MS09-073: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows XP?, Windows 2000 ו- Windows Server 2003: 8 בדצמבר, 2009

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 973904 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-073. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • כאשר סיומת שם הקובץ היא "?.doc" או "?.docx", אך התוכן הוא קובץ טקסט רגיל או סוג אחר של קובץ שאינו קובץ בינארי של Microsoft Word, והקובץ נפתח ב- Microsoft Word, ייתכן שתוצג הודעת השגיאה הבאה עד שלוש פעמים לפני שהקובץ ייפתח בהצלחה ב- Microsoft Office Word:
  Word אינו יכול להתחיל את הממיר mswrd632
  כדי לפתור בעיה זו, משתמש שנפגע יכול לבטל את הרישום של ממיר mswrd632. כדי שאנו נבטל עבורך את הרישום של ממיר mswrd632, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לבטל בעצמך את הרישום של ממיר mswrd632, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

  תקנו עבורי

  כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.

  תקן בעיה זו
  Microsoft Fix it 50352


  הערה ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

  הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור, ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

  שינוי זה יבטל למעשה את הרישום של הממיר וישבית אותו עבור יישומי צד-שלישי ועבור Microsoft Office. Microsoft Office ישתמש בממירי הטקסט שלו לפתיחת קבצים מסוג זה.

  לאחר שהפעלת את פתרון התיקון המפורט לעיל, סיימת עם מאמר זה.

  אני מעדיף לתקן בעצמי

  כדי לבטל בעצמך את הרישום של ממיר mswrd632, ערוך את הרישום כך:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
   • עבור גירסאות 32 סיביות של Windows:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc
   • עבור גירסאות 64 סיביות של Windows:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc
  3. בתפריט עריכה, לחץ על מחק.
  4. לחץ על כן.
  5. צא מעורך הרישום.
  שינוי זה יבטל למעשה את הרישום של הממיר וישבית אותו עבור יישומי צד-שלישי ועבור Microsoft Office. Microsoft Office ישתמש בממירי הטקסט שלו לפתיחת קבצים מסוג זה.

שינויי פונקציונליות עם עדכון אבטחה זה

 • עדכון אבטחה זה מחיל שינויים נוספים על האופן שבו Windows ורכיבים מגורם שלישי משתמשים בממיר Word 6.0/95 for Windows and Macintosh to RTF.

  כברירת מחדל, מערכות ההפעלה Windows XP SP2?, Windows XP SP3?, ו- Windows Server 2003 SP2 כבר מונעות מ- WordPad לנתח מסמכי Word 6.0 ו- Write על-ידי השבתת ממיר טקסט זה. בנוסף, מנגנון זה מופעל על פלטפורמות אחרות כאשר מותקן עדכון האבטחה 885836 (עלון אבטחה MS04-041). בפלטפורמות אלו, כאשר פותחים מסמך Word for Windows 6.0 ב- WordPad, מופיעה הודעת שגיאה דומה להודעה הבאה:
  לא ניתן לטעון קובצי Word for Windows 6.0
  קובצי Write מנותחים כקובצי טקסט רגיל, אך לא מוצגת הודעה כלשהי. התנהגות זו מתוארת במאמר 870883 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  עדכון אבטחה זה יאכוף מנגנון זה באופן הדוק יותר. הגבלה זו חלה כעת על יישומים אחרים המשתמשים בממיר Word 6.0 הנכלל עם Windows כחלק מיישום WordPad. כברירת מחדל, יישומי גורם שלישי אינם יכולים עוד להשתמש בממיר לניתוח תבניות קבצים ישנות אלו.

  אם למנהל דרוש ממיר Word 6.0/95 for Windows and Macintosh to RTF, ניתן להפעילו מחדש על-ידי הוספת ערך הרישום AllowConversion עם ערך DWORD שווה ל- 1. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו. או, צור אותו אם אינו קיים.
   • עבור גירסאות 32 סיביות של Windows:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad
   • עבור גירסאות 64 סיביות של Windows:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad
  3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
  4. הקלד AllowConversion כשמו של DWORD ולאחר מכן הקש ENTER.
  5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על AllowConversion ולאחר מכן לחץ על שנה.
  6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  7. צא מעורך הרישום.
  לאחר שתגדיר את ערך מפתח רישום זה ל- 1, יישומי צד-שלישי יוכלו לטעון את ממיר Word 6.0/95 for Windows and Macintosh to RTF. שים לב שהגדרת מפתח הרישום מסירה את ההגנה שנוספה באמצעות עדכון אבטחה זה. לכן, יש לבצע זאת רק אתה בטוח לגבי אמינות מקור הקבצים אשר נטענים על-ידי ממיר זה. ניתן גם להשבית ממיר זה על-ידי הגדרת ערך מפתח רישום זה ל- 0.

  אם ערך הרישום של AllowConversion לא הוגדר ל- 1 או שאינו קיים, ואם רכיב של Windows או יישום מגורם שלישי מנסה לפתוח קובץ Word 6.0 באמצעות שימוש בממיר Word 6.0/95 for Windows and Macintosh to RTF, הקובץ לא ייפתח, ותוצג תיבת דו-שיח.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html32.cnv2003.1100.8166321,88829-Jul-200914:00Not ApplicableSP3SP3GDR
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200914:01x86SP3SP3GDR
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89628-Aug-200908:47Not ApplicableSP3SP3GDR
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3GDR
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88829-Jul-200914:00Not ApplicableSP3SP3QFE
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200914:01x86SP3SP3QFE
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89628-Aug-200908:47Not ApplicableSP3SP3QFE
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 2000

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88821-Aug-200910:10Not Applicable
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64821-Aug-200910:09x86
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200908:16Not Applicable
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200908:11Not Applicable
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55231-Aug-200908:37Not Applicable
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89631-Aug-200908:41Not Applicable
Write.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200908:16Not Applicable
Write32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200908:11Not Applicable

כל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html32.cnv2003.1100.8166321,88829-Jul-200913:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200913:53x86SP2SP2GDR
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89629-Aug-200904:40Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88829-Jul-200913:53Not ApplicableSP2SP2QFE
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200913:53x86SP2SP2QFE
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89629-Aug-200904:40Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd6.wpc2009.10.31.10252,92822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10383,48822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.10116,22422-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64822-Nov-200907:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89622-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Mswrd6.wpc2009.10.31.10252,92822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10383,48822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.10116,22422-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64822-Nov-200907:28x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89622-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd6.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd664.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd864.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Write64.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64825-Nov-200903:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89625-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Mswrd6.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd664.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd864.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Write64.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64825-Nov-200903:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89625-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW

מאפיינים

Article ID: 973904 - Last Review: יום שני 17 מאי 2010 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kbfixme kbmsifixme kbwinxpsp3fix kbwinserv2003postsp2fix kbwin2000fixnosp kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB973904

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com