"Wmic systému nastavení AutomaticManagedPageFile = FALSE" příkaz způsobí ztrátu existující nastavení stránkovacího souboru v systému Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 nebo počítači se systémem Windows Server 2008 R2

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 974028 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Nastavení stránkovacího souboru je uloženo v následující položce registru v počítači se systémem Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PagingFiles
Pokud spustíte následující příkaz, je hodnota REG_MULTI_SZ tato položka registru nastavena „ C:\pagefile.sys 0 0 ":
wmic computersystem set AutomaticManagedPageFile=FALSE
tento problém způsobuje ztrátu existující nastavení stránkovacího souboru pro operační systémy, které mají následující nastavení stránkovacího souboru:
 • Stránkovací soubor počáteční a největší velikostí jsou výslovně určeny.
  Například:
  C:\pagefile.sys 4095 4095
 • Více stránkovacích souborů jsou na více svazků.
  Například:
  C:\pagefile.sys 8200 8200
  D:\pagefile.sys 8200 8200
  E:\pagefile.sys 8200 8200
Poznámka: Problému také dochází, pokud vlastnost AutomaticManagedPagefile třídy WMI Win32_ComputerSystem nastavena na hodnotu "FALSE" kódem program pomocí COM rozhraní.

Jak potíže obejít

Metoda 1
Zkontrolujte aktuální nastavení stránkovacího souboru spuštěním následujícího příkazu:
WMIC systému získat AutomaticManagedPageFile
Také nenastavujte hodnotu "FALSE" Pokud je již nastaveno na "FALSE".

Metoda 2
Spustit kód VBScript namísto příkazu wmic zakázat vlastnost AutomaticManagedPageFile. Postupujte takto:
 1. Spusťte program Poznámkový blok.
 2. Do programu Poznámkový blok vložte následující kód:
  strComputer = "."
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
  
  For Each objCS in objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_ComputerSystem")
    on Error Resume Next
  '  Wscript.Echo "AutomaiticManagedPagefile: " & objCS.AutomaticManagedPagefile
    If (objCS.AutomaticManagedPagefile) Then
      Wscript.Echo "Setting AutomaticManagedPagefile to False"
      objCS.AutomaticManagedPageFile=False
      objCS.Put_
    Else
      Wscript.Echo "AutomaticManagedPagefile was already False. Just leaving"
    End If
  '  Wscript.Echo "AutomaiticManagedPagefile: " & objCS.AutomaticManagedPagefile
  Next
  
 3. V nabídce soubor příkaz Uložit jako.
 4. Vyberte cílové umístění, zadejte do pole název souboruAutomaiticManagedPagefile.vbs a potom klepněte na tlačítko Uložit.
 5. V počítači spustit skript AutomaiticManagedPagefile.vbs.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace

Zprostředkovatel služby WMI, třídy Win32_ComputerSystem je implementován v CimWin32.dll. Tento soubor DLL změní následující hodnotu registru, když je změněna vlastnost AutomaticManagedPageFile třídy WMI Win32_ComputerSystem:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PagingFiles
Pokud je vlastnost AutomaticManagedPageFile nastavena na hodnotu TRUE, hodnota je nastavena "?: \Pagefile.sys." Pokud je vlastnost AutomaticManagedPageFile nastavena na hodnotu FALSE, hodnota je nastavena na "0 0 c:\pagefile.sys." Proto jakékoli nastavení stránkovacího souboru přepsány, když nastane tento problém.

Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
959516Více stránkovacích souborů se vytvoří, když nastavíte vlastnost AutomaticManagedPagefile třídy Win32_ComputerSystem na hodnotu false v počítači se systémem Windows Server 2008 nebo Windows Vista Service Pack 1

Vlastnosti

ID článku: 974028 - Poslední aktualizace: 27. srpna 2009 - Revize: 1.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
Klíčová slova: 
kbmt kbtshoot kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo KB974028 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:974028

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com