การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 หลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server กระชับข้อมูล Edition 3.5 Service Pack 2 รุ่น 32 บิตบนเครื่องคอมพิวเตอร์กับ x 64

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974247 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ 64 บิต โปรแกรมประยุกต์ที่กระชับ SQL Server ข้อมูล (“กระชับ ”) โดยอาจล้มเหลวกับหนึ่งในสองอาการต่อไปนี้:
อาการ 1
โปรแกรมประยุกต์กำลังพยายามโหลดรุ่นกระชับที่ไม่เข้ากันกับรุ่นที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การ instability แอพลิเคชัน และจะถูกยกเลิกการโหลดของกระชับ

อาการ 2
โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถโหลดคอมโพเนนต์ดั้งเดิมของกระชับ SQL Server ข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้ให้บริการ ADO.NET

ต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นที่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้:

ข้อยกเว้นการไม่ตรงกันของรุ่น
แฟ้มไม่ตรงกันการเวอร์ชันที่ตรวจพบระหว่างผู้ให้บริการ ADO.NET และไบนารีดั้งเดิมของกระชับ SQL Server ข้อมูลซึ่งอาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเนื่องจากการมีอยู่ของอินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของกระชับ SQL Server ข้อมูลของรุ่นที่แตกต่างกัน กรุณาติดตั้งไบนารีที่เซิร์ฟเวอร์ SQL กระชับข้อมูลของรุ่นที่ตรงกัน [รุ่นของแฟ้มผู้ให้บริการ ADO.NET = XXXX รุ่นของแฟ้มไบนารี Native =ปปปป]

ไม่สามารถโหลด dll ข้อยกเว้น ME ”
ไม่สามารถโหลด DLL 'sqlceme35.dll': ไม่พบโมดูลที่ระบุได้ (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x8007007E)

สาเหตุ

โปรแกรมประยุกต์ตามที่รัดกุมโปรแกรมโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการ ADO.NET กระชับข้อมูล (System.Data.SqlServerCe.dll) มีการสื่อสารนี้ผู้ให้บริการในเปิดกับคอมโพเนนต์ที่กระชับข้อมูลท้องถิ่น เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงไม่สอดคล้องกันที่แตกต่างกัน ผู้ให้บริการการกระชับข้อมูล ADO.NET ของเวอร์ชันที่แน่นอนสามารถพูดคุยกับคอมโพเนนต์ดั้งเดิมกระชับข้อมูลรุ่นเดียวกันเท่านั้น ต่อไปนี้คือ สถานการณ์บางอย่างที่นโยบายนี้จะมีการใช้งานไม่ได้ และที่จะทำข้อยกเว้นที่สองที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้งาน:

สถานการณ์สมมติตัวอย่าง 1

การติดตั้ง SQL Server 2008 R2 (ติดซึ่งตั้ง SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 SP2 รุ่น 32 บิต) ไม่.Then เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ 64 บิตที่ใช้ SQL Server กระชับข้อมูล SP1, privately ได้สำเร็จ ด้วยการ “รุ่นไม่ตรงกัน"ข้อ

เหตุผลสำหรับความล้มเหลว

 • เมื่อมีการติดตั้งใน SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 SP2 รุ่น 32 บิต จะเพิ่มผู้ให้บริการ ADO.NET (System.Data.SqlServerCe.dll) เวอร์ชัน 3.5.8080 แบบสากลแอสเซมบลีแคช (GAC) และ 86 x ท้องถิ่นที่มีย้ายคอมโพเนนต์ภายใต้โฟลเดอร์% Files(x86) โปรแกรม%
 • เมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ 64 บิตที่ใช้ SQL Server กระชับข้อมูล SP1 privately ผู้ให้บริการ ADO.NET ถูกโหลดจาก GAC (รุ่น 3.5.8080) แต่คอมโพเนนต์ดั้งเดิม 64 บิตได้โหลดจากโฟลเดอร์ของโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นรุ่น 3.5.5692.0
 • ไม่ตรงกันรุ่นที่ไม่ได้เปิดใช้งานเป็นต่อนโยบาย

สถานการณ์สมมติตัวอย่าง 2

 • คุณติดตั้งรุ่น 86 x ของ SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 SP1 บนคอมพิวเตอร์ 64 บิต
 • คุณติดตั้งรุ่น 64 x ของ SQL Server SP1 3.5 กระชับข้อมูล
 • บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณดาวน์โหลด และติดตั้งรุ่น 32 บิตของ SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 SP2 จากเว็บ
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบ 64 บิตที่ใช้ SQL Server กระชับข้อมูล SP1 หรือ SP2
 • เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ ออกล้มเหลว โดยไม่แบบ “สามารถโหลด dll "ยกเว้น ME

เหตุผลสำหรับความล้มเหลว

 1. การติดตั้งรุ่น 32 บิตของ SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 SP2 upgrades SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 SP1 x การติดตั้ง 86 กับ SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 SP2 จะส่งผลในการติดตั้ง 86 x ของกระชับจะแตกต่างจากการติดตั้ง x 64
 2. เมื่อโปรแกรมประยุกต์แบบ 64 บิตที่ใช้ SP1 กระชับข้อมูลหรือการติดตั้ง SP2 กำลังทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มันโหลดตัวให้บริการ ADO.NET จาก GAC (รุ่น 3.5.8080) อย่างไรก็ตาม มันไม่พบไบนารีดั้งเดิมของเวอร์ชันเดียวกันในระบบ ดังนั้น มัน throws ข้อยกเว้น

การแก้ไข

จุดที่กำหนดเวลา สถานะถูกต้องของคอมพิวเตอร์ 64 บิต สำหรับการกระชับ SQL Server ข้อมูล จะต่อไปนี้:
 • x 86 และ amd64 MSIs ถูกติดตั้ง
 • x 86 และ MSIs amd64 มีรุ่นเดียวกัน

ดังนั้น ถ้าคุณคว่ำปัญหาคล้ายกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์มีทั้งสอง 86 x และกระชับ amd64 MSIs ของข้อมูลจะถูกติดตั้ง และในกรณีนี้รุ่นเดียวกัน ในกรณี จะไม่ แล้วติดตั้ง SP2 กระชับข้อมูล x 86 และ x 64 MSIs จากการเชื่อมโยงต่อไปนี้ตามความจำเป็น:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E497988A-C93A-404C-B161-3A0B323DCE24&displaylang=en

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974247 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server Compact 3.5
Keywords: 
kbHotfixServer kbsurveynew kbqfe kbmt KB974247 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974247

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com