การแก้ไข: การ์ดเชื่อมต่อ BizTalk สำหรับ 2.0 ระบบโฮสต์ไม่สนับสนุนการ TI โฮสต์สภาพแวดล้อมชนิดต่อไปนี้ [HTTP], [ระบบ z] และ [ระบบ i]

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974225 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในการ์ดเชื่อม Microsoft BizTalk ต่อสำหรับโฮสต์ระบบ 2.0 ถ้าคุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ โปรแกรมประยุกต์ของโฮสต์ที่สัมพันธ์ HTTP ข้อหรือแวดล้อมซ็อกเก็ตดิบคอมพิวเตอร์ระยะไกล (RE) เมื่อคุณเรียกใช้แอพลิเคชันไคลเอนต์ ล้มเหลวของการเรียกไปยังโฮสต์ และข้อความถูกหยุดชั่วคราวใน BizTalk นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::

ข้อความส่งไปยังการ์ดเชื่อมต่อ "HostApps" เมื่อส่งพอร์ต "HostApps" กับ URI "TI/<any host="" type="">/<default re="">" ถูกหยุดชั่วคราว รายละเอียดข้อผิดพลาด: ไม่สามารถกำหนดรูปแบบการเขียนโปรแกรมของคลา 'HTTPgetBal.Banking' </default></any>

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการ์ดเชื่อมต่อ BizTalk สำหรับ 2.0 ระบบโฮสต์ที่ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุดโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
รุ่น 32 บิต (x 86)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dtcob390.dll8.0.3733.2452,42420 2009 Oct14:52x86
Hipobjects.dll8.0.3733.21,273,16020 2009 Oct14:52x86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.management.dll8.0.3733.267,48820 2009 Oct14:52x86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.runtime.dll8.0.3733.283,86420 2009 Oct14:52x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3733.251,08020 2009 Oct14:52x86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.0.3733.2116,60820 2009 Oct14:52x86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.0.3733.242,88820 2009 Oct14:52x86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2301.071,57620 2009 Oct14:52x86
Microsoft.hostintegration.ti.winhttpwrapper.interop.dll7.0.2300.011,68020 2009 Oct14:52x86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3733.247,00820 2009 Oct14:52x86
รุ่น 64 บิต (x64)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dtcob390.dll8.0.3733.2452,42420 2009 Oct14:54x86
Hipobjects.dll8.0.3733.22,227,01620 2009 Oct14:54x64
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.management.dll8.0.3733.267,48820 2009 Oct14:54x86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.runtime.dll8.0.3733.283,86420 2009 Oct14:54x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3733.251,08020 2009 Oct14:54x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3733.251,08020 2009 Oct14:54x86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.0.3733.2116,60820 2009 Oct14:54x86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.0.3733.2116,60820 2009 Oct14:54x86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.0.3733.242,88820 2009 Oct14:54x86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2301.071,57620 2009 Oct14:54x86
Microsoft.hostintegration.ti.winhttpwrapper.interop.dll7.0.2300.011,68020 2009 Oct14:54x86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3733.247,00820 2009 Oct14:54x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974225 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB974225 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974225

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com