดำเนินการขั้นตอนการกลับสายโทรศัพท์แล้ว คืนค่าแฟ้ม แฟ้มที่คืนค่าจะแสดงเป็นแฟ้ม sparse ลักษณะการทำงานนี้เกิดแม้ว่าแฟ้มไม่มีข้อมูล streams ที่ มีแอททริบิวต์ sparse

เมื่อคุณคืนค่าแฟ้ม sparse ระบบไฟล์ NTFS จัดการแฟ้มเป็นแฟ้มที่มีการกระจายตัว ถ้าขนาดแฟ้ม sparse ยาวเกินไป แล้วทรัพยากรระบบจะเพียงพอสำหรับดำเนินการคืนค่า ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก sparse แอตทริบิวต์ของแฟ้มยังคงอยู่บนระบบแฟ้ม NTFS หลังจากที่คุณลบกระแสข้อมูลทั้งหมดที่มีแอตทริบิวต์ที่ sparse จากแฟ้ม

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • windows XP x รุ่น 64 บิต Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows XP service pack ล่าสุด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

คำแนะนำการแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. ดาวน์โหลดแล้ว ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 2. เริ่มโปรแกรม Registry Editor เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และจากนั้น เลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
 4. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:NtfsResetFileSparseAttributeOnDeletingLastSparseStreamแล้ว กดแป้นที่ป้อนไว้
 6. คลิกขวาNtfsResetFileSparseAttributeOnDeletingLastSparseStreamแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 8. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
หมายเหตุ:หลัง จากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ จากนั้น ตั้งค่าคอนฟิกNtfsResetFileSparseAttributeOnDeletingLastSparseStreamรายการรีจิสทรี คุณจำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนระบบแฟ้ม NFTS

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows XP และ Windows Server 2003

 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยงแฟ้มแค็ตตาล็อก (KBnumber.cat) ที่มีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows XP SP 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntfs.sys5.2.3790.45701,047,55213 2009 Aug04:27x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2003 SP 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntfs.sys5.2.3790.4570593,40812 2009 Aug12:57x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 SP 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntfs.sys5.2.3790.45701,047,55213 2009 Aug04:27x64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003 SP 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntfs.sys5.2.3790.45701,894,40013 2009 Aug04:26IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถคัดลอกแฟ้มแทนที่การสำรองข้อมูลแฟ้ม จากนั้น คุณสามารถคืนค่าแฟ้ม โดยใช้ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูล
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973886 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbfix kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbmt KB973886 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973886

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com