Galite atsisi?sti naujinim?, kuris suteikia galimyb? taupyti keli? branduoli? AMD procesoriaus, kuris naudoja x64 ?Windows Vista? SP2, ?Windows Server 2008? SP2, ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? versij?, suvartojam? energij?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 974090 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omas naujinimas, kuris ?galina operacin? sistem? pasinaudoti patobulinta C1 b?sena (C1E) ir suvartoti ma?iau keli? branduoli? AMD procesoriaus energijos. ?is naujinimas skirtas toliau pateikiam? operacini? sistem? x64 versijoms:
 • ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • ?Windows 7?
 • ?Windows Server 2008 R2?

SPRENDIMAS

Naujinimo informacija

Vietinis APIC laikmatis yra u?programuotas skai?iuoti net tada, kai jis n?ra naudojamas. Tod?l APIC laikmatis nuolatos yra naudojamas C1 miego re?imu pastoviu grei?iu neatsi?velgiant ? efektyvumo b?senos (P b?senos) per?jimus. Tod?l kompiuteris vartoja nereikaling? energij?. Ta?iau AMD procesoriai palaiko neaktyvumo b?sen?, kuri ?jungiama, kai nenaudojamas CPU APIC laikmatis. Tod?l AMD procesorius gali ?jungti ma?? energijos s?naud? C1E b?sen?. ?i ma?? energijos s?naud? b?sena sutaupo iki 10 procent? daugiau energijos.

Jei j?s? procesorius palaiko C1E b?sen?, galite pritaikyti ?? naujinim? ir suma?inti C1E miego re?imo energijos s?naudas.

I? ?Microsoft? galite atsisi?sti palaikomas kar?t?sias pataisas. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Jas taikykite tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. Su ?iomis kar?tosiomis pataisomis gali b?ti atliekami papildomi bandymai. Tod?l jei ?i problema jums kelia nedaug b?d?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad kar?t?j? patais? gautum?te.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Forma ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? parodo kalbas, kuriomis teikiama ?i kar?toji pataisa. Jei nematote savo kalbos, ?ios kar?tosios pataisos j?s? kalba n?ra.

B?tinieji komponentai

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais? kompiuteryje turi veikti vienos i? toliau pateikiam? operacini? sistem? x64 versija:
 • ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • ?Windows 7?
 • ?Windows Server 2008 R2?

Reikalavimas paleisti i? naujo

Kai pritaikote ?ias kar?t?sias pataisas, turite i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?tosios pataisos pakeitimo informacija

?i kar?toji pataisa nepakei?ia jokios kitos kar?tosios pataisos.

Informacija apie fail?

?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
Visoms palaikomoms x64 ?Windows Server 2008? SP2 ir ?Windows Vista? SP2 versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Hal.dll6.0.6002.22205232,00820-Aug-200912:23x64SP2
Hal.infNot Applicable2,92620-Aug-200907:20Not ApplicableSP2
Visoms palaikomoms x64 ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hal.dll6.1.7600.16416263,25601-Sep-200906:34x64
Hal.dll6.1.7600.20519263,24001-Sep-200907:03x64
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as


Papildomo failo informacija, skirta ?Windows Server 2008?, ?Windows Vista?, ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?

Papildomi visoms palaikomoms x64 ?Windows Server 2008? SP2 ir ?Windows Vista SP2? versijoms skirti failai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_hal.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22205_none_61afc36bd68c3d03.manifestNot Applicable1,65620-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70520-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43820-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70120-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43020-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70520-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43820-Aug-200918:43Not Applicable

Papildomi visoms palaikomoms x64 ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms skirti failai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-hal_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16416_none_076a95ef732190e3.manifestNot Applicable7,54901-Sep-200906:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-hal_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20519_none_07f733988c3c7cb2.manifestNot Applicable7,54901-Sep-200907:27Not Applicable
Package_for_kb974090_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,14201-Sep-200922:28Not Applicable
Package_for_kb974090_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,18101-Sep-200922:28Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,87601-Sep-200922:28Not Applicable

Savyb?s

Straipsnio ID: 974090 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. kovo 31 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Rakta?od?iai: 
kbhotfixserver kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew KB974090

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com