ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อโปรแกรมประยุกต์แทรกค่าในคอลัมน์คีย์ต่างประเทศใน SQL Server กระชับข้อมูล 3.5: "ไม่มีคีย์ที่ตรงกับลักษณะที่อธิบายไว้ที่พบภายในช่วงปัจจุบัน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974068 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีสองตารางในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server กระชับข้อมูล 3.5
 • ข้อจำกัด KEY หลักที่ถูกอ้างอิง โดยข้อจำกัดแบบ KEY ต่างประเทศในอีกตารางหนึ่ง ตารางเหล่านี้สองอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 • คุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ทำการดำเนินการต่อไปนี้ในตารางคีย์หลัก:
  • ใช้โปรแกรมประยุกต์นี้ค้นหาเมธอดของวัตถุ SqlCeResultSet เพื่อค้นหาคอลัมน์คีย์หลักสำหรับค่าที่ระบุ อย่างไรก็ตาม ค่าที่ระบุนี้ไม่มีอยู่
  • โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้วัตถุแบบ SqlCeUpdatableRecord แทรกแถว แถวนี้ประกอบด้วยค่าที่ระบุในคอลัมน์คีย์หลัก
 • โปรแกรมประยุกต์ที่ทำการดำเนินการต่อไปนี้ในตารางคีย์ต่างประเทศ:
  • โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้วัตถุ SqlCeResultSet อื่นเมื่อต้องการแทรกแถว แถวนี้ประกอบด้วยค่าในคอลัมน์คีย์ต่างประเทศที่ตรงกับค่าที่ระบุในคอลัมน์คีย์หลักของตารางคีย์หลัก
ในสถานการณ์สมมตินี้ wมื่อแถวถูกแทรกลงในตารางคีย์ต่างประเทศ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x80040E19L ไม่พบคีย์ DB_E_NOTFOUND ไม่ตรงกับลักษณะที่อธิบายไว้ภายในช่วงปัจจุบันได้

หมายเหตุ:นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นใน SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 Service Pack 1 (SP1)

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
sql Server กระชับข้อมูล 3.5, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sqlceca35.dll3.5.5692.14341,90406 2009 Aug22:42x86
Sqlcecompact35.dll3.5.5692.1482,83206 2009 Aug22:42x86
Sqlceer35en.dll3.5.5692.14145,28006 2009 Aug22:42x86
Sqlceme35.dll3.5.5692.1462,33606 2009 Aug22:42x86
Sqlceoledb35.dll3.5.5692.14169,36006 2009 Aug22:42x86
Sqlceqp35.dll3.5.5692.14640,91206 2009 Aug22:42x86
Sqlcese35.dll3.5.5692.14345,48806 2009 Aug22:42x86
System.data.sqlserverce.entity.dll3.5.5692.14227,23206 2009 Aug21:22x86
System.data.sqlserverce.dll3.5.5692.14268,17606 2009 Aug21:22x86
System.data.sqlserverce.dll3.5.5692.14268,19206 2009 Aug21:23x86
System.data.sqlserverce.entity.dll3.5.5692.14227,23206 2009 Aug21:23x86
sql Server กระชับข้อมูล 3.5, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sqlceca35.dll3.5.5692.14572,81620 2009 พฤษภาคม04:21x64
Sqlcecompact35.dll3.5.5692.14117,13620 2009 พฤษภาคม04:21x64
Sqlceer35en.dll3.5.5692.14145,80820 2009 พฤษภาคม04:21x64
Sqlceme35.dll3.5.5692.1487,44020 2009 พฤษภาคม04:21x64
Sqlceoledb35.dll3.5.5692.14257,42420 2009 พฤษภาคม04:21x64
Sqlceqp35.dll3.5.5692.141,130,89620 2009 พฤษภาคม04:21x64
Sqlcese35.dll3.5.5692.14641,93620 2009 พฤษภาคม04:21x64
System.data.sqlserverce.entity.dll3.5.5692.14227,21620 2009 พฤษภาคม04:21x86
System.data.sqlserverce.dll3.5.5692.14268,19220 2009 พฤษภาคม04:21x86
System.data.sqlserverce.dll3.5.5692.14268,19220 2009 พฤษภาคม04:21x86
System.data.sqlserverce.entity.dll3.5.5692.14227,23220 2009 พฤษภาคม04:21x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974068 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server Compact 3.5
Keywords: 
kbsurveynew kbHotfixServer kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB974068 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974068

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com