Pakeitimai bendrinamame .xls faile, kuris yra atjungties re?imu veikian?iame aplanke, ne?ra?omi fail? serveryje, kuris veikia ?Windows Server 2003? arba ?Windows XP?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 974070 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?sivaizduokite toliau pateikt? situacij?.
 • Bendrinate .xls fail? ir .xlsx fail? atjungties re?imu veikian?iame aplanke, kuris yra fail? serveryje, veikian?iame ?Windows Server 2003? arba ?Windows XP?.
 • Atidarote aplank? ?Windows Explorer? i? kompiuterio, kuriame vykdoma ?Windows Vista?.
 • Redaguojate .xls fail? ir tada j? ?ra?ote atjungties re?imu veikian?iame aplanke.
 • Atidarote fail? kitame kompiuteryje.
Tokiu atveju matote, kad pakeitimai nebuvo ?ra?yti.

SPRENDIMAS

Svarbu. ?iame skyriuje, metode arba u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, taikykite kar?t?sias pataisas, kurios apra?ytos toliau nurodytame ?Microsoft? ?ini? baz?s (KB) straipsnyje, ir ?galinkite jas. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Taikykite ?ias kar?t?sias pataisas.
  956836 ?Excel 2007? kar?t?j? patais? paketo (Excel.msp, Xlconv.msp) apra?as: 2008 m. rugpj??io 26 d.
 2. ?galinkite kar?t?j? patais? paket?.

  Jei norite, kad ?? kar?t?j? patais? paket? ?galintume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

  Pataisyti u? mane  Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Pataisyti arba sait?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.


  Spr?sti ?i? problem?
  ?Microsoft Fix it? 50721


  Pastabos.
  • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
  • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

  Tada pereikite prie skyriaus Ar tai i?sprend? problem??  Leiskite taisyti pa?iam

  Nor?dami ?galinti ?? kar?t?j? patais? paket?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , ?veskite regedit lauke Prad?ti ie?k?, tada paspauskite ENTER.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
   Jei pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
  2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
  3. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
  4. ?veskite VistaOfflineFilesCompatMode ir paspauskite ENTER.
  5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite VistaOfflineFilesCompatMode, tada spustel?kite Keisti.
  6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
  7. I?eikite i? registro rengykl?s.

  Ar tai i?sprend? problem??

  • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.
  • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 974070 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 30 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Excel 2007
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb KB974070

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com