ข้อยกเว้นที่ไม่ถูกต้องถูกสร้างขึ้นสำหรับข้อความ iCalendar ที่เกิดซ้ำเมื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 การประมวลผลข้อความ SMTP ที่ประกอบด้วยส่วนของข้อความ iCalendar

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973969 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณสมบัติ EXDATE ข้อกำหนดวันและเวลาของข้อยกเว้นที่สำหรับคอมโพเนนต์ปฏิทินที่เกิดซ้ำ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2007 ประมวลผลข้อความแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนข้อความของ iCalendar ที่เกิดซ้ำ เซิร์ฟเวอร์ที่ให้คำสั่ง EXDATE ล่าสุดของคุณสมบัติ EXDATE แบบหลายบรรทัดเท่านั้น เซิร์ฟเวอร์ในอย่างอื่น ละเว้นงบ EXDATE ก่อนหน้านี้ทั้งหมด เซิร์ฟเวอร์ละเว้นยังวันที่ของคุณสมบัติ EXDATE เมื่อคำสั่ง EXDATE บรรทัดเดียวที่ประกอบด้วยหลายวัน ดังนั้น วันและเวลาของข้อยกเว้นที่สำหรับข้อความ iCalendar ที่เกิดซ้ำไม่ถูกต้อง

ตัวอย่าง:
Multiline EXDATE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXDATE;TZID=Central Europe Standard Time:20100512T084700
EXDATE;TZID=Central Europe Standard Time:20100612T084700
EXDATE;TZID=Central Europe Standard Time:20100712T084700
ในตัวอย่างนี้ คอมโพเนนต์ VEVENT ใน iCalendar ประกอบด้วยคำชี้แจงสิทธิ์ EXDATE หลายบรรทัด ดังนั้น เก็บเฉพาะบรรทัดสุดท้ายของรายงาน EXDATE
Single-line EXDATE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXDATE;TZID=Central Europe Standard Time:20100512T084700,20100612T084700,20100712T084700

ในตัวอย่างนี้ ไวยากรณ์จุลภาคที่แยกค่าวันที่ในใบแจ้งยอด EXDATE ถูกตีความว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้น งบ EXDATE จะถูกยกเลิก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
972076คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ EXDATE และคอมโพเนนต์ VEVENT ใน iCalendar ไปที่ IETF เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2445.txt

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973969 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbhotfixrollup kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB973969 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973969

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com